Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 11 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97288 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
ethyl (3R)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
430-220-6 141942-85-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 1-cyclopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
422-380-0 98349-25-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 1-ethyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylate
405-880-3 100501-62-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 2-((4-(6,7-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoate; reaction mass of: ethyl 2-((4-(5,6-dichlorobenzothiazol-2-ylazo)phenyl)ethylamino)benzoate
434-970-5 160987-57-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-(1-cyanocyclohexyl)acetate
415-970-4 133481-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
414-920-9 60658-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-(isocyanatosulfonyl)benzoate
410-220-2 77375-79-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-carboxy-3-(2-thienyl)propionate
415-680-8 143468-96-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-chloro-2,2-diphenylacetate
406-580-5 52460-86-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-cyclohexylpropionate
412-280-5 2511-00-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-ethoxy-4-carboxymethylbenzoate
427-630-2 99469-99-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 2-hydroxy-3-methylbut-3-enoate
445-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 2-{[3-acetylamino-4-(6-bromo-2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)phenyl]ethylamino}propionate
430-480-0 221452-67-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3,3-bis[(1,1-dimethylpropyl)peroxy]butyrate
403-320-2 67567-23-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate
404-740-9 115895-09-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3-hydroxy-5-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
414-450-4 88805-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3-mercaptobutanoate
435-460-5 156472-94-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 4-((4-diethylamino-2-methylphenyl)imino)-4,5-dihydro-1-isopropyl-5-oxo-1H-pyrazole-3-carboxylate
427-110-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 4-Iodobenzoate
429-550-3 51934-41-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6,8-dichlorooctanoate
435-080-1 1070-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-decanoyl-D-glucopyranoside
418-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-dodecanoyl-D-glucopyranoside
418-610-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-octadecenoyl-D-glucopyranoside
418-620-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
419-180-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 7-bromo-1-cyclopropyl-8-(difluoromethoxy)-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
438-080-8 194805-07-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 7-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylate
422-360-1 100491-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl cis-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine-1-carboxylate
428-030-3 67914-69-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl decanoate
203-761-9 110-38-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanatoacetate
417-720-1 24066-82-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl N-(5-chloro-3-(4-(diethylamino)-2-methylphenylimino)-4-methyl-6-oxo-1,4-cyclohexadienyl)carbamate
414-820-5 125630-94-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl palmitate
211-064-6 628-97-7 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl propoxy aluminium chloride
421-790-7 13014-29-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl trans-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
412-540-8 22471-55-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl trans-3-dimethylaminoacrylate
402-650-4 1117-37-9 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethylbenzoylacrylate (raw)
438-510-4 15121-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ETHYLE NORVALINATE S HCl
482-890-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethylenebisinden-1-ylzirconiumdichloride
456-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethynyl cyclopropane
425-430-1 6746-94-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EURECEN 5030
416-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EURECEN 5037
417-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Euterpe precatoria extract
472-120-5 906655-61-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Exo-(+/-)-1-methyl-4-(1-methylethyl)-2-[(2-methylphenyl)methoxy]-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
402-410-9 87818-31-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Exo-1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
402-470-6 87172-89-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; reaction mass of: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
434-420-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EXOLIT OP 940
434-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-1856
440-690-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-60 D
429-850-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-721
434-910-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-94
429-840-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-BASE
415-830-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F3
431-790-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F408
415-320-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F6H6
432-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Family 603: Alcohols and derivatives
451-510-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FARBASTOFF 393
420-520-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FARBSTOFF 683
426-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 41023
426-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 45' 134/B
412-160-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 45'164
414-630-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C12-20 and C12-20-unsatd., reaction products with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
292-849-0 91001-76-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., maleated
288-306-2 85711-46-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C14-18 and C18-unsatd., branched and linear, 2-ethylhexyl esters
286-061-6 85186-76-1 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, butyl esters
441-620-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C18-(unsaturated) dimers and their monoesters and diesters with 2-ethylhexanol
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with coco alkylamines
614-682-8 68647-95-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
fatty acids, C18-unsatd., dimers, reaction products with 1-piperazineethanamine and tall oil
447-880-6 206565-89-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., trimers, reaction products with triethylenetetramine
605-297-6 162627-18-1 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, sunflower-oil, conjugated, maleated,reation products with diethanolamine, maleated tall-oil fatty acids and triethanolamine
800-003-4 1415316-96-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with pentaethylenehexamine
288-927-9 85940-40-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC 4001
413-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC 4001 STAGE 1
414-640-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-114B
425-360-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-45
404-620-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FD 11843 PK
436-080-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FDPHE
440-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEBENAC
447-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEMAC-AMIDE
432-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEWCOOP
434-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FG-7
429-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
fipronil (ISO); (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile
424-610-5 120068-37-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FIREBRAKE 415
420-340-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLORIDILE
443-360-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLS-507
425-940-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUORELASTOMER E-16006
440-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-16493
448-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-18386
441-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fluoroethylene
200-832-6 75-02-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLURIDIL
444-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUTEC LE 12
419-300-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUTEC PP4
417-270-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM 1409
431-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM-162
438-440-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FM0411M
471-170-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 1
440-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 3
440-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FMOC AMINO ACID 5
440-830-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FORAFAC 1216 N
403-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Formula 1a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)Formula 2a:Trisodium {1-(2-carboxylato-kO-5-sulfonatophenyl)-5-[3-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-olato-kO-5-sulfonatophenyl]-3-phenylformazan-5-ido-k2N1,N5}cuprate(II)
473-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FP-NICOTINALDEHYD
422-220-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FPC-115
430-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FPC-199
441-080-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FR-1808
416-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FREOL
439-410-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FRESCOLAT MGC
417-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FRUCTOPYRIDINE
415-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FS985
424-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FT-5.FCL
413-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FULLMAP
434-010-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FUMED SILICA 8157-7
430-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FUNGITEX 7194
400-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FX-020M
424-470-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GALIMEL
432-950-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Gallium hydroxy-[29H,31H-phthalocyaninate (2-)N29,N30, N31, N32]
418-970-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GAMMA W8 HP
430-870-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GAMMA-CYHALOTHRIN TECHNICAL
435-840-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GCA 11
443-290-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPD
422-510-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPDA BUNTE SALT
437-600-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDPDA MONOTHIOL
435-250-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GDS 2000
448-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GERANODYLE
444-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GEROL 007
431-240-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GETR4
420-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GH5
431-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GI181318X
431-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GI268494A
443-500-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GIALLO PERGASCRIPT RZ 3386
400-890-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GL-01
418-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Glycerides, C18-36
293-165-5 91052-08-3 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Glyceryl undecylenate
918-906-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GLYPHO
443-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GM-35K
426-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GOE 1261-E
426-120-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GOKILAHT-S
435-720-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Gold(I) N-(2-mercaptopropionyl)glycine
413-020-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GPS-01
442-710-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR 90
424-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR121158D
429-700-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GR46150X
413-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GREAT LAKES HP-36
403-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GREEN DER 7766
416-920-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Green MGi 2168 (notification presscake)
472-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GREY KK 81896
433-510-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Guanidinium benzoate
429-820-0 26739-54-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GV 153210 X
417-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
GV182117A
428-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
H-MA Magenta Dye
461-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
H109357
401-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
H6-PMSA
442-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HAA299
485-100-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HAMPSHIRE LED3A SODIUM SALT
438-330-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HBB
441-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HCT-202
425-480-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HD6662
442-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HD7057
427-150-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HEAD
438-420-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HECMA
426-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HELICONE
440-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HELICONE HC
431-820-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Heptadecanol, branched and linear
291-378-8 90388-00-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexa-p-tolyl-distannoxane; reaction mass of: tri-p-tolyltin hydroxide
432-230-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexadecyl (2S,4R)-1-hexadecanoyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
479-990-5 791838-11-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexadecyl 3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxovaleramido]-4-isopropoxybenzoate
428-140-1 210706-50-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexadecyl 3-amino-4-isopropoxybenzoate
424-830-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexadecyl 4-chloro-3-[2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentamido]benzoate
418-550-9 168689-49-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexaflumuron (ISO); 1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea
401-400-1 86479-06-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexahydrocyclopenta[c]pyrrole-1-(1H)-ammonio-N-ethoxycarbonyl-N-(p-tolylsulfonyl)azanide
418-350-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexakis(tetramethylammonium) 4,4'-vinylenebis((3-sulfonato-4,1-phenylene)imino(6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino)bis(5-hydroxy-6-phenylazonaphthalene-2,7-disulfonate)
405-160-9 124537-30-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with 3-methoxypropylamine
500-740-9 162492-07-1 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexane-1,6-diyl bis(3-(3-benzotriazol-2-yl-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate)
402-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium (di-[N-(3-(4-[5-(5-amino-3-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl-azo)-2,4-disulfo-anilino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)phenyl)-sulfamoyl](di-sulfo)-phthalocyaninato)nickel
417-250-5 151436-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 1,1'-[(1-amino-8-hydroxy-3,6-disulfonate-2,7-naphthalenediyl)bis(azo(4-sulfonate-1,3-phenyl)imino[6-[(4-chloro-3-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyl]]]bis[3-carboxypyridinium] dihydroxide
412-240-7 89797-03-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hexasodium 2,2'-ethene-1,2-diylbis[5-({4,6-bis[(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
416-010-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 4',4'''-bis(4-sulphonatophenylazo)-1,1''-dihydroxy-6,6''-[(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis(naphthalene-2-azobenzene-2',3-disulfonate)
433-950-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 4,4'-dihydroxy-3,3'-bis[2-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)phenylazo]-7,7'[p-phenylenebis[imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]dinaphthalene-2-sulfonate
410-180-6 157627-99-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium 6,13-dichloro-3,10-bis((4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacene-4,11-disulfonate
400-050-7 85153-92-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium [4,4''-azoxybis(2,2'-disulfonatostilbene-4,4'-diylazo)]-bis[5'-sulfonatobenzene-2,2'-diolato-O(2),O(2),N(1)]-copper(II)
400-020-3 82027-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hexasodium tungstate hydrate
412-770-9 12141-67-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HEXYLKETOESTER
407-060-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HF-451
439-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HF-897
441-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HIVERNAL
437-470-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM CATALYST 417 AA-OB 22
426-430-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 067AA-CP
426-420-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 245AA-CP
426-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 346AA-ACO2
427-380-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 389AA-CP
426-410-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HM-CATALYST 403AA-AP
426-390-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOAT
433-840-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOE 642 STADE 4
424-150-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Honeyol
447-760-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HOSTINERT 175
404-960-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-101
420-490-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-17-8043
431-690-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HP-19-1751
435-400-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HPEXPF3NM
463-880-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HR-220
421-610-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HRS-1405
443-340-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HS 2046
411-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HSR-2243
415-020-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1