Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of methyl dihydrogen phosphate and orthophosphoric acid and dimethyl hydrogen phosphate
908-996-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isopropyl dihydrogen phosphate and phosphoric acid and propan-2-ol
908-998-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cyclododecanol and cyclododecanone
909-034-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isopropyl (E)-p-methoxycinnamate and methyl p-methoxycinnamate
909-035-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dimethyl phosphonate and methyl hydrogenphosphonate and phosphonic acid
909-044-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpenta-1,3-diene and 4-methylpenta-1,3-diene
909-068-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 5,12-dihydro-2,9-dimethylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione and 5,12-dihydro-2-methylquino[2,3-b]acridine-7,14-dione and 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione
909-082-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,12-dihydroquino[2,3-b]acridine-7,14-dione and aluminium tris(5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-b]acridine-2-sulphonate) and dialuminium tris(5,7,12,14-tetrahydro-7,14-dioxoquino[2,3-b]acridine-2,9-disulphonate)
909-092-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6,10-trimethylundeca-3,5,9-trien-2-one and 7,11-dimethyldodeca-4,6,10-trien-3-one
909-122-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-dimethyldecan-1-amide and N,N-dimethyloctanamide
909-125-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m,alpha-dimethylstyrene and p,alpha-dimethylstyrene
909-129-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Methyl (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate andMethyl (Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienoate
909-146-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3-pentamethylindan and β,1,1,2,3,3-hexamethylindan-5-ethanol
909-152-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3-pentamethylindan and 1H-Indene, 2,3,4,5-tetrahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl and octahydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-1H-indene
909-153-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium and aluminium oxide and calcium oxide and magnesium oxide
909-586-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium oxide and silicon dioxide and vanadium dioxide and aluminium oxide
909-634-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of cerium dioxide and lanthanum fluoride and lanthanum oxide
909-701-4 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cerium dioxide and zirconium dioxide
909-709-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of cerium(IV)oxide, praseodymium(III,IV)oxide and zirconium (IV)oxide
909-715-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium fluoride and aluminium oxide and chromium (III) oxide and nickel dichloride
909-803-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of diiron trioxide and divanadium pentaoxide and nickel monoxide
909-880-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Fumes, silica and diiron trioxide
909-981-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Quartz (SiO2) and aluminium and aluminium oxide and magnesium oxide
910-038-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of disodium metasilicate and sodium hydroxide
910-245-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium chloride and sodium hydroxide
910-268-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of lanthanum oxide and titanium dioxide
910-349-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and manganese dioxide
910-356-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium oxide and divanadium pentaoxide and molybdenum trioxide
910-374-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of silicon dioxide and zirconium dioxide
910-388-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium sulphide and sodium hydrogensulphide
910-404-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of nickel monoxide and silicon dioxide
910-417-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of zinc oxide and zinc peroxide
910-427-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of copper oxide and dicopper oxide
910-628-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of cobalt sulphide and nickel sulphide and trinickel disulphide
910-663-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of calcium fluoride and calcium sulfate and calcium carbonate
910-697-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Limestone and dicalcium silicate
910-704-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of divinylbenzene and ethylstyrene
910-757-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium sulfate and tetracopper hexahydroxide sulphate
910-853-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of nitrogen and hydrogen, gas by-product purification of gazeous acetone cyanhydrine manufacture
910-867-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-(vinylenedi-p-phenylene)bis[5-methylbenzoxazole] and 2,2'-(vinylenedi-p- phenylene)bisbenzoxazole and 2-[4-[2-[4-(benzoxazol-2- yl)phenyl]vinyl]phenyl]-5-methylbenzoxazole
911-168-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(dodecylimino)dipropan-2-ol + 1,1'-(tetradecylimino)dipropan-2-ol
911-174-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Rosin, hydrogenated and [1R-(1α,4aβ,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylic acid
911-238-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol
911-254-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylbutyl salicylate and pentyl salicylate
911-280-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of decyl acrylate and octyl acrylate
911-295-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl acrylate and tridecyl acrylate
911-296-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dihexadecyl hydrogen phosphate and hexadecyl dihydrogen phosphate
911-302-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutyl hydrogen phosphate and isobutyl dihydrogen phosphate
911-351-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione and1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamino)anthraquinone and 1,4 di (3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamino) anthraquinone
911-358-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-bis(methylamino)anthraquinone and 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]anthraquinone and 1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(methylamino)anthraquinone and 9,10-Anthracenedione, 1,4-bis(pentylamino)-, branched and linear and 9,10-Anthracenedione, 1-(methylamino)-4-(pentylamino)-, branched and linear and 9,10-Anthracenedione, 1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(pentylamino)-, branched and linear
911-360-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-5-yl acetate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methanoinden-6-yl acetate
911-369-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6,8,10-pentamethyl-2,4,6,8,10-pentavinylcyclopentasiloxane and 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
911-381-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one
911-418-6 55965-84-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Fatty acids, montan wax, mixed esters with fatty acids C16-18 and ethylene glycol and Fatty acids, montan-wax, stearyl esters and Montan wax
911-428-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-N-(2-ethoxyphenyl)-3-hydroxynaphthalene-2-carboxamide and 4-[[4-(aminocarbonyl)phenyl]azo]-3-hydroxy-N-(2-methoxyphenyl)naphthalene-2-carboxamide
911-436-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium trifluoroacetate and potassium trifluoromethanesulphinate
911-467-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-
911-490-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dioctyl hydrogen phosphate and octyl dihydrogen phosphate
911-501-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-naphthylene diisocyanate and Amines, hydrogenated tallow alkyl
911-527-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zwischenprodukt aus INS 45.
911-541-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N-(hydroxymethyl)hexadecan-1-amide and N-(hydroxymethyl)stearamide
911-553-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hex-3-en-1-yl acetate
911-593-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-Dimethylcycloocta-1,5-diene and 1,6-Dimethylcycloocta-1,5-die
911-597-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 1-methoxy-1-oxohexadecane-2-sulphonate and sodium methyl 2-sulphooctadecanoate
911-616-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate and tetrasodium 3-[[4-[[4-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
911-640-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dioxan-5-ol and 1,3-dioxolan-4-ylmethanol
911-694-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimethylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2,2'-[(3,3'-dichloro[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N-(2-methylphenyl)-3-oxobutyramide] and 2-[[3,3'-dichloro-4'-[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-oxo-N-(o-tolyl)butyramide
911-715-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[(E)-2-[2-methoxy-5-(phenylcarbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]naphthalene-2-carboxamide; N-(5-chloro-2-methylphenyl)-3-hydroxy-4-[(E)-2-[2-methoxy-5-(phenylcarbamoyl)phenyl]diazen-1-yl]naphthalene-2-carboxamide
911-739-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-methyl-2-(2-pyridyl)-N-[2-(2-pyridyl)ethyl]ethanamine and N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine
911-777-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid and Phosphonic acid, P-[(tetrahydro-2-hydroxy-2-oxido-4H-1,4,2-oxazaphosphorin-4-yl)methyl]-
911-811-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tris(2-chloropropyl) phosphate and tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate and Phosphoric acid, bis(2-chloro-1-methylethyl) 2-chloropropyl ester and Phosphoric acid, 2-chloro-1-methylethyl bis(2-chloropropyl) ester 911-815-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-Propanediol, 2-(hydroxymethyl)-2-[(methoxymethoxy)methyl]- and 1,3-dioxane-5,5-dimethanol
911-819-6 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and 2H-Azepin-2-one, 1-(3-aminopropyl)hexahydro-
911-905-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Olaflur
911-915-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of [2,2,4-trimethyl-1-(2-methylpropanoyloxy)pentan-3-yl] benzoate and [2,2,4-trimethyl-3-(2-methylpropanoyloxy)pentyl] 2-methylpropanoate and (3-benzoyloxy-2,2,4-trimethylpentyl) benzoate
911-926-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane and pinanyl hydroperoxide
911-929-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon
912-631-7 - Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cobalt and copper and iron
912-664-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of copper and iron and zinc
912-666-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium and sodium
913-023-4 11135-81-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sulfonic acids, petroleum and sulphur dioxide and sulphuric acid
913-327-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Magnesium bisulfite, Calcium bisulfite and Sulphur dioxide
913-331-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of calcium hydrogensulphite and sulphur dioxide
913-332-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of [(3,7-dimethyloct-6-en-1-yl)oxy]acetaldehyde and [(3,7-dimethyloctyl)oxy]acetaldehyde
913-400-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of iodine and 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
913-404-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium hydrogenorthophosphate and sodium dihydrogenorthophosphate
913-413-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodiumhypochlorite and sodium chloride
913-598-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium chloride and sodium iodide and sodium sulphate
913-600-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium chloride and sodium chlorate and sodium chloride
913-623-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of calcium chloride and sodium chloride
913-635-1 - Full Individual 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-[3-(dimethylamino)propyl]docosanamide and N-[3-(dimethylamino)propyl]stearamide
913-660-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of nitrosylsulphuric acid and sulphuric acid
913-747-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium dihydrogenorthophosphate and diammonium hydrogenorthophosphate
913-888-8 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium sulfate and potassium sulfate and sodium sulphate
914-100-5 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Binary salt
914-103-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of chromium (+ 3) hydroxide sulfate and sodium sulfate
914-129-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium sulphate and disodium dodecanedioate and Dodecanoic acid, 12-amino-, sodium salt (1:1)
914-147-1 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium bis(dihydrogenorthophosphate) and calcium hydrogenorthophosphate
914-172-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dicopper selenide and selenium
914-287-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate
914-294-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of bis(hydroxyammonium) sulfate and diammonium sulfate
914-294-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium fluoride and chromium trifluoride and nickel difluoride
914-309-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax
914-459-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Montan wax
914-460-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, 1-methyl-1,3-propanediyl esters and Fatty acids, montan-wax, calcium salts and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Montan wax
914-461-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Glycerides, montan-wax and Glycerides, tallow mono-, di- and tri-, hydrogenated and Montan wax
914-467-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Montan wax
914-468-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Glycerides, montan-wax and Montan wax
914-469-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Montan wax acid, 1,3-butanediol diester and Montan wax carboxy acids, ethyleneesters and Montan wax and Fatty acids, montan-wax
914-471-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Montan wax
914-475-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Montan wax and Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, esters with trimethylolpropane and Fatty acids, montan-wax, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane
914-478-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, sodium salts and Montan wax
914-479-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of aluminium hydroxide and aluminium nitrate and aluminium sulphate
914-920-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium sulphite and ammonium hydrogensulphite
914-977-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of potassium;sodium;2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetate;copper and potassium;sodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetate;copper
915-008-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of potassium;sodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetate;manganese, potassium;sodium;2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetate;manganese and potassium;sodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetate;manganese
915-009-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of heptachromium tricarbide and trichromium dicarbide
915-035-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium disilicide and calcium silicide
915-037-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Dicerium trisulfide and Dilanthanum trisulfide
915-048-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium hydrogen phosphonate and dialuminium tricalcium hexaoxide
915-069-0 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ditungsten carbide and tungsten carbide
915-093-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cerium phosphate and lanthanum phosphate and terbium phosphate
915-152-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium phosphonate and potassium hydrogen phosphonate
915-179-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane and 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane
915-206-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,4-trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate and 2,4,4-trimethylhexa-1,6-diyl diisocyanate
915-277-1 32052-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-phenyloctadecane-1,3-dione and phenylicosane-1,3-dione
915-316-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol and 4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)butan-2-one and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
915-318-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenol and Bis(1-phenylethyl) phenol
915-333-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of octadecyl heptanoate and octadecyl octanoate
915-334-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol and 2,6-dimethyloct-7-en-2-yl formate
915-335-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lauric acid, compound with morpholine (1:1) and 2-ethylhexyl dihydrogen phosphate, compound with morpholine (1:2) and bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, compound with morpholine (1:1)
915-372-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-hydroxypropyl)decan-1-amide and N-(2-hydroxypropyl)octanamide
915-384-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of octahydro-4,7-methano-1H-indenedimethanol and octahydro-4,7-methano-1H-indenemethanol
915-478-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, sodium salts and sodium [1R-(1a,4aß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylate
915-568-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-bis(xylylazo)resorcinol and 2,4-bis[(4-dodecylphenyl)azo]resorcinol and 2-[(4-dodecylphenyl)azo]-4-(2,4-xylylazo)resorcinol
915-586-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diisopropyl-1,1'-biphenyl and tris(1-methylethyl)-1,1'-biphenyl
915-589-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione and 1-(butylamino)-4-[(2-ethylhexyl)amino]-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione and 1-[(2-ethylhexyl)amino]-4-(methylamino)-9,10-dihydroanthracene-9,10-dione
915-600-6 64553-79-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2,5,5-trimethyl-2-naphthol and 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)butan-2-one
915-610-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
915-617-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(phosphonooxy)ethyl acrylate and bis[2-(acryloyloxy)ethyl] hydrogen phosphate
915-618-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(1,1-dimethylpropyl)anthraquinone and 2-(1,2-dimethylpropyl)anthraquinone
915-623-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-ene-1-carboxylate and ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-2,4-diene-1-carboxylate and ethyl 6,6-dimethyl-2-methylenecyclohex-3-enecarboxylate
915-634-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium decyl(sulphonatophenoxy)benzenesulphonate and disodium oxybis[decylbenzenesulphonate]
915-640-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
915-650-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., monosodium salts and sodium hydrogen N-(1-oxooctadecyl)-L-glutamate
915-656-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, potassium salts and potassium [1R-(1a,4aß,10aa)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-dimethylphenanthren-1-carboxylate.
915-657-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-(2,2,4-trimethylhexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione and 1,1'-(2,4,4-trimethylhexane-1,6-diyl)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
915-671-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethanediyl triacrylate and 2-Propenoic acid, 1,1'-[[dihydro-5-(2-hydroxyethyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-triazine-1,3(2H,4H)-diyl]di-2,1-ethanediyl] ester
915-672-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4,13,13-tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane and 4,4,14,14-tetraethoxy-3,15-dioxa-8,9,10-trithia-4,14-disilaheptadecane and 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane
915-673-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of phosphonic acid, methyl-, bis[(5-ethyl-2-methyl-2,2-dioxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl] ester with (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl)methyl methyl methylphosphonate
915-680-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
915-687-0 1065336-91-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(1-), [2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)phenyl]azo]-1-naphthalenyl]carbamato(2-)]-, sodium and sodium bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[methyl [7-hydroxy-8-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-1-naphthyl]carbamato(2-)]chromate(1-)
915-704-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-3-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-4-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
915-712-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3-methyl-5-phenylpent-2-enenitrile and (Z)-3-methyl-5-phenylpent-2-enenitrile
915-718-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one
915-730-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropoxy]propane-1,2-diol and 3-(2,3-dihydroxypropoxy)propane-1,2-diol and 3-[3-[3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropoxy]-2-hydroxypropoxy]propane-1,2-diol
915-741-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4,13,13-tetraethoxy-3,14-dioxa-8,9-dithia-4,13-disilahexadecane and 4,4,14,14-tetraethoxy-3,15-dioxa-8,9,10-trithia-4,14-disilaheptadecane
915-748-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodiumbis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and Sodium [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and Sodiumbis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
915-756-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) and sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
915-758-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium methyl sulphate and 3-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium methyl sulphate
915-761-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 2-ethyl-6,6-dimethylcyclohex-2-enecarboxylate and ethyl 2,3,6,6-tetramethylcyclohex-2-enecarboxylate
915-768-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, coco alkyl and ß-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs. and ß-Alanine, N-coco alkyl derivs.
915-790-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium hydrogen N,N-dibutyl-10-(sulphonatooxy)octadecanamidate and sodium sulphooctadecanoate
915-926-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dipotassium 3,3'-sulphonylbis(benzenesulphonate) and potassium 3-(phenylsulphonyl)benzenesulphonate
915-932-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zwischenprodukt TPPTS 39.
915-935-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N'-ethylenebis[N-methyl-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-N-[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]propyl]propylammonium] dimethyl disulphate and [2-[bis(2-hydroxypropyl)amino]ethyl]bis(2-hydroxypropyl)(methyl)ammonium methyl sulphate, dioleate (ester)
916-222-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of benzyldodecylbis(2-hydroxypropyl)ammonium chloride and benzylbis(2-hydroxypropyl)tetradecylammonium chloride
916-226-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6-sec-butylquinoline and 8-sec-butylquinoline
916-241-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of allyl (2-methylbutoxy)acetate and allyl (3-methylbutoxy)acetate
916-328-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(o-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde and 3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde
916-329-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-5-yl isobutyrate and 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1H-inden-6-yl isobutyrate
916-331-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphophthalic acid derivatives reaction products of fatty alcohol C12-C14 and sodium hydroxide
916-461-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chloride and 3-[(8-amino-dibromo-5-hydroxy-4-imino-1-oxo-1,4-dihydronaphthalenyl)amino]-N,N,N-trimethylbenzenaminium chloride and 3-[(bromo-1,4-dihydroxy-8-imino-5-oxo-5,8-dihydronaphthalenyl)amino]-N,N,N-trimethylbenzenaminium chloride
916-466-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., disodium salts and l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., monosodium salts
916-533-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 3-[[4-[(4-ethoxy-m-tolyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate and sodium 3-[[4-[(4-ethoxyphenyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
916-540-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Multi constituent substance
916-603-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Multi constituent substance
916-604-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 4-amino-3-[[4-[(2,4-diaminophenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate and disodium 4-amino-3-[[4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]phenyl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
916-632-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1'-oxybis(ethylbenzene) and Styrene, oligomers
916-736-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[7-isopropyl-5-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]-1,3-dioxolane and 2-[8-isopropyl-6-methylbicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl]-1,3-dioxolane
916-737-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-5,5-dimethylnaphthalene-2-carbaldehyde and 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-8,8-dimethyl-2-naphthaldehyde
916-807-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate and tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
916-837-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 1-amino-4-[[3,5-bis[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate and sodium 1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
916-839-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Chromate(1-), [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenyl]acetamidato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-, hydrogen, compd. with N-cyclohexylcyclohexanamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1) and hydrogen bis[N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)]chromate(1-) , compound with dicyclohexylamine (1:1)
916-865-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Sodium [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-,Sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]naphthalen-2-olato(2-)]cobaltate(1-)and Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-)
916-867-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, C12-14-tert-alkyl, bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-) and sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]cobaltate(1-)
916-868-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydrogen [1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)][1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1) and hydrogen bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
916-881-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Cobalt, 4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate 4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonate sodium complexes and Cobaltate(3-), bis[4-[4-[[4-[[[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(3-)]-, trisodium and Cobaltate(5-), bis[4-[4-[[4-[[[3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(4-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxyphenyl]sulfonyl]amino]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonato(4-)]-, pentasodium
916-898-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetrazotized 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid and 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid in 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
916-899-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetrazotized 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophenyl)ethenyl]benzenesulfonic acid with 6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid and 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid in 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
916-899-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of cyclooct-4-en-1-yl formate and octahydropentalen-1-yl formate
916-909-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Octyl-3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazole-2-yl)phenyl]propionate and 2-Ethylhexyl-3-[3-tert-butyl-4-hydroxy-5-(5-chloro-2H-benzotriazole-2-yl)phenyl]propionate
916-914-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lithium sodium 5-amino-3-{[4-(2-{4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-2-sulfophenyl}vinyl)-3-sulfophenyl]diazenyl}-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate 2,2'-(methylimino)diethanol (1:1) and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonic] acid, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino)diethanol and 3,3'-[vinylenebis[(3-sulpho-p-phenylene)azo]]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic] acid, lithium sodium salt, compound with 2,2'-(methylimino)diethanol
916-916-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of bis[3-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-) and bis[5-[[4-[benzylmethylamino]phenyl]azo]-1,4-dimethyl-1H-1,2,4-triazolium] tetrachlorozincate(2-)
916-918-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl (3Z)-5-cyclohexyl-3-methyl-5-oxopent-3-enoate and methyl 5-cyclohexyl-3-methyl-5-oxopentene-1-oate
917-046-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis[(2S,3S,4R)-1,3,4-trihydroxyoctadecan-2-ylammonium] sulphate
917-270-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 5-isocyanato-2-methylphenylcarbamate, 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 3-isocyanato-4-methylphenylcarbamate and 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethyl 3-isocyanato-2-methylphenylcarbamate
917-282-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dienecarbonitrile
917-351-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4S,4aS,5aR,12aR)-11a-halo-4-(dialkylamino)-3,10,12a-trihydroxy-1,11,12-trioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,11a,12,12a-carbopolycyclyl-2-carboxamide hydrohalide
917-355-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-CHLOROPHENYL)GLUTARIC ACID MONOAMIDE
917-377-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2