Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(2E)-4,4,4-trifluorobut-2-en-1-ol
835-846-7 83706-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R-)1,1,3-trimethylindan-4-amine
836-285-0 125349-37-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxane
836-576-2 995-83-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 3-[5-(2-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoate
837-181-8 775304-60-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,3-trimethylindan-4-amine
838-724-1 94568-76-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
838-943-2 1182358-83-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Ethoxy-2,3-difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
838-946-9 475644-24-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[3-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-propoxy]-4-fluoro-benzoic acid methyl ester
839-003-4 1446701-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3, 5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl) propan-1-ol
839-036-4 1779428-05-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3R,4R,5R)-methyl 3-acetoxy-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylate
839-204-7 1104200-21-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-((6-bromo-2-ethyl-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)(methyl)amino)-4-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carbonitrile
839-455-2 1628264-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
butyl 4-(3-((5-cyano-4-(4-fluorophenyl)thiazol-2-yl)(methyl)amino)-2-ethyl-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-yl)piperazine-1-carboxylate
839-456-8 1628263-47-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(3-iodo-1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidin-2-ol
839-457-3 1269440-57-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
anhydro-D-glucitol, 1-deoxy-1-(methylamino)-, N-[C8-10(even numbered) acyl] derivs.
839-734-9 2290526-77-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl N-(4-chloro-2-formylphenyl)carbamate
839-772-6 260559-52-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-aminophenyl)-1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
839-927-8 1589503-93-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)-3-thiophenecarboxylate
839-928-3 174072-89-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-methoxypyridazin-3-amine—hydrogen chloride (1/1)
839-929-9 1589503-98-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl-2-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-147-5 308831-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-148-0 308831-94-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 4-(bromomethyl)-2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-149-6 308831-95-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethyl-N-(3-methoxyphenyl)-N-methylbutanamide
840-202-3 2101947-22-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
840-270-4 13080-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one
840-626-9 3798-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate)
840-627-4 1802323-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-[(tetrahydropyran-4-yl)(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid tert-butyl ester
840-712-6 1034975-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(((cyclohexyloxy)carbonyl)oxy)ethyl 2-(((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
841-878-2 1867269-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6-amino-2-pyridyl)-(1-methyl-4-piperidyl)methanone;dihydrate;dihydrochloride
842-055-0 2356133-42-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl (3S,4R)-3-ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo-[2,3-e]pyrazin-8-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
842-316-9 2095311-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-6-(3-(3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropoxy)-1H-pyrazol-1-yl)nicotinic acid
842-325-8 2229861-17-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[(tert-butylamino)-dimethyl-silyl]-2-methyl-propan-2-amine
842-563-2 17940-08-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 3-((3,4-dicyanophenyl)thio)propane-1-sulfonate
842-798-0 444996-79-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-3-(1-hydroxyethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate
843-372-7 856408-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Oct-7-enyl acetate
843-696-9 5048-35-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]-,methyl ester, hydrochloride (1:1)
843-886-1 1628206-32-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenyl-9H-fluoren-9-one
844-238-0 3096-49-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin
844-252-7 500717-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pentanedioic acid, 2-bromo-, 1,5-dibutyl ester
844-708-5 104867-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Non-8-enyl acetate
844-776-6 13038-22-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-olate
844-934-4 1224944-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
844-936-5 1919868-75-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-((3R,4S)-4-ethylpyrrolidin-3-yl)-3h-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazine dihydrocloride
845-622-0 2050038-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (2S)-4-amino-2-hydroxy-butanoate hydrochloride
845-838-5 307316-20-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis-biphenyl-4-yl-(9,9‘-spirobifluoren-4-yl)-amine
846-768-8 1450933-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[(1E)-3,3-dimethoxybut-1-en-1-yl]-1,3,3-trimethylcyclohexene and 6-[(1E)-3,3-dimethoxybut-1-en-1-yl]-1,5,5-trimethylcyclohexene
900-008-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, 2-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-, cis-
900-043-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C16-18
900-050-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Mixture of acrylic acid 4-[(chlorocarbonyl)oxy]butyl ester and 3-chloropropanoic acid 4-[(chlorocarbonyl)oxy]butyl ester
900-064-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(3,3-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethanone and 1-(5,5-dimethylcyclohex-1-en-1-yl)ethanone and 2,6,6-trimethylcyclohept-2-en-1-one
900-069-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of [trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene + cis-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene]
900-110-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Benzenediazonium, 3-carboxy-4-hydroxy- and Benzenediazonium, 3-carboxy-2-hydroxy-
900-111-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Phosphonium, (4-ethoxy-3-methyl-4-oxo-2-buten-1-yl)triphenyl-, chloride (1:1) and Phosphonium, (4-ethoxy-3-methyl-4-oxo-2-buten-1-yl)triphenyl-, bromide (1:1)
900-131-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2E) 1-Bromo-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne and (2Z)- 1-Bromo-6,6-dimethyl-2-hepten-4-yne
900-137-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructose and 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructose and fructose and glucose and sucrose
900-501-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of carbon tetrachloride and chloroform and 1,2-dichloroethane
900-600-0 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycerol and methanol and Fatty acids, vegetable-oil
900-722-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (5α)-6,7,8,14-tetradehydro-4,5-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol and codeine and morphine and thebaine and water
901-372-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of aniline and m-tolylidene diisocyanate
901-891-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethanol and propan-2-ol
902-053-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of acetic acid and ethane peroxoic acid
902-388-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
potassium;2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetate;dicalcium
902-532-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ammonium;potassium;sodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(carboxymethyl)amino]acetate;magnesium, ammonium;potassium;sodium;2-[bis[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]amino]acetate;magnesium and ammonium;potassium;sodium;2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]acetate;magnesium
902-533-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetrahydroxysilane and choline chloride and calcium chloride and water
902-537-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl acetate and methanol
902-591-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpropan-2-ol and acetone and water
902-882-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3β,6Z)-9,10-secocholesta-5(10),6,8-trien-3-ol and colecalciferol
902-969-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpropan-1-ol and butan-1-ol
903-067-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prozesswasser zum T.97
903-068-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylbutan-1-ol and pentan-1-ol
903-139-3 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylbutan-1-ol and pentan-1-ol
903-139-3 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpentane and 3-methylpentane and benzene and cumene
903-151-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Phenol, dodecyl-, sulfurized, calcium salts and benzene and butene and calcium carbonate and calcium dihydroxide and sulphur trioxide
903-161-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Benzoic acid, 2-hydroxy-, mono-C>13-alkyl derivs., calcium salts (2:1) and Phenol, dodecyl-, sulfurized, calcium salts and benzene and butene and calcium carbonate and calcium dihydroxide and sulphur trioxide
903-162-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ND- Abgaskondensat B4360-61
903-567-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of acetonitrile and phenyl vinyl sulphone
903-661-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of butane and butene
903-812-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dichloropropene and 2-chloropropane and 2-chloropropene and 3-chloropropene
903-816-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-oxybisbutane and 2-methylpropan-2-ol and butan-2-ol and diisopropyl ether
903-919-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of chlorodifluoroacetic acid and dichlorofluoroacetic acid and trifluoroacetic acid
903-945-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate and (1S,2R,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
903-982-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of diethyl hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate and ethyl dihydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate and triethyl citrate
904-139-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylpropane-1,3-diol and 5-ethyl-1,3-dioxane-5-methanol and propylidynetrimethanol
904-153-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(oxymethylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol] and 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol] and propylidynetrimethanol
904-155-3 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpropan-1-ol and tripropylamine
904-273-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpropan-1-ol and sodium O-isobutyl dithiocarbonate and sodium hydroxide
904-290-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
n/ i-Butyraldehyd aus Synthese - Oxorohprodukt aus ND-Rhodiumanlagen T.60
904-298-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichloropropane and 1,3-dichloropropene
904-304-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)hepta-1,6-dien-3-one and 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)hepta-1,6-dien-3-one
904-551-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-isopropylidenediphenol and phenol
904-653-0 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexyl acetate and p-menth-1-en-8-yl acetate
904-693-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-terphenyl and o-terphenyl
904-797-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Isopentyl salicylate and 2-methylbutyl salicylate
904-908-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-allyl-2-methoxyphenyl acetate and caryophyllene and eugenol
904-912-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4E)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene and 2-methoxy-4-(prop-2-en-1-yl)phenol
904-914-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of [1S-(1α,3aβ,4α,8aβ)]-decahydro-4,8,8-trimethyl-9-methylene-1,4-methanoazulene and caryophyllene
904-919-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of maleic acid and phthalic acid
904-976-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isomenthone and trans-menthone
905-013-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
chloromethylbenzene
905-236-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,4-xylenol and 3,5-xylenol and 4-ethyl-o-cresol and 5-ethyl-o-cresol and p-isopropylphenol
905-276-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,4-xylenol and 3,5-xylenol and 3-ethylphenol and 4-ethylphenol
905-278-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-xylenol and 2,5-xylenol
905-287-4 1638758-52-7 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,4-xylenol and 2,5-xylenol
905-287-4 1638758-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of pentan-1-ol and cyclopentanol
905-315-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl 2-methylpropanoate and (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl 2-methylpropanoate and (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl 2-methylpropanoate
905-357-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-tert-butylphenol and phenol
905-392-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-phenylpropene and acetophenone and cumene
905-423-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-diisopropylbenzene and 1,4-diisopropylbenzene
905-459-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (4R)-isopropenyl-1-methylcyclohexene and (4S)-isopropenyl-1-methylcyclohexene and 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene and 1-isopropyl-4-methylcyclohexa-1,4-diene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene
905-474-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-vinylcyclohexene, cyclohexane and n-hexane
905-559-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of ethylbenzene and m-xylene and p-xylene
905-562-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene
905-570-2 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of ethylbenzene and m-xylene
905-570-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of ethylbenzene and xylene
905-588-0 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexyl diphenyl phosphite and bis(2-ethylhexyl) phenyl phosphite and triphenyl phosphite
905-728-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and o-(p-isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate / methylene diphenyl diisocyanate
905-806-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate and Amines, soya alkyl
905-837-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2',2''-nitrilotriethanol and 2,2'-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]imino]bisethanol and 2,2'-iminodiethanol
905-898-6 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2',2''-nitrilotriethanol and disodium succinate and sodium acetate and sodium bromide
905-908-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycerol 1,3-di(acetate) and glycerol acetate and triacetin
905-964-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of benzyl 2-ethylhexyl adipate and bis(2-ethylhexyl) adipate and dibenzyl adipate
905-983-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-piperazin-1-ylethanol and 2-piperazin-1-ylethylamine
905-994-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-EH-Gemsich aus Kopf Rückstandskolonne
906-020-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl formate and 3,7-dimethyloct-6-en-1-yl formate
906-078-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate and (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
906-083-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of geraniol and nerol
906-125-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-cresol and p-cresol
906-151-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-cresol and p-cresol
906-151-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dimethyl adipate and dimethyl glutarate and dimethyl succinate
906-170-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver oxylate amino complex
906-230-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol and 2,2'-oxydiethanol and ethane-1,2-diol
906-256-8 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of sodium acetate, monoethylene glycol and diethylene glycol
906-265-7 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of decamethyltetrasiloxane and dodecamethylpentasiloxane and hexamethyldisiloxane and octamethyltrisiloxane and tetradecamethylhexasiloxane
906-378-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpent-2-ene and diisopropyl ether
906-484-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyisopropyl 2-hydroxypropyl bicarbamate and 2-hydroxypropyl carbazate and propylene carbonate
906-521-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,3-xylenol and 3,5-xylenol and 3-ethylphenol and 4-ethylphenol
906-550-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TCD-Dial roh ex B6334 SOD
906-573-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TCD-Diol roh ex B6406 SOD
906-574-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of cyclohexanol and cyclohexanone
906-627-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of N,N-ethanediylbis- Hexadecanamide, N-[2-[(1-oxohexadecyl)amino]ethyl]-Octadecanamide, Hexadecanoic acid, 12-hydroxystearic acid, reaction products with ethylenediamine, N,N-ethanediylbis-Octadecanamide and Octadecanoic acid, 12-hydroxystearic acid, reaction products with ethylenediamine
906-763-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyldecan-1-al and 2-methylundecanal
906-769-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
copper sulfate;N'-(2-aminoethyl)ethane-1,2-diamine
906-875-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-amino-, reaction products with ammonia, by-products from, distn. Residues
906-891-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol and 2,2'-oxydiethanol and 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol and 3,6,9,12-tetraoxatetrade
906-936-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-(2-aminoethylamino)ethyl]ethane-1,2-diamine
907-126-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol and 3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
907-131-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol and 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol and 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-d
907-132-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyldecan-1-al and undecanal
907-235-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of undec-8-enal and undec-9-enal and undec-10-enal
907-237-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chlorodecane and 1-chlorododecane
907-241-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chlorodecane and 1-chlorotetraceane
907-242-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
copper sulfate;N'-[2-[2-(2-aminoethylamino)ethylamino]ethyl]ethane-1,2-diamine
907-262-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of linolenate methyl and linoleate methyl and oleate methyl
907-284-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-isocyanatooctadecane 1-isocyanatohexadecane
907-349-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol and pentaerythritol
907-374-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethylenebis(oxyethylene) dibenzoate and oxydiethylene dibenzoate and oxydipropyl dibenzoate
907-434-8 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-[2-(benzoyloxy)ethoxy]ethyl benzoate.and oxydipropyl dibenzoate
907-437-4 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1-bis(phenethyloxy)ethane and [2-(1-ethoxyethoxy)ethyl]benzene
907-481-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of diethyl adipate and diethyl glutarate and diethyl succinate
907-489-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]- and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) and Decanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis-
907-495-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of didodecyl 3,3'-thiodipropionate and dioctadecyl 3,3'-thiodipropionate and octadecyl 3-[[3-(dodecyloxy)-3-oxopropyl]thio]propionate
907-498-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Amines, hydrogenated tallow alkyl and azelaic acid and lithium hydroxide
907-578-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 7-azatridecane-1,13-diamine and hexamethylenediamine
907-605-7 68815-47-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of carbon monoxide and carbon dioxide and hydrogen.
907-631-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (2-methoxymethylethoxy)propanol and [2-(2-methoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol and sodium methanolate
907-640-8 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of DL-borneol and exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
907-653-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate and (1S,2S,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
907-658-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of butyl diphenyl phosphate and dibutyl phenyl phosphate and tributyl phosphate
907-672-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one and 4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1-yl)-but-3-ene-2-one
907-706-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one and 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one and [R-(E)]-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one
907-708-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one and 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)pent-1-en-3-one
907-713-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 6,6-dimethyl-2-methylidenebicyclo[3.1.1]heptane and rel-6,6-dimethylspiro[bicyclo[3.1.1]heptane-2,2'-oxirane]
907-728-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol
907-745-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (4R)-isopropenyl-1-methylcyclohexene and (4S)-isopropenyl-1-methylcyclohexene and 4-isopropylidene-1-methylcyclohexene and 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
907-808-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of diisobutyl adipate and diisobutyl glutarate and diisobutyl succinate
907-870-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl methacrylate and tridecyl methacrylate
907-961-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-(2-butoxyethoxy)ethoxy)ethanol and 3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
907-996-4 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper and Copper, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, (dimethylamino)methyl derivs.
908-081-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32 copper and hydrogen [29H,31H-phthalocyaninesulphonato(3-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(1-), compound with dodecylamine (1:1)
908-084-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyl-1-octyl acetate and citronellyl acetate
908-114-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,3,3,4,4,5,5,6-nonafluoro-6-(heptafluoropropyl)tetrahydro-2H-pyran and 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan
908-197-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of perfluoro(dimethyl - N - Butylamine ) and perfluoro (methyl - di - N - propylamine) and perfluoro (dimethyl - N - propylamine and 2,2,3,3,5,5,6,6, octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine and perfluoro-N-pentane
908-205-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(1-methylethyl)-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane and cineole
908-296-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
short chain Fructo-Oligosaccharides
908-300-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium carbonate and calcium dihydroxide and calcium peroxide
908-343-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of calcium carbonate and calcium sulfate and magnesium hydroxide
908-381-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium benzoate and sodium carbonate
908-509-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of sodium benzoate and sodium carbonate and sodium hydroxide
908-510-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
no data
908-531-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium sulphide and sodium carbonate and sodium hydrogensulphide
908-552-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium carbonate and disodium sulfate and sodium chloride
908-570-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-O-α-D-glucopyranosyl-D-mannitol and 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol
908-700-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Iso-nonanal (roh) ex SAL Tank 55/56/75
908-714-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of magnesium carbonate and magnesium hydroxide and magnesium oxide and magnesium peroxide
908-749-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (E)-1-chlorobut-2-ene and 3-chlorobut-1-ene
908-820-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-Hydroxy-2-butanone and Methylen-3-ketobutanol
908-868-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-methylenediphenol and 2,2'-methylenediphenol and o-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
908-912-9 1333-16-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of hydroxyethyl laurate and ethylenedilaurate
908-917-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylbutyl acetate and pentyl acetate
908-918-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,3'-oxydi(propylene glycol) and tetraglycerol and triglycerol
908-924-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of diisopropyl hydrogen phosphate and {[hydroxy(propan-2-yloxy)phosphoryl]oxy}(propan-2-yloxy)phosphinic acid and isopropyl dihydrogen phosphate and methyl dihydrogen phosphate and phosphoric acid
908-995-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1