Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
hexane-1,6-diaminium isophthalate
809-990-6 13534-28-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl (2Z)-2-(2-nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate
810-021-4 111304-31-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-amino-4-{[3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]amino}-7-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
810-025-6 848139-78-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-N,2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine
810-050-2 444731-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine
810-051-8 444731-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[2-(3-carbamoyl-4-hydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]-4-phenylbutan-2-aminium acetate
810-097-9 1180001-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis[4-cyano-N-({5-[(3-ethoxy-3-oxopropyl)(pyridin-2-yl)carbamoyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}methyl)anilinium] (2E)-but-2-enedioate
810-123-9 1428362-10-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Solvate of 1-{2-[(2,4-dimethylphenyl)thio]phenyl}piperazine hydrobromide with propan-2-ol (1:1:1)
810-134-9 1678502-75-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyanoethyl 4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-2,8-dimethyl-5-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
810-149-0 1050477-43-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyanoethyl 4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
810-151-1 1050477-44-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R)-4-hydroxybutan-2-aminium (2S)-hydroxy(phenyl)acetate
810-156-9 1236049-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]-3-{[5-(trifluoromethyl)-2H-tetrazol-2-yl]methyl}-1H-pyrazole-5-carboxamide
810-161-6 1229654-66-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
810-179-4 1112-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-chloro-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6-nitroquinazolin-4-amine
810-185-7 179552-73-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
810-200-7 1050477-45-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridine-3-carboxamide
810-201-2 1050477-27-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sra-[(2E)-2-butenedioato(2-)hydroxy aluminium]
810-213-8 1370461-06-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(10S)-10-hydroxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine-5-carboxamide
810-248-9 104746-04-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
810-257-8 889858-12-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C16, n-alkanes, isolkanes, alkenes
810-258-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4’-Bis[sec-alkyl(C10-C13)phenyl]iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
810-260-4 1115251-57-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetyl-10,11-dihydro-5H-dibenzo[c,g]chromen-8(9H)-one
810-268-8 1438383-92-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2-ethylhexyl)-3,5,5-trimethylhexanamide
810-288-7 1700656-13-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxy-5-methylpyridin-2(1H)-one
810-289-2 41935-71-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-1,3-oxazolidin-2-one
810-292-9 1072-70-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal
810-298-1 194934-66-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trien-1-ol
810-303-7 459-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ditin trisulphide
810-388-0 12067-23-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3R,7aS)-3-tert-butyldihydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazole-1,5(6H)-dione
810-392-2 171284-84-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-deoxy-1-(dimethylamino)-D-glucitol
810-394-3 76326-99-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-chloro-5-iodobenzyl)phenol
810-395-9 1459754-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-N-[(1E)-1-(5-bromo-2-fluorophenyl)ethylidene]-2-methylpropane-2-sulfinamide
810-396-4 1194044-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of acrylonitrile and 2,2’-Iminodi(ethylamine), hydrogenated
810-418-2 1703784-30-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2-chloro-5-iodophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
810-422-4 1459754-39-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycery 1,2-diacetate-3-(9,10-)epoxyoctadecanate
810-432-9 1487263-87-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-[cyclohexane-1,1-diylbis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane
810-464-3 13446-84-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Androstan-17-one,2,3-epoxy-16-(1-pyrrolidinyl)-(2α,3α,5α,16α,17β)-
810-472-7 159325-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2'R)-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
810-481-6 863329-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-butyl-N-[(triethoxysilyl)methyl]butan-1-amine
810-490-5 35501-23-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl [(1R,2S)-3-oxo-2-pentylcyclopentyl]acetate
810-495-2 93452-03-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
810-506-0 877-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrabismuth triorthosilicate
810-509-7 14708-87-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
allyl (1R,6S)-2,2,6-trimethylcyclohexanecarboxylate
810-519-1 1648784-10-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-phenyl-5-(2-thienyl)-1,2,4-oxadiazole
810-533-8 330459-31-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-methoxybenzyl)-N-methylmethanesulfonamide
810-538-5 34825-81-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amides, from diethylenetriamine and hydrogenated palm oil
810-543-2 1618093-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(ethoxycarbonyl)-2-methoxyanilino]-2-oxoethan-1-aminium chloride
810-628-4 1606132-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S,5R)-5-[(benzyloxy)ammonio]-2-[(benzyloxy)carbonyl]piperidinium oxalate
810-636-8 1171080-45-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine
810-682-9 230615-70-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Ethanediamine 4-methylbenzenesulfonate (1:1)
810-688-1 14034-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzoate
810-693-9 58016-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(2,4,6-trichlorophenyl)acetone
810-702-6 1228284-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of 2-hydroxyethyl methacrylate and diphosphorus pentaoxide
810-703-1 1187441-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-Butyl 4-({6-[7-cyclopentyl-6-(dimethylcarbamoyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino}pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
810-753-4 1374639-78-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylheptyl methacrylate
810-760-2 149855-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 2-[(2-methylphenoxy)methyl]oxirane and propane-1,2-diamine
810-766-5 1802886-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(hydrazinylmethyl)phenyl]pyridine dihydrochloride
810-767-0 1802485-62-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorophenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol 4-methylbenzenesulfonate
810-796-9 1294504-64-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
naphthalene-1,8-diyl dibenzoate
810-797-4 331711-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives
810-801-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-2,6-bis(phenylamino)nicotinonitrile
810-804-0 51566-48-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl](phenyl)methanone
810-808-2 14814-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis((7-isopropyl-1,4a-dimethyl-1,2,3,4.4a.5.6.7.8.9.10.10a-dodecahydrophenanthrene-1-carbonyl)oxy)zinc
810-810-3 68425-02-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
heptadecyl (branched) acrylate
810-816-6 1473386-36-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
heptadecyl (branched) methacrylate
810-817-1 1473386-29-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2R)-6-fluorochromane-2-carboxylic acid
810-841-2 129101-37-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic acid
810-842-8 129101-36-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[bis(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-bromopyridin-3-yl 4-methylbenzenesulfonate
810-844-9 1803573-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium rac-1-hydroxy-3-(quinolin-6-yl)propanesulfonate
811-179-7 1609934-65-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-1,2,4-triazin-3-amine
811-180-2 69249-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2-dimethyl-3-oxopropyl acetate
811-188-6 16184-79-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-2-phenylbutanoyl chloride
811-205-7 68886-54-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(hexyloxy)-2,2-dimethyltetrahydrofuran
811-207-8 1497420-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
811-213-0 66711-86-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-5-tert-butoxy-3-(tert-butyldimethylsilyloxy)-5-oxopentylboronic acid (+)-pinanediol ester
811-219-3 1681053-95-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
pentane-1,5-diaminium sebacate
811-236-6 799768-48-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-N-(4-{[3-chloro-4-(pyridin-2-ylmethoxy)phenyl]amino}-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide
811-237-1 698387-09-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1E,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-imine
811-284-8 312620-93-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal
811-285-3 1637294-12-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
propan-2-ammonium (S)-2-benzyloxycarbonylamino-3,3-dimethylbutyrate
811-295-8 1621085-33-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-2-[(ethoxycarbonyl)amino]-5-sulfamoylbenzoic acid
811-296-3 35442-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl (5-chloro-2-methyl-4-sulfamoylphenyl)carbamate
811-297-9 35442-35-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-aminium chloride
811-311-3 124936-75-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-aminium chloride
811-311-3 124936-75-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
oxozirconium; silane
811-319-7 174633-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(2-hydroxyethyl)nicotinamide
811-328-6 6265-73-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-diphenylethanone oxime
811-357-4 952-06-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3S,6S)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-6-chloro-6-((3aS,4S,6S,7aR)-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo[d][1,3,2]dioxaborol-2-yl)hexanoate
811-363-7 1681053-96-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Digadolinium dizirconium heptaoxide
811-367-9 11073-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(methoxycarbonyl)-L-valyl-(5S)-5-methyl-L-proline
811-415-9 1335316-40-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(octadecylcarbamoyl)oxy]ethyl acrylate
811-432-1 78433-08-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naftacencarboxamide, 4-(dimethylamin)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-iodo-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)-, mono(trifluoroacetate) (salt)
811-442-6 389625-14-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Naftacencarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-7-methanoyl-1,11-dioxo-, (4S,4aS,5aR,12aS)
811-443-1 1035655-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isopropyl-2-(3-methylbutyl)propane-1,3-diol
811-449-4 129228-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Polyphosphoric acids, 2-[(2-methyl-1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl esters
811-451-5 1802140-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(3-amino-1,2,4-triazin-6-yl)-2-fluorobenzonitrile
811-458-3 1197377-47-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-5-nitrophenyl acetate
811-460-4 53606-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[(1Ξ,2Ξ)-2-Chloro-1-hydroxy-3-(quinolin-6-yl)propyl]pyrrolidine-2,5-dione
811-462-5 1197377-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2E)-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N,N-diphenylacrylamide
811-467-2 1309389-73-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
7-chloro-2,4-dioxo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazine-6-sulfonamide
811-480-3 23380-53-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ammonium 4-isopropylbenzenesulfonate
811-484-5 680972-33-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-2-(1,1-difluorobut-3-en-1-yl)-6-methoxyquinoxaline
811-491-3 1799733-46-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isobutyl-2-methylbenzaldehyde
811-502-1 73206-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S)-2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone
811-504-2 33643-46-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-methyl-2-({3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propanoyl}amino)propane-1-sulfonate
811-522-0 62880-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propan-1-aminium chloride
811-523-6 88992-45-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzene
811-585-4 1092536-54-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 2-acetyl-4-methylpentanoate
811-590-1 51756-09-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[(diphenylmethylene)amino]cyclopropanecarbonitrile
811-596-4 89985-88-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dodecanoic acid, ester with 1,2,3-propanetriol
811-605-1 37318-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Mentha Spicata L., Erospicata (Labiatae) obtained from aerial parts by steam distillation
811-616-1 1563063-07-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(1-phenylethane-1,1-diyl)bis(heptyloxybenzene)
811-683-7 1799707-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(difluoromethyl)-5-fluoro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl fluoride
811-684-2 1255735-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(E)-methyl non-2-enoate
811-711-8 14952-06-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3-carbamoyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)propanoic acid
811-713-9 78057-29-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)propanoic acid
811-717-0 78057-27-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]butane-1-thiol
811-734-3 36097-07-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(Tetrahydro-2-furanyl)methyl]-propanedioic acid, 1,3-dimethyl ester
811-744-8 1134802-45-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-(1-Naphthalenyl)-3-(tetrahydro-2-furanyl)-propanoic acid, sodium salt (1:2)
811-747-4 130209-69-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(1-hydroxy-4-{4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
811-752-1 169032-19-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[mu-[[3,3'-[(1-oxido-1,2-diazenediyl)bis[[2-(hydroxy-kappa-O)- 4,1-phenylene]-2,1-diazenediyl-kappa-N1]]bis[4-(hydroxy-kappa-O)-2,7- naphthalenedisulfonato]](8-)]]dicopper, tetra sodium ammonium salt
811-773-6 1713250-52-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (E)-4-methylpent-2-enoate
811-774-1 15790-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(biphenyl-4-yl)-N-[2-(9,9-diphenyl-9H-fluoren-4-yl)phenyl]-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine
811-852-5 1792219-00-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
pentasodium 4-amino-3-[(2,4-disulfonatophenyl)diazenyl]-5-hydroxy-6-[(4-nitro-2-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-1,7-disulfonate
811-858-8 1422649-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxamide
811-886-0 1361232-73-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile
811-889-7 1350653-26-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamidium chloride
811-931-4 1426309-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-[(E)-phenyldiazenyl]pyrimidine-4,6-diamine
811-933-5 1350653-29-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidine-4,5,6-triamine
811-934-0 1350653-30-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 3-[(3R)-3-{[(1S)-1-phenylethyl]amino}-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-9-yl]propanoate
811-937-7 1638586-33-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyl (2R,3S)-2-(3-bromo-2-oxopropyl)-3-methoxy-1-piperidinecarboxylate
811-953-4 117348-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R)-N-[(1S)-phenylethyl]-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-3-amine hydrochloride
812-024-6 1638534-24-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4''-Butoxy-4-ethyl-2',2'',3''-trifluoro-[1,1':4',1'']-terphenyl
812-028-8 612543-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2-fluorobenzyl)hydrazine
812-035-6 51859-98-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,7aR)-3-tert-butyl-1,5-dioxodihydro-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]oxazole-7a(5H)-carbaldehyde
812-036-1 1214741-19-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of diazotized 4-amino-6-[(4-aminophenyl)diazenyl]-3-[(4-aminophenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid, coupled with benzene-1,3-diamine, sodium salts
812-037-7 1793011-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N,N-tributylbutan-1-aminium ({[(2S,5R)-2-carbamoyl-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]oct-6-yl]oxy}sulfonyl)oxidanide
812-038-2 1192651-80-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-chlorophenyl)-9,9-diphenyl-9H-fluorene
812-055-5 713127-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetylxylan esterase
812-111-9 188959-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethanol
812-114-5 10527-64-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethanol
812-114-5 10527-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(cyclopropylcarbonyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
812-121-3 169280-06-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1R,4S)-6-tert-butoxy-4-(tert-butyldimethylsilyloxy)-6-oxo-1-(2-(thiophen-2-yl)acetamido)hexylboronic acid, (+)-pinanediol ester
812-137-0 1681053-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-ethyl-3-iodophenyl)-2-methylpropanoic acid
812-218-0 1256584-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethane-1-sulfonamide
812-222-2 4443-23-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Ophiopogon japonicus, Liliaceae, root
812-241-6 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
812-243-7 1189352-83-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,3,4,4-pentafluoro-2,5-bis(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)-5-methoxytetrahydrofuran
812-244-2 957209-18-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(2S,5R)-5-[(benzyloxy)amino]piperidine-2-carboxamide
812-263-6 1416134-49-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S,5R)-6-(benzyloxy)-7-oxo-1,6-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxamide
812-287-7 1192651-49-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[dimethoxy(methyl)silyl]methanamine
812-377-6 343926-26-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) adipate
812-378-1 210420-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-4-[7-(quinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-yl]benzonitrile
812-406-2 1029714-87-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one
812-453-9 70500-72-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4S)-1-(tert-butoxycarbonyl)-4-(hydroxymethyl)-L-proline
812-482-7 1643468-66-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2-chlorophenyl) acetate
812-487-4 4525-75-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phosphoric acid, C14-15 branched and linear alkyl esters, potassium salts
812-497-9 1893414-79-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-3-cyclohexyl-2-hydroxypropionic acid
812-501-9 156469-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction product of alumina and sulfuric acid
812-508-7 1093112-19-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
812-520-2 1259279-57-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N,N-trimethylanilinium trichlorozincate(1-)
812-526-5 53831-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl N-[(2S)-1-[2-[(2S,3S)-2-hydroxy-3-[[(2S)-2-(methoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutanoyl]amino]-4-phenylbutyl]-2-[(4-pyridin-2-ylphenyl)methyl]hydrazinyl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]carbamate
812-543-8 198904-31-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,11-dihydro-11-((4-methyl-1-piperazinyl)acetyl)-6H-pyrido(2,3-b)(1,4)benzodiazepin-6-one monohydrochloride
812-545-9 93173-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2S,3S)-3-(ethoxycarbonyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-aminium chloride
812-619-0 1626394-43-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Solvate of di-tert-butyl {5-bromo-3-[(1R)-1-(2-{[(5-cyano-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)carbamoyl}-5-fluorophenyl)ethoxy]pyridin-2-yl}-2-imidodicarbonate with 2-methylbutan-2-ol (1:1)
812-621-1 1910113-99-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10-(even numbered), diesters and triesters with trimethylolpropane
812-652-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-{3-(heptyloxy)-2,2-bis[(pentyloxy)methyl]propoxy}heptane and 1-{3-(heptyloxy)-2-[(heptyloxy)methyl]-2-[(pentyloxy)methyl]propoxy}heptane and 1-{3-(pentyloxy)-2,2-bis[(pentyloxy)methyl]propoxy}heptane
812-653-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-{3-(heptyloxy)-2,2-bis[(pentyloxy)methyl]propoxy}heptane and 1-{3-(heptyloxy)-2-[(heptyloxy)methyl]-2-[(pentyloxy)methyl]propoxy}heptane and 1-{3-(pentyloxy)-2,2-bis[(pentyloxy)methyl]propoxy}heptane
812-653-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-16-(even numbered), tetraesters with pentaerythritol
812-655-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., mono- and diesters with neopentylglycol and di-and triesters with trimethylolpropane
812-656-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
phenyl pent-4-enoate
812-668-8 51231-09-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-dihydroxybenzaldehyde
812-673-5 387-46-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 3-{[(2,6-difluorophenyl)sulfonyl]amino}-2-fluorobenzoate
812-675-6 1195768-19-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Bromo-N-{[4-methanesulfonyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}pyridin-2-amine
812-676-1 1638892-78-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-[2-(4-ethyl-3-iodophenyl)propan-2-yl]-1H-indole-3-carboxylate
812-677-7 1256584-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(methylsulfonyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
812-681-9 1215310-75-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, coco, diesters and triesters with trimethylolpropane
812-688-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
[3-methoxycarbonyl-4-[6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carbonyl]oxy-phenyl] 6-(4-prop-2-enoyloxybutoxycarbonyloxy)naphthalene-2-carboxylate
812-702-1 914918-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(3-aminopropyl)-N- (C12-18 even numbered) alkyl-propane-1,3-diamine
812-713-1 1219458-12-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Strontium neodecanoate
812-724-1 106705-37-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl (1R,3S,4R,5R)-3-azido-5-hydroxy-4-[(2,3,4-tri-O-benzyl-6deoxy-α-L-galactopyranosyl)oxy]cyclohexanecarboxylate
812-733-0 1620677-97-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
cis-2- Pentylcyclopentanol
812-739-3 157357-30-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N1,N3-diallylpropane-1,3-diamine dihydrochloride
812-745-6 205041-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carbonitrile
812-870-6 128196-01-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyl methacrylate
812-877-4 1228350-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-5-methylpyridine 1-oxide
812-891-0 20173-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methyl-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
812-907-6 34989-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[fluoro(dimethyl)silyl]butanenitrile
812-925-4 1639345-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of N6,N6'-hexane-1,6-diylbis[N2,N4-dibutyl-N2,N4,N6-tris(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine] and allylbromide, subsequently reacted with ethaneperoxoic acid, hydrogenated
812-927-5 1902936-62-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-N-methyl-3-nitrobenzamide
812-957-9 333350-60-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amines, (2-ethylhexyl)(hydrogenated tallow alkyl)methyl
812-958-4 1078712-76-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ceramide (Octadecanamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl])
812-962-6 34354-88-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
9-Octadecenamide, N-[(1S,2S,3R)-2,3-dihydroxy-1-(hydroxymethyl)heptadecyl]-, (9Z)-
812-963-1 178436-06-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Fluoro-4-[7-(quinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-yl]benzoic acid—hydrogen chloride (1/2)
812-968-9 1197377-34-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2