Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of (cis,trans)-9-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-7-en-1-one
458-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (Z)-3-Methylhex-2-enyl acetate and (E)-3-Methylhex-2-enyl acetate
439-080-0 341017-24-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-methoxybutane
422-270-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-butyl-5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-1-hexyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
457-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Ethyl-6-hydroxy-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2-dihydro-pyridine- 3-carbonitrile and 6-Hydroxy-1-(3-isoalkoxy-alkyl)-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2- dihydropyridine-3-carbonitrile
419-330-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 109989-28-8 and 117397-23-6
432-320-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 119673-15-3 and 119686-55-4
432-250-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-1,2-ethanediylbis[12-hydroxyoctadecanamide]
484-050-2 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 136355-25-4 and 236754-66-8 and Tetraester of 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid and 4-[bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2-benzenediol
425-720-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 142541-99-9 and 142542-03-8 and 142542-04-9
425-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 160954-82-5 and [Tris[2-[4,4-(1-oxo-2-diazonaphthyl-5-sulfonato)bis(3,5-dimethylphenyl)]phenyl]]methane
427-080-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 171864-40-7 and 510709-67-8 and Tetraester 5,5'-dicyclohexyl-4,4',3",4"-tetrahydroxy-2,2'-dimethyltriphenylmethane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid
435-510-6 171864-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,5,8,12,15,15-heptamethyl-7,10-dioxa-4,13-diazahexadeca-3,13-diene-1,16-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,12,15,18,18-octamethyl-7,10,13-trioxa-4,16-diazanonadeca-3,16-diene-1,19-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,11,14,18,21,21-nonamethyl-7,10,13,16-tetraoxa-4,19-diazadocosa-3,19-diene-1,22-diyl didodecanoate
479-940-2 613246-75-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-6-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-2-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-2-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
441-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 3-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 4-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide
439-570-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-HEPTANOL, 3,4,5,6,6-PENTAMETHYL and 2-HEPTANOL, 3,4,5,5,6-PENTAMETHYL and 2-Heptanol,4-Methylene-3,5,6,6-Tetramethyl- and 2-Heptanol,4-Methylene-3,5,5,6-Tetramethyl-
401-030-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one and 2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
445-510-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Propenoic acid, 2-((1S)-1-((1R)-3,3- and 2-Propenoic acid, 2-((1R)-1-((1R)-3,3-
459-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 212254-28-9 and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] monoesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] triesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
441-510-7 188570-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 236754-64-6 and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid monoester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid triester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol]
438-410-0 184489-92-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of 3,3-diphenylhexamethyltrisiloxane and 3,3,5,5-tetraphenylhexamethyltetrasiloxane
451-620-7 352230-22-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-bis-tert-butylsalicyclic acid and hydrogen bis[3,5-di-tert-butylsalicylato92-)-O1O2]aluminate (III)
432-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6-Bis(3-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(3-Chlorophenyl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione and 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
465-080-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 4-[2-(5-{2-[3-(2-{2,4-dihydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}-2,4-dihydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate and 1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)propane-2,2-diyl-4,1-phenylene] bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
433-970-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of 5-(sec-butyl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane and 5-(sec-butyl)-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 413-720-9 117933-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(3-sulfobenzyl) amino] phenylazo} phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s) and 6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(4-sulfobenzyl) amino] phenylazo} phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s)
475-080-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-N,N'-bis[3-(2-methylpiperidino)propyl]-7,17-dioxa-5,9,15,19-tetraazadiindeno[1,2-b:1',2'-m]pentacene disulfonamide and 8-chloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-N,N'-bis[3-(2-methylpiperidino)propyl]-7,17-dioxa-5,9,15,19-tetraazadiindeno[1,2-b:1',2'-m]pentacene disulfonamide
426-570-4 186614-87-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of [3-(trimethoxysilyl) propyl]urea, [3-(dimethoxyethoxysilyl) propyl]urea, [3-(methoxydiethoxysilyl) propyl]urea and [3-(triethoxysilyl) propyl]urea.
449-160-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Benzene sulfonic acid, hexadecyl(sulfophenoxy)-,disodium salt and Benzene sulfonic acid, - oxibis[hexadecyl]-, disodium salt
405-430-6 65143-89-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of cis-Cycloheptadec-8-en-1-one, trans-Cycloheptadec-8-en-1-one, cis-Cycloheptadec-9-en-1-one, trans-Cycloheptadec-9-en-1-one
457-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of copper complex of [(2,6-difluoroheterocycl-4-yl)amino]hydroxy{[2-hydroxy-3-sulfonato-5-(vinylsulfonyl)phenyl]diazenyl}naphthalene sulfonic acid, dialkali salt and copper complex of [(2,6-difluoroheterocycl-4-yl)amino]-hydroxy{[2-hydroxy-3-sulfonato-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl]diazenyl}naphthalene sulfonic acid, trialkali salt
479-550-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of D-Xylopyranose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides and D-Glucopyranose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides
484-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 7-[(4-chloro-6-{ethyl[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate and trisodium 7-({4-chloro-6-[ethyl(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
444-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4,6-bis(4-amino-3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to penta(lithium and/or sodium)10,10´-diamino-6,6',13,13´-tetrachloro-3,3'-[6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10-amino-6,6',13,13'-tetrachloro-10´[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10,10'-diamino-6,6',3,3'[(2-sulfonato)-1,4-phenylenediiminobis[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate
430-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan amide)
432-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
472-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3-benzenedimethanamine and {3-[(2,2-dimethoxy-1,2-azasilolidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
439-510-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-{[4-chloro-6-(ethyl{3-[(2-sulfonatoethyl)sulfonyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate and tetrasodium 2-[(4-chloro-6-{ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate
459-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl}-3-hydroxy)(4-hydroxphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
432-450-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pyrimido[5,4-g]pteridine-2,4,6,8-tetramine and 2,6,8-triamino-pyrimido[5,4-g]pteridine-4(1H)-one
440-560-7 346709-25-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Triester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo1-Naphthalenesulfonate and Diester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate and Monoester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
432-300-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: carbonato-bis-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; methyl carbonato-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; 2-isopropyl-N-hydroxyethyl 1,3-oxazolidine
429-990-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: diester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)
427-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-010-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
445-280-9 371921-40-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
432-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2