Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 14 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97558 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Product by process iron complex of azo dyestuffs obtained by coupling a mixture of diazotized 2-amino-1-hydroxybenzene-4-sulfanilide and 2-amino-1-hydroxybenzene-4-sulfonamide with resorcin, the obtained mixture being subsequently submitted to a second coupling reaction with a mixture of diazotized 3-aminobenzene-1-sulfonic acid (metanilic acid) and 4'-amino-4-nitro-1,1'-diphenylamine-2-sulfonic acid and metallization with ferric chloride, sodium salt
419-260-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
product-by-process definition polyazodyestuff obtained by coupling 4-[4-(1-amino-8-hydroxy-3,6-disulfo-2-naphthylazo)phenylsulfonylamino]benzenediazonium with reaction mass of 4-carboxybenzenediazonium and diphenylamine-3-sulfo-4,4'-bisdiazonium, and further coupling of the obtained compounds with reaction mass of naphth-2-ol and 3-aminophenol, sodium salts; sodium chloride
425-740-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Produkt 1771
419-440-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PRODUKT 2486
432-410-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PRODUKT P-4G
439-290-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PROMIDIUM CC
437-460-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Propanedioic acid, 1-(3,3-dimethylcyclohexyl)ethyl ethyl ester
455-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate
437-530-0 319002-92-1 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
propyl (2S)-2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]propanoate
437-530-0 319002-92-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
propyl((4-(5-oxo-3-propylisoxazolidin-4-ylidenmethin)phenyl)propoxycarbonylmethyleneamino)acetate
431-000-2 198705-81-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PROTECT H
439-620-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PRUSURF A
410-790-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PRÄPARAT FFU 641
421-990-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PS-16 SENSITIZER
442-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PSD-300
405-540-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PTH-CARBAESTER
426-010-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PURAM
434-000-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Purple membrane of bacteriorhodopsine Halobacterium salinarum
443-270-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PUVA-50M
443-470-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PV ECHTORANGE P 9025
407-660-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PVL MARKER SOLID
422-730-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PX-7-5
411-670-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride
429-520-1 4023-02-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pyridinium, 3,5-dimethyl-1-(phenylmethyl)-, chloride
416-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PZL8
442-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QAVR
414-310-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QUARTERNÄRES AMMONIUMPERFLUORALKYLCARBOXYLAT
426-280-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QUINAZOLINONE
420-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Quinoline derivative
452-210-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QXIE
427-920-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
QXZE
428-090-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R,R-2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-(4-phenylbut-2-ylamino)ethyl)benzamide hydrogen 2,3-bis(benzoyloxy)succinate
404-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R,S-INDYL
426-630-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-(+)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionic acid
403-980-1 15165-67-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-2,3-epoxy-1-propanol
404-660-4 57044-25-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R-GLYTO
426-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
R0932
423-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Rac-[dimethylsilyl-bis(4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-yl)]zirconium dichloride
416-990-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RAC-methylene-bis(3-tert-butyl-1H-inden-1-yl)zirconium dichloride
430-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Random co-polymer of 1,1,4,4-tetramethyl-1,4-butanediyl-2-propenoate with styrene, 4-ethenylphenol and 1-ethylcyclohexyl-2-propenoate, dimethyl-2,2'-azobis[2-methylpropanoate]
463-490-9 300371-32-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Random copolymer of 2-methyltricyclo[3.3.1.1 3.7]dec-2-ylmethacrylate, 3-hydroxytricyclo[3.3.1.13.7] dec-1-ylmethacrylate and tetrahydro-2-oxo-3-furyl methacrylate
442-950-2 258879-87-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RB68
415-650-4 153965-54-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RC-0015
443-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RC-0018
438-890-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
React Navy Blue 9913
442-890-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,6SR,11SR)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-yl and (1RS,6RS,11RS)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-ylacetate
457-350-6 744266-61-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (2S)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol and (2R)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol
435-750-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of (2S,3R,4S,5R)-2-[(2R)-2-hydroxypropyl]tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol and (2S,3R,4S,5R)-2-[(2S)-2-hydroxypropyl]tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
456-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (cis,trans)-9-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-7-en-1-one
458-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (Z)-3-Methylhex-2-enyl acetate and (E)-3-Methylhex-2-enyl acetate
439-080-0 341017-24-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2