Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 12 december 2019. Database contains 22571 unique substances and contains information from 97550 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
PHTALIDE
417-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHTHALOCYANINE PIGMENT
424-350-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex
413-650-9 93971-95-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHYTO-CER
430-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIBH
429-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT 11990
404-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT ADDITIVE 009
432-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT RED 3092C
419-370-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pigment Red 5021B
410-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENTGELB P-13456
424-630-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PK-N 302
403-600-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLATINUM C12 SOLUTION
435-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLATINUM PLUS® COD PLATINUM DIPHENYL
424-360-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
platinum(IV) nitrate/nitric acid solution
432-400-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLEX 6825-0
405-630-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM 14978
416-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM-811
433-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM14943
416-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PMMBENZILNITRILE
436-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PMML2
416-820-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PN-13
425-130-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLIFILM K42
423-780-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly((3-isocyanatomethyl-3,5,5-tri-methyl-cyclohexyl-isocyanate)-co-[α-(3-aminopropyl)-ω-[3-aminopropyl(dimethyl)silyl]poly[(dimethylsilanediyl)oxy]; 1,3-bis(α-(2-aminopropyl)poly[oxy(2-methylethylene)])urea; 1,3-diaminopentane
416-830-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly((oxy-p-(phenyl)phenylenoxyterephthaloyl)-co-(oxy-p-2-(β-phenethyl)phenylenoxyterephthaloyl))
404-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(1-acetyloxyethyl)-poly-2-(1-hydroxyethyl)-poly-2-[4-[(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)styryl]-N-methylpyridiniummethylsulfate]
419-820-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(1-pentene-2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-co-ethene-co-tetrafluoroethene)
432-060-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(4,5,6-trihydroxy-3,1-phenylene-2-propylene) partially esterified with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonyl groups.
426-080-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxo(2-butoxyethyl 3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)
403-430-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxy-1,4-phenylenoxy-1,4-phenyleneterephthaloyl-1,4-phenylene)
402-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxyalkylene)bis(N'-(1-(3-isopropenylphenyl)-1-methylethyl)ureido)
431-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxycarbonyloxy-1,4-phenylene-1,1-(3,3,5-trimethyl)cyclohexylidene-1,4-phenylene-co-oxycarbonyloxy-1,4-phenylenisopropylidene-1,4-phenylene)
403-310-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(α-fluoro-ω-methacryloyloxyethylpoly(difluoromethylene)-co-3-chloro-2-hydroxypropylmethacrylate)
400-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly-(methyl methacrylate)-co-(butylmethacrylate)-co-(4-acryloxybutyl-isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl carbamate)-co-(maleicanhydride)
419-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly-(R)-(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid) (containing 27% hydroxyvalerate)
403-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly[(tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3,5-diylethylene)-co-(bicyclo[3.3.0]octane-2,4-diylethylene)-co-(tricyclo[6.4.0.0(2,6)]dodecane-3,5-diethylene)]
428-580-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYAMIC ACID POLYMER R
434-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYAMIDE RESIN
426-580-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYCARBONATE ST-3000 ( BEFORE : MAKROLON LP ST 3)
430-990-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYCAT SA-1
437-380-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYCAT SA-102
437-360-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polycondensation product of 3-(trihydroxysilyl)propansulfonic acid and tetraethoxysilane
419-390-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYFOX PF-136A
442-840-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYFOX PF-156A
443-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYFOX PF-3320
443-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYMAC 320-1305 (COMMERCIAL PRODUCT: POLYMER IN SOLVENT)
436-140-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polymer of 1,3-dibromopropane and N,N-diethyl-N',N'-dimethyl-1,3-propanediamine
410-570-6 143747-73-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polymer of allylamine hydrochloride
415-050-2 71550-12-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polymer of ethyl acrylate, 1-(1-isocyanato-1-methylethyl)-3-(methylethenyl)benzene and butanoneoxime
428-730-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYMER SOF03
433-500-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYMER SOF04
435-900-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2