Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2(2-OXO-2,3-DIHYDRO-4-INDOLYL)ETHYLTOLUENESULPHONATE
917-449-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorophenyl)-3-(5-fluoro-4-pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol (1R)-10-camphorsulphonate
917-473-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3-hydroxy-3-oxo-propanoyl)amino]benzoic acid
917-483-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
917-488-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,6-bis(4-butoxycarbonimidoyl phenoxy)hexane
917-531-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-aminocyclopent-1-ene-1-carbonitrile
917-554-2 2941-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6R,7R,14S)-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6-O-methyl-6,14-ethano-17-normorphine
917-585-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 3-(4,8-dimethylnona-3,7-dienyl)-3-methyl-oxirane-2-carboxylate and ethyl 3-(4,8-dimethylnona-3,7-dienyl)-3-methyl-oxirane-2-carboxylate and (5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
917-606-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methoxycyclododecene
917-624-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[2-Chloro-1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethoxy] difluoroacetyl fluoride
917-631-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
methyl 2-(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propan-2-yl)-5,6-dihydroxypyrimidine-4-carboxylate
917-658-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(NZ)-N-[1-(2,4-dichlorophenyl)-2-imidazol-1-ylethylidene]hydroxylamine
917-661-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6,7,11b-HEXAHYDRO-PYRAZINO[2,1-a]ISOQUINOLIN-4-ONE
917-666-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-DECENE, DIMER
917-709-4 17438-89-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
917-714-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, soybean oil, conjugated
917-780-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vacuum distillate (shale oil), middle
917-782-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methyl-N-(6-methylhept-5-en-2-yl)formamide
917-791-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3,4-Dimethoxy-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)-methylamine
917-818-7 73344-75-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C17, n-alkanes
917-828-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification reaction of fatty acids, C16-18 and C18-unsatd.; 3,4-epoxycyclohexyl methyl-3,4-epoxycyclohexan carboxylate and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester
917-830-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Benzyl-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, hydrochloride
917-844-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Fluor-4-[trans-4-(trans-4-propylcyclohexyl)-cyclohexyl]-phenylboronic acid
917-865-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-aminophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5(2H)-one
917-912-8 864680-71-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of (3S)-3,7-Dimethyl-7-octen-1,6-diol and (3S, 5E)-3,7-Dimethyl-5-octen-1,7-diol
917-940-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
917-991-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-(4-chlorophenyl)butan-2-ol
918-013-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-chloro-3-nitro-phenyl)-3-methyl-4-oxo-butanoic acid
918-019-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d] pyrimidin-5-yl)phenylsulphonyl]-4-methylpiperazine
918-045-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with Bis-(Trimethoxysilylpropyl)amine
918-105-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-bromo-4-(dimethoxymethyl)benzene
918-110-0 24856-58-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-Benzenediamine, ar-methyl-, reaction products with propylene oxide
918-139-9 1228577-90-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Ethyl-3'-fluorbiphenyl
918-150-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics
918-167-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anode, copper
918-168-7 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butyltriphenylphosphonium bromide
918-205-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenylethylamine Hydrobromide
918-206-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(ter-butylamino)-1-(3-chloro-4- hydroxyphenyl)ethanone HCl
918-208-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butanol Sammelprodukt 33.
918-257-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3R,4S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R)-6-{[4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-[(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-10-(hydroxyimino)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one
918-279-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
918-317-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-4-trifluormethoxybenzene
918-322-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-(3-chloropropylamino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione; hydrochloride
918-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,6-Trimethylcyclohexanol
918-414-3 58210-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-2-(3-methoxypropyl)hexahydro-4H-thienol[3,2-e][1,2]thiazin-one 1,1 dioxide
918-431-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Black copper, copper smelting
918-452-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(6R,7R,14S)-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-3,6-O-dimethyl-6,14-ethanomorphine
918-453-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-[(E)-(4-pyridin-2-ylphenyl)methylideneamino]carbamate
918-454-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
918-481-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrazinecarboximidamide dimethanesulfonate
918-488-7 676353-80-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans 2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]trichloroethanone
918-495-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-allyl 2-acetylamino methyl pyrrolidine
918-518-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,4,5,7-tetrahydroxy-4H-chromene-4-sulfonate
918-540-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
red phosphorus
918-594-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1H-Pyrrole-2-acetamide, 1-[(2-chlorophenyl)methyl]-N,N-bis(1-methylpropyl)-.alpha.-oxo-
918-617-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[5-bromo-2-(2-nitrophenyl)sulfanyl-phenyl]formamide
918-636-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9, aromatics
918-668-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 3-(2-bromopropanoylamino)-4-methyl-thiophene-2-carboxylate
918-697-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(3-hydroxypropoxy)benzoic acid
918-767-3 46350-87-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene
918-811-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-Dimethyl-1,5-octadien-3-ol-7-hydroperoxid and 3,7-Dimethyl-1,7-octadien-3-ol-6-hydroperoxid
918-860-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S) (2Z,4E)-4-carboxy-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoic acid disodium salt
918-890-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glyceryl undecylenate
918-906-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
phosphorothioyltris(oxybenzene-4,1-diylcarbamoyloxyethane- 2,1-diyl) trisprop-2-enoate
918-919-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
potassium (2R)-2-[4-[[5-trifluoromethyl-2-pyridinyl]oxy]phenoxy]propanoate
918-939-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
918-973-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of apple aminoacids and lauryl chloride
918-984-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(2-Chloro-acetyl)-3-[1-methoxy-1-phenyl-meth-(E)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carboxylic acid methyl ester
919-003-1 1174335-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %)
919-006-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-amino-7-sulfo-1-naphthalenyl)azo]- 8-[[4-(4-acetylamino-3-sulfophenyl]azo]
919-027-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
919-029-3 1174522-19-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
919-164-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]- acrylic acid methyl ester
919-210-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propanenitrile, 3-[[3-(isodecyloxy)propyl]amino]-
919-218-0 72162-47-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-poly(propyl), benzene sulfonic acid
919-274-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(3-Oxo-butyryl)-phenyl-amino]-acetic acid ethyl ester
919-276-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10, aromatics, >1% naphthalene
919-284-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
((1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutanyl)-substituted)-heterobicyclic-3-carboxylic acid hydrochloride, 2-Propanone Solvate
919-408-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
919-446-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of (2E)-Tridec-2-enenitrile and (2Z)-Tridec-2-enenitrile and (3E)-Tridec-3-enenitrile and (3Z)-Tridec-3-enenitrile
919-489-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylaminopiperidine dihydrobromide
919-497-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ketogluconic acid, calcium salt
919-553-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Leach of products of roasting of "slags, steelmaking, vanadium
919-559-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cupro, copper processing
919-583-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methyl-ammonium; chloride
919-585-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Ethylhexenal Sumpf ENAL zur Rückstandskolonne
919-594-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,12-bis (diisopropyl phosphoryl) dodecane
919-645-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Castor Oil, reaction product with Soybean Oil
919-697-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,4-diamino-3-{[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-5-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}benzenesulfonate
919-701-6 503157-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chromium (III) propionate
919-722-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E,4E)-2-methyl-5-phenyl-penta-2,4-dienal
919-772-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-Brom-5-ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-822-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification products of 4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated and prop-2-enoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
919-846-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
919-857-5 64742-48-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids oligomeric reaction products with triethylenetriamine and gylcidyl tolyl ether
919-898-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-N-methyl-guanidinium chloride
919-944-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(5-Propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
919-949-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C16, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
920-008-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Biomass residue ex B2
920-031-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-methyl N-hydroxyethyl) ammine 2-phenylethanol
920-079-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium zinc salts of oligomers of rosin
920-105-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics
920-107-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
920-114-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,
920-134-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, potassium salt
920-164-5 34160-06-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-C10, n-alkanes, isoalkanes, > 5% n-hexane
920-191-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-Butyl ((7R,9R)-9-{2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-6,10-dioxasprio[4.5]dec-7yl)acetate
920-205-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-5-(2-((2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl)amino)propyl)-2-methoxybenzenesulfonamide (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
920-209-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-(2,2,2-trimethylhydrazinium)methylpropionate bromide
920-257-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(2-Benzoyl-4 Chlorophenyl)-2-Bromo-N-(Cyclopropylmethyl)-Acetamide
920-284-8 1184768-58-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
docosanyl 4-hydroxybenzoate
920-338-0 109236-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole; hydrochloride
920-341-7 61675-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %)
920-360-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Naphthalenedione, 2-(9-decen-1-yl)-3-methyl
920-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zorgol 48
920-427-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-ethoxy-2,6-di(nonyl)-1,3-dioxane
920-431-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methylhept-2-en-4-ol
920-434-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1yl]amino]-benzoic acid
920-437-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-Phenyl-N-benzyl-N’-(N-methyl)piperidylazine acetate
920-518-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2R,3R)-2,3-bis(acetyloxy)butanedioic acid - 3-(2-methoxy-10H-phenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine (1:1)
920-610-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-amine hydrobromide
920-619-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Slags, nickel smelting
920-632-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
estr-4-ene-3,11,17-trione cyclic 3-(1,2-ethanediylmercaptole)
920-684-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2,3-epoxypropyl neodecanoate and Benzenesulfonic acid, C10-13-sec-alkyl derivatives
920-724-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
920-750-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ammonium sulfate suspension
920-762-6 - Full Individual 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N-(heptafluoropropyl)-N-(pentafluoroethyl)propan-1-amine and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N-(heptafluoropropyl)-N-(trifluoromethyl)propan-1-amine and 1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro-N,N-bis(heptafluoropropyl)propan-1-amine
920-778-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-amino-2-methoxyphenyl)azo]-5-chloro-4-hydroxybenzensulfonic acid
920-888-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics
920-901-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction product of aminoacids and palmitoyl chloride
920-912-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-Butyl [(7R,9R)-9-(cyanomethyl)-6,10-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]acetate
920-979-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
921-024-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(4-(ACETYLOXY)-3-((ACETYLOXY)METHYL)PHENYL)ETHANONE
921-042-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
benzyl 2-(5-bromo1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
921-090-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(5-Ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenol
921-114-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethoxy-2,3-difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
921-136-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6,6-trimethylcyclohex-1-enecarbonitrile
921-141-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-a-D-glucopyranose
921-285-6 1071929-02-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-C-(3-{[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl}-4-methylphenyl)-a-D-glucopyranose
921-285-6 1071929-02-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-(5-chloromonoheterocyc-2-yl)-2-(4-substitutedbenzamido)-5-alkoxybenzamide hydrochloride (1:1)
921-397-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(6R,7R,14S)-17-cyano-7,8-dihydro-7-[(1S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-3,6-O-dimethyl-6,14-ethano-17-normorphine
921-415-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl]-N,N-diethyl-1-phenyl-
921-437-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Potassium (1R,3S)-3-formyl-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
921-472-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Combustion product from Tank 105 (106), organic phase
921-493-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, <2% aromatics
921-535-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 10α-methoxydihydrolysergate
921-546-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
hydrogenated stearyl olive oil esters
921-548-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5, n-alkanes, isoalkanes
921-577-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(2-benzyl-acryloylamino)-acetic acid benzyl ester
921-619-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-hydroxy-5-methyl-quinoline sulphate
921-636-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
acetone;[3-[2-[benzyl(tert-butyl)amino]acetyl]-5-(dimethylcarbamoyloxy)phenyl] N,N-dimethylcarbamate
921-654-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-[2-(phenylsulphonyl)ethyl]-1H-indole
921-685-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes
921-728-3 64741-66-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluormethanesulfonic acid 4-(trans-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenyl ester
921-739-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
decachlorotetrasilane
921-774-4 13763-19-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,5-Dihydroxy-3,6-dimethyl-3,6-bis(dihydroxyphosphinyl)- 1,4,2,5-dioxadiphosphorinane-2,5-dioxide
921-798-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distilled acetalization product between glucose and C12, C14, C18, C20 ,C22 alcohol
921-820-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd., adipic acid esters with pentaerythritol
921-836-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N*4*-(3-Chloro-4-fluoro-phenyl)-7-[(S)-(tetrahydro-furan-3-yl)oxy]-quinazoline-4,6-diamine
921-874-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzene
921-909-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, 2-Hydroxy-1(2)- methylethyl carbamate blocked
921-910-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(6R)-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-heptan-3-one; compound with 2-(toluene-4-sulfonylamino)-pentanedioic acid
921-925-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
hydrogenated cetyl olive oil esters
921-980-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
[4-[2-[2-(dimethylamino)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl]phenyl]4-(diaminomethylideneamino)benzoate; hydrochloride
921-983-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-Bromo-7-but-2-ynyl-3-methyl-1-(4-methyl-quinazolin-2-ylmethyl)-3,7-dihydro-purine-2,6-dione
922-028-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-[1-(4-{Methyl-[2-(4-methyl-piperazin-1-yl)-acetyl]-amino}-phenylamino)-1-phenyl-meth-(Z)-ylidene]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-ca
922-049-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5-C7, n-alkanes, isoalkanes, < 5% n-hexane
922-114-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
METHYL (1R,2R,4S)-2-[HEX-5-EN-1-YL(METHYL)CARBAMOYL]-4-({7-METHOXY-8-METHYL-2-[4-(PROPAN-2-YL)-1,3-THIAZOL-2-YL]QUINOLIN-4-YL}OXY)CYCLOPENTANECARBOXYLATE
922-147-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C10-C13, aromatics,
922-153-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trans,trans-4-((Z)-Propen-1-yl)-4'-propyl-bicyclohexan
922-166-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Distilled acetalization product between glucose and C12-18(even numbered)alcohol
922-178-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrocarbons, C7-C8, n-alkanes
922-214-1 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
MD-Abgasvorlage B1007
922-240-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-[3-acetyl-4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl] butanamide; 2-hydroxybenzoate
922-246-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrahydrofuran-2-carbonyl chloride
922-279-6 52449-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridine-5-carbaldehyde
922-317-1 6560-65-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butylcyclohexyl)(1-hydroxy-2-naphthyl)methanone
922-352-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-but-2-enedioic acid;N-[2-(dimethylamino)ethyl]-5-(dithiolan-3-yl)pentanamide
922-363-2 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 3-methyl-4-oxo-4-(3-nitro-4-aminophenyl)butanoate
922-399-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of M-Tolylidendiisocyanat (26471-62-5), p-Toluidine (106-49-0), and n-Octylamine (111-86-4)
922-435-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(alpha-cyanobenzyl)malonic acid diethyl ester
922-463-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
C12-16 alkyl, glycerol ether
922-520-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products between C20/22(even numbered) alcohol and phosphoric anhydride
922-551-4 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
methyl 2-(2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propan-2-yl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxylate
922-554-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Salt of N-acetyl-L-glutamic acid and 1-[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methanamine (1:1), monohydrate
922-576-0 1184182-45-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Salt of N-acetyl-L-glutamic acid and 1-[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methanamine (1:1), monohydrate
922-576-0 1184182-45-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorinated 2,8-dimethylphenoxathiin
922-625-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cement, purification of copper electrolyte
922-642-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfuric Acid, waste gas washing, copper smelting
922-670-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-2-(Benzyl-methyl-amino)-1-(3-hydroxy-phenyl)-ethanol
922-676-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
HEPARINE ESTER BENZYLIQUE
922-696-3 122177-97-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Ethoxy-2,3-difluor-4-(4-propyl-1-cyclohexen-1-yl)-benzen
922-707-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Products of roasting of "slags, steelmaking, vanadium
922-716-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
922-915-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
cyclohexyl-hydroxy-phenyl-acetic acid prop-2-ynyl ester
922-954-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of trans-5-hexyldihydro-4-methylfuran-2(3H)-one and cis-5-hexyldihydro-4-methylfuran-2(3H)-one
922-963-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-bis-(2-ethyl-hexyl)-5-methyl-hexahydro-pyrimidin-5-ylammonium 3-hydroxy-[2]naphtoate
922-966-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5-pentamethylene-7-oxo-2,3,4,5,6,7-hexahydrocyclopenta[a] pyrimidine
922-971-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1