Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
React Navy Blue 9913
442-890-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (1RS,6SR,11SR)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-yl and (1RS,6RS,11RS)-2,2,9,11-tetramethylspiro[5.5]undec-8-en-1-ylacetate
457-350-6 744266-61-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (2S)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol and (2R)-2-methyl-4-[(1R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl]pent-4-en-1-ol
435-750-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of (2S,3R,4S,5R)-2-[(2R)-2-hydroxypropyl]tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol and (2S,3R,4S,5R)-2-[(2S)-2-hydroxypropyl]tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
456-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (cis,trans)-9-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-8-en-1-one, (cis,trans)-8-Methylcyclohexadec-7-en-1-one
458-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of (Z)-3-Methylhex-2-enyl acetate and (E)-3-Methylhex-2-enyl acetate
439-080-0 341017-24-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane and 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-methoxybutane
422-270-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-butyl-5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-1-hexyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
457-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Ethyl-6-hydroxy-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2-dihydro-pyridine- 3-carbonitrile and 6-Hydroxy-1-(3-isoalkoxy-alkyl)-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2- dihydropyridine-3-carbonitrile
419-330-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 109989-28-8 and 117397-23-6
432-320-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 119673-15-3 and 119686-55-4
432-250-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxooctyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-1,2-ethanediylbis[12-hydroxyoctadecanamide]
484-050-2 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 136355-25-4 and 236754-66-8 and Tetraester of 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid and 4-[bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2-benzenediol
425-720-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 142541-99-9 and 142542-03-8 and 142542-04-9
425-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 160954-82-5 and [Tris[2-[4,4-(1-oxo-2-diazonaphthyl-5-sulfonato)bis(3,5-dimethylphenyl)]phenyl]]methane
427-080-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 171864-40-7 and 510709-67-8 and Tetraester 5,5'-dicyclohexyl-4,4',3",4"-tetrahydroxy-2,2'-dimethyltriphenylmethane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid
435-510-6 171864-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,5,8,12,15,15-heptamethyl-7,10-dioxa-4,13-diazahexadeca-3,13-diene-1,16-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,12,15,18,18-octamethyl-7,10,13-trioxa-4,16-diazanonadeca-3,16-diene-1,19-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,11,14,18,21,21-nonamethyl-7,10,13,16-tetraoxa-4,19-diazadocosa-3,19-diene-1,22-diyl didodecanoate
479-940-2 613246-75-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,5,8,12,15,15-heptamethyl-7,10-dioxa-4,13-diazahexadeca-3,13-diene-1,16-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,12,15,18,18-octamethyl-7,10,13-trioxa-4,16-diazanonadeca-3,16-diene-1,19-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,11,14,18,21,21-nonamethyl-7,10,13,16-tetraoxa-4,19-diazadocosa-3,19-diene-1,22-diyl didodecanoate
479-940-2 613246-75-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-6-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-2-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-2-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
441-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 3-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 4-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide
439-570-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-HEPTANOL, 3,4,5,6,6-PENTAMETHYL and 2-HEPTANOL, 3,4,5,5,6-PENTAMETHYL and 2-Heptanol,4-Methylene-3,5,6,6-Tetramethyl- and 2-Heptanol,4-Methylene-3,5,5,6-Tetramethyl-
401-030-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one and 2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
445-510-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Piperazin-1-ylethanol and Piperazine-1,4-diethanol and Piperazine
939-137-4 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Propenoic acid, 2-((1S)-1-((1R)-3,3- and 2-Propenoic acid, 2-((1R)-1-((1R)-3,3-
459-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 212254-28-9 and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] monoesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] triesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
441-510-7 188570-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 236754-64-6 and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid monoester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid triester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol]
438-410-0 184489-92-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of 3,3-diphenylhexamethyltrisiloxane and 3,3,5,5-tetraphenylhexamethyltetrasiloxane
451-620-7 352230-22-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-bis-tert-butylsalicyclic acid and hydrogen bis[3,5-di-tert-butylsalicylato92-)-O1O2]aluminate (III)
432-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6-Bis(3-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(3-Chlorophenyl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione and 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
465-080-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(2-{3-cyanato-5-[2-(3-cyanatoaryl)heteropolycycle-5-yl]aryl}heteropolycycle-5-yl)aryl cyanate and heteropolycycle -2,5-diyldi-3,1-arylene dicyanate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 4-[2-(5-{2-[3-(2-{2,4-dihydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}-2,4-dihydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate and 1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)propane-2,2-diyl-4,1-phenylene] bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
433-970-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of 5-(sec-butyl)-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane and 5-(sec-butyl)-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane 413-720-9 117933-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(3-sulfobenzyl) amino] phenylazo} phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s) and 6-(2-ethyl-6-methylanilino)-5-(4-{4-[ethyl(4-sulfobenzyl) amino] phenylazo} phenylazo)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, sodium and/or disodium salt(s)
475-080-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 8,18-dichloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-N,N'-bis[3-(2-methylpiperidino)propyl]-7,17-dioxa-5,9,15,19-tetraazadiindeno[1,2-b:1',2'-m]pentacene disulfonamide and 8-chloro-5,15-diethyl-5,15-dihydro-N,N'-bis[3-(2-methylpiperidino)propyl]-7,17-dioxa-5,9,15,19-tetraazadiindeno[1,2-b:1',2'-m]pentacene disulfonamide
426-570-4 186614-87-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of [3-(trimethoxysilyl) propyl]urea, [3-(dimethoxyethoxysilyl) propyl]urea, [3-(methoxydiethoxysilyl) propyl]urea and [3-(triethoxysilyl) propyl]urea.
449-160-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Benzene sulfonic acid, hexadecyl(sulfophenoxy)-,disodium salt and Benzene sulfonic acid, - oxibis[hexadecyl]-, disodium salt
405-430-6 65143-89-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) carbonate and N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium hydrogen carbonate
451-900-9 894406-76-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of cis-Cycloheptadec-8-en-1-one, trans-Cycloheptadec-8-en-1-one, cis-Cycloheptadec-9-en-1-one, trans-Cycloheptadec-9-en-1-one
457-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of copper complex of [(2,6-difluoroheterocycl-4-yl)amino]hydroxy{[2-hydroxy-3-sulfonato-5-(vinylsulfonyl)phenyl]diazenyl}naphthalene sulfonic acid, dialkali salt and copper complex of [(2,6-difluoroheterocycl-4-yl)amino]-hydroxy{[2-hydroxy-3-sulfonato-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl]diazenyl}naphthalene sulfonic acid, trialkali salt
479-550-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of D-Xylopyranose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides and D-Glucopyranose, oligomeric, C8-10-alkyl glycosides
484-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of disodium 7-[(4-chloro-6-{ethyl[4-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate and trisodium 7-({4-chloro-6-[ethyl(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
444-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4,6-bis(4-amino-3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to penta(lithium and/or sodium)10,10´-diamino-6,6',13,13´-tetrachloro-3,3'-[6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10-amino-6,6',13,13'-tetrachloro-10´[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10,10'-diamino-6,6',3,3'[(2-sulfonato)-1,4-phenylenediiminobis[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate
430-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan amide)
432-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of N-(6-aminohexyl)-12-hydroxyoctadecanamide and N,N'-hexane-1,6-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
472-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1,3-benzenedimethanamine and {3-[(2,2-dimethoxy-1,2-azasilolidin-1-yl)methyl]phenyl}methanamine
439-510-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Octadecanamide, 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]- and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide) and Decanamide, N,N'-1,2-ethanediylbis-
907-495-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pentasodium 2-{[4-chloro-6-(ethyl{3-[(2-sulfonatoethyl)sulfonyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate and tetrasodium 2-[(4-chloro-6-{ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-hydroxy-6-({2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate
459-580-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and Poly esterification products of 4-{[4-({4-[Bis(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-hydroxyphenyl}(4-hydroxyphenyl)methyl)-3-hydroxyphenyl](4-hydroxyphenyl)methyl}-3-hydroxy)(4-hydroxphenyl)methyl)phenol with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
432-450-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of pyrimido[5,4-g]pteridine-2,4,6,8-tetramine and 2,6,8-triamino-pyrimido[5,4-g]pteridine-4(1H)-one
440-560-7 346709-25-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Quartz (SiO2) and aluminium and aluminium oxide and magnesium oxide
910-038-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of Triester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo1-Naphthalenesulfonate and Diester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate and Monoester of 2,2'-methylenebis[6-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-4-methylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonate
432-300-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: carbonato-bis-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; methyl carbonato-N-ethyl-2-isopropyl-1,3-oxazolidine; 2-isopropyl-N-hydroxyethyl 1,3-oxazolidine
429-990-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: diester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:2); triester of 4,4'-methylenebis[2-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-3,6-dimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid (1:3)
427-140-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O'',O'''-silanetetrayl tetrakis(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-010-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: O,O',O''-(methylsilanetriyl)tris(4-methyl-2-pentanone oxime) (3 stereoisomers)
423-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyethylsulfonyl)-phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]-6-[-2-sulfonato-4-(2-hydroxyethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
445-280-9 371921-40-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-6-[(E)-2-sulfonato-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonato-4-[2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl]phenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
432-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: pentasodium bis[6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); tetrasodium [6-anilino-3,5'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato][6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III); trisodium bis[6-anilino-5'-sulfamoyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cobaltate(III)
444-290-0 508202-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: sodium 2-amino-4-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate; sodium 2-amino-4-(4,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)benzenesulfonate
426-470-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: tetrasodium 4-amino-6-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 4-amino-6-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
431-830-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: triisopropanolamine salt of 1-amino-4-(3-propionamidoanilino)anthraquinone-2-sulfonic acid; triisopropanolamine salt of 1-amino-4-[3,4-dimethyl-5-(2-hydroxyethylaminosulfonyl)anilino]anthraquinone-2-sulfonic acid
430-410-9 186148-38-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II); trisodium 2-(2-[α-(2-carboxylato-κ-O-4-sulfonatophenylazo)benzylidene]hydrazino-κ-N')-6-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-sulfonatophenolatocuprate (II)
428-260-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of: trisodium 3-(5-(2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate; trisodium 3-(5-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-(4-fluoro-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate
436-890-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of:(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1S,2R)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3S)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone and(3R)-3-(dodecylthio)-1-[(1R,2S)-2,6,6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl]-1-butanone
456-350-3 878665-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass ofPyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-,Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-6-phenyl-, monosulfo deriv., monosodium saltandBenzenesulfonic acid, 4,4'-(2,3,5,6-tetrahydro-3,6-dioxopyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)bis-, sodium salt (1:2)
460-020-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mixture of phosphorous trichloride and 4,4'-thiobis(2-(1,1-dimethylethyl)-5-methylphenol)
439-690-7 310903-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of alumina and sulfuric acid
812-508-7 1093112-19-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of ammonium molybdate and C12-C24-diethoxylated alkylamine (1:5-1:3)
412-780-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of amorphous silica (50-85 %), butyl (1-methylpropyl) magnesium (3-15 %), tetraethyl orthosilicate (5-15 %) and titanium tetrachloride (5-20 %)
432-200-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of bis(5-benzoyl-2,3,4-trihydroxyphenyl)methane and 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonylchloride
423-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylamine, phenothiazine, and alkenes, branched (C8-10, C9-rich)
439-540-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, octylamine, oleylamine and cyclohexylamine (1:1.58:0.32:0.097)
430-980-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine and oleylamine (molar ratio 4:1:9:1)
430-950-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine and 4-ethoxyaniline (molar ratio 3.88:1:6.38:0.47:2.91)
430-970-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of diphenylmethanediisocyanate, toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate), octylamine, oleylamine and 4-ethoxyaniline (molar ratio 4:1:7:1:2)
430-940-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Eicosanedioic acid, Docosanoic acid and Glycerin
478-910-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of esterfication of pentaerythritol with pentanoic acid, heptanoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
451-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of Formaldehyde, amine and phenol
476-290-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of MDI (202-966-0), Octadecylamine (204-695-3) and magnesium hydroxide (215-170-3)
944-730-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia and 2,2-Dimethyl-3-(4-morpholinyl)propanal
700-879-7 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of ricinoleic acid with tin(II)oxide
439-600-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of starch, with sodium Z-ethylaminodipropionate
423-610-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of thioglycerol and mercaptoacetic acid consisting mainly of 3-mercapto-1,2-bismercaptoacetoxypropane and oligomers of this substance
431-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of toluenediisocyanate ( reaction mass of isomers: 65 % 2,4- and 35 % 2,6-diisocyanate) and aniline (molarratio 1:2)
430-960-1 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: (2-hydroxy-4-(3-propenoxy)benzophenone and triethoxysilane) with (hydrolysis product of silica and methyltrimethoxysilane)
401-530-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy, diethyl ester, 1-propanol and zirconium tetra-n-propanolate
417-110-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of: 2,3,4,2',3',4'-hexahydroxy-5,5'-diacethyl-diphenylmethane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonylchloride and 3-diazo-3,4-dihydro-6-methoxy-4-oxo-1-naphthalenesulfonylchloride
421-520-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 2,4-diamino-6-[2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]-1,3,5-triazine and cyanuric acid
428-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 2-[[4-amino-2-ureidophenylazo]-5-[(2-(sulfooxy)ethyl)sulfonyl]]benzenesulfonic acid with 2,4,6-trifluoropyrimidine and partial hydrolysis to the corresponding vinylsulfonyl derivative,mixed potassium/sodium salt
424-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 3,5-bis-tert-butylsalicylic acid and aluminiumsulfate
420-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: 3-hydroxy-5,7-di-tert-butylbenzofuran-2-one with o-xylene
417-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: acetophenone, formaldehyde, cyclohexylamine, methanol and acetic acid
406-230-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: borax, hydrogen peroxide, acetic acid anhydride and acetic acid
420-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of: C.I. Leuco Sulfur Black 1 with (3-chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
424-510-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: copper, (29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)-, chlorosulfuric acid and 3-(2-sulfooxyethylsulfonyl)aniline, sodium salts
420-980-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: poly(oxy(methyl-1,2-ethanediyl)), αhydro-ω-((chlorocarbonyl)oxy)-, ether with 2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol with potassium 1,1-dimethylethylperoxalate
445-060-2 203574-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction product of: polyethylene-polyamine-(C16-C18)-alkylamides with monothio-(C2)-alkyl phosphonates
417-450-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction product of: saturated, monounsaturated and multiple unsaturated long-chained partly estrified alcohols of vegetable origin (Brassica napus L., Brassica rapa L., Helianthus annuus L., Glycine hispida, Gossypium hirsutum L., Cocos nucifera L., Elaeis guineensis) with O,O-diisobutyldithiophosphate and 2-ethylhexylamine and hydrogen peroxide
428-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of (tris(chloromethyl)phthalocyaninato)copper(II) with N-methylpiperazine and methoxyacetic acid
401-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of 12-hydroxyoctadecanoic acid with ethane-1,2-diamine and hexane-1,6-diamine and 1,3-phenylenedimethanamine
700-825-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction products of 3,10-bis((2-aminopropyl)amino)-6,13-dichloro-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid with 2-amino-1,4-benzenedisulfonic acid, 2-((4-aminophenyl)sulfonyl)ethyl hydrogen sulfate and 2,4,6-trifluoro-1,3,5-triazine, sodium salts
426-860-0 191877-09-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of 5-ethylidene-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene and 2-methoxyphenol, hydrogenated
418-110-6 224790-80-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of amines, dicoco alkyl and glycollic acid
471-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of behenic acid, Eicosadioic acid and Polyglyceryl-10
478-920-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of diazotised 2-amin-6-nitrophenol-4-sulphonic Acid and 2-Amino-4-nitrophenol-6-sulfonic Acid, coupled with a mixture of 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid and Acetylated 6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid, subsequently metallized with Chromium (III) Basic Sulfate and Acetic Acid, and at the end diazotised and coupled with p-Cresol, sodium salts
405-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of diazotised anthranilic acid coupled with resorcinol and diazotised 5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, metallised with Chromium (III) basic sulphate, sodium salts
400-320-4 94933-05-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction products of diisopropanolamine with formaldehyde (1:4)
432-440-8 220444-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of fatty acids, tall oil and fatty acids, C18 unsaturated, trimers and fatty acids, C18 unsaturated, dimers with (9Z)-octadec-9-en-1-amine
942-330-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of hydrogenated tallow alkyl amines with sebacic acid and calcium hydroxide
433-090-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of methyloxirane with formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline and reaction products of methyloxirane with 2,2'-oxydiethanol
701-255-7 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of N,N'-ethane-1,2-diylbis(1,3-propanediamine), cyclohexane, peroxidized 4-butylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
425-020-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of phosphorous trichloride, with 1,1′-biphenyl and 2,4-bis(1,1- dimethylethyl)phenol
432-130-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of tall-oil fatty acids, diethanolamine and boric acid
400-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of tungsten hexachloride with 2-methylpropan-2-ol, nonylphenol and pentane-2,4-dione
408-250-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of vermiculite with lithium citrate
406-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: 2,4-bis[(2-N,N-hydrogenated tallow-aminoethyl)carbamoyl]toluene and 2,6-bis[(2-N,N-hydrogenated tallow-aminoethyl)carbamoyl]toluene with methyl chloride
402-390-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: 4-nonylphenol, formaldehyde and dodecane-1-thiol
404-160-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: aniline-terephthalaldehyde-o-toluidine condensate with maleic anhydride
406-620-1 129217-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: copper(II) sulfate and tetrasodium 2,4-bis[6-(2-methoxy-5-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-7-sulfonato-2-naphthylamino]-6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazine (2:1)
407-710-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: glutamic acid and N-(C12-14-alkyl)propylenediamine
403-950-8 164907-72-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: poly(vinyl acetate), partially hydrolyzed, with (E)-2-(4-formylstyryl)-3,4-dimethylthiazoliummethyl sulfate
406-460-2 125139-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: thionyl chloride, 1,3,4-thiadiazol-2,5-dithiol, tert-nonanethiol and C12-14-tert-alkylamine
404-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of: trimethylhexamethylene diamine (a mixture of 2,2,4-trimethyl-1,6-hexanediamine and 2,4,4-trimethyl-1,6-hexanediamine, EINECS listed), Epoxide 8 (mono[(C10-C16-alkyloxy)methyl]oxirane derivatives) and p-toluene-sulfonic acid
410-880-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Blue 9605
439-670-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE BLUE FC 53534
412-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE GREEN FC 54200
412-710-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red 9707
440-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Red FC 40965
403-280-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE RED FC 49791
410-870-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE SCARLET 9909
436-910-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow 504
402-330-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REACTIVE YELLOW AE 3800
414-300-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reactive Yellow F00-0155
439-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAFREE ND-1096 POLYMER
438-830-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV GRÜN F-65 157 FW
403-540-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV ROT 2330
440-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F02-0037
445-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F03-0736
460-140-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-BLAU F 66 991 FW
411-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-GELB F-67294
413-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-63 774 FW
412-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-66 719 FW
405-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Orange DYPR 934
433-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ORANGE F-66 166 FW
413-250-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ROT F 67 637 FW
412-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Scharlach F 97-0319
431-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404
411-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404/I
411-060-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAP
433-990-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RECORDING DYE TYPE F
424-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED CLA 322
417-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 127
440-190-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 61
439-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RN 1946
434-740-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RWa 4681 (notification presscake)
461-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED SA
420-330-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RESINE DRP
428-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Retinyl linoleate
426-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL CORN YELLOW
432-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL FLAME
433-810-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PALATINATE PURPLE
431-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PLUM RED
431-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL RUBY
434-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL SUNFLOWER
432-050-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REZOLYN
447-770-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RI 9410
401-020-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RIBATRIACETYL
423-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RM1
429-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RM96
419-320-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RMS-018
423-380-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RMS-019
423-390-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RONACAT RO 300
404-880-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROP-32M
412-330-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROP-3M
412-400-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROSILIAL PLUS
444-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROSOXIME
437-520-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROUGE REACTIF DER 7650
415-940-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-122
423-120-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-123
423-480-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-149
423-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RPC-43
423-470-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RS-21904-000
416-910-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RSP
435-430-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RTA 35
435-950-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RTD-68
431-190-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RU.DYE RB1
438-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RUBINOL GA 1469
404-850-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RUBINOL GA 1469
404-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RV-4
435-620-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S CARBOXYLIC ACID
434-570-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S,S-PP
453-060-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-(tricyclo(5.2.1.0'2,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate
401-850-9 255881-94-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-04
422-870-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
S-2-Benzothiazolyl (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-acetyloxyiminothioacetate
457-660-1 104797-47-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2