Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 05 december 2019. Database contains 22568 unique substances and contains information from 96887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
ε-Caprolactone, oligomers, esters with acrylic acid and 2,2,2',2'-tetrakis (hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
500-276-7 89800-10-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with propylidynetrimethanol
500-099-5 37625-56-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
ε-Caprolactone, oligomeric reaction products with 2,2'-oxydiethanol
500-092-7 36890-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ε-caprolactam
203-313-2 105-60-2 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
δ-valerolactone
208-807-1 542-28-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
γ-methylaziridine-1-propylamine
278-047-3 74993-03-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
γ-cyclodextrine methyl esters
418-710-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
β-D-glucose pentaacetate
210-074-8 604-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-D-Glucopyranose, 4,6-O-ethylidene-1-O-(trimethylsilyl)-, bis(dichloroacetate)
604-683-1 149312-24-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-D-glucopyranose, 1,6-anhydro-2-azido-2-deoxy-4-O-(6-methyl-2,3-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranuronosyl)-3-acetate
433-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-cyclodextrine methyl ethers
411-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-chloropropiophenone
213-317-6 936-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-chlorophenetole
210-757-0 622-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-coco alkyl derivs.
284-219-9 84812-94-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-C8-18-alkyl derivs., monopotassium salts
290-475-2 90170-42-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-methyl-, ethyl ester
613-167-5 6315-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, N-coco acyl derivs., disodium salts
270-131-8 68411-57-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol
254-272-2 39068-94-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β,β-carotene
230-636-6 7235-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-al
229-846-0 6784-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butanol
276-333-2 72089-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-γ-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-tocopheryl hydrogen succinate
224-403-8 4345-03-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-tocopherol
200-412-2 59-02-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetonitrile
225-677-1 5005-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetamide
230-663-3 7251-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetic acid
243-020-7 19395-41-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetamide
243-019-1 19395-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylbenzeneacetyl chloride
217-493-5 1871-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-methylenebenzyl acetate
218-620-7 2206-94-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexylmethyl acetate
236-798-4 13487-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexanepropanol
234-091-5 10528-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol
243-110-6 19490-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-methyl-1H-imidazole-1-ethanol
253-668-2 37788-55-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
214-881-6 1205-17-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-ethyl-p-methoxybenzyl alcohol
226-315-5 5349-60-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-D-glucose pentaacetate
210-073-2 604-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranosiduronic acid, (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-d-glucopyranuronosyl-, dipotassium salt
272-296-1 68797-35-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, mono, di, and tridodecanoate esters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, benzoate
235-795-5 12738-64-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-cyclohexylmandelic acid
224-380-4 4335-77-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-cyclodextrine methyl ethers
418-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-chlorotoluene
202-853-6 100-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-chloro-p-fluorotoluene
207-264-8 456-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-o-xylene
209-013-8 552-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-4-fluoroacetophenone
207-256-4 456-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-2-fluorotoluene
206-460-0 345-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromo-m-toluonitrile
248-890-1 28188-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-Bitter acids, hop, hydrogenated, isomerized
295-619-8 92113-15-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-β-ethyl-α-phenylphenethyl alcohol
212-023-5 748-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-α-phenylphenethyl alcohol
277-461-1 73404-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(2R)-2-(dimethylamino)propyl]-α-phenyl-benzeneacetonitrile
616-258-8 7576-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide
611-485-9 57227-09-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)
408-160-7 125613-45-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α,α-diphenylpiperidine-4-methanol hydrochloride
217-284-9 1798-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl acetate
205-781-3 151-05-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-Dimethyl-ethyl ester benzeneacetic acid
608-307-7 2901-13-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalene-1-methanol
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8 6786-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-p-toluidine
207-236-5 455-14-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluidine
201-806-7 88-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-cresol
202-645-5 98-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-toluonitrile
207-239-1 455-18-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2