Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-ol
202-179-2 92-69-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthoic acid
202-180-8 92-70-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,5-diphenyloxazole
202-181-3 92-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5'-chloro-3-hydroxy-2',4'-dimethoxy-2-naphthanilide
202-182-9 92-72-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-185-5 92-74-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-2-naphthanilide
202-188-1 92-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloro-3-hydroxy-2-naphthanilide
202-189-7 92-78-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenothiazine
202-196-5 92-84-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4,4'-diol
202-200-5 92-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Biphenyl-4-carboxylic acid
202-203-1 92-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,2-trimethylquinolin-6-amine
202-207-3 92-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminonaphthalene-2-sulphonic acid
202-208-9 93-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-hydroxynaphthalene-2-sulphonic acid
202-209-4 93-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxybenzyl alcohol
202-212-0 93-03-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 2-naphthyl ether
202-213-6 93-04-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-amino-N,N-diethylaniline
202-214-1 93-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratric acid
202-215-7 93-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2'-acetonaphthone
202-216-2 93-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
[(2-methoxyphenyl)amino]methanesulphonic acid
202-220-4 93-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allylveratrole
202-223-0 93-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile
202-225-1 93-17-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-naphthyl ether
202-226-7 93-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-allyl-2-methoxyphenyl acetate
202-235-6 93-28-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methoxyphenamine
202-237-7 93-30-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-methoxybenzenediazonium chloride
202-239-8 93-34-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenylacetic acid
202-244-5 93-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-p-cresol
202-252-9 93-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydratropaldehyde
202-255-5 93-53-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylpropan-1-ol
202-256-0 93-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propiophenone
202-257-6 93-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2