Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Dodecene, branched
306-479-5 97280-83-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nonene, branched
306-492-6 97280-95-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, 2-hydroxyethyl esters
306-522-8 97281-23-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, mixed esters with neopentyl glycol and trimethylolpropane
306-523-3 97281-24-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, rape-oil, hydrogenated, reaction products with diethylenetriamine, di-Me sulfate-quaternized
306-529-6 97281-29-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphatidylcholines, soya, hydrogenated
306-549-5 97281-48-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isohexadecyl 12-[(1-oxooctadecyl)oxy]octadecanoate
306-621-6 97338-28-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctadecanoic acid, mono- and diesters with glycerol
306-657-2 97358-80-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
16-α,17-α-epoxy-3-β-hydroxypregn-5-en-20-one
213-548-2 974-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
306-764-4 97404-02-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, C16-18-alkyl esters
306-797-4 97404-33-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene]
306-832-3 97416-84-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-(N-butyl-N-phenethylamino)phenyl)ethylene-1,1,2-tricarbonitrile
407-650-8 97460-76-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,O-Dibenzoyltyrosine
619-271-7 97485-13-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Castor oil, ester with sorbitol
307-007-0 97488-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, vegetable-oil mono- and di-, hydrogenated
307-031-1 97488-92-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oils, fish, oxidized, bisulfited, sodium salts
307-037-4 97488-98-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oils, vegetable, sulfonated, sodium salts
307-044-2 97489-04-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Resin acids and Rosin acids, fumarated, esters with glycerol
307-051-0 97489-11-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, sodium salts
307-055-2 97489-15-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, C16-18-branched and linear alkyl esters, potassium salts
307-075-1 97489-33-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and bis(C16 and C18-unsatd. alkyl) esters
307-095-0 97489-51-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., isooctyl esters, epoxidized
307-159-8 97553-05-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C6-8-branched, C7-rich
307-298-4 97592-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C7-9-branched, C8-rich
307-300-3 97593-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alkenes, C8-10-branched, C9-rich
307-301-9 97593-01-6 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Alkenes, C8-10-branched, C9-rich
307-301-9 97593-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl [[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]phosphonate
213-551-9 976-56-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxopregn-4-ene-21,17α-carbolactone
213-552-4 976-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Canrenone
213-554-5 976-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium, carbonate hydroxy aluminum complexes
307-546-1 97660-35-0 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-, 4-[(4-C7-17-branched alkylphenyl)azo] derivs.
307-585-4 97660-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C9-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, calcium salts
307-593-8 97675-24-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, tall-oil mono-, di-, and tri-
307-751-6 97722-02-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
619-290-0 97780-06-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonamide, 4-methyl-, reaction products with formaldehyde and melamine
307-988-5 97808-67-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead, bullion
308-011-5 97808-88-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosphoric acid, mono- and di-C12-14-alkyl esters
308-020-4 97808-97-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
9-(4-Acetoxy-3-acetoxymethylbut-1-yl)-2-amino-6-chloropurine
619-293-7 97845-60-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
9,10-Anthracenedione, 1,4-diamino-, N,N'-bis(4-C7-17-branched alkylphenyl) derivs.
308-067-0 97862-23-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanedioic acid, sulfo-, 4-[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl] ester, N-C18-unsatd. acyl derivs., disodium salts
308-072-8 97862-28-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18(even numbered) acyl derivs., hydroxides, inner salts
931-296-8 97862-59-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, rosin, compds. with 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthylium chloride and disodium hydrogen bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-)]chromate(3-)
308-114-5 97862-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C10-30, esters with lanolin alcs.
308-121-3 97862-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lights
308-132-3 97862-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Potassium-N-(4-toluenesulfonyl)-4-toluenesulfonamide
406-650-5 97888-41-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
20-oxopregna-5,16-dien-3-β-yl acetate
213-558-7 979-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1