Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-bis(3,3-dimethylbutan-2-yl)hexane-1,6-diamine
682-872-8 957787-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluoromethoxy)propoxy]propanoate
640-001-9 958445-54-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanepropanol, 2,2,3,6-tetramethyl-α-propyl-
478-330-3 95851-08-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [(6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetate
306-060-7 95873-69-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of 1-(1-Methyl-2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)ethoxy)-propan-2-ol and 1-(2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)propoxy)propan-2-ol and 2-(2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy]propoxy)-propan-1-ol and 2-(1-Methyl-2-(1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yloxy)ethoxy)propan-1-ol
470-680-5 958872-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Oxolamine
213-493-4 959-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexahydro-1,3,5-tris(1-oxoallyl)-1,3,5-triazine
213-501-6 959-52-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, C12-18-alkyl esters
306-082-7 95912-86-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, C12-18-alkyl esters
306-083-2 95912-87-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, isotridecyl esters
306-084-8 95912-88-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10, mixed esters with adipic acid and trimethylolpropane
306-085-3 95912-89-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)propyl)cyclopentanone
404-240-0 95962-14-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(hydroxymethyl)-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol
700-143-5 959624-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Allyl methacrylate
202-473-0 96-05-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(epoxyethyl)benzene
202-476-7 96-09-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethylaluminium chloride
202-477-2 96-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-dibromo-3-chloropropane
202-479-3 96-12-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dibromopropan-1-ol
202-480-9 96-13-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-methylpentane
202-481-4 96-14-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutyraldehyde
202-485-6 96-17-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3-trichloropropane
202-486-1 96-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Pentan-3-one
202-490-3 96-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-chloropropane-1,2-diol
202-492-4 96-24-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-mercaptopropane-1,2-diol
202-495-0 96-27-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
A mixture of: butan-2-one oxime; syn-O,O'-di(butan-2-one oxime)diethoxysilane
406-930-7 96-29-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Butanone oxime
202-496-6 96-29-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl bromoacetate 202-499-2 96-32-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl acrylate
202-500-6 96-33-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl acrylate
202-500-6 96-33-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl chloroacetate
202-501-1 96-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylcyclopentane
202-503-2 96-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclopentanol
202-504-8 96-41-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorothiophene
202-505-3 96-43-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Imidazolidine-2-thione
202-506-9 96-45-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-2-methylfuran
202-507-4 96-47-9 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
γ-butyrolactone
202-509-5 96-48-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2