Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); reaction mass of: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%)
442-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{[(2-{3-[(4-{Ethyl[3-(vinylsulfonyl)phenyl]amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2- (hydroxy-O)phenyl}hydrazono-N2)(phenyl)methyl]diazenyl-N1}benzoato(6-)-O]cuprate(4-) sodium salt, polysulfo
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole
700-935-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
222 OP
700-733-2 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
224 AUE
419-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-322A
439-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-325A
437-570-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-326A
436-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-327A
437-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
241 AJG
402-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2[2'-Hydroxy-5'-(phenyl)ureylenphenyl]benzothiazole
431-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1,5-Benzodioxepin-3(4H)-one, 7-(3-methylbutyl)-
447-630-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-fluoro-3,4-dihydro-,methyl ester
484-280-3 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-ar-methyl, sodium salt (1:1)
939-407-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2P45AZ
428-820-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-sulfooxyoxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
701-054-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2S-(2-furyl)-5R-hydroxy-4R-(1R,2-dihydroxy)ethyl-6S-hydroxymethyl-1,3-dioxane
422-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2’-Phenyl-biphenyl-2-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9’-spirobifluoren-2-yl)-amine
949-957-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-di-tert-butyl-2-(ethoxymethoxy)-5-methylbiphenyl
917-383-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3',7'-di(cyclopropylmethyl)spiro(cyclopentane-1,9'-(3',7')diazabicyclo(3.3.1)nonane-2',4',6',8'-tetrone
425-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-diyl)dibenzonitrile
412-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(oxydimethanediyl)bis(3-ethyloxetane)
444-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 3-dibutylaminopropionate
402-910-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,3,5,7,7-pentamethyl-1,2,4-trioxepane
455-560-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-Dichloro-N-(5-chloro-4-{[2-({4-[(2-hexyldecyl)oxy]phenyl}sulfonyl)butanoyl]amino}-2-hydroxyphenyl)benzamide
459-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-(hexadecyloxy)phenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-[2-[4-dodecyloxyphenylsulfonyl]butyramido]-2-hydroxyphenyl]benzamide
431-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dihydroxy-1-[(Z)-octadec-9-enyl]pyrrolidine-2,5-dione
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,4-dimethoxy-N-[3-(4-Methoxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenylethylamine Hydrobromide
918-206-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethyl-1H-pyrazol-1-ium dihydrogen phosphate
424-640-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5,5-trimethylhexanoic acid hexaester with dipentaerythritol
453-460-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid; reaction mass of: 3-[[4-chloro-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naphthalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfophenyl)azo]-1-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzoic acid
435-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,5-bis{1-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di(undecan-2-yl)heteropolycycle
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-Bis(4-tert-butylphenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
3,6-Bis-biphenyl-4-yl-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]-pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1