Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(Z,Z)-di-9-octadecenyl phosphonate
246-608-1 25088-57-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
({4-(3-Chloro-4-fluoro-phenylamino)-7-[(S)-(tetrahydro-furan-3-yl)oxy]-quinazolin-6-ylcarbamoyl}-methyl)-phosphonic acid diethyl ester
928-634-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid
604-571-2 147127-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-(1α,2β,5α)-2-(isopropyl)-5-methylcyclohexyl benzoate
254-061-5 38649-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
253-242-6 36861-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-1-(isopropylamino)-3-(naphthyloxy)propan-2-ol
235-867-6 13013-17-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-1-Benzyl-4-(4-fluoro-phenyl)-3-hydroxymethyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine, salt with benzenesulfonic acid
606-458-3 201855-55-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-13-ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10),8-tetraen-17-one
227-699-7 5941-92-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17-one
228-351-7 6236-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-13-ethyl-3-methoxygona-2,5(10)-dien-17β-ol
213-860-9 1038-28-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid
247-485-7 26159-31-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-2-[(p-anisyl)methyl]-1-benzyl-1,2,5,6-tetrahydro-3,4-dimethylpyridinium hydrogen oxalate
302-269-2 94107-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-2-aminododecanoic acid
252-454-6 35237-37-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-3-hexyl-5,6-dihydro-4-hydroxy-6-undecyl-2H-Pyran-2-one
603-982-4 136890-21-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-4-(2-amino-1-hydroxyethyl)pyrocatechol
205-337-9 138-65-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-6,8-Dimethylnon-7-enal
486-670-9 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoic acid S,S-dioxide
276-851-9 72797-41-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-dihydro-3-hydroxy-4,4-dimethylfuran-2(3H)-one
201-210-7 79-50-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-menthone
214-049-2 1074-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-N,α-dimethylphenethylamine
225-433-4 4846-07-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-neomenthol
222-824-1 3623-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
601-163-6 1121-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-trans-cyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
600-815-7 1073144-49-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(±)-β,3,4-trihydroxyphenethylammonium [R-(R*,R*)]-hydrogen tartrate
222-307-0 3414-63-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) hexafluoroantimonate
407-840-0 100011-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(η-cumene)-(η-cyclopentadienyl)iron(II) trifluoromethane-sulfonate
407-880-9 117549-13-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
.alpha.-Cyclodextrin-2-hydroxypropylether
619-816-9 128446-33-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
.sc.d.sc.-erythro-hexanoic acid 2,4-dideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-1,1-dimethylethylester; tert-butyl 2-[(4R,6S)-6-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
432-960-5 124655-09-0 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
/-/-1α-Ethyl-1,2,3,4,6,7,12,12b α-octahydro-indolo[2,3-a]-quinolizine-1β-yl-ethyl-pyruvate oxime
617-734-8 85647-38-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1 alpha-Methyl-4-androstene-3,17-dione
609-915-5 4136-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1',2'-dihydro-4'-methyl-6'-oxido-2'-oxo-1,3'-bipyridinium
271-295-3 68532-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1',2'-dihydro-6'-hydroxy-3,4'-dimethyl-2'-oxo-1,3'-bipyridinium chloride
279-301-6 79817-70-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1'-(phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile
282-544-0 84254-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1'-(phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carboxamide
217-173-5 1762-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1'-acetonaphthone
213-384-1 941-98-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1'-acetonaphthone
213-384-1 941-98-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1(3H)-Isobenzofuranone, 3,3-bis(6-hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)-
617-599-5 84627-12-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1(4)-butanesultone
216-647-9 1633-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1(4H)-Naphthalenone, 8-aminodibromo-5-hydroxy-4-imino
602-259-0 12222-74-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1''-isopropylidenediferrocene
235-719-0 12609-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol
203-041-4 102-60-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1',1''-[methylidynetris(oxy)]trispropane
210-704-1 621-76-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1',1''-[propylidynetris(oxy)]tributane
263-389-8 62042-45-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol
204-528-4 122-20-3 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene
217-568-2 1889-67-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(cyclohexane)
254-227-7 38970-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene
228-846-8 6362-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,3-dioxolane-2,2-diyldimethanediyl)bis(1H-1,2,4-triazole)
700-009-6 144333-84-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
221-112-8 3006-93-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)bis[2-methylaziridine]
231-617-5 7652-64-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1