Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
trans,trans-4,4'-di-(1-propenyl)-trans-1,1'-bicyclohexane
434-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-(4S,6S)-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol, 7,7-dioxide
417-290-3 147086-81-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-(4-dodecyloxy-3-methoxystyryl)quinoline
400-210-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
406-380-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANS-4-(CYCLOHEXANE-4'-ONE)1-P-TOLYL-CYCLOHEXANE
435-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-trifluoromethyl-(1,1'-bicyclohexyl)
453-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-4-phenyl-L-proline
416-020-1 96314-26-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-5-(trans-4-ethylcyclohexyl)-2-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
448-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-7,7'-dimethyl-(4H,4H')-(2,2')bi[benzo[1,4]thiazinylidene]-3,3'-dione
444-750-0 211387-26-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
trans-N-methyl-2-styryl-[4'-aminomethine-(1-acetyl-1-(2-methoxyphenyl)acetamido)]pyridinium acetate
405-860-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRANSLUZONE
424-860-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK
419-250-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 11
421-840-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 12
434-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 14
425-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 5
422-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 50A
429-880-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TREATED CARBON BLACK 8
433-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tri[3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl]phosphate.
413-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIACONTYLMETHYL DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER WITH STABILISERS
435-770-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triammonium 4-[4-[7-(4-carboxylatoanilino)-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo]-2,5-dimethoxyphenylazo]benzoate
432-270-4 221354-37-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZIN ST PINA
440-660-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE 133 - 38
438-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIAZINE B
415-980-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tribenuron-methyl (ISO); methyl 2-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-N-methylcarbamoylsulfamoyl]benzoate
401-190-1 101200-48-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tributyltetradecylphosphonium tetrafluoroborate
413-520-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICHLOROSILANE
419-930-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRICLOPYR (TM) ETHYL ESTER
426-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclopentylphosphine
423-150-2 7650-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl)silane
435-230-4 101947-16-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethyl arsenate
427-700-2 15606-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 1-(3-aminophenyl)-1H-tetrazol-5-thiolate
433-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium 4-(4-(3-(4-dimethylaminophenyl)prop-2-enylidene)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzenesulfonate
403-560-8 109940-17-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylammonium [N-((2-mercapto-1-oxopropyl)glycinate(2-))O,S]gold(1-)
414-330-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trifluoromethansulfonamide
431-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX 267
439-030-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIGONOX R-964
439-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisobutylchlorosilane
454-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium 1-hydroxy-7-(3-sulfonatoanilino)-2-(3-methyl-4-(2-methoxy-4-(3-sulfonatophenylazo)phenylazo)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
403-650-7 117409-78-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium bis(4-((4-(diethylamino)-2-hydroxyphenyl)azo)-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonato(3-))chromate(3-)
414-290-5 149564-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trilithium, 7-amino-2-[4-(3,5-dicarbonylphenylazo)-2,5-di(2-hydroxyethoxy)phenylazo] -1-hydroxy-3-napthalenesulfonate
432-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TRIMA
442-420-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trimethylindium, adduct with 2,5,8,11,14-pentaoxapentadecane
441-590-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Trioctylstannane
413-320-4 869-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenyl(phenylmethyl)phosphonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-N-methyl-1-butanesulfonamide (1:1)
442-960-7 332350-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
triphenylsulfonium nonafluorobutanesulfonate
477-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triphenylsulfonium triflate
432-340-4 66003-78-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1