Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-trans-Propyl-4-trans-vinyl-[1,1-bicylohexyl]
601-409-2 116020-44-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-{4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl}morpholin-3-one hydrochloride
618-311-0 898543-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
493 F
437-020-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4H-1,2,4-triazol-4-ylamine
209-533-5 584-13-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4H-Imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-, ethyl ester
620-286-6 59469-49-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4HBAGE
437-510-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonitril
480-420-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonitril
480-420-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonsäure Hydrochlorid
485-140-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4’-(2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazolyl-2-yl)-benzimidazol-1-ylmethyl)biphenyl-2-carbonsäure Hydrochlorid
485-140-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5'-chloro-2'-hydroxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
629-877-3 376592-57-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5'-chloro-2'-methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
825-843-9 1170133-64-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5'-(Ethane-1,2-diylbis(sulfanediyl))bis(1,3,4-thiadiazol-2-amine)
941-658-7 82875-12-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5'-sulfonylbis(2-benzofuran-1,3-dione)
807-101-6 2540-99-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5'-thiobis(2-mercapto-1,3,4-thiadiazole)
452-150-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,5'-{ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-butyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalic acid
941-660-8 741248-63-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5,5-DIMETHYL-2-ISOPROPYLTHIAZOLIDINE
603-850-6 134695-88-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5-dimethyl-2-propan-2-yl-2H-1,3-thiazole
608-796-7 32899-85-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,5-dimethyl-perhydro-pyrimidin-2-one α-(4-trifluoromethylstyryl)-α-(4-trifluoromethyl)cinnamylidenehydrazone
405-090-9 67485-29-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,6,12,13-tetrachloroanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
405-100-1 115662-06-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,6,7-TRIMETHYLOCTA-2,5-DIEN-4-ONE
451-330-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,6-diethylindan-2-aminium chloride
455-940-8 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indolium bromide
421-170-6 138937-28-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,6-dihydroxyindole
412-130-9 3131-52-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-di-tert-butyl-3-[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]-1-heteropolycycl-2(3H)-one
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline
427-420-0 21873-52-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
431-250-2 171850-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5,8-bis(carboxymethyl)]-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetreazatridecan-13-oic acid
601-640-9 119895-95-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5,8-Dihydro-1-naphthyl acetate
610-759-5 51927-56-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-((6-(ethyl(phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-3-((E)-(5-((propanoyl)amino)- phenyl)diazenyl)-4-hydroxy polycarbocyclyl, polysulfonate, polyhalogeno, sodium salt
415-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(1-Hydroxy-2-{[1-(4-hydroxyphenyl)-2-propanyl]amino}ethyl)-1,3-benzenediol
680-817-2 13392-18-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine)-3- fluoro-2-hydroxymethyltetrahydrofuran
415-360-8 41107-56-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-amino-5-cyano-6-[2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino]-4-methylpyridin-3-ylazo)-3-methyl-2,4-dicarbonitrilethiophene
410-530-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-bromophenyl)-2-tert-butyl-2H-tetrazole
420-820-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-chloroacetyl)-8-phenylmethoxy-1H-quinolin-2-one
453-270-0 63404-86-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(2-chloroethyl)-4-methyl-1,3-thiazole hydrochloride (1:1)
611-928-6 6001-74-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(2-chloroethyl)-4-methyl-1,3-thiazole hydrochloride (1:1)
611-928-6 6001-74-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-6-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-2-phenylaminonicotinonitrile; reaction mass of: 5-(2-cyano-4-nitrophenylazo)-2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethylamino)-4-methyl-6-phenylaminonicotinonitrile
429-760-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(3-butyryl-2,4,6-trimethylphenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
414-790-3 138164-12-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-(N-(2-acetoxyethyl)-N-ethylamino)-2-methylphenylazo)-4-cyano-3-methylisothiazole
405-480-9 110260-50-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-[4-[4-(3,5-dicarboxy-phenyl-azo)phenylamino]-6-morpholin-4-yl-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo)isophthalic acid, mixed monosodium and diammonium salt
414-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-chloro-2-nitro-phenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-1,4-dimethyl-2-oxo-pyridine-3-carbonitrile
425-310-7 77889-90-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(4-Hydroxymethyl-phenoxymethyl)-3-isopropyloxazolidin-2-one
926-787-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(Acetyl-(3-(acetyl-(3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodophenyl)amino)-2- hydroxypropyl)amino)-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide; 5,5'-((2-Hydroxytrimethylene)bis(acetylimino))bis(N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6- triiodoisophthalamide);
618-837-0 92339-11-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(bromoacetyl)-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate)
279-805-6 81732-49-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
417-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-(methoxymethyl)pyridine-2,3-dicarboxylic acid
604-349-5 143382-03-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(trans-4-propylcyclohexyl)-2-trans-(3,4,5-trifluorophenyl)-1,3-dioxane
442-740-0 181943-57-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[(2-methylphenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-804-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-803-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-({4-chloro-6-[ethyl(phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(2-sulfophenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-066-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(4-vinylbenzyl)thio]-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
458-670-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[(S)-4-Carboxy-4-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-butyrylamino]-2-nitro-benzoic acid
926-197-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-ylsulphonyl)-phenyl]-1-methyl-3-n-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-on
604-158-7 139755-83-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-[4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazole
603-010-9 124750-51-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-[4'-(Bromomethyl)biphenyl-2-yl]-1-trityl-1H-tetrazole
603-010-9 124750-51-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-[5-amino-4-substituted-phenylazo-phenylanilino]-chloro-heteromonocyclylamino-3- (naphthalen-2-ylazo)-4-hydroxynaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
455-860-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-furfurylamine
266-330-4 66356-53-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-[[4-chloro-6-[[2-[[4-fluoro-6-[[5-hydroxy-6-[(4-methoxy-2-sulfophenyl)azo]-7-sulfo-2-naphthalenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-methylethyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-[[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]azo]-4-hydroxy-naphtalene-2,7-disulfonic acid, sodium salt
418-380-5 168113-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetoxy-2-(R,S)butyryloxymethyl-1,3-oxathiolane
433-530-1 143446-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetyl-1,3-phenylene bis(dimethylcarbamate)
279-804-0 81732-48-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-acetyl-3-amino-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-hydrochloride
410-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-acetylamino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo-1,3-benzenecarboxamide
445-830-8 31127-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
219-078-4 2349-67-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-1-(2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile
421-240-6 120068-79-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarbonyldichloride
417-220-1 37441-29-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-2-anilinobenzenesulphonic acid
202-058-4 91-30-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
691-180-5 6973-09-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-3-methylthiophene-2,4-dicarbonitrile
610-868-8 52603-48-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
419-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-[4-(4-amino-2-hydroxyphenylazo)phenylazo]-3-(2,5-dichlorphenylazo)-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid-, disodium salt
459-310-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-6-methyl-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
428-410-9 67014-36-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-amino-6-methyl-1,3-dihydrobenzoimidazol-2-one
428-410-9 67014-36-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Amino-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-1,3-phthaldiamidehydrochloride
421-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-amino-N-(2,6-dichloro-3-methylphenyl)-1H-1,2,4-triazole-3-sulfonamide
428-150-6 113171-13-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester
942-715-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester, (6S)-,compd. with (2R)-2-amino-1-butanol (1:1)
807-594-8 1499193-54-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-benzoyl-7-bromo-2,3-dihydro-1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid
700-241-8 84023-60-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
629-247-8 183208-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-2-[(2R)-5-bromo-2,3-dihydro-1H-indol-2-yl]phenol
813-154-6 1585969-17-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-2-[2-(2,5-dibromophenyl)ethanimidoyl]phenol
813-149-9 1585969-22-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-2-chloro-N-cyclopentylpyrimidin-4-amine
800-067-3 733039-20-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-2-chlorobenzaldehyde
805-124-6 189628-37-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-2-nitropyridine
609-748-8 39856-50-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-bromo-8-naphtholactam
413-480-5 24856-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-CHLORCARBONYL-5H-DIBENZ(B,F)AZEPIN
412-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
412-200-9 17630-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
608-031-7 27006-83-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2,3-difluoropyridine
410-090-7 89402-43-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2,3-difluoropyridine
410-090-7 89402-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol; [DCPP]
429-290-0 3380-30-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-hydroxybenzamide
620-735-6 7120-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
627-760-1 7499-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-CHLOROTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID
480-060-6 24065-33-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chlorothiophene-2-sulfonamide
700-252-8 53595-66-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
700-248-6 2766-74-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Cyano-11 alpha-hydroxy-3,5'-dioxo-4 beta,5',6,7 beta-tetrahydrocyclopenta[4,5,6,7]-5 beta,17 alpha-pregnane-21,17-carbolactone
606-280-6 192704-54-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Diazo-2,4,6(1H, 3H, 5H)-pyrimidinetrione
608-591-2 31221-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Ethenyl-2-pyrrolidinone
616-206-4 7529-16-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-5H-furan-2-one
428-330-4 2833-30-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one
414-470-3 95885-13-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethylidene-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one
253-236-3 36842-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carbonitrile
811-889-7 1350653-26-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxamide
811-886-0 1361232-73-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboximidamidium chloride
811-931-4 1426309-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
473-810-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoro-3-phenyl-2-((1S)-1-((9-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-yl)amino)propyl)quinazolin-4(3H)-one
942-181-7 1453810-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-fluoropyridine-2-carboxamide
813-292-7 499796-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-Hexyl-2-methyl pyridine
414-530-9 710-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-hydroxy-4-propylfuran-2(5H)-one
821-451-7 78920-10-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Hydroxy-6 beta,7 beta;15 beta,16 beta-dimethylene-3-oxo-5 beta,17 alpha-pregnane-21,17-carbolactone
606-376-8 197721-70-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Iodo-2-Methylbenzoic acid
611-200-8 54811-38-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reaction products with 1,2-propanediol
613-407-9 63948-88-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-methoxy-4'-(trifluoromethyl)valerophenone
425-000-1 61718-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methyl-2-[(2-nitrophenyl)amino]-3-thiophenecarbonitrile
421-300-1 138564-59-7 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
700-400-1 42831-50-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
413-260-9 5521-55-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
413-260-9 5521-55-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile
250-748-9 31643-49-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-phenyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2H-tetrazole
700-215-6 165670-57-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-tert-Butyl-2-methylbenzenethiol
438-520-9 7340-90-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-tert-butyl-m-xylene
202-647-6 98-19-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-tert-butylpyrazol-3-ylamine
450-360-1 82560-12-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-thiazolylmethanol
414-780-9 38585-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{4-[5-amino-2-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-sulfo-phenylamino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-(1-sulfo-naphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonicacid sodium salt.
418-340-7 157707-94-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{5-chloro-3-[4-(methylsulfonyl)phenyl]pyridin-2-yl}-2-methylpyridinium 4-methylbenzenesulfonate
619-811-1 287930-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carbonyl chloride
608-925-7 33948-22-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5H-Tetrazole-5-thione, 1-(3-aminophenyl)-1,2-dihydro-
607-213-3 23249-96-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-11 beta-hydroxy-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
609-203-4 36130-02-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6 alpha-Fluoro-16 alpha-methyl-21-valeryloxy-1,4,9(11)-pregnatriene-3,20-dione
613-915-0 66233-43-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(dibutylamino)-3'-methyl-2'-(phenylamino)spiro[isobenzofuran-1(3H),9-(9H)-xanthen]-3-one
403-830-5 89331-94-2 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6'-(isobutylethylamino)-3'-methyl-2'-phenylaminospiro[isobenzo-2-oxofuran-7,9'-[9H]-xanthene]
410-890-6 95235-29-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,10-dimethylundec-9-en-2-one
224-634-4 4433-36-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
211-711-2 689-67-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,13-dichloro-3,10-bis-{2-[4-fluoro-6-(2-sulfo-phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-propylamino}-benzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-.b.]phenoxazine-4,11-disulphonic acid, lithium, sodium salt.
418-000-8 163062-28-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin
208-470-0 529-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,8-Difluoro-1-(methylamino)-7-(4-methylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
807-867-1 100276-37-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,9-bis(hexadecyloxymethyl)-4,7-dioxanonane-1,2,9-triol
411-450-6 143747-72-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
400-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(2,5-dihydro-3,4-dimethyl-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)hexyl methacrylate
404-870-6 63740-41-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(2-chloro-6-cyano-4-nitrophenylazo)-4-methoxy-3-[N-(methoxycarbonylmethyl)-N-(1-methoxycarbonylethyl)amino]acetanilide
430-500-8 204277-61-2 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-(4-Acryloxybutyloxycarbonyloxy)-2-naphtoesäure
926-056-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-aminophenyl)-1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
839-927-8 1589503-93-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(docosyloxy)-1-hydroxy-4-[1-(4-hydroxy-3-methyl-1-phenanthryl)-3-oxo-1H,3H-benzo[de]isochromen-1-yl]-2-naphthoic acid
404-550-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(hydroxymethyl)-4-phenyl-3,4-dihydro-2H-chromen-2-ol
700-143-5 959624-24-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(nonylamino)-6-oxoperoxyhexanoic acid
406-680-9 104788-63-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(Phenylmethoxy)-1H-purin-2-amine
449-870-7 19916-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(phthalimido)peroxyhexanoic acid
410-850-8 128275-31-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-amino-5-formamido-1,3-dimethyluracil
231-501-4 7597-60-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-amino-N-methylnaphthalene-2-sulfonamide
412-120-4 104295-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-aminopenicillanic acid
208-993-4 551-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-anilino-1-benzoyl-4-(4-tert-pentylphenoxy)naphto[1,2,3-de]quinoline-2,7-(3H)-dione
412-480-2 72453-58-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo-1,2,4-triazin-3-amine
811-180-2 69249-22-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Bromo-3,4-dihydro-4-phenyl-2H-1-benzopyran-2-one
923-250-0 156755-23-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-bromo[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
676-057-6 21594-52-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Bromohexan-1-ol
610-072-0 4286-55-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
421-330-5 56341-37-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyridin-2-one
809-854-6 89379-84-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-5-(2-chloroethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
421-320-0 118289-55-7 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-chloro-N-ethyl-4-methyl-4-phenyl-4H-3,1-benzoxazin-2-amine
630-330-6 21715-46-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-chloro-o-toluidine
201-759-2 87-63-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chlorohexan-2-one
233-546-5 10226-30-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Chlorohexanoic acid
700-529-3 4224-62-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylic acid
814-038-8 1256584-78-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
404-220-1 14818-35-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-deoxy-6-formamido-L-sorbose
601-350-2 115241-16-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-dimethylaminohexan-1-ol
404-680-3 1862-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-ethyl-5-fluoro-4(3H)-pyrimidone
422-460-5 137234-87-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-fluoro-2-methyl-3-(4-methylthiobenzyl)indene
405-410-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-Fluorochromane-2-carboxylic acid
619-405-4 99199-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-glycidyloxynapht-1-yl oxymethyloxirane
429-960-2 27610-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
400-340-3 85136-74-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-1-naphthoic acid
407-390-5 2437-17-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
611-111-4 54197-66-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-hydroxy-5-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)diazenyl]-1,4-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
452-590-8 75511-89-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxyindole
417-020-4 2380-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-hydroxypicolinic acid
417-690-8 19621-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-Iodo indazole
607-884-2 261953-36-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2