Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
7,8-dimethoxy-1,3-dihydro-2H-3-benzazepin-2-one
456-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,8-epoxy-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene; reaction mass of: 6,7-epoxy-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,2,4,4,7-hexamethylnaphthalene
426-970-9 94400-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-((E)-(2-((aminocarbonyl)amino)-4-((4-chloro-6-((2-((2- hydroxyalkyl)oxy)alkyl)amino)-1,3,5-triazin-2-yl)amino)phenyl)diazenyl) polycarbocyclo, polysulfonate, sodium salt
406-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-4-hydroxy-3-(4-((2-(sulfoxy)ethyl)sulfonyl)phenyl)azo]naphthalene-2-sulfonic acid
407-050-6 117715-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[(4,6-bis{[3-(diethylammonio)propyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(E)-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-5-yl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate 2-hydroxypropanoate
455-600-9 790240-84-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-[4-(3-diethylaminopropylamino)-6-(3-diethylammoniopropylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(4-phenylazophenylazo)-naphthalene-2-sulfonate, acetic acid, lactic acid (2:1:1)
408-000-6 118658-98-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-Amino-2-benzoxazolinone
462-910-8 81282-60-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxy-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; 7-amino-8-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-phenylazo]-4-hydroxy-3-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)-2-sulfophenylazo]naphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt; reaction mass of: 7-amino-3,8-bis-[4-(2-sulfoxyethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid, Na/K salt
429-070-4 214362-06-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid, coupled with 5 (or 8) -amino-8 (or 5)-[[4-[[4-[[4-amino-6(or 7)-sulfo-1-naphthyl]azo]phenyl]amino]-3-sulfophenyl]azo]-2-naphthalenesulfonic acid and 4-hydroxy-7-(phenylamino)-2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt
424-850-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-Benzothiazolesulfonic acid, 2-[4-[[4-[[3-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl]azo]-4-sulfophenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]-6-methyl-, disodium salt
400-640-4 85665-95-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-2-methylquinoline
440-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
402-790-6 90717-03-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
407-200-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methyl-2H-1,3-benzoxazine-2,4(3H)-dione
445-680-3 24088-77-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7-methylocta-1,6-diene
404-210-7 42152-47-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
763 FP
436-970-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
766F
400-260-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7a-ethyl-3,5-bis(1-methylethyl)-2,3,4,5-tetrahydrooxazolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahydrooxazole
417-140-7 79185-77-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
427-770-4 1075-89-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-Benzyloxy-5-(R)-oxiranyl-1H-quinolin-2-one
478-690-1 173140-90-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-BETA-[(METHYLTHIO)METHYL]-6-(PROPIONYL) ERGOLINE
440-900-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,10-dibutoxyanthracene
452-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
406-950-6 3236-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-bis(methoxymethyl)fluorene
424-650-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9,9-dimethyl-N,N-bis(4-methylphenyl)-9H-fluoren-2-amine
426-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-(2-propenyloxy)tricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-3(or-4-)-ene
430-830-2 26912-64-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-(4-ethoxyphenyl)-2-(3,5-dimethylphenyl)-1,3,8,10-tetraoxoanthra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diisoquinoline
401-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-DECENYL (E)-3-(2-HYDROXYPHENYL)-2-PROPENOATE
471-970-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9-methylenenonadecane
482-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9402E
416-640-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9812E
428-760-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9917 E
432-690-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
9a-methylperhydrocyclopenta(f)coumarin-1-one
403-860-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(1,2-phenylene)bis(2R,5R-dimethylphopholane-kappaP)-(1,2,5,6-eta)-cycloocta-1,5-dienyl]rhodium(I)tetrafluoroborate
446-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[nitrilobis(methylene)]]tetrakis(phosphonic acid)
421-940-1 28698-31-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulfamoyl)(sulfamoyl)sulfophthalocyaninato]copper(II),mixed isomers, sodium salt
428-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(2-Hydroxyethylsulphamoyl)(sulphamoyl)(sulphophthalocyaninato)]copper(II), mixed isomers, sodium salt.
456-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl 4-nitrobenzenesulfonate
416-360-0 162221-28-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(5E)-3-butyl-5-{(2E)-3-[1-butyl-3-(carboxymethyl)-2,4,6-trioxohexahydropyrimidin-5-yl]prop-2-enylidene}-2,4,6-trioxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl]acetic acid compound with pyridine (1:1)
451-340-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[(dimethylsilylene)bis((1,2,3,3a,7a-η)-1H-inden-1-ylidene)dimethyl]hafnium
422-060-0 137390-08-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1,2-ethanediolate(2-)-0:0'][bis[gallium 29H, 31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]
418-980-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1-(3-iodo-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazole]
419-540-7 160194-26-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[1R-(1-α,2β,5α)]-mono[5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]butanedioate
426-890-4 77341-67-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2,2'-[1,2-phenylenebis(nitrilomethylidyne)]-bis(phenolato)]-N,N',O,O'-nickel(II)
400-870-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-((N-Methoxycarbonyl)phenylamino)phenyl] acetic acid
439-530-6 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-((N-Methoxycarbonyl)phenylamino)phenyl] acetic acid
439-530-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl) ethoxycarbonyl]methyl 3-[2-chloro-4-(4-nitrophenylazo)anilino] propionate
435-990-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[2-[(4-nitrophenyl)amino]ethyl]urea
410-700-1 27080-42-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[3-(chlorocarbonyl)-2-methylphenyl]acetate
433-690-0 167678-46-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
[3-(Hydroxy-kO)-4-{[2-(hydroxy-kO) carbopolycyl-1-yl]diazenyl-kN1}-6-substituted-carbopolycyle-1-sulfonato(3-)]chromium, reaction products with hydrogen amino-4-hydroxy carbopolycyle-2-sulfonate, sodium 2-[(aminophenyl)sulfonyl]ethyl sulfate, amino-5-substituted-phenol and 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
454-620-5 854270-57-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1