Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)ethyl 2-hydroxypropyl 3,4,5,6-tetrabromophthalate
243-885-0 20566-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-hydroxyethoxy)propyl prop-2-enoate; 2-[2-[2-[2-(1-methyl-2-prop-2-enoyloxy-ethoxy)ethoxymethyl]butoxy]ethoxy]propyl 3-(dibutylamino)propanoate
605-658-8 173011-06-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethanol
203-906-6 111-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl 4-[(5-cyano-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridin-3-yl)azo]benzoate
256-457-3 49744-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methoxyethoxy)ethyl methacrylate
256-190-2 45103-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-methylpropoxy)ethanol
224-658-5 4439-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-naphthyloxy)ethanol
202-228-8 93-20-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl acetate
431-770-1 216698-07-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxoimidazolidin-1-yl)ethyl methacrylate
289-214-5 86261-90-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butyramide
446-650-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-thienyl)ethyl toluene-p-sulphonate
254-911-5 40412-06-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-Vinyloxyethoxy)ethyl acrylate
451-690-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-1,2,3-benzotriazol-2-yl)-6-(2-phenylpropan-2-yl)-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
422-600-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol
274-570-6 70321-86-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol
247-384-8 25973-55-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol
221-573-5 3147-75-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-tert-butylphenol
221-574-0 3147-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
219-470-5 2440-22-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltriethoxy silane
425-050-4 10217-34-2 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,4-epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
222-217-1 3388-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dichloro-2-hydroxyphenyl)quinazolin-4(3H)-one
600-418-9 1033-16-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,5-dimethylhex-3-en-2-yloxy)-2-methylpropyl cyclopropanecarboxylate
700-118-9 676532-44-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tetraiodoxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
235-440-4 12227-78-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3,7-dimethylocta-2,6-dienyl)cyclopentan-1-one
268-706-3 68133-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-(4-amino-9,10-dihydro-3-sulpho-9,10-dioxoanthracen-4-yl)aminobenzenesulphonyl)vinyl) disodium sulphate
219-949-9 2580-78-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
258-203-7 52821-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-methoxypropyl)-9(or 10)-methylbenzimidazo[2,1-b]benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6(2H)-trione
258-094-6 52673-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxazolidinyl)ethyl methacrylate
256-260-2 46235-93-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(3-oxobenzo[b]thien-2(3H)-ylidene)benzo[b]thiophene-3(2H)-one
208-336-1 522-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(3-((2-ethylhexyl)oxy)-2-hydroxypropoxy)phenol
419-740-4 137658-79-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-((hexyl)oxy)phenol
411-380-6 147315-50-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-amino-2-nitroanilino)ethanol
220-701-7 2871-01-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-057-9 91-29-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-aminophenyl)butanoic acid
608-388-9 29644-97-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-benzoyl-3-hydroxyphenoxy)ethyl (2-methyl)-2-propenoat
700-105-8 16613-04-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-bromo-3-hydroxy-2-quinolyl)-1H-indene-1,3(2H)-dione
233-701-7 10319-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
618-312-6 898566-17-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-methyl-3-pentenyl)anthraquinone
428-320-1 71308-16-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-[(thiophen-2-yl)methyl]acetamide
815-961-9 1374760-95-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-Phenylbenzoyl)benzoic acid
700-862-4 42797-18-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazole-7-carboxylic acid 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester
448-050-6 444065-11-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(4-tert-butylphenyl)-6-cyano-5-[bis(ethoxycarbonylmethyl)carbamoyloxy]-1H-pyrrolo[1,2-b][1,2,4] triazole-7-carboxylic acid 2,6-di-tert-butyl-4-methylcyclohexylester
448-050-6 444065-11-6 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-(6-methoxybenzofuran-2-yl)-1,3-dimethyl-5-(methylsulphonyl)1H-benzimidazolium acetate
278-014-3 74878-48-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(7-methoxy-1-naphthyl)ethanamine hydrochloride
604-144-0 139525-77-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(acetylamino)-N-benzyl-3-methoxypropanamide
700-539-8 175481-26-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(butylnitroamino)ethyl nitrate
279-976-7 82486-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(chloromethyl)-4-methylquinazoline
476-280-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(cyclohexylamino)ethanesulphonic acid
203-115-6 103-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(diethylamino)ethyl methacrylate
203-275-7 105-16-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0 119344-86-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one
438-340-0 119344-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)-2-methylpropan-1-ol
230-279-6 7005-47-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(dimethylamino)ethyl acrylate
219-460-0 2439-35-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(ethoxymethyl)oxolane
423-630-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(ethylthio)ethanol
203-802-0 110-77-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(hydroxymethylamino)ethanol
251-974-0 34375-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-((trimethylammonium)ethyl)phosphate
417-560-0 67881-98-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(Methacryloyloxyethyl)-2'-((trimethylammonium)ethyl)phosphate
417-560-0 67881-98-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(methoxymethyl)benzene-1,4-diamine
679-526-3 337906-36-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(methylamino)ethanol, compound with sulphur dioxide
244-169-0 21049-70-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(morpholinothio)benzothiazole
203-052-4 102-77-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(N-ethylanilino)ethanol
202-160-9 92-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(phenylmethoxy)naphthalene
405-490-3 613-62-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(propyloxy)ethanol
220-548-6 2807-30-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(tetrahydro-5-methyl-5-vinyl-2-furyl)propan-2-ol
262-038-6 60047-17-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(undec-10-enoylamino)-3-phenylpropanoic acid
446-800-7 175357-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({1-[(2-methoxyphenyl)amino]-1,3-dioxobutan-2-yl}diazenyl)benzoic acid
683-287-0 877670-90-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({2-[4-(dimethylamino)benzoyloxy]ethyl}(methyl)amino)ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
466-080-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({3-(octadecanoyloxy)-2,2-bis[(octadecanoyloxy)methyl]propoxy}methyl)-2-[(octadecanoyloxy)methyl]propane-1,3-diyl dioctadecanoate
615-229-7 70969-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(isocyanatomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
815-462-6 124451-79-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-({[3-(methylsulfanyl)phenyl]carbamoyl}oxy)ethyl prop-2-enoate
700-694-1 1207339-61-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]ethyl ethyl carbonate
254-959-7 40530-60-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthryl)oxy]ethyl phenyl carbonate
248-882-8 28173-59-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(1-methylpropyl)amino]ethanol
252-471-9 35265-04-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2,4-diamino-6-hydroxypyrimidin-5-yl)diazenyl]-5-methylbenzenesulfonic acid
700-002-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl)methylamino]ethanol
406-080-7 83016-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-cyanoethyl)[4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phenyl]amino]ethyl acetate
268-697-6 68133-69-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethanol
216-323-7 1559-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-hydroxypropyl)(C16-18 sat. C18 unsat. alkyl)amino]propan-1-ol
695-977-9 1309955-79-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
228-768-4 6358-31-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl acetoacetate
244-311-1 21282-97-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl hydrogen 3-chloro-2-hydroxypropylphthalate
259-130-3 54380-33-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2-nitrophenyl)amino]ethanol
225-555-8 4926-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3,5-dimethyl pyrazolyl)carbamoyl]ethyl methacrylate
680-413-6 217437-44-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl] hydrogensulphate
219-668-1 2494-88-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminophenyl)sulphonyl]ethanol
226-046-3 5246-57-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopropyl)methylamino]ethanol
255-615-9 41999-70-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aminopyrazolo[1,5-a]pyridin-2-yl)oxy]ethanol hydrochloride
695-745-7 1079221-49-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-aziridin-1-ylpropionyl)methyl]-2-ethylpropane-1,3-diyl bis(aziridine-1-propionate)
257-765-0 52234-82-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3-nitrophenyl)sulphonyl]ethanol
255-501-9 41687-30-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(3S)-2,6-dioxooxan-3-yl]isoindole-1,3-dione
607-813-5 25830-77-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-amino-3-methoxyphenyl)sulphonyl]ethyl hydrogen sulphate
247-895-6 26672-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-aminophenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
306-764-4 97404-02-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-3-oxobutyramide
235-462-4 12236-62-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide
229-355-1 6486-23-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
236-852-7 13515-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(4-ethoxyphenyl)-3-oxobutyramide
257-848-1 52320-66-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide
229-419-9 6528-34-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-3-oxo-N-phenylbutyramide
219-730-8 2512-29-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(5A,7A)-17-(CYCLOPROPYLMETHYL)-3,6-DIMETHOXY-18,19-DIHYDRO-4,5-EPOXY-6,14-ETHENOMORPHINAN-7-YL]-3,3-DIMETHYLBUTAN-2-OL
605-398-5 16524-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(E)-(2-methoxy-5-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide
617-143-5 80675-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(E)-oct-2-enyl] butanedioic acid
820-780-3 62568-82-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(octadecylcarbamoyl)oxy]ethyl acrylate
811-432-1 78433-08-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[-N-(2-cyanoethyl)-4-[(p-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl benzoate
255-037-7 40690-89-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[10-(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
607-277-2 23825-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,2-bis(2-prop-2-enoyloxyethoxymethyl)butoxy]ethyl 3-(dibutylamino)propanoate
606-330-7 195008-76-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide
300-634-0 93951-12-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2,3-dihydro-2-methyl-1H-indol-1-yl)vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-800-7 6359-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
254-588-0 39670-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]ethanol
203-960-0 112-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide
448-060-0 727678-39-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(4-benzoylphenoxy)ethoxy]ethyl methacrylate
943-359-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethanol
216-940-1 1704-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl}carbamate
441-100-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-3-yl]ethanol
608-245-0 28770-01-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
264-796-3 64346-30-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(diethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
278-248-6 75535-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
275-654-5 71598-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-chloroethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
229-227-5 6441-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]-o-tolyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
276-470-8 72208-20-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
265-477-1 65122-06-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium dihydrogen phosphate
276-471-3 72208-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[(2-cyanoethyl)methylamino]phenyl]vinyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium hydrogen sulphate
276-586-9 72319-18-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl]vinyl]benzonitrile
235-834-6 13001-38-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
265-479-2 65122-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(1,3-dihydro-1,3,3-trimethyl-2H-indol-2-ylidene)prop-1-enyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium chloride
228-668-0 6320-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(4-propyl-heptyl)-morpholin-4-yl]-ethanol hydrochloride
688-947-1 98092-92-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(9-butyl-1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxanyl)propoxy]ethyl methacrylate
801-072-3 1052075-57-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazoniol-5-yl]ethyl dihydrogen diphosphate
205-230-7 136-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-2H-pyran
616-651-4 787582-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4,5-dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-3-pyridine carboxylate; imazapyr (ISO)
617-219-8 81334-34-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]butyric acid
303-995-2 94232-67-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]-phenol
430-810-3 154825-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride
219-228-9 2390-54-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-cyanoethyl)anilino]ethyl acetate
227-876-9 6021-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
265-314-4 65036-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[[2-(cyanoimino)hexahydro-4,6-dioxo-5-pyrimidyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
259-470-2 55067-15-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazole-5-sulphonamide
270-393-3 68427-35-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]quinazolin-4(1H)-one
249-200-1 28754-28-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
261-448-2 58798-47-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium methyl sulphate
258-946-7 54060-92-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
264-036-0 63225-53-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid
250-830-4 31837-42-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[2,2-bis[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]butoxy]methyl]-2-ethyl-1,3-propanediyl diacrylate
302-434-9 94108-97-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol
218-658-4 2212-32-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-cyanoethyl)amino]ethyl acetate
249-033-4 28462-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, potassium sodium salt
288-950-4 85940-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-5-nitrobenzene-1,3-dicarbonitrile
284-395-7 84870-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
278-601-4 77061-58-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyano-3-nitrophenyl)azo]-m-tolyl](2-acetoxyethyl)amino]ethyl acetate
250-061-4 30124-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
246-352-0 24610-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
240-923-8 16889-10-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulpho-1-anthryl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzene-1,4-disulphonic acid, potassium sodium salt
277-179-9 72987-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt
300-523-7 93941-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
235-460-3 12236-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium acetate
281-876-3 84051-87-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium chloride
248-053-0 26850-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium methyl sulphate
235-546-0 12270-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulpho-7-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulphobenzoic acid, sodium salt
285-413-6 85098-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, sodium salt
280-744-2 83763-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
230-237-7 6976-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
233-465-5 10191-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate
266-733-5 67584-55-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate
266-737-7 67584-59-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[N-(2-cyanoethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl acetate
226-070-4 5261-31-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[tert-butyl(phenylmethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl] hydrochloride
246-014-2 24085-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[{6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-710-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, condensation product with phenol
931-252-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, polymer with phenol
500-086-4 35238-34-7 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxyethyl stearate
245-122-7 22613-51-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
239-268-0 15214-89-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-allyloxymethyl-2-ethylpropanediol
211-662-7 682-11-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride
214-684-5 1185-53-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3-hydroxy-N'-[(E)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]propanehydrazide hydrochloride (1:1)
940-411-0 1353749-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2