Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(methylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-417-3 70210-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-[(o-tolyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-504-3 93941-05-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[5-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-1-ethyl-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-3-methanesulphonate
281-865-3 84045-63-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo)pyrazole-3-carboxylate
217-699-5 1934-21-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)trihexanoate
700-292-6 135043-68-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-(4-(4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazine- 2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
402-170-5 106359-91-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
274-349-4 70161-14-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-[(4-aminophenyl)azo]phenyl]azo]naphthalene-1,3,5-trisulphonate
270-027-2 68400-38-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]methylamino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
274-418-9 70210-21-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 7-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate
280-489-7 83567-04-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
228-783-6 6358-69-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [2-[[α-[(3-amino-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(5-)]cuprate(3-)
278-757-3 77743-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium [2-[[α-[[2-hydroxy-5-sulpho-3-[(2,5,6-trichloro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]benzyl]azo]-5-sulphobenzoato(5-)]cuprate(3-)
274-356-2 70161-20-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium [2-{[{[3-{[4-({2-[2-(ethenylsulfonyl)ethoxy]ethyl}amino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-(hydroxy-kO)-5-sulfophenyl]diazenyl-kN2}(phenyl)methyl]diazenyl-kN1}-4-sulfobenzoato(5-)-kO]cuprate(3-)
402-020-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-)
215-538-3 1330-39-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
274-230-7 69943-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [3-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-4-sulpho-2-naphthyl]azo]-5-hydroxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
277-955-7 74664-50-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [5-[[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-3-hydroxyphenyl]azoxy]-2-[2-(4-nitro-2-sulphophenyl)vinyl]benzenesulphonato(5-)]cuprate(3-)
274-550-7 70304-38-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [5-acetamido-4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
263-856-6 63105-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium [μ-[3-[[4'-[[6-benzamido-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(7-)]]dicuprate(3-)
278-174-4 75284-35-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis [5-nitro-2-oxido-3-((E)-((Z)-3-oxido-1-oxo-1-(phenylamino)but-2-en-2-yl)diazenyl)benzenesulfonate (2-) chromate3-)]
949-050-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[(3'-nitro-5'-sulfonato-(6-amino-2-[4-(2-hydroxy-1-naphtylazo)phenylsulfonylamino]pyrimidin-5-azo)benzene-2',4-diolato)]chromate(III)
418-220-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[2-[[2,4-dihydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphophenyl)azo]phenyl]azo]benzoato(3-)]chromate(3-)
278-145-6 75234-41-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[2-hydroxy-5-nitro-3-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
289-068-2 85959-73-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
259-830-9 55809-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
282-438-4 84204-70-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(3-)
260-892-4 57674-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium bis[3-[1-(3-chlorophenyl)-5-(hydroxykO)-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl}-4-(hydroxy-kO)5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-)
943-109-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-[[1-(anilinocarbonyl)-2-oxopropyl]azo]-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonato(3-)]cobaltate(3-)
277-381-7 73324-01-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
260-906-9 57693-14-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
278-127-8 75214-58-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
263-319-6 61916-41-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzene-1-sulphonato(3-)]ferrate(3-)
276-677-3 72479-30-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium bis[4-amino-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(3-)
277-759-1 74196-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium citrate
200-675-3 68-04-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium dihydrogen -N,N-[bis[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]]glycinate
235-979-5 13078-36-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hexafluoroaluminate
237-410-6 13775-53-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[3-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
281-889-4 84057-71-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen [2-[[α-[[3-[[4-chloro-6-[ethyl[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-hydroxy-5-sulphophenyl]azo]benzyl]azo]-4-sulphobenzoato(6-)]cuprate(4-)
289-142-4 86024-59-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen diphosphate
238-735-6 14691-80-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
205-758-8 150-38-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium hydrogendicarbonate
208-580-9 533-96-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium nitrilotriacetate
225-768-6 5064-31-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium orthophosphate
231-509-8 7601-54-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium trimetaphosphate
232-088-3 7785-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris{4-[(4-acetylphenyl)sulfanyl]phenyl}sulfonium hexafluorophosphate
700-373-6 953084-13-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trixylyl phosphate
246-677-8 25155-23-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc bis(orthophosphate)
231-944-3 7779-90-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trizinc dicitrate
208-901-2 546-46-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
tri{[(2S)-1-ethoxy-1-oxopropan-2-yl]oxy}(vinyl)silane
701-301-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Troclosene sodium
220-767-7 2893-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trometamol
201-064-4 77-86-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tropine
204-384-2 120-29-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trypsin
232-650-8 9002-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungstate(3-), tetracosa-μ-oxododecaoxo[μ12-[phosphato(3-)-κO:κO:κO:κO':κO':κO':κO'':κO'':κO'':κO''':κO''':κO''']]dodeca-, hydrogen, hydrate (1:3:?)
603-020-3 12501-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten
231-143-9 7440-33-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tungsten carbide
235-123-0 12070-12-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten dioxide
234-842-7 12036-22-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disilicide
234-909-0 12039-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten disulphide
235-243-3 12138-09-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexachloride
236-293-9 13283-01-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten hexafluoride
232-029-1 7783-82-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten oxide
254-413-8 39318-18-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Oxide (WO3), caesium and tin-doped
945-942-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten trioxide
215-231-4 1314-35-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tungsten zirconium oxide
825-760-8 39290-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil
Any of the volatile predominately terpenic fractions or distillates resulting from the solvent extraction of, gum collection from, or pulping of softwoods. Composed primarily of the C10H16 terpene hydrocarbons: α-pinene, β-pinene, limonene, 3-carene, camphene. May contain other acyclic, monocyclic, or bicyclic terpenes, oxygenated terpenes, and anethole. Exact composition varies with refining methods and the age, location, and species of the softwood source.
232-350-7 8006-64-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Turpentine, oil (gum)
932-349-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tyrosine
200-460-4 60-18-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tyrosine, N-(aminocarbonyl)-3-methoxy-O,α-dimethyl-
608-271-2 28861-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tyrosine, N-carboxy-, N-benzyl methyl ester, L- (8CI)
603-895-1 13512-31-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ucb 22060
446-640-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enal
203-973-1 112-45-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enoic acid
203-965-8 112-38-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undec-10-enoyl chloride
253-951-0 38460-95-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecan-1-ol
203-970-5 112-42-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
undecan-2-one; methyl nonyl ketone
203-937-5 112-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanal
203-972-6 112-44-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecane
214-300-6 1120-21-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanedioic acid
217-440-6 1852-04-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoic acid
203-964-2 112-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecanol, branched and linear
603-309-4 128973-77-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanolactone
254-399-3 39282-36-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecanoyl chloride
241-741-1 17746-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Undecenal
215-656-5 1337-83-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecyl glucoside
308-766-0 98283-67-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea phosphate
225-464-3 4861-19-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea sulphate
242-803-0 19082-42-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde and glyoxal
296-664-6 92908-35-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Urea, reaction products with formaldehyde, glyoxal and methanol
296-665-1 92908-36-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Uric acid
200-720-7 69-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Uridine, 2'-deoxy-5-ethyl-, 3',5'-bis(4-chlorobenzoate)
607-566-3 25137-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uronium hydrogen sulphate
244-343-6 21351-39-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ursodeoxycholic acid
204-879-3 128-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeraldehyde
203-784-4 110-62-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric acid
203-677-2 109-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeric anhydride
218-212-9 2082-59-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Valeronitrile
203-781-8 110-59-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Valeryl chloride
211-330-1 638-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadate(1-), oxo[phosphato(3-)-.kappa.O]-, hydrogen, hydrate (2:1)
618-920-1 93280-40-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium
231-171-1 7440-62-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium carbide
235-122-5 12070-10-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium carbide nitride
601-732-9 12069-91-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium diascorbate
945-749-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium dioxide
234-841-1 12036-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium oxide sulphate
248-652-7 27774-13-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium tetrachloride
231-561-1 7632-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium trichloride
231-744-6 7718-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium trichloride oxide
231-780-2 7727-18-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium zirconium yellow baddeleyite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77991.
269-063-1 68187-01-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadium, oxalate complexes
308-876-9 98903-75-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanadyl pyrophosphate
406-260-5 58834-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vanillic acid
204-466-8 121-34-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Vanillin
204-465-2 121-33-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratraldehyde
204-373-2 120-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Veratric acid
202-215-7 93-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vetiveria zizanioides, Gramineae.
282-490-8 84238-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext., acetylated
282-031-1 84082-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation
932-215-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast (Saccharomyces cerevisiae)
932-161-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast, salt-enriched
932-165-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of Corynebacterium glutamicum
932-179-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation, depotassified
937-260-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation, salt-enriched
932-176-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl 2-ethylhexanoate
202-297-4 94-04-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl benzoate
212-214-3 769-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl chloroacetate
219-834-3 2549-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl neodecanoate
256-905-8 51000-52-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl neononanoate
259-160-7 54423-67-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl propionate
203-293-5 105-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylcyclohexane
211-779-3 695-12-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylene carbonate
212-825-5 872-36-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylphosphonic acid
217-123-2 1746-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyltoluene
246-562-2 25013-15-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Violanthrene-5,10-dione
204-152-0 116-71-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Violet sodium polysulfide aluminosilicate with a SOD-type framework structure
701-186-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Waste solids, lead silver anode
The slag or residue obtained when lead/silver anodes used in the electrolytic production of zinc are recast. Fusion of the alloys of lead and silver (manganese may also be present) and simultaneous oxidation occur.
305-449-9 94552-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Waste solids, precious metal refining
308-526-5 98072-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Wastes, lead battery reprocessing
Material obtained during the recycling of exhausted lead storage batteries. Consists primarily of oxides and sulfates of lead and lead alloys.
305-445-7 94551-99-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Wastewater, cadmium sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of cadmium sulfate consisting primarily of cadmium sulfate and sulfuric acid.
273-721-3 69012-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Wastewater, zinc sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of zinc sulfate consisting primarily of zinc sulfate, manganese oxides and sulfuric acid.
273-723-4 69012-24-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Waxes and Waxy substances, jojoba, iso-Pr esters
605-924-3 181314-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Wheat, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Triticum aestivum, Gramineae.
281-689-7 84012-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Wheat, ext., hydrolyzed
309-358-5 100209-50-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Whey, lactose-low
295-893-9 92129-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
White mineral oil (petroleum)
A highly refined petroleum mineral oil consisting of a complex combination of hydrocarbons obtained from the intensive treatment of a petroleum fraction with sulfuric acid and oleum, or by hydrogenation, or by a combination of hydrogenation and acid treatment. Additional washing and treating steps may be included in the processing operation. It consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C50.
232-455-8 8042-47-5 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Willow, Salix alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Salix alba, Salicaceae.
282-029-0 84082-82-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthan lyaseIUBMB 4.2.2.12
828-365-9 113573-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, molybdatetungstatephosphate
215-414-9 1326-04-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate
278-270-6 75627-12-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 3,6-bis(ethylamino)-9-[2-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate
289-056-7 85959-61-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, 4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-1-phenyl-3H-pyrazol-3-one 4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-1-phenyl-3H-pyrazol-3-one 3-[[1-[[(2-ethylhexyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzoate cobaltate complexes
276-160-2 71888-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)]chromate(3-), compd. with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]-1-propanamine
284-723-9 84962-27-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatesilicate
263-778-2 62973-79-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-(2-carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, molybdatetungstatephosphate
215-413-3 1326-03-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatesilicate
263-793-4 63022-06-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xanthylium, 9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethyl-, molybdatetungstatephosphate
235-424-7 12224-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylanase, endo-1,4-
232-800-2 9025-57-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylene
215-535-7 1330-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylenol
215-089-3 1300-71-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylenol
215-089-3 1300-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylidine
215-091-4 1300-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Xylitol
201-788-0 87-99-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Xylose
200-400-7 58-86-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yarrowia lipolytica cell pellets (Biomass from Y lipolytica fermentation that is isolated with filter aid, extruded, and dried)
947-781-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow PE 3420
403-900-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ylang-ylang, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Cananga odorata, Annonaceae.
281-092-1 83863-30-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium (III) oxide
215-234-0 1314-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ytterbium trifluoride
237-354-2 13760-80-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium
231-174-8 7440-65-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium borate phosphate vanadate, europium-doped
272-275-7 68784-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium chloride hexahydrate
233-801-0 10361-92-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide
215-233-5 1314-36-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium oxide (Y2O3), europium-doped
271-591-2 68585-82-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trifluoride
237-257-5 13709-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium trinitrate
233-802-6 10361-93-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium zirconium oxide
264-885-7 64417-98-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Yttrium(3+) acetate
245-612-0 23363-14-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-44
437-370-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Z-77
482-260-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-85
482-100-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zanthoxylum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zanthoxylum, Rutaceae.
310-094-8 102242-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeanyne salt
618-777-5 91662-51-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non fibrous, thermally produced
931-125-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, cuboidal, crystalline, synthetic, non-fibrous
930-915-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, iron containing, crystalline, synthetic, non fibrous
945-205-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zeolite, phosphor and titanium containing, crystalline, synthetic, non fibrous
943-514-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
zeolite, phosphor containing, crystalline, synthetic, non fibrous
930-989-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2