Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetyl chloride
206-556-2 354-32-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroiodomethane
219-014-5 2314-97-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethane
200-872-4 75-46-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic acid
216-087-5 1493-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoromethanesulphonic anhydride
206-616-8 358-23-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
614-270-8 68082-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triglycerides, C12-24, even, saturated and unsaturated, oxidized
695-121-4 1178870-70-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triglycerides, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated), maleated
941-396-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexadecyl citrate
224-931-9 4560-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
216-208-1 1528-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl phosphate
219-774-8 2528-39-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride
684-206-1 258864-54-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylaluminium
214-241-6 1116-73-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyphenidyl
205-614-4 144-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trihydrogen [29H,31H-phthalocyaninetrisulphonato(5-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(3-), compound with N,N'-di(o-tolyl)guanidine (1:3)
277-086-3 72928-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihydrogen trifluoro[phosphato(3-)-O]borate(3-)
237-149-8 13669-76-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron bis(orthophosphate)
239-018-0 14940-41-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron phosphide
234-682-8 12023-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triiron tetraoxide
215-277-5 1317-61-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisobutyl phosphate
204-798-3 126-71-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisobutylaluminium
202-906-3 100-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisodecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
253-138-0 36631-30-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisodecyl phosphite
246-998-3 25448-25-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononanoic acid, triester with 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol] tris(2-ethylhexanoate)
270-560-0 68443-84-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
258-847-9 53894-23-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisononylamine
254-104-8 38725-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisooctyl 2,2',2''-[(octylstannylidyne)tris(thio)]triacetate
247-665-5 26401-86-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisooctylamine
247-092-0 25549-16-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisopropyl borate
226-529-9 5419-55-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropyl phosphite
204-130-0 116-17-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropylsilane
464-880-1 6485-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triisopropylsilyl acrylate
457-670-6 157859-20-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
276-594-2 72361-35-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triisotridecyl phosphite
278-758-9 77745-66-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilead diarsenate 222-979-5 3687-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trilead dioxide phosphonate
235-252-2 12141-20-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium hexafluoroaluminate
237-509-4 13821-20-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium nitride
247-475-2 26134-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trilithium orthophosphate
233-823-0 10377-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimagnesium bis(orthophosphate)
231-824-0 7757-87-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimagnesium dicitrate
222-093-9 3344-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimanganese bis(orthophosphate)
237-997-9 14154-09-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimanganese tetraoxide
215-266-5 1317-35-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimebutine
254-309-2 39133-31-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimetazidine
225-690-2 5011-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
251-995-5 34396-03-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
242-272-5 18395-30-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
288-657-1 85857-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxy(methyl)silane
214-685-0 1185-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctadecylsilane
221-339-2 3069-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyoctylsilane
221-338-7 3069-40-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxyphenylsilane
221-066-9 2996-92-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethoxypropylsilane
213-926-7 1067-25-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxysilane
219-637-2 2487-90-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethoxyvinylsilane
220-449-8 2768-02-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
219-547-3 2459-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl borate
204-468-9 121-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl citrate
216-449-2 1587-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoacetate
215-892-9 1445-45-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthobenzoate
211-897-5 707-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl orthoformate
205-745-7 149-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphate
208-144-8 512-56-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl phosphite
204-471-5 121-45-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl phosphonoacetate
227-663-0 5927-18-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl(octadecyloxy)silane
242-554-8 18748-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammonium methyl sulphate
304-990-8 94313-91-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxoallyl)amino]propylammonium chloride
256-181-3 45021-77-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyl[2-(phosphonooxy)ethyl]ammonium chloride, calcium salt (1:1)
225-403-0 4826-71-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylaluminium
200-853-0 75-24-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylamine, N-oxide
214-675-6 1184-78-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylammonium chloride
209-810-0 593-81-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylenediamine
203-702-7 109-76-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylgallium
215-897-6 1445-79-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylindium
222-200-9 3385-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium bromide
214-294-5 1120-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloctadecylammonium chloride
203-929-1 112-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylolpropane, mixed triesters with decanoic, heptanoic, octanoic, and 3,5,5-trimethylhexanoic acids
946-440-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium chloride
225-724-6 5034-06-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyloxosulphonium iodide
217-204-2 1774-47-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilane
213-603-0 993-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylsilyl 2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate
247-103-9 25561-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
248-565-4 27607-77-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethylvinylsilane
212-042-9 754-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimipramine
212-008-3 739-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimorpholinophosphine oxide
224-662-7 4441-12-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trinickel dicitrate
227-873-2 6018-92-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trinickel disulphide
234-829-6 12035-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
201-877-4 89-04-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trioctylaluminium
213-964-4 1070-00-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctylphosphine
225-234-2 4731-53-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trioctylphosphine oxide
201-121-3 78-50-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenyl phosphate
204-112-2 115-86-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenyl phosphite
202-908-4 101-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylmethanol
200-988-5 76-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine
210-036-0 603-35-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triphenylphosphine oxide
212-338-8 791-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tripiperazine dicitrate
205-622-8 144-29-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium [5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
304-149-5 94246-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium citrate
212-755-5 866-84-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hexacyanocobaltate
237-742-1 13963-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hexacyanoferrate
237-323-3 13746-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
241-543-5 17572-97-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium orthophosphate
231-907-1 7778-53-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium propylsilanetriolate
299-135-8 93857-00-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripotassium/trisodium 5-(4-chloro-6-(N-(4-(4-chloro-6-(5-hydroxy-2,7-disulfonato-6-(2-sulfonatophenylazo)-4-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-(N-methyl)amino)phenyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-150-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropan-2-ylsilyl 2-methylprop-2-enoate
700-182-8 134652-60-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tripropylamine
203-047-7 102-69-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2,4-ditert-butylphenyl) phosphite
250-709-6 31570-04-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-(2-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)orthoborate
924-843-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-butoxyethyl) phosphate
201-122-9 78-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-chloroethyl) phosphate 204-118-5 115-96-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
222-020-0 3319-31-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) orthoborate
219-581-9 2467-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
201-116-6 78-42-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-ethylhexyl)-4,4',4''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tribenzoate
402-070-1 88122-99-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
212-660-9 839-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(2-hydroxyethyl)ammonium 6-(3,5,5-trimethylhexanamido)hexanoate
701-138-0 242482-67-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium 7-{4-[4-(2-cyanoamino-4-hydroxy-6-oxidopyrimidin-5-ylazo)benzamido]-2-ethoxy-phenylazo}naphthalene-1,3-disulfonate
421-440-3 778583-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium acetate
238-874-2 14806-72-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium chloride
211-284-2 637-39-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium methyl sulphate
249-655-6 29463-06-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
213-934-0 1067-53-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylheptyl) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
947-930-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-methylphenyl)phosphine
228-193-9 6163-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(2-octyldodecyl) citrate
603-121-2 126121-35-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(4-aminophenyl) thiophosphate
258-083-6 52664-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite 701-028-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(5-chloro-2-methoxyphenyl)phosphine
935-814-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tris(branched-alkyl) borate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(ethyl acetoacetato-O1',O3)aluminium
239-343-8 15306-17-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isooctadecanoato-O)(propan-2-olato)titanium
262-774-8 61417-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(isopropenyloxy)vinylsilane
239-362-1 15332-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphate
809-930-9 1330-78-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(methylphenyl) phosphite
247-119-6 25586-42-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tris(N-hydroxy-N-nitrosophenylaminato-O,O')aluminium
239-341-7 15305-07-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(nitrato-O)nitrosylruthenium
252-068-8 34513-98-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
230-638-7 7237-83-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate
223-981-9 4151-51-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato)iron(II)
237-853-5 14024-18-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')cobalt
244-527-6 21679-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(pentane-2,4-dionato-O,O')vanadium
236-759-1 13476-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(triphenylphosphine)rhodium (I) chloride
238-744-5 14694-95-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] citrate
244-599-9 21829-50-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[(2-hydroxyethyl)ammonium] orthoborate
272-298-2 68797-44-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris[2-[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
927-409-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate
250-418-4 30989-05-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-[[2,4,8,10-tetra-tert-butyldibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-yl]oxy]ethyl]amine
279-459-6 80410-33-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate 237-159-2 13674-87-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[4-(diethylamino)phenyl]methylium acetate
263-974-8 63157-72-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonato(2-)]dialuminium
270-648-9 68475-50-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalate(2-)]dicerium
205-362-5 139-42-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris[oxalato(2-)]digadolinium
212-766-5 867-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisilicon tetranitride
234-796-8 12033-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-3-tetradecyl-
476-490-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisiloxane, 3-ethyl-1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl-
469-070-1 17861-60-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium ({3-[(carboxylatomethyl)amino]propyl}{3-[(carboxylatomethyl)(C16-18, C18 unsat alkyl)amino]propyl}amino)acetate
825-518-1 2060541-47-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-(1-naphthylazo)-2-hydroxynaphthalene-4',6,8-trisulphonate
220-036-2 2611-82-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TRISODIUM 1-[[[[4-[4-[BIS-(2-HYDROXYETHYL)AMINO]-6- [(2-SULFONATOETHYL)AMINO]]-1,3,5-TRIAZIN-2-YL]AMINO]-2-SULPHONATOPHENYL]AZO]-2-AMINO-8-HYDROXY-6-NAPHTHALENE SULFONATE
419-720-5 182061-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(3-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
277-040-2 72927-99-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 1-amino-4-[[3-[[4-chloro-6-[(sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,4,6-trimethyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-481-8 72214-18-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetate)
205-381-9 139-89-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]-5-methoxybenzene-1,4-disulfonate
617-712-8 85448-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate
694-906-9 1363332-65-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[(E)-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthyl)diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonate
694-989-1 41131-49-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
243-717-6 20298-05-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonatonaphthyl]azo]-2,5-dimethylphenyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-410-5 70210-13-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[[6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)methylamino]-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
274-700-1 70616-89-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 2-[bis(carboxylatomethyl)amino]propanoate
423-270-5 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 3-[(E)-(4-{[halo-{2-[(halo-[4-substituted-phenyl]aminoheteromonocyclyl) amino]propyl}amino)-heteromonocyclyl]amino}-5-sulfonato-1- naphthyl)diazenyl]-1,5-naphthalenedisulfonate
466-480-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 3-[[4-[[6-(anilino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-5-methoxy-o-tolyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
228-327-6 6227-20-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-[{3-[bis(2-carboxylatoethyl)amino]propyl}(C12-18 alkyl)amino]propanoate
825-841-8 2136366-30-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 3-amino-4-[4-[4-(2-(2-ethenylsulfonylethoxy)ethylamino)-6-fluoro-1,3,5-triazine-2-ylamino]-2-sulfophenylazo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
429-240-8 212652-59-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 3-hydroxy-4-(4'-sulphonatonaphthylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-022-2 915-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[1-hydroxy-6-[[[[5-hydroxy-6-(phenylazo)-7-sulphonato-2-naphthyl]amino]carbonyl]amino]-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]benzoate
229-539-1 6598-63-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-[[(2,3-dichloro-6-quinoxalinyl)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
278-108-4 75199-00-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-[[4-chloro-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[[1-(2,5-dichloro-4-sulphonatophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
256-692-1 50662-99-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 4-amino-5-hydroxy-3-[[4-[[2-oxo-1-[(phenylamino)carbonyl]propyl]azo]phenyl]azo]-6-[(4-sulphonato-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
279-093-7 79135-92-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trisodium 4-hydroxy-6-(sulfonatomethylamino)-5-(2-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
430-280-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-8-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalenesulphonate
276-704-9 72496-92-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulphonato-1-anthryl)amino]-2-sulphonatophenyl]amino]-6-(phenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]salicylate
229-309-0 6471-09-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(1-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
281-866-9 84045-65-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
276-911-4 72829-25-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trisodium 5-[[4-chloro-6-(ethylphenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[(4-methyl-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
277-616-3 73816-74-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2