Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Titanium tetraisobutanolate
231-061-3 7425-80-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetraisopropanolate
208-909-6 546-68-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrakis(2-ethylhexanolate)
213-969-1 1070-10-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrapropanolate
221-411-3 3087-37-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium trichloride
231-728-9 7705-07-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tungsten carbide
254-435-8 39377-63-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium zirconium oxide
948-208-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) 2-(dimethylamino)ethanolate
257-897-9 52406-71-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium(4+) 2-methylpropan-2-olate
221-412-9 3087-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) ethanolate
221-410-8 3087-36-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) ethanolate
221-410-8 3087-36-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
titanium, chromium, iron, zinc oxide
947-826-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Titanium, diethylene glycol ethylene glycol triisopropanolamine complexes
272-249-5 68784-47-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium, diethylene glycol propylene glycol triethanolamine complexes
272-250-0 68784-48-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
titanium, iron, aluminium oxide
947-825-0 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TMOCA
458-210-7 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tobacco, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Nicotiana tabacum, Solanaceae.
284-656-5 84961-66-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tocopherols
604-195-9 1406-66-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tolperisone
211-976-4 728-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene
203-625-9 108-88-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2,3-diamine
220-248-5 2687-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-2-sulphonamide
201-808-8 88-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonamide
200-741-1 70-55-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonohydrazide
216-407-3 1576-35-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Toluenesulphonamide
215-578-1 1333-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tosyl chloride
202-684-8 98-59-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tosylchloramide sodium
204-854-7 127-65-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tramadol
248-319-6 27203-92-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans 1,3-dichloropropene
431-460-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans,trans-2,3',4',5'-Tetrafluor-4-(4'-propylbicyclohexyl-4 -yl)-biphenyl
606-136-2 188289-44-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans,trans-4-((E)-propen-1-yl)-4'-propyl-bicyclohexane
608-148-3 279246-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans,trans-4-((Z)-Propen-1-yl)-4'-propyl-bicyclohexan
922-166-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl-cyclopropanaminium (2R)-2-hydroxy-2-phenylethanoate
454-140-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-1,4-bis(isocyanatomethyl)cyclohexane
825-609-6 98458-83-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-1-(1-oxohexadecyl)-4-[(1-oxohexadecyl)oxy]-L-proline
255-490-0 41672-81-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-5-butyl-[1,3]dioxane
940-307-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2-[4'-[Difluor(3,4,5-trifluorphenoxy)methyl]-3',5'-difluor[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-propyl-tetrahydro-2H-pyran
615-063-5 700863-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2,3',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-butyl-1,3-dioxane
695-906-1 1256753-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-isopropyl-5-carboxy-1,3-dioxane
445-770-2 42031-28-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trans-2-{4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluorophenyl}-5-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,3-dioxane
700-701-8 798556-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-3,4-(methylenedioxy)cinnamic acid
219-151-0 2373-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-((2-amino-3,5-dibromobenzyl)amino)cyclohexanol acetate
936-344-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-(4-chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
406-380-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-(tetrahydro-5-propyl-pyran-2-yl)-phenol
937-897-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-(trans-4-(4-Methylphenyl)-cyclohexyl)-cyclohexancarbaldehyde
605-043-4 156140-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-aminocyclohexan-1-ol
248-492-8 27489-62-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-ethyl-4'-(4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
283-130-2 84540-37-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-methoxycinnamic acid
212-594-0 830-09-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-methylcyclohexanamine acetate
611-103-0 54160-74-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-Methylcyclohexyl isocyanate
608-715-5 32175-00-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-4-tert-butylcyclohexanol
700-127-8 21862-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-5-butyl-2-(3',3'',4'',5''-tetrafluoro-1,1':4',1''-terphenyl-4-yl)-1,3-dioxane
807-577-5 1182844-21-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cinnamic acid
205-398-1 140-10-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-crotonic acid
203-533-9 107-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotetraacetic acid
236-308-9 13291-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-decahydro-2-naphthol
212-545-3 825-51-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-dichloroethylene
205-860-2 156-60-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-hex-2-en-1-ol
213-191-2 928-95-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-hex-2-enal
229-778-1 6728-26-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-menthone
201-941-1 89-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-Methyl[2-(methylamino)cyclohexyl]amine Dihydrochloride
692-952-4 473918-41-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
trans-N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)cyclohexane-1,4-dicarboxamide
700-597-4 1215841-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-trifluoromethanesulfonic acid-4-(5-ethyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenylester
936-619-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Transaminase enzyme powder
618-523-3 9030-47-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trazodone
243-317-1 19794-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trehalose
202-739-6 99-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri(isopropoxy)vinylsilane
241-931-4 18023-33-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri(tridecyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate
302-446-4 94109-09-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri-alkyl Quat
691-337-8 308074-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri-n-butyltin hydride 211-704-4 688-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tri[3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl]phosphate.
413-060-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetin
203-051-9 102-76-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetoxyethylsilane
241-677-4 17689-77-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triacetoxyvinylsilane
223-943-1 4130-08-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triallylamine
203-048-2 102-70-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trialuminium bismuth hexaoxide
235-552-3 12284-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triammonium hexachlororhodate
239-364-2 15336-18-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triammonium hydrogen ethylenediaminetetraacetate
240-073-8 15934-01-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tribenzyl phosphite
604-823-1 15205-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triboron trimethyl hexaoxide
203-016-8 102-24-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
217-038-0 1726-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl borate
211-706-5 688-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl citrate
201-071-2 77-94-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl O-acetylcitrate
201-067-0 77-90-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributyl phosphite
203-061-3 102-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributylaluminium
214-240-0 1116-70-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylamine
203-058-7 102-82-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tributylethylammonium ethyl sulphate
268-329-4 68052-51-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylmethylammonium chloride
260-135-8 56375-79-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylmethylammoniummethylsulfate
454-210-6 13106-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylphosphine
213-651-2 998-40-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyltin chloride 215-958-7 1461-22-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricalcium bis(orthophosphate)
231-840-8 7758-87-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tricalcium dicitrate
212-391-7 813-94-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricarbonyl(methylcyclopentadienyl)manganese
235-166-5 12108-13-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(2,4,4-trimethylpentyl)silane
242-262-0 18379-25-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
278-947-6 78560-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(3-chloropropyl)silane
219-844-8 2550-06-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(ethyl)silane
204-072-6 115-21-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(hexadecyl)silane
227-575-2 5894-60-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(N,N-dimethyloctylamine)boron
252-200-4 34762-90-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(octadecyl)silane
203-930-7 112-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(phenyl)silane
202-640-8 98-13-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(propyl)silane
205-489-6 141-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(trimethylamine)boron
216-166-4 1516-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro-12,24-dihydro-5H-naphtho[2,3-h]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-mna]acridine-5,10,13,18,25-pentone
309-011-8 99688-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro-p-tolylsilane
211-854-0 701-35-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl isocyanate
221-165-7 3019-71-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroisobutylsilane
242-053-4 18169-57-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichlorooctylstannane
221-435-4 3091-25-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorosilane
233-042-5 10025-78-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichlorotrifluoroethane
206-564-6 354-58-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichlorotrimethyldialuminium
235-698-8 12542-85-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichromium dicarbide
234-576-1 12012-35-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triclocarban
202-924-1 101-20-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triclosan
222-182-2 3380-34-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricobalt dicitrate
212-751-3 866-81-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricobalt tetraoxide
215-157-2 1308-06-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricopper arsenide 234-472-6 12005-75-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricopper bis(orthophosphate)
232-254-5 7798-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carbonyl chloride
218-252-7 2094-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricyclo(3.3.1.1'3,7)decane-1-carboxylic acid
212-584-6 828-51-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, N,N-dimethyl-
609-335-2 3717-40-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium, N,N,N-trimethyl-, hydroxide (1:1)
610-954-5 53075-09-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tricyclo[3.3.1.13,7]decane
206-001-4 281-23-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tricyclo[8.2.2.24,7]hexadeca-1(12),4,6,10,13,15-hexaene
216-644-2 1633-22-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trideca-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-fluorohexane
206-581-9 355-37-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecan-1-ol
203-998-8 112-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecanamine, N-tridecyl-, branched and linear
309-798-8 101012-97-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridecane
211-093-4 629-50-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecanedioic acid
208-011-4 505-52-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecene
246-919-2 25377-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecylamine, branched and linear
289-185-9 86089-17-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tridodecylamine
203-063-4 102-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethoxy(2,4,4-trimethylpentyl)silane
252-558-1 35435-21-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane
257-473-3 51851-37-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3-isocyanatopropyl)silane
246-467-6 24801-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(3-thiocyanatopropyl)silane
252-161-3 34708-08-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(methyl)silane
217-983-9 2031-67-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(phenyl)silane
212-305-8 780-69-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxy(vinyl)silane
201-081-7 78-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxyhexadecylsilane
240-465-9 16415-13-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxyisobutylsilane
402-810-3 17980-47-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxyoctylsilane
220-941-2 2943-75-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxypropylsilane
219-842-7 2550-02-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethoxypropylsilane
219-842-7 2550-02-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethoxysilane
213-650-7 998-30-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl borate
205-760-9 150-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl citrate
201-070-7 77-93-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl O-acetylcitrate
201-066-5 77-89-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoacetate
201-112-4 78-39-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthoformate
204-550-4 122-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl orthopropionate
204-108-0 115-80-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphate
201-114-5 78-40-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphite
204-552-5 122-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl phosphonoacetate
212-757-6 867-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Triethylaluminium
202-619-3 97-93-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylamine
204-469-4 121-44-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylamine--borane
217-022-3 1722-26-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium bromide
211-263-8 636-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium chloride
209-067-2 554-68-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylammonium fluoride
277-550-5 73602-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylborane
202-620-9 97-94-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethyldialuminium trichloride
235-137-7 12075-68-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylgallium
214-232-7 1115-99-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Triethylmethylammonium Tetrafluoroborate
614-970-3 69444-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylsilane
210-535-3 617-86-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluormethanesulfonic acid 4-(trans-5-propyl-tetrahydropyran-2-yl)-phenyl ester
921-739-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoro(isopropylamine)boron
223-230-5 3776-04-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
234-018-7 10493-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(piperidine)boron
209-752-6 592-39-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(tetrahydrofuran)boron
207-325-9 462-34-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene
214-703-7 1187-93-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(trifluoromethyl)oxirane
207-050-4 428-59-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro[1,1'-oxybis[butane]]boron
209-783-5 593-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1