Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
249-967-2 29943-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one
251-201-7 32764-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one
211-820-5 698-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)furan-2-propionic acid
246-926-0 25379-26-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrocyclopenta[c]pyrrole-1,3(2H,3aH)-dione
227-285-6 5763-44-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofuran
203-726-8 109-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofuran--borane
237-881-8 14044-65-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrahydrofuran-2-carbonyl chloride
922-279-6 52449-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
629-664-5 79710-86-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl acrylate
219-268-7 2399-48-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl alcohol
202-625-6 97-99-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfuryl methacrylate
219-529-5 2455-24-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrofurfurylamine
225-351-9 4795-29-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydrogen [29H,31H-phthalocyanine-2,9,16,23-tetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(4-)
238-200-7 14285-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydromethylphthalic anhydride
234-290-7 11070-44-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrophthalic anhydride
247-570-9 26266-63-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene
203-728-9 110-01-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
204-783-1 126-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrairon tris(pyrophosphate)
233-190-0 10058-44-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraisopropyl methylenebisphosphonate
216-765-0 1660-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(1-piperidyl)phosphonium chloride
606-711-8 211385-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(2-butoxyethyl) orthosilicate
242-560-0 18765-38-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
221-508-0 3126-80-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-hydroxyethyl)ammonium hydroxide
211-158-7 631-41-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(diethyldithiocarbamato-S,S')tellurium
244-121-9 20941-65-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
204-707-7 124-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, oligomeric reaction products with urea
500-057-6 27104-30-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate(2:1)
259-709-0 55566-30-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrakis(pentane-2,4-dionato-O,O')zirconium
241-510-5 17501-44-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
238-086-9 14221-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(tritolyl phosphite )nickel
252-777-2 35884-66-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis[[2,2',2''-nitrilotris[ethanolato]](1-)-N,O]zirconium
309-811-7 101033-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetralead trioxide sulphate
235-380-9 12202-17-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetralithium 5,5'-[vinylenebis[(3-sulphonato-4,1-phenylene)azo]]bis[3-methylsalicylate]
258-605-2 53523-90-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetralithium pentatitanium dodecaoxide
619-916-2 12031-95-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethyl 2,2'-[1,4-phenylenebis[imino(1-acetyl-2-oxoethane-1,2-diyl)azo]]bisterephthalate
271-176-6 68516-73-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethyl orthosilicate
211-656-4 681-84-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
416-900-5 79723-02-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydroxide
200-882-9 75-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylene dimethacrylate
218-218-1 2082-81-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylenediamine
203-782-3 110-60-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraoctylammonium bromide
238-936-9 14866-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraoctyltin
222-733-7 3590-84-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraol
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraphenyl m-phenylene bis(phosphate)
260-830-6 57583-54-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraphosphorus trisulphide
215-245-0 1314-85-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrapotassium ethylenediaminetetraacetate
227-743-5 5964-35-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrapotassium hexacyanoferrate
237-722-2 13943-58-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrapotassium pyrophosphate
230-785-7 7320-34-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrapropan-2-yl (dichloromethanediyl)bis(phosphonate)
430-630-5 10596-22-2 Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrapropyl orthosilicate
211-659-0 682-01-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrapropylammonium bromide
217-727-6 1941-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrapropylammonium hydroxide
224-800-6 4499-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrasodium (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate
223-267-7 3794-83-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 1-acetamido-2-hydroxy-3-(4-((4-sulphonatophenylazo)-7-sulphonato-1-naphthylazo))naphthalene-4,6-disulphonate
219-746-5 2519-30-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2''-diamino-8,8''-dihydroxy-4',4'''-{4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,6-diyldiimino}bis(naphthalene-1-azobenzene-2',6-disulfonate)
442-680-5 443688-20-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2'-[1,4-phenylenebis[carbonylimino[2-acetamido-4,1-phenylene]azo]]bis[5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate]
274-426-2 70210-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 2,2'-ethene-1,2-diylbis[5-({4-[diethylamino]-6-[(4-sulfonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)benzenesulfonate]
619-874-5 42355-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 2-(4-fluoro-6-(methyl-(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
432-550-6 243858-01-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-352-0 70161-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[4-[[4-[[1-hydroxy-6-(phenylamino)-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
219-708-8 2503-73-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[8-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
269-412-8 68238-92-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[[6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
256-851-5 50925-42-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[carbonylbis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
221-728-7 3214-47-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(naphthalene-1,5-disulphonate)
229-158-0 6420-33-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-5-[(1-oxopropyl)amino]naphthalene-2,7-disulphonate
279-368-1 80019-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 3-amino-4-{[4-({4-fluoro-6-[phenyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
457-630-8 2041206-19-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]
217-708-2 1937-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(m-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
240-400-4 16324-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(4-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate]
240-521-2 16470-24-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-stilbene-2,2'-disulphonate
267-097-1 67786-25-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-morpholino-6-(p-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
249-323-0 28950-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-[[3,5-bis[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]-2,4(or 2,6)-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
304-762-8 94279-16-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 4-amino-3,6-bis[(2,5-dimethoxy-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
445-810-9 536737-09-4 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
241-164-5 17095-24-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-644-5 93951-21-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-6-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
282-468-8 84229-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-({4-chloro-6-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfato)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazo]naphthalene-2,7-disulfonate
405-900-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-430-4 70210-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-172-0 28706-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-171-5 28706-25-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-[[6-(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
218-566-4 2184-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate
279-408-8 80157-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[4-[[4,6-bis[(3-sulfonatopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]naphthalene-1,3-disulfonate
428-480-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[(2-methoxy-5-methyl-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-8-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
610-522-6 503155-49-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-(4-chloro-6-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
401-090-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-[[4-[(4-amino-3-sulphonatophenyl)azo]-6-sulphonatonaphthyl]azo]-5-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
274-427-8 70210-31-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [29H,31H-phthalocyaninetetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(4-)
248-427-3 27360-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-5-[[4-chloro-6-(3-sulphoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
274-977-9 70880-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1,5-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
238-739-8 14692-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]-7-sulpho-1-naphthyl]azo]-2-hydroxy-5-sulphobenzoato(8-)]]dichromate(4-)
276-538-7 72252-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[7-[[4'-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphthalene-1,3,6-trisulphonato(8-)]]dicuprate(4-)
277-020-3 72927-72-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
249-008-8 28407-37-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[azoxybis[(2-hydroxy-p-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
250-792-9 31765-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
235-414-2 12222-00-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium enneatitanium icosaoxide hydrate
601-472-6 117314-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TETRASODIUM ETHYLENE 1,1-DIPHOSPHONATE
443-520-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium hexacyanoferrate
237-081-9 13601-19-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium hydrogen 2-phosphonatobutane-1,2,4-tricarboxylate
266-442-3 66669-53-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate
257-573-7 51981-21-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium pyrophosphate
231-767-1 7722-88-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium α,α'.-(ethylenediimino)bis[(2-hydroxy-5-sulphonatophenyl)acetate]
290-809-7 90247-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraterbium heptaoxide
234-856-3 12037-01-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetravinylsilane
214-192-0 1112-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrazinc trioxide phosphite
264-938-4 64539-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrazol-5-ylamine
224-581-7 4418-61-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
The product from the burning of a combination of carbonaceous materials.
931-597-4 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thebaine
204-084-1 115-37-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophyllin-7-ylacetic acid
211-490-2 652-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thermal cracking oil from blends of rubber, fuel oils and paraffin waxes, steam-stripped
941-627-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thermomycolin
822-334-3 52233-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiamazole
200-482-4 60-56-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiamethoxam (ISO); 3-(2-chloro-thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl[1,3,5]oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
428-650-4 153719-23-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thiamine hydrochloride
200-641-8 67-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiamphenicol
239-355-3 15318-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazolidine-2,4-dione
218-941-2 2295-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thioacetic acid
208-063-8 507-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiobenzoic acid
202-712-9 98-91-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx))
271-559-8 68585-53-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiocyanic acid, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester
607-977-8 26650-09-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiodi(acetic acid)
204-663-9 123-93-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiodiethylene bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate]
255-392-8 41484-35-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiodiglycol
203-874-3 111-48-8 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thionyl dichloride
231-748-8 7719-09-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiophen-2-ethanol
226-452-0 5402-55-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene
203-729-4 110-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene
203-729-4 110-02-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich
800-172-4 398141-87-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiophene-2-carbaldehyde
202-629-8 98-03-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-2-ethylamine
250-196-9 30433-91-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-2-thiol
231-881-1 7774-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiophene-3-malonic acid
244-198-9 21080-92-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thioridazine
200-044-2 50-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiourea; thiocarbamide
200-543-5 62-56-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiram
205-286-2 137-26-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuj-4(10)-ene
222-212-4 3387-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuya occidentalis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thuya occidentalis, Pinaceae.
290-370-1 90131-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuya plicata, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thuya plicata, Cupressaceae.
305-105-8 94334-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus mastichina, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus mastichina, Labiatae.
284-294-8 84837-14-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus vulgaris, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus vulgaris, Labiatae.
284-535-7 84929-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus zygis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus zygis, Labiatae.
285-397-0 85085-75-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymol
201-944-8 89-83-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tiapride
256-907-9 51012-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin
231-141-8 7440-31-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin antimony grey cassiterite
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77865.
269-105-9 68187-54-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin bis(2-ethylhexanoate)
206-108-6 301-10-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin bis(tetrafluoroborate)
237-487-6 13814-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin dichloride
231-868-0 7772-99-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin dichloride
231-868-0 7772-99-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin difluoride
231-999-3 7783-47-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin dioxide
242-159-0 18282-10-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin disulphide
215-252-9 1315-01-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin monoxide
244-499-5 21651-19-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin ores, melting residues, hardhead
Substance resulting from the smelting of tin-containing materials obtained from primary and secondary sources and including recycled plant intermediates. Composed primarily of iron and tin and may contain other residual non-ferrous metals and their compounds.
283-928-0 84776-04-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin sulphate
231-302-2 7488-55-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin sulphide
215-248-7 1314-95-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin tetrachloride
231-588-9 7646-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin titanium zinc oxide
485-430-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(2+) bis(3,5,5-trimethylhexanoate)
700-567-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(2+) neodecanoate
256-370-0 49556-16-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(II) bis(methanesulfonate)
401-640-7 53408-94-9 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(II) oxalate
212-414-0 814-94-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin, dross
A scum formed on the surface of molten tin.
273-695-3 69011-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tin, melting residues
Substance resulting from the use and production of tin and its alloys obtained from primary and secondary sources and including recycled plant intermediates. Composed primarily of tin compounds and may contain other residual nonferrous metals and their compounds.
283-659-9 84696-55-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium
231-142-3 7440-32-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium 2,2',2''-nitrilotrisethanolate
240-015-1 15879-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium carbide
235-120-4 12070-08-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium diboride
234-961-4 12045-63-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium dihydride
231-726-8 7704-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium dioxide
236-675-5 13463-67-7 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium nitride
247-117-5 25583-20-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium oxide sulphate
237-523-0 13825-74-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetra(octanolate), branched and linear
281-199-3 83897-91-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrabutanolate
227-006-8 5593-70-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrachloride
231-441-9 7550-45-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Titanium tetrahexan-1-olate
813-875-6 7360-52-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1