Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 17 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium 1,4-bis(1,3-dimethylbutyl) sulphonatosuccinate
219-147-9 2373-38-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1,4-dicyclohexyl sulphonatosuccinate
245-629-3 23386-52-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1,4-diisodecyl sulphonatosuccinate
249-894-6 29857-13-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1,4-diisotridecyl sulphonatosuccinate
259-515-6 55184-72-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-(3,4-dihydro-6-methyl-2,4-dioxo-2H-pyran-3-ylidene)ethanolate
224-580-1 4418-26-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
224-460-9 4368-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[[3,5-bis[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
279-365-5 80010-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[[3-[(benzoylamino)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
267-224-0 67827-60-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
274-393-4 70209-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
228-391-5 6258-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[5-[(2-hydroxyethyl)sulphamoyl]-3,4-xylidino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
247-269-2 25797-81-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
267-990-6 67969-88-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-4-[[4-[[methyl[(4-methylphenyl)sulphonyl]amino]methyl]phenyl]amino]-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-889-6 72828-82-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-(2,4,6-trimethylanilino)anthracene-2-sulphonate
229-008-4 6397-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(2,2,4-trimethylcyclohexyl)amino]anthracene-2-sulphonate
276-123-0 71873-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[3-[(1-oxopropyl)amino]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
289-550-2 89923-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1-amino-9,10-dioxo-4-phenylaminoanthracene-2-sulphonate
229-068-1 6408-78-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 1-cyano-2-(ethoxycarbonyl)-2-oxoethanide
627-104-4 53544-13-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 1-hydroxyethanesulphonate
213-037-4 918-04-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 1H-benzotriazolide
239-269-6 15217-42-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2(or 5)-[[1-amino-4-[[3-[[(chloroacetyl)amino]methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl]oxy]-5(or 2)-(tert-butyl)benzenesulphonate
276-634-9 72391-23-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,2,2-trifluoroethanolate
206-998-6 420-87-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2,3-dihydro-2-thioxo-1H-benzimidazole-5-sulphonate
258-862-0 53918-03-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate
258-548-3 53423-65-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(2-hydroxy-5-nitrophenylazo)benzenesulphonate
222-810-5 3618-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4-diamino-5-(4-(2-sulfoxyethanesulfonyl)phenylazo)benzenesulfonate
461-870-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate
220-290-4 2702-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanoate
606-203-6 1902-01-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2,5-dichloro-4-[4-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
235-397-1 12217-38-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(1-carboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl isooctadecanoate
266-533-8 66988-04-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(1-carboxylatoethoxy)-1-methyl-2-oxoethyl laurate
236-942-6 13557-75-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-inden-2-yl)quinoline-6-sulphonate
284-392-0 84864-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,4,5,7-tetrahydroxy-4H-chromene-4-sulfonate
918-540-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate
221-416-0 3088-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(4-(4-fluoro-6-(2-sulfoethylamino)-[1,3,5]triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)-5-(4-sulfophenylazo)benzene-1-sulfonate
410-770-3 146177-84-6 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinesulfonate
923-192-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-(4-methoxyphenyl)hydrazinosulphonate
226-658-0 5446-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-(dodecanoyloxy)propane-1-sulfonate
700-150-3 156572-81-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-(p-aminoanilino)-5-nitrobenzenesulphonate
238-906-5 14846-08-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[(1-oxododecyl)amino]ethanesulphonate
274-695-6 70609-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[(2-aminoethyl)amino]ethanesulphonate
252-173-9 34730-59-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[(E)-(4-ammonio-2,5-dimethylphenyl)diazenyl]benzene-1,4-disulfonate
692-944-0 1363332-77-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-[[2-amino-8-hydroxy-6-[(methylanilino)sulphonyl]-1-naphthyl]azo]-5-(chloroacetamido)benzenesulphonate
274-395-5 70209-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-(cyclohexylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-5-ethoxybenzenesulphonate
269-304-0 68214-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-[3-(4,5-dichloro-2-methylphenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanesulphonate
252-563-9 35441-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[4-[3-(4-chlorophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]sulphonyl]ethanesulphonate
248-460-3 27441-70-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[[[2,5-dichloro-4-[(2-methyl-1H-indol-3-yl)azo]phenyl]sulphonyl]amino]ethanesulphonate
273-402-9 68959-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethanesulphonate
224-388-8 4337-75-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-amino-4,6-dinitrophenoxide
212-603-8 831-52-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-amino-4-acetamido-5-[2-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethane]sulfonyl}phenyl)diazen-1-yl]benzene-1-sulfonate
940-436-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-amino-5-nitrobenzenesulphonate
250-299-9 30693-53-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-anilino-5-(2,4-dinitroanilino)benzenesulphonate
228-921-5 6373-74-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-biphenylate
205-055-6 132-27-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-bromoethanesulphonate
224-244-4 4263-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-butoxyethyl sulphate
266-840-7 67656-24-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-butyloctyl sulphate
303-553-9 94200-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-ethylhexanoate
243-283-8 19766-89-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-formylbenzenesulphonate
213-758-4 1008-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-heptyl-2,3-dihydro-3-(2-hydroxyethyl)-1H-imidazole-1-propionate
271-928-3 68630-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-hexyloxyethanolate
700-291-0 1000701-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)[2-[(1-oxo-9-octadecenyl)amino]ethyl]amino]propanesulphonate
268-732-5 68134-15-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-hydroxyethanesulphonate
216-343-6 1562-00-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-mercaptoethanolate
253-523-3 37482-11-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 2-methyl-2-({3-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)thio]propanoyl}amino)propane-1-sulfonate
811-522-0 62880-93-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-methyl-2-[(1-oxoallyl)amino]propanesulphonate
225-948-4 5165-97-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-methylbutan-2-olate
238-639-4 14593-46-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-methylprop-2-ene-1-sulphonate
216-341-5 1561-92-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-methylpropan-2-olate
212-741-9 865-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-6-olate
617-946-0 87032-92-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-propyne-1-sulphonate
259-915-0 55947-46-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-stearoyllactate
246-929-7 25383-99-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 2-sulphonatoethyl laurate
230-949-8 7381-01-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3,3'-(9,10-dioxoanthracene-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-trimethylbenzenesulphonate)
224-748-4 4474-24-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3,4-dihydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-one
925-045-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3,5,5-trimethylhexanoate
220-169-6 2650-30-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3,5,6-trichloropyridin-2-olate
253-506-0 37439-34-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-(2-acetamido-4-(4-(2-hydroxybutoxy)phenylazo)phenylazo)benzenesulfonate
410-150-2 147703-65-9 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(2-propyn-1-yloxy)-1-propanesulfonate
608-454-7 30290-53-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
403-080-9 92484-48-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(4-methyl-2-nitrophenoxy)propanesulphonate
279-282-4 79817-52-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-(allyloxy)-2-hydroxypropanesulphonate
258-004-5 52556-42-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(benzothiazol-2-ylthio)propanesulphonate
256-401-8 49625-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate
700-631-8 102601-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-(p-anilinophenylazo)benzenesulphonate
209-608-2 587-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[(1,5-dihydroxy-2-naphthyl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonate
218-145-5 2052-25-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonate
227-973-6 6054-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-[2-acetamido-4-(4-fluoro-6-substitutedamino-heteromonocycl-2- ylamino)phenylazo]naphthalene-polysulfonate
402-100-3 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 3-[[(dimethylamino)thioxomethyl]thio]propanesulphonate
242-644-7 18880-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[3-methoxy-4-[(4-methoxyphenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonate
264-129-6 63405-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-(benzoylethylamino)-2-methylphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
228-358-5 6245-59-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-[(2-ethoxy-5-methylphenyl)azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
273-386-3 68959-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
274-366-7 70179-77-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
288-422-3 85721-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[{4-[{5-cyano-2,6-bis[(3-methoxyalkyl)amino]alkylpyridin-3-yl}diazenyl]dialkylphenyl}diazenyl]benzenesulfonate
809-938-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-amino-2,4,6-triiodobernzoate
614-015-0 67031-56-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonate
277-907-5 74525-32-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate
204-807-0 126-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulphonate
264-719-3 64173-96-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-mercaptopropanesulphonate
241-620-3 17636-10-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-methylsulphanilate
264-172-0 63450-43-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonate
428-420-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate
204-857-3 127-68-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-nitrosulphanilate
225-735-6 5042-33-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 3-sulphonatopropyl acrylate
239-806-4 15717-25-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oate
206-132-7 302-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4(-2-hydroxy-1-naphthylazo)naphthalenesulphonate
216-760-3 1658-56-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide
265-004-9 64665-57-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 4,4-dimethyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-ide
476-160-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate
278-169-7 75277-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-hydroxynaphth-1-ylazo)-3-methylbenzenesulphonate
227-458-6 5850-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-methylprop-2-en-1-yl)benzenesulphonate
214-901-3 1208-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(3-methyl-4-(4-methyl-3-(phenylaminosulphonyl)phenylazo)-5-hydroxypyrazol-1-yl)benzenesulphonate
228-810-1 6359-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(4-(2-hydroxynaphthalenylazo)phenylazo)benzenesulphonate
229-029-9 6406-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(4-methyl-3-nitrobenzoylamino)benzenesulphonate
281-719-9 84029-45-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate
627-063-2 1134960-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-(methoxycarbonyl)phenolate
225-714-1 5026-62-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonate
211-199-0 633-96-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonate
274-105-7 69762-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[(9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-1-anthryl)amino]toluene-3-sulphonate
224-618-7 4430-18-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 4-[(C16-18-(even numbered)-alkylamino)carbonyl]benzoate
701-278-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[(3-chloro-2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
233-373-5 10132-99-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[4-[[2-methyl-4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]anilino]-3-nitrobenzenesulphonate
235-406-9 12220-06-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[[3-(acetylamino)phenyl]amino]-1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
274-675-7 70571-81-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[[4-[(4-hydroxy-2-methylphenyl)azo]phenyl]amino]-3-nitrobenzenesulphonate
274-950-1 70865-20-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-amino-5-hydroxy-3-(4-nitrophenylazo)-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
213-903-1 1064-48-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-amino-m-xylene-5-sulphonate
264-925-3 64501-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-aminonaphthalene-1-sulphonate
204-975-5 130-13-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-[4-[[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-675-2 72479-28-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonate
241-680-0 17691-19-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-ethoxycarbonylphenoxide
252-487-6 35285-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxybenzenesulphonate
212-550-0 825-90-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
228-050-0 6099-57-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxyphenolate
701-006-2 30008-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-hydroxyphenylglycolate
273-967-1 69322-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate
275-203-2 71119-23-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-oxovalerate
243-378-4 19856-23-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-propoxycarbonylphenoxide
252-488-1 35285-69-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-vinylbenzenesulphonate
220-266-3 2695-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-(4-amino-6-(4-((E)-4-(4-(bis(2-hydroxyethyl)amino)-6-(8-hydroxy-7-((E)-phenyldiazenyl)-3,6-disulfonatonaphthalen-1-ylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatostyryl)-3-sulfonatophenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-((E)-phenyldiazenyl)naphthalene-2,7-disulfonate
946-752-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-(aminosulphonyl)-2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazolesulphonate
299-370-6 93859-32-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-(aminosulphonyl)-4-chloro-2-(furan-2-ylmethyl)anthranilate
255-526-5 41733-55-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium 5-[(E)-(4-hydroxy-2,6-dioxo-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-5-yl)diazenyl]-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-olate
942-217-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 5-[[4-acetamido-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
278-103-7 75198-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
944-856-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-mercapto-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-thiazole-4-carboxylate
610-355-9 475112-25-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 5-methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]pyrazinecarboxamidate
283-029-3 84522-34-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-N-butylbenzotriazole
404-450-2 118685-34-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-1-palmitoyl-L-prolinate
261-406-3 58725-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-DL-prolinate
259-234-9 54571-67-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-L-prolinate
249-277-1 28874-51-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
227-492-1 5858-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(phenylsulphonyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
228-359-0 6245-60-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
267-090-3 67786-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[2-[(cyclohexylmethylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
251-257-2 32846-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-958-5 70865-30-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
260-925-2 57741-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[4-chloro-3-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
276-115-7 71873-39-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulphonate
220-189-5 2657-00-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
205-218-1 135-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 8-[(4-halo-6-{ethyl[3-(2-hydroxyethyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(E)-polycyclic-2-yl-diazenyl]polycycle-1-ol, polysulfonate
451-490-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 8-phenylamino-5-(4-(3-sulphonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalenesulphonate
222-111-5 3351-05-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
205-009-5 131-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin-6-olate
947-050-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium [(2-methoxyphenyl)amino]methanesulphonate
262-812-3 61480-14-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium [2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate
239-346-4 15307-79-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-5-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
289-530-3 89899-25-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [3-hydroxy-4-[(1-hydroxy-8-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(4-)]chromate(1-)
275-033-9 70942-15-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [4-[[dihydroxy[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]benzenesulphonato(3-)]cuprate(1-)
305-729-0 95009-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzenesulphonato(4-)]chromate(1-)
280-068-8 82933-90-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]acetate
245-528-4 23255-99-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium [[α,α'-(ethylenediimino)bis[2-hydroxybenzene-1-acetato]](4-)]ferrate(1-)
240-505-5 16455-61-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [N-[2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl]-N-(2-hydroxyethyl)glycinato(3-)]zincate(1-)
275-554-1 71501-24-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-(2-hydroxyethyl)glycinato(4-)]ferrate(1-)
257-036-7 51181-50-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium acetate
204-823-8 127-09-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium acrylate
231-209-7 7446-81-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium amide
231-971-0 7782-92-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium anisate
208-634-1 536-45-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium antimonate
239-444-7 15432-85-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium ascorbate
205-126-1 134-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium azide
247-852-1 26628-22-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium azide
247-852-1 26628-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzenesulphinate
212-842-8 873-55-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium benzoate
208-534-8 532-32-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium benzothiazol-2-yl sulphide
219-660-8 2492-26-4 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
264-966-7 64611-73-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(1-)
260-616-2 57206-81-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
264-944-7 64560-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
266-658-8 67352-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulphonyl)-4-nitrophenyl]azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
276-075-0 71839-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
255-527-0 41741-86-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-[[5-(aminosulphonyl)-2-hydroxyphenyl]azo]-3-oxo-N-phenylbutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
276-701-2 72496-88-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-chloro-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-)
266-577-8 67109-27-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
276-558-6 72275-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
276-067-7 71839-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-863-1 71701-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-3-hydroxy-N,N-dimethylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
278-137-2 75214-69-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-N-(3-methoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-959-3 71735-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2