Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 25 februari 2020. Database contains 22699 unique substances and contains information from 98559 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(RS)-3-dichloroacetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyloxazolidine
434-800-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(RS)-N-(3-ethoxypropyl)-2,4-dihydroxy-3,3-dimethylbutanamide
416-510-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S) (2Z,4E)-4-carboxy-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoic acid disodium salt
918-890-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S) 4-hydroxy-3-methyl-2-prop-2-ynylcyclopent-2-en-1-one
462-540-7 77087-34-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-(+)-1-methoxy-2-propylamine
700-220-3 99636-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(+)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
700-307-6 52950-19-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride
471-490-5 7682-20-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride
471-490-5 7682-20-4 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic salt
600-817-8 1073145-07-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid
433-770-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-(-)-tetrahydro-2-furoic acid
433-770-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-(4,5-dihydro-5-thioxo-1,3,4-thiadiazol-2-yl) benzenecarbothioate
257-581-0 51988-14-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol
606-050-5 18531-99-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-1,1-diphenyl-1,2-propanediol
443-220-6 46755-94-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-1,2,4-butanetriyltrimethanesulfonate
433-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-1,2-epoxypropane
240-241-0 16088-62-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
700-699-9 877397-65-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethanol
700-699-9 877397-65-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-1-(4-Ethoxybenzyl)-3-azapentane-1,5-diaminedihydrochlorid
606-947-1 221640-21-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-1-[2-tert-butoxycarbonyl-3-(2-methoxyethoxy)propyl]-1-cyclopentanecarboxylic acid, cyclohexylamine salt
425-510-4 167944-94-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-1-[3-(acetylthio)-2-methyl-1-oxopropyl]-L-proline
265-250-7 64838-55-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-1-chloro-2,3-epoxypropane
482-080-0 67843-74-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-ene-1-acetaldehyde
245-846-3 23727-15-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,2,4-trimethylpyrrolidine hydrochloride
943-629-4 1897428-40-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,2-diphenyl-2(3-pyrrolidinyl)acetonitrile hydrobromide
421-810-4 194602-27-2 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
410-860-2 79815-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
410-860-2 79815-20-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-715-3 106092-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole Tartrat Trihydrate
928-472-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(1-aminopropyl)-5-fluoro-3-phenylquinazolin-4(3H)-one hydrochloride
942-180-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propanamido)-2-methylpropanoic acid
951-381-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(5-Methylheteromonocycle-2-carboxamido)-alkenoic acid
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(5-Oxo-3-propyl-1,2-dihydropyrrol-1-yl) butyramide
824-341-7 357338-13-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propionic acid
439-640-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propionic acid
439-640-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-2-amino-1,1-diphenyl 1-propanol
622-109-8 78603-91-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropiononitrile monohydrochloride
219-823-3 2544-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-amino-5-methoxytetralin hydrochloride
611-645-8 58349-17-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-Amino-6-propionylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-709-0 106006-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-Amino-6-propylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole
600-593-1 104632-26-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-Amino-butylacetamide
615-935-5 7324-11-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethan-1-ol
819-945-2 1006376-60-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-chloropropionic acid
411-150-5 29617-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-2-chloropropionic acid
411-150-5 29617-66-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-2-methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
431-910-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(S)-2-methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-one 218-827-2 2244-16-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(S)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
820-170-7 1508261-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3,7-dimethyloct-6-enal
227-707-9 5949-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-(acetylthio)-2-methylpropionic acid
278-480-8 76497-39-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(S)-3-(benzoylthio)-2-methylpropionic acid
276-764-6 72679-02-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1