Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
{[2,2'[Ethylenebis(nitromethylidyne)]bis[phenolato]](2-)-N,N',O,O'}copper (SP-4-2)
401-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[2,2'[Ethylenebis(nitromethylidyne)]bis[phenolato]](2-)-N,N',O,O'}copper (SP-4-2)
401-910-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
{[2-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}methyl acetate
619-484-5 895525-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[3-Acetamido-4-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)phenyl]imino}diethylene diacetate
437-970-3 371921-62-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
{[3-Acetamido-4-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)phenyl]imino}diethylene diacetate
437-970-3 371921-62-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
§N-{5-[bis(2-alkoxyalkyl)amino]-2-[(2-alkyl- heterapolycarbocyc-yl)diazenyl]phenyl}acetamide, polybromo
442-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ß-Alanin,N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-ethylester
606-722-8 211915-06-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ß-CDX-DERIVAT
443-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ß-Cyclodextrin, acetyl
418-780-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2,4-trichlorotoluene
202-381-0 94-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2-dichlorotoluene
210-258-8 611-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dibromotoluene
209-636-5 589-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dichloro-α-phenyltoluene
205-158-6 134-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dichlorotoluene
203-242-7 104-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α'-dichloro-p-xylene
210-782-7 623-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol
202-374-2 94-91-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,6,6-tetramethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
251-718-8 33885-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α',α'-tetramethyl-m-xylene-α,α'-diol
217-886-1 1999-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α',α'-tetramethylxylene-α,α-diol
248-256-4 27138-01-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α,2-tetrachlorotoluene
218-377-7 2136-89-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α,3-tetrafluorotoluene
206-933-1 401-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,4-tetrachlorotoluene
226-009-1 5216-25-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,4-tetrachlorotoluene
226-009-1 5216-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,β,β,β-hexafluoro-m-xylene
206-939-4 402-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trichlorotoluene
202-634-5 98-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene
206-935-2 401-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3-tolualdehyde
207-228-1 454-89-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3-tolyl isocyanate
206-341-3 329-01-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-toluonitrile
207-239-1 455-18-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-cresol
202-645-5 98-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluidine
201-806-7 88-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-p-toluidine
207-236-5 455-14-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalene-1-methanol
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8 6786-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-Dimethyl-ethyl ester benzeneacetic acid
608-307-7 2901-13-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl acetate
205-781-3 151-05-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2