Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldecahydro-3-isoquinolinecarboxamide
420-380-5 136465-81-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-1-benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidine
929-011-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,4R)-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methylpiperidine
924-787-3 110429-36-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-hydroxytridecyl]-2-oxetanone
418-650-2 104872-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(3S,5R)-4-chloro-[5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydro-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)furan-3-yl]methylbenzenesulfonate
436-150-2 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(3S,5R)-4-chloro-[5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydro-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)furan-3-yl]methylbenzenesulfonate
436-150-2 - Intermediate Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(3S,5R,8aS)-3-phenylhexahydro-5H-[1,3]oxazolo[3,2-a]pyridine-5-carbonitrile
634-598-5 106565-71-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,5S)-5-[(1S,3S)-1-azido-3-{[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-4-methylpentyl]-3-(propan-2-yl)oxolan-2-one
608-748-5 324763-46-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,6E)- 3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dien-1-ol
450-320-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S,6E)- 3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dien-1-ol
450-320-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(3S,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-6,10-dienal
810-298-1 194934-66-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,27-dihydroxy-3-{(2R)-1-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]propan-2-yl}-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-hexadecahydro-3H-23,27-epoxypyrido[2,1-c][1,4]oxazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(4H,6H,31H)-pentone
610-965-5 53123-88-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraisobutyl-4,10,12,16,22,24-hexamethyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyclo-tetracosane-2,5,8,11,14,17,20,23-octaone
444-350-6 133413-70-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
224-832-0 4511-42-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S-cis)-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
224-832-0 4511-42-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3S-trans)-phenyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-piperidinecarboxylate
430-510-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(3Z)-hex-3-en-1-yl 2-methylprop-2-en-1-yl ether
439-790-0 292605-05-1 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3Z)-hex-3-en-1-yl cyclopropanecarboxylate
425-200-9 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(3α,5β,7β)-3,7-Dihydroxy-24-norcholane-23-nitrile
828-107-5 118316-12-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β)-17-(1,1,1-trifluoromethanesulfonate)-Androsta-5,16-diene-3,17-diol, 3-(2,2,2-trifluoroacetate)
840-627-4 1802323-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β)-3-[(2,2,2-trifluoroacetyl)oxy]-Androst-5-en-17-one
840-626-9 3798-17-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(3β,20β)-3-acetoxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid
228-475-1 6277-14-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(3β,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-yl butyrate
250-567-5 31316-20-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4'-methyl-3-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)-boronic acid
813-651-8 1698890-39-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4,5-dibromo-1H-pyrrol-2-yl)(phenyl)methanone
700-338-5 50372-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-(1-methylethyl)phenyl)-(4-methylphenyl)iodonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate (1-)
422-960-3 178233-72-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-(3,4-dichloro-phenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-ylidene)-methyl-amide
455-240-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-(4-(4-dimethylaminobenzyliden-1-yl)-3-methyl-5-oxo-2-pyrazolin-1-yl)benzoic acid
410-430-4 117573-89-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl)(tetrahydrofuran-2-yl)methanone
613-265-8 63590-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-(4-aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride
211-189-6 632-99-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-(5-Oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-phenylamino)-acetic acid ethyl ester
927-587-4 872728-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-(5-Oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazole-3-yl)phenylamino)acetic acid
460-450-2 872728-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-(6-diethylamino-2-methylpyridin-3-yl)imino-4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-5-one
427-070-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-6) PEPTIDE
427-550-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyl)oxidanyl; N-(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxylpiperidin-4-yl)acetamide
423-840-3 14691-89-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)phosphonic acid;hydrate
680-378-7 138624-11-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-amino-2-chloro-5-methylphenyl)(4-chlorophenyl)acetonitrile
262-792-6 61437-85-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-aminophenyl)-N-methylmethylenesulfonamide hydrochloride
406-010-5 88918-84-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-benzylpiperazin-1-yl)(cyclopropyl)methanone hydrochloride
816-907-7 1294454-93-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-butoxy-2,3-difluorophenyl)boronic acid
692-793-0 156487-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(4-carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
241-782-5 17814-85-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
696-001-4 944129-07-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
642-783-7 75279-53-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hydroxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl)methanone
695-300-7 1103738-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-chlorophenyl)(2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridin-5-yl)methanol
814-124-5 133545-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-chlorophenyl)hydrazine
214-029-3 1073-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-chlorophenyl)hydrazine
214-029-3 1073-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-ethoxyphenyl)(3-(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)propyl)dimethylsilane
405-020-7 105024-66-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(4-fluorophenyl)-isopropylamine
448-100-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(4-fluorophenyl)-isopropylamine
448-100-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2