Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 24 januari 2020. Database contains 22668 unique substances and contains information from 98283 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-bromomalonaldehyde
430-470-6 2065-75-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Butene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-783-2 94279-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
424-560-4 151257-01-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one hydrochloride
424-560-4 151257-01-1 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Butyl-3-(4-chlorobenzyl)-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one and (7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]hept-1-yl)-methanesulfonic acid
700-176-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-4,5-dihydro-5-hydroxymethyl-1-[2'-(2-triphenylmethyl-1,2,3,4-2H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-methyl]-1H-imidazole
412-420-5 133909-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-butyl-4-chloro-5-formylimidazole
410-260-0 83857-96-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Butyn-1,4-diol, reaction product with 1-4.5 moles of methyloxirane
612-177-7 61596-96-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated
614-503-3 68441-62-3 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Chlor-3-isothiocyanato-1-propene
604-275-3 14214-31-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chlormethyl-8-(1,1-dimethylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan
601-507-5 118135-28-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide
229-560-6 6609-64-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)-1-ethanone
446-620-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
620-343-5 51336-94-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
610-651-8 51336-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
810-506-0 877-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-1-methyl-4-(methylsulfonyl)-benzene
465-910-6 1671-18-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-2-methylpropanoyl chloride
687-783-8 13222-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Chloro-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
700-854-0 256473-04-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(2-chloroethyl)-1,3,2-oxazaphosphinane 2-oxide
700-227-1 40722-73-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(dimethylamino)-N,N-dimethylprop-2-en-1-iminium hexafluorophosphate
619-785-1 249561-98-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-(hydroxymethylene)cyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
700-766-2 61010-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chloro-3-methyl-4-methylthioacetophenone
605-954-7 181997-71-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3-trifluoromethylpyridine
424-520-6 65753-47-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
405-380-5 110877-64-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Chloro-4-(methylsulfonyl)-3-((2,2,2-trifluoroethoxy)methyl) benzoic acid
619-779-9 120100-77-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoic acid
406-520-8 53250-83-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-fluoro-5-nitrophenyl (isobutyl)carbonate
427-020-6 141772-37-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrotoluene
204-501-7 121-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-chloromethylthiazole
429-830-5 105827-91-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-fluoropyridine
628-311-2 31301-51-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-iodobenzoic acid
606-224-0 19094-56-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-5-methyl-pyridine
418-050-0 18368-64-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-5-sec-hexadecylhydroquinone
407-750-1 137193-60-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-(ethylamino)-4-nitrophenol
411-440-1 131657-78-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-fluoro-phenol
433-890-8 2040-90-6 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-6-fluorotoluene
207-141-9 443-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-8-cyclopentyl-5-methyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
800-066-8 1013916-37-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-N,N-dimethyl-3-oxobutyramide
227-372-9 5810-11-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-N-(4-methylphenyl)acetamide
435-170-9 16634-82-5 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloro-N-mesitylacetamide
609-612-8 3910-51-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-p-toluenesulfochloride
412-890-1 42413-03-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobenzamide
210-195-6 609-66-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Chlorobenzoylacetonitrile
609-772-9 40018-25-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorocyclododecanone
679-917-9 35951-28-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroethyl trityl ether
700-130-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroethyldimethylammonium chloride
224-970-1 4584-46-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride
416-440-5 72830-09-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride
416-440-5 72830-09-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloromethyl-3,4-dimethoxypyridinium chloride
416-440-5 72830-09-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-chloronicotinic acid
220-937-0 2942-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloronicotinic acid
220-937-0 2942-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloropropyldimethylamine
203-554-3 108-14-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloropyridine
203-646-3 109-09-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyano-4'-methylbiphenyl
422-310-9 114772-53-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyano-4'-methylbiphenyl
422-310-9 114772-53-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]acetamide
255-202-3 41078-06-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyanoethyl 4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-2,8-dimethyl-5-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
810-149-0 1050477-43-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyanoethyl 4-(4-cyano-2-methoxyphenyl)-5-ethoxy-2,8-dimethyl-1,4-dihydro-1,6-naphthyridine-3-carboxylate
810-151-1 1050477-44-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyclohexylpropanal
412-270-0 2109-22-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-cyclopentene-1-acetic acid, 3-hydroxy-2-pentyl-, methyl ester acetate
431-400-7 57374-49-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Dimethylamino-1-hydroxy-ethanesulfonic acid natrium salt
929-207-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt
430-740-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-EH-Gemsich aus Kopf Rückstandskolonne
906-020-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Ethoxy-3,3,4,4,5-pentafluoro-2,5-bis[(1,2,2,2-tetrafluoro-1-trifluoromethyl)ethyl] tetrahydrofuran
484-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ETHOXY-4-ETHOXYMETHYL-PHENOL
482-730-3 71119-07-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethoxy-4-formylphenyl 2-methylpropanoate
444-930-9 188417-26-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethoxy-4-{3-[(S)-3-methy-1-(2-piperidin-1-yl-phenyl)-butylamino]-2-oxo-propyl}-benzoic acid ethyl ester
604-604-0 147770-06-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxy-5-(4-methyl-1-piperazinylsulfonyl)benzoic acid
424-110-7 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]benzaldehyde
641-937-0 332374-42-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethoxy-N-hydroxybenzenecarboximidamide
618-095-8 879-57-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
606-080-9 18637-00-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzonitrile
613-895-3 6609-57-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl 2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
402-560-5 87237-48-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethoxyethyl {4-[2,6-dioxo-7-(4-propoxyphenyl)-2,6-dihydrobenzo[1,2-b:4,5-b']difuran-3-yl]phenoxy}acetate
408-230-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethoxymethyl-3-isopropenyl-1-methyl-cyclopentene
473-090-6 932019-29-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Ethyl 1-(2-methyl-2-propanyl) (2S)-5-oxo-1,2-pyrrolidinedicarboxylate
480-250-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)ethyl)-pyridinium bromide
422-680-1 287933-44-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, propoxylated, reaction product with methyl 3-oxobutanoate
923-108-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethyl-2-methylsuccinonitrile
224-035-8 4172-97-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethyl-4,4-dimethylcyclohexan-1-one
451-230-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethyl-N-methyl-N-(3-methylphenyl) butanamide
446-190-2 406488-30-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Ethylhexenal Sumpf ENAL zur Rückstandskolonne
919-594-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl [(oxan-2-yl)sulfanyl]acetate
439-810-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-ethylhexyl cyanoacetate
236-425-5 13361-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl cyanoacetate
236-425-5 13361-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylhexyl dihydrogen phosphate
213-967-0 1070-03-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexyl-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-enoate
700-213-5 947753-66-4 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylphenylhydrazine hydrochloride
421-460-2 19398-06-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Fluoro-4-[7-(quinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-yl]benzoic acid—hydrogen chloride (1/2)
812-968-9 1197377-34-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoro-4-[7-(quinolin-6-ylmethyl)imidazo[1,2-b][1,2,4]triazin-2-yl]benzonitrile
812-406-2 1029714-87-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluoro-4-hydroxybenzonitrile
422-810-7 82380-18-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-4-pentyl-4'-(2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-410-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-5-trifluoromethylpyridine
400-290-2 69045-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Fluoro-N-methyl-4-[7-[(quinolin-6-yl)methyl]imidazo[1,2-b]-[1,2,4]triazin-2-yl]benzamide
813-241-9 1029712-80-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-fluorotoluene
202-428-5 95-52-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Formamidothiazole-4-acetylchloridehydrochloride
441-820-2 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Hexyl-2 ‘-hydroxy-5 ‘methyldecananilide
448-250-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexylcyclopent-2-enone
202-417-5 95-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecanoic acid [4-(6-tert-butyl-7-chloro-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)phenylcarbamoyl]methylester
448-260-8 379268-96-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hexyldecyl methanesulfonate
700-688-9 111360-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hexyldecyl p-hydroxybenzoate
415-380-7 148348-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, N,N,N-triethylethanaminium titanium(4+) salt
452-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-methylpropionyl)benzyl)phenyl)-2-methylpropan-1-one
444-860-9 474510-57-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one
472-110-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
696-038-6 135452-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
700-676-3 135452-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methyl-propionic acid allyl ester
700-908-3 19444-21-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-3-(2-ethyl-4-methylimidazoyl)propylneodecanoate
417-350-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(2-hydroxyethyl)-[2-(1-oxotetradecyl)amino]ethyl]amino]-N,N,N-trimethyl-1-propanammonium chloride
414-670-0 141890-30-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-3-[(3-{[3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoyl]amino}propyl)(dimethyl)ammonio]propane-1-sulfonate
695-243-8 500731-87-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-4'-hydroxyethoxy-2-methylpropiophenone
402-670-3 106797-53-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-5-octanoylbenzoic acid
417-790-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxy-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)-N,N,N',N'-tetramethylpropane-1,3-diaminium dichloride
807-137-2 110528-94-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxyethylammonium perbromide
407-440-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-hydroxymethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
428-200-7 103577-66-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Hydroxypropyl-.beta.-cyclodextrine ethers
420-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isobutyl-2-isopropyl-1,3-dimethoxypropane
430-800-9 129228-21-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Isobutyryl-3,N-diphenylacrylamide
619-636-0 125971-57-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isocyanato-1,3,5-triisopropylbenzene
801-619-6 401515-81-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-isocyanato-2-methylpropane-1,3-diyl bisacrylate
680-798-0 886577-76-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Isocyanatoethyl acrylate
482-140-6 13641-96-8 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-isopropyl-2-(1-methylbutyl)-1,3-dimethoxypropane
406-970-5 129228-11-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-4-(N-methyl)aminomethylthiazole
414-800-6 154212-60-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-isopropyl-5-methylcyclohexyloxycarbonyloxy-2-hydroxypropane
417-420-9 156324-82-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Mercapto-2-methyl-pentan-1-ol
434-920-2 258823-39-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-mercaptobenzothiazolyl-(Z)-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(tert-butoxycarbonyl) isopropoxyiminoacetate
419-040-9 89604-92-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-mercaptothiazole
423-680-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-1-(2-methoxypropoxy)propane; 2-methoxy-1-[(1-methoxypropan-2-yl)oxy]propane
404-640-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methoxy-5-(2-(4-(4-(1-((4-methoxy-3-trimethylammonio)anilinocarbonyl)-2-oxopropylazo)benzamido)phenylazo)-3-oxobutyramido)phenylammonium dichloride
400-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methoxy-6-methylbenzoic acid
612-182-4 6161-65-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methoxy-N-[2-nitro-5-(phenylthio)phenyl]acetamide
264-263-5 63470-85-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1,3-propanediol
412-350-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene bis(4-hydroxybenzoate)
601-643-5 119959-84-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1,4-phenylene-bis[4-(6-acryloyloxyhexyloxy)benzoate]
419-310-6 125248-71-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1,5-pentanediamine-1,3-benzenedicarboxylate
433-910-5 145153-52-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(3-sulfonatopropyl)naphth[1,2-d]oxazolium
421-030-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-{[4-(2-methylpropanoyl)phenyl]methyl}phenyl)propan-1-one
822-533-5 80067-83-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-1-pentylpyridinium bromide
402-690-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2,3-epoxy-1,4-naphtalen-dione
433-300-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2-azabicyclo[2.2.1]heptane
404-810-9 4524-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-2-propylpropane-1,3-diol
201-099-5 78-26-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-3-(trimethoxysilyl)propyl-2-propenoate hydrolysis product with silica
419-030-4 125804-20-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-3-methoxy benzoyl chloride
427-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-3-phenylpropanol
230-961-3 7384-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-4-(1,1-dimethylethyl)-6-(1-methyl-pentadecyl)phenol
410-760-9 157661-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-METHYL-4-PHENYLINDANONE
428-250-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-4-phenylpentanol
402-770-7 92585-24-5 Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Methyl-5-phenylpentanal
455-570-7 36613-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-phenylpentanol
405-890-8 25634-93-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-5-tert-butylthiophenol
444-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Methyl-7-(4'-tert-butylphenyl)indene
456-850-1 245653-52-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methyl-N-(4-sulfamoylphenyl) prop-2-enamide
438-940-2 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[3-(acryloyloxy)propoxy]benzoate}
425-560-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-methylbenzene-1,4-diyl bis{4-[4-(acryloyloxy)butoxy]benzoate}
700-238-1 132900-75-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbut-2-ene
208-156-3 513-35-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbut-3-yn-2-ol
204-070-5 115-19-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutyronitrile
242-687-1 18936-17-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylenedecan-1-al
244-979-4 22418-65-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyleneundecanal
607-068-6 22414-68-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylhydroquinone
202-443-7 95-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylimidazole
211-765-7 693-98-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylnaphthalene
202-078-3 91-57-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpiperazine
203-644-2 109-07-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1