Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol
271-889-2 68611-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenoxybenzylic alcohol
237-525-1 13826-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionic acid
207-924-5 501-52-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionyl chloride
211-443-6 645-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl acetate
204-569-8 122-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{2-[2-(3-azaniumylpropoxy)ethoxy]ethoxy}propan-1-aminium di[(2Z)-3-carboxyprop-2-enoate]
818-033-1 1629579-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); 3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate); reaction mass of: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-1-[3-(methylammonio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(methyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indene
258-296-4 53018-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-, 4-[(4-C7-17-branched alkylphenyl)azo] derivs.
307-585-4 97660-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Butoxy-4-ethyl-2',2'',3''-trifluoro-[1,1':4',1'']-terphenyl
812-028-8 612543-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-ethyl-2'-fluoro-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-methanol
936-118-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',4'''-azobis[N-(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide]
235-436-2 12227-50-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
209-876-0 596-03-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-anilinotoluene-4-sulphonanilide
202-902-1 100-93-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-chloro-2',5'-dimethoxyacetoacetanilide
224-638-6 4433-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-cyanoacetophenone
215-885-0 1443-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Ethyl-3-fluorbiphenyl-4-boronic acid
618-440-2 900796-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-Methyl-4-(E)-pent-3-enyl-biphenyl
473-310-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-sulphamoylacetanilide
204-486-7 121-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4',4''-triaminotrityl alcohol
207-395-0 467-62-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(1,3-phenylene-bis(1-methylethylidene))bis-phenol
428-970-4 13595-25-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(1-phenylethane-1,1-diyl)bis(heptyloxybenzene)
811-683-7 1799707-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(2,3-epoxypropoxy)-2,2'- dimethyl-5,5'-tert-butyldiphenylsulphide
441-520-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-(2-ethylhexane-1,1-diyl)diphenol
680-046-1 74462-02-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[(1,10-dioxodecane-1,10-diyl)bis(oxy)]bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxidanyl)
417-440-8 2516-92-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[isopropylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]dianiline
235-985-8 13080-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[vinylenebis[(3-sulpho-4,1-phenylene)imino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino]]bis[5-hydroxy-6-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonic] acid
301-568-5 94022-69-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-biphthalic dianhydride
219-342-9 2420-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis(2-methoxystyryl)-1,1'-biphenyl
254-935-6 40470-68-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-bis[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-anilino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonic acid
224-548-7 4404-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-dihydroxy-7,7'-iminodi(naphthalene-2-sulphonic acid)
201-719-4 87-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-dioxo-4,4'-dioxydibutyric acid
204-611-5 123-23-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-033-5 25068-38-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyldiethylamine and 2-piperazin-1-ylethylamine
500-230-6 68698-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with 3-aminopropyltriethoxysilane
500-162-7 65169-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with biphenyl-4-ol
500-655-7 161308-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with trimethylhexane-1,6-diamine
500-332-0 153195-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-diisopropylaniline)
243-421-7 19900-69-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-methylenebis(2,6-xylidine)
223-786-9 4073-98-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-trimethylenedipiperidine
240-941-6 16898-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4,4-trifluoro-1-(4-methylphenyl)butane-1,3-dione
615-712-2 720-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyl methacrylate
812-877-4 1228350-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2