Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 09 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97216 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(p-ammoniophenyl)bis(2-hydroxyethyl)ammonium sulphate
259-134-5 54381-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(p-chlorophenyl)metaboric acid
216-845-5 1679-18-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(p-chlorophenyl)metaboric acid
216-845-5 1679-18-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(p-toluenesulphonyl)methyl isocyanide
253-140-1 36635-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(pentabromophenyl)methyl acrylate
261-767-7 59447-55-1 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(Phenylethyl)-propylpyrandion
448-120-6 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(phenylethyl)benzene
254-179-7 38888-98-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(phenylmethylene)di-2,1-phenylene ditetradecanoate
941-526-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-(-)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diyl hydrogen phosphate
609-734-1 39648-67-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(-)-1-methoxy-2-propylamine
620-037-1 99636-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(-)-alpha-[[(4-Ethyl-2,3-dioxo-1-piperazinyl)carbonyl]amino]-4-hydroxybenzeneacetic acid
625-629-3 62893-24-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(-)-butane-1,3-diol
228-532-0 6290-03-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride
229-663-6 6645-46-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-(3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethylammonium hydroxide
208-768-0 541-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1,1'-Binaphthalene-2,2'-diol
606-048-4 18531-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline hydrochloride
415-110-8 54417-53-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorophenyl)amino)-3-(benzyloxy)propan-2-ol 4-methylbenzenesulfonate
810-796-9 1294504-64-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-((4-chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine (3R,5S,E)-7-(4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
694-988-6 1235588-99-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine (R)-Mandelate
600-816-2 1073144-62-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-Acetyl-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl methyl)-5-[2-(phenylsulphonyl)vinyl] -1H-indole
639-693-5 188113-71-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-chloro-2,3-epoxypropane
424-280-2 51594-55-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-1-chloro-2,3-epoxypropane
424-280-2 51594-55-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-1-cyclohexa-1,4-dienyl-1-methoxycarbonyl-methylammoniumchloride
444-320-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-1-hydroxy-1-phenylacetone
217-285-4 1798-60-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracen-9(10H)-one
215-808-0 1415-73-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-12-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)oleamide
203-368-2 106-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2,2,3-trimethylcyclopent-3-ene-1-acetaldehyde
224-815-8 4501-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-(3-(diisopropylamino)-1-phenylpropyl)-4-(hydroxymethyl)phenol
929-946-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid
407-960-3 94050-90-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid
407-960-3 94050-90-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-2-[3-(Diisopropylamino)-1-phenylpropyl]-4-(hydroxymethyl)phenol (R)-acetoxy(phenyl)acetate
929-947-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-acetamido-3-naphthyl-2-yl-propionic acid
440-450-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-2-amino-3-phenylpropanol
226-086-1 5267-64-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-aminobutan-1-ol
227-476-4 5856-63-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-bromo-3-methylbutyric acid diisopropylamine salt
448-650-8 169320-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-2-methylpropane-2-sulfinamide
676-338-3 196929-78-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid
438-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-(pyridin-3-yl)propionic acid
441-200-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-2-tert-butoxycarbonylamino-3-hydroxy propionic acid
613-313-8 6368-20-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-2-{[(3-methyl-4-nitropyridine-2-yl)methyl]sulfinyl}-1H-benzimidazole
700-683-1 853950-77-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol 204-811-2 126-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(R)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
214-250-5 1117-61-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3,7-dimethyloct-6-enal
219-194-5 2385-77-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(1-hydroxyethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate
843-372-7 856408-80-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-[2-(phenylsulphonyl)ethyl]-1H-indole
921-685-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-5-[2-phenylsulphonyl)vinyl]-1H-indole
605-904-4 180637-89-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(2-benzyloxy)-5-bromophenyl)-N,N-diisopropyl-3-phenylpropan-1-amine
700-662-7 950773-38-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-(tert-butoxycarbonylamino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
691-120-8 486460-00-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(R)-3-[(1-methylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-[2-(phenylsulfonyl)ethenyl]-1H-indole
430-560-5 180637-89-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(R)-3-chloropropane-1,2-diol
435-560-9 57090-45-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1