Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
O,O'-BIS-(4-TERT-BUTYLBENZOYL)-N,N'-DIALLYL-L-WEINSÄUREDIAMI
433-430-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O,O-bis(methylphenyl) hydrogen dithiophosphate
248-273-7 27157-94-4 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O,O-tert-butyl O-docosyl monoperoxyoxalate
404-300-6 116753-76-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-100
425-750-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-2-(1-H-benzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate
423-020-5 94790-37-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-98
416-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-99
418-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-ethylhydroxylamine
402-030-3 624-86-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamate
432-750-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-isobutyl-N-ethoxy carbonylthiocarbamate
434-350-4 103122-66-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
O-SDPD
422-860-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octasodium 1',1'''-dihydroxy-8',8'''-(ethylenebis(imino-(6-chloro-1,3,5-triazine-2,4-diylimino))bis(2,2'-azonaphthalene-1,3',5,6'-tetrasulfonate)
456-230-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octasodium 2-(6-(4-chloro-6-(3-(N-methyl-N-(4-chloro-6-(3,5-disulfonato-2-naphthylazo)-1-hydroxy-6-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)aminomethyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,5-disulfonato-1-hydroxy-2-naphthylazo)naphthalene-1,5-disulfonate
412-960-1 148878-21-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octasodium 2-(8-(4-chloro-6-(3-((4-chloro-6-(3,6-disulfonato-2-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-1-hydroxynaphthalen-8-ylamino)-1,3,5-triazin-2-yl)aminomethyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,6-disulfonato-1-hydroxynaphthalen-2-ylazo)naphthalene-1,5-disulfonate
413-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
octasodium 2-{[2-anilino-5-hydroxy-6-({5-hydroxy-7-sulfonato-6-[(2-sulfonatophenyl)diazenyl]-2-naphthyl}diazenyl)-7-sulfonato-1-naphthyl]diazenyl}-5-hydroxy-6-({4-[(8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthyl)diazenyl]-5-methyl-2-(3-sulfonatopropoxy)phenyl}diazenyl)naphthalene-1,7-disulfonate
458-870-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Octyl dipropylene triamine
433-340-7 86423-37-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ODB-7
426-720-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ODE
427-810-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ODH 7074
428-240-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 4078
411-900-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 5612
427-500-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 5750
424-480-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 6822
433-740-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OEH 6823
427-270-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oils, Alpinia zerumbet
454-840-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oils, persicaria odorata
442-310-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, octadecyl ester, (3β,20β)-Octadecyl 3-hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oate
419-580-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OLEOYL-TYROSINE
424-330-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oligomer of 4,4-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)diphenylamine with N-(4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenyl)naphthalen-1-amineor (according to REACH Guidance on substance identification)Reaction mass of N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(di(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino)-naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(bis-(di(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino))-naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-(bis(N''-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino)-N''-naphthyl)naphthylhydrazine, N,N,N'-tri(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-[x-(di-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)amino-(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)-amino)naphthylamino)naphthyl-hydrazine, tetrakis 4-(1,1,3,3-tetra-Methyl-butyl)phenylhydrazine and N,N,N'-tris(4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenyl-N'-naphthylhydrazine
415-860-6 68938-84-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oligomeric condensation product of: phenol, 1-chloro-2,3-expoxypropaneand formaldehyde; 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene] bisoxirane; 1-methyl-4-(2-methyloxiranyl)-7-oxibicydo[4.1.0] heptane
435-480-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oligomerisation products of beta-pinene
701-246-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-61
420-510-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-65
426-940-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-76
428-520-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-77
428-220-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-85
431-350-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OM-90
432-990-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OPTLION OPM-298
435-390-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ORANGE DER 7531
417-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ORANGE IRGAPHOR 502A
424-920-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ORANGE SUP 416
424-690-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Orange UD-008
479-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Orange X-MOb 5330 REG
440-760-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxacyclohexadecane-2,13-dione
405-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxacyclopentadec-10-en-2-one, 13-methyl-
438-810-5 329925-33-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxazoline-functional copolymer
452-610-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
oxiran-2-ylmethyl 2,2-dimethylpropanoate
413-660-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)-
417-210-7 70987-78-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxo(propan-2-olato)aluminium
270-365-0 68425-65-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Oxo-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)carbonylacetohydrazide
413-230-5 122035-71-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
oxo-heteropolycycle, substituted-(chloro-hydroxycarbomonocyclic)-
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
OXONOLROT 536 PINA
418-910-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P,P,P',P'-tetrakis-(o-methoxyphenyl)propane-1,3-diphosphine
413-430-2 116163-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P-20
430-400-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P-2290
434-710-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P-64
437-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
p-acetoxystyrene
434-600-2 2628-16-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
p-tolyl 4-chlorobenzoate
411-530-0 15024-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P1
426-910-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P14511
434-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
P1A
442-170-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PAB-Z*HCL
421-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PAC-1011
439-120-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PAC-5M
445-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PAEONIA SUFFRUTICOSA EXTRACT
429-210-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PANTHEQUAT
428-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PARSOL 309
424-900-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PART OF FREKOTE (R) RANGE OF MOULD RELEASE AGENTS
481-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PASSIFLORAN
423-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PBNS
415-270-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PBO FIBER
428-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PC-5
422-420-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PC-METHACRYLATE POLYMER
425-540-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PC2001
469-930-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PCH-2H.F
443-580-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PD 0157890
434-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PD 142079
422-370-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PD2000
438-320-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PDN 5203 ACTIVE INGREDIENT (AI)
434-650-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PDS-1099
423-590-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PDS-1709
428-450-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PDS-1799
436-090-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PDS-1861
443-490-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PEDT
424-490-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentaerythritol tetraesters of n-C5, n-C7, n-C8, i-C9 and n-C10 fatty acids
451-190-0 156558-98-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pentaerythritol, dipentaerythritol, fatty acids, C6-10, mixed esters with adipic acid, heptanoic acid and isostearic acid
426-590-3 187412-41-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentakis[3-(dimethylammonio)propylsulfamoyl]-[(6-hydroxy-4,4,8,8-tetramethyl-4,8-diazoniaundecane-1,11-diyldisulfamoyl)di[phthalocyaninecopper(II)]] heptalactate
414-930-3 159518-91-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentane-1,5-diyl-bis(3-oxobutanoate)
418-500-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentanoic, octanoic and decanoic acid, mixed ester with pentaerythritol
451-070-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pentapotassium 2,2',2'',2''',2''''-(ethane-1,2-diylnitrilo)pentaacetate
404-290-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pentapotassium 2-(4-{5-[1-(2,5-disulfophenyl)-4,5-dihydro-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazol-4-ylidene]-3-(2-pyrrolidinone-1-yl)-1,3-pentadienyl}-3-methylcarbamoyl-5-oxopyrazol-1-yl)benzene-1,4-disulfonate
430-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium (8-(4-chloro-6-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3,4',6,8'-tetrasulfonato-2,2'-azodinaphtholato)copper(II)
400-730-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium 2,2'-((2,4-diamino-5-(4-methoxy-2-sulfophenylazo)-1,3-phenylene)bis(azo))bis(5-(2-(sulfonatooxyethyl)sulfonyl)benzenesulfonate
475-300-1 910030-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium 3-[4,6-bis(5,7-disulfonato-2-naphthylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
435-310-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium 4-amino-6-(5-(4-(2-ethyl-phenylamino)-6-(2-sulfatoethanesulfonyl)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfatoethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
423-790-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium 4-hydroxy-3-(2-methoxy-5-(2-sulfooxyethanesulfon yl)phenylazo)-7-(sulfomethylamino)-8-(2-sulfo-4-(2-sulfooxyethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-2-sulfonate
464-700-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pentasodium 4-hydroxy-7-[(sulfonatomethyl)amino]-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-8-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
443-940-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium 5-[4-chloro-6-[4-(2-sulfatoethylsulfonyl)phenylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
402-420-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium 5-anilino-3-(4-{4-[4-chloro-6-(3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-2,5-dimethylphenylazo}-2,5-disulfonatophenylazo)-4-hydroxy-naphthalene-2,7-disulfonate
400-120-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pentasodium 7-(4-(4-(3-(2-sulfatoethanesulfonyl)phenylamino)-6-(4-(2-sulfatoethanesulfonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-2-ureidophenylazo)naphthalene-1,3,6-trisulfonate
436-920-8 172399-10-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium bis{7-[4-(1-butyl-5-cyano-1,2-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo)phenylsulfonylamino]-5'-nitro-3,3'-disulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato} chromate (III)
419-210-2 178452-71-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pentasodium monohydrogen 6-chloro-3,10-bis[2-[4-chloro-6-(2,4-disulfophenylamino)-1,3,5-triazin-2-yl-amino]ethylamino]-13-ethylbenzo[5.6][1.4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonate
414-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
pentasodium N-[5-[[4-[[3-[(aminocarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonatonaphthalen-2-yl)azo]phenyl]amino]-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonato-4-[[4-[[-2-(oxysulfonato)ethyl] sulfonyl]phenyl]azo]phenyl]-3-aminopropanoic acid
442-030-0 321912-47-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentasodium salt of N-(5-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(E)-(1-sulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]naphthalen-1-yl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfo-4-[(Z)-{4-[2-(sulfooxy)ethanesulfonyl]phenyl}diazenyl]phenyl)-β-alanine
442-040-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pentyl 2,5-bis[(4-[[6-(acryloyloxy)hexyl]oxy]benzoyl)oxy]benzoate
438-650-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PEPS
438-450-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Perbromo-N,N'-biphthalimide
402-550-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PERFLUORBUTANSULFONYLFLUORIDVINYLETHER
448-130-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PERFLUORELASTOMER E-16138
443-060-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Perfluoro(5,6,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane)
404-730-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Perfluoro(5,8,9,12-tetramethyl-4,7,10,13-tetraoxahexadecane)
404-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Perfluorobutanesulfinic Acid
468-070-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Perfluoroperhydrophenanthrene
400-470-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PERGASCRIPT ORANGE I-G
416-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PERGASCRIPT VIOLET BD 553
400-620-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PERYLEN SCHWARZ I
479-300-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PES
427-980-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PGIGI-3F
412-990-5 154346-21-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PGMS
439-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PGMS-Salz
479-570-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PH-50P
419-830-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pheco
418-940-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHELLODENDRON AMURENSE EXTRACT
423-720-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHENOL 2486
424-670-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, 2-ethoxy-4-(methoxymethyl)-
447-640-0 5595-79-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, 2-ethoxy-4-methyl-
432-030-9 2563-07-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, 4-ethenyl-, acetate, polymer with 1-(1,1-dimethylethyl)-4-ethenylbenzene, tert-Bu 2,2-dimethylpropaneperoxoate-initiated, hydrolyzed, 1-(2-cyclohexylethoxy) ethyl ether
454-080-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, 4-ethenyl-, homopolymer, 1-(2-cyclohexylethoxy)ethyl ethers
484-300-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenol, paraalkylation products with C12-rich branched olefins derived from propene oligomerisation, ethane-1,2-diol, carbonate, sulfurized, calcium salts, overbased, reacted with alkylene carbonate, including distillates (petroleum), heavy paraffinic C10-C50
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phenyl N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamate
406-600-2 89392-03-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHENYLENEDIAMINE DYE
424-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHEPSI
440-070-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOSGARD 2000
431-750-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phosphoramidic acid 1,4-piperazinediylbistetrakis(2,6-dimethylphenyl)ester
433-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phosphorus(1+), (N-ethylethanaminato)diphenyl(phenylmethyl)-, (T-4)-, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1)
479-100-5 577705-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Photoactive compound
433-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOAMORCEUR 22059
421-270-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 0272
417-590-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 5-3
428-380-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 5-68
426-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-106
426-250-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-114
426-220-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-120
418-150-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-176
418-160-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-218
441-850-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-219
441-860-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-222
423-190-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-232
439-780-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-250
437-950-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-265
428-460-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-330
442-540-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-49
426-240-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHOTOSOL 7-577
442-530-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHTALIDE
417-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHTHALOCYANINE PIGMENT
424-350-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Phthalocyanine-N-[3-(diethylamino)propyl]sulfonamide copper complex
413-650-9 93971-95-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PHYTO-CER
430-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIBH
429-930-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT 11990
404-460-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT ADDITIVE 009
432-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENT RED 3092C
419-370-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Pigment Red 5021B
410-210-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PIGMENTGELB P-13456
424-630-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PK-N 302
403-600-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLATINUM C12 SOLUTION
435-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLATINUM PLUS® COD PLATINUM DIPHENYL
424-360-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
platinum(IV) nitrate/nitric acid solution
432-400-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PLEX 6825-0
405-630-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM 14978
416-290-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM-811
433-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PM14943
416-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PMMBENZILNITRILE
436-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PMML2
416-820-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
PN-13
425-130-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polar modified Rice Bran Wax
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLIFILM K42
423-780-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly((3-isocyanatomethyl-3,5,5-tri-methyl-cyclohexyl-isocyanate)-co-[α-(3-aminopropyl)-ω-[3-aminopropyl(dimethyl)silyl]poly[(dimethylsilanediyl)oxy]; 1,3-bis(α-(2-aminopropyl)poly[oxy(2-methylethylene)])urea; 1,3-diaminopentane
416-830-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly((oxy-p-(phenyl)phenylenoxyterephthaloyl)-co-(oxy-p-2-(β-phenethyl)phenylenoxyterephthaloyl))
404-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(1-acetyloxyethyl)-poly-2-(1-hydroxyethyl)-poly-2-[4-[(4-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)styryl]-N-methylpyridiniummethylsulfate]
419-820-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(1-pentene-2,3,3,4,4,5,5-heptafluoro-co-ethene-co-tetrafluoroethene)
432-060-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(4,5,6-trihydroxy-3,1-phenylene-2-propylene) partially esterified with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulfonyl groups.
426-080-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxo(2-butoxyethyl 3-oxobutanoato-O'1,O'3)aluminium)
403-430-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxy-1,4-phenylenoxy-1,4-phenyleneterephthaloyl-1,4-phenylene)
402-900-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxyalkylene)bis(N'-(1-(3-isopropenylphenyl)-1-methylethyl)ureido)
431-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(oxycarbonyloxy-1,4-phenylene-1,1-(3,3,5-trimethyl)cyclohexylidene-1,4-phenylene-co-oxycarbonyloxy-1,4-phenylenisopropylidene-1,4-phenylene)
403-310-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly(α-fluoro-ω-methacryloyloxyethylpoly(difluoromethylene)-co-3-chloro-2-hydroxypropylmethacrylate)
400-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly-(methyl methacrylate)-co-(butylmethacrylate)-co-(4-acryloxybutyl-isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl carbamate)-co-(maleicanhydride)
419-590-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly-(R)-(3-hydroxybutyric acid-co-3-hydroxyvaleric acid) (containing 27% hydroxyvalerate)
403-300-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Poly[(tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decane-3,5-diylethylene)-co-(bicyclo[3.3.0]octane-2,4-diylethylene)-co-(tricyclo[6.4.0.0(2,6)]dodecane-3,5-diethylene)]
428-580-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYAMIC ACID POLYMER R
434-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYAMIDE RESIN
426-580-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polyamide wax
434-430-9 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYCARBONATE ST-3000 ( BEFORE : MAKROLON LP ST 3)
430-990-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYCAT SA-1
437-380-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYCAT SA-102
437-360-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Polycondensation product of 3-(trihydroxysilyl)propansulfonic acid and tetraethoxysilane
419-390-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYFOX PF-136A
442-840-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYFOX PF-156A
443-410-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYFOX PF-3320
443-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
POLYMAC 320-1305 (COMMERCIAL PRODUCT: POLYMER IN SOLVENT)
436-140-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2