Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
LIMENITRILE
432-610-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIPIDURE-HM
433-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIPIDURE-PMB
433-120-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIQUIWAX (TM) DIEFA
438-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LIS
440-650-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium 1-amino-4-(4-tert-butylanilino)anthraquinone-2-sulfonate
411-140-0 125328-86-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium 3-oxo-1,2(2H)-benzisothiazol-2-ide
411-690-1 111337-53-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
415-300-0 90076-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium docosanoate
224-801-1 4499-91-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium iron phosphate
476-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
lithium potassium sodium N,N''-bis{6-[7-[4-(4-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino-4-(2-ureidophenylazo)]naphthalene-1,3,6-trisulfonato]}-N'-(2-aminoethyl)piperazine
427-850-9 202667-43-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium salt of branched-aliphatic dicarboxylic acid
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium (2-(((5-((2,5-dichlorophenyl)azo)-2-hydroxyphenyl)methylene)amino)benzoato(2-))(2-((4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo)-5-sulfobenzoato(3-)) chromate(2-)
414-280-0 149626-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium (4-((5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-))(3-((4,5-dihydro-3-methyl-1-(4-methylphenyl)-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl)azo)-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonato(3-)) chromate(2-)
414-250-7 149564-66-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
lithium sodium 3-(4-(5-Amino-4-sulfonato-2-(3-(2-sulfatoethanesulfonyl)-phenylazo)-phenylamino)-6-cyanoamino-(1,3,5)triazin-2-ylamino)-benzenesulfonate (1:?:?)
413-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium 3-amino-10-{4-(10-amino-6,13-dichloro-4,11-disulfonatobenzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-3-ylamino)-6-[methyl(2-sulfonato-ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-6,13-dichlorobenzo[5,6][1,4]oxazino[2,3-b]phenoxazine-4,11-disulfonate
418-870-9 154212-58-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
lithium sodium 4,4',4''-(nitrilotris(ethane-2,1-diylimino(6-chloro-1,3,5-triazine-4,2-diyl)imino))tris(5-hydroxy-6-(1-sulfonaphthalene-2-ylazo)-2,7-naphthalene)disulfonate
429-730-1 193562-37-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium sodium hydrogen 4-amino-6-(5-(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
401-560-2 108624-00-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lithium, sodium 2-(4-chloro-6-cyanoamino-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(2-methoxy-5-(sulfatoethanesulfonyl)phenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
440-050-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LITHIUMMANGANAT-13070
426-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LMB 6020
416-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LMB 6123
428-370-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LONZAMON AAAMDEMA 100
421-650-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LP 101
442-500-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LR-147
413-130-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LS-157
421-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Luganil Schwarz LD 6253
470-210-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMATION* GREEN 1302 LIGHT EMITTING POLYMER
445-490-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX GELBGRÜN CD 394
434-050-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX RED CD 330
443-190-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 316
429-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 332
423-820-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 340
423-870-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 360
418-810-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 361
441-010-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 380
445-070-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX WEIß CD 350
418-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUPRAPHEN VP 9329
439-660-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LZ-Z 1
400-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
M-119
443-370-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
M55
427-190-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
M743BU
425-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MACAMINE
430-260-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MAGENTA CLA 959
437-310-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium bis((R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate)
413-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium bis(2-ethylbutanoate)
421-140-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium hydroxide sulphate trihydrate
483-390-9 12508-61-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium hydroxide sulphate trihydrate
483-390-9 12508-61-1 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium potassium titanium oxide
436-900-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
magnesium salts, fatty acids, C16-18 and C18 unsaturated, branched and linear
448-690-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
magnesium sodium fluoride silicate
442-650-1 56450-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
main component 1 (isomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonapht-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt; main component 1 (isomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt; main component 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt; main component 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt
422-610-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Main component 6 (isomer): asym. 1:2 Cr(III)-complex of: A: 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-naphthalene-1-ylazo)naphthalene-1-sulfonic acid, Na-salt and B: 1-[2-hydroxy-5-(4-methoxy-phenylazo)phenylazo]naphthalene-2-ol; Main component 8 (isomer): asym. 1:2 Cr-complex of: A: 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-naphthalene-1-ylazo)-naphthalene-1-sulfonic acid, Na-salt and B: 1-[2-hydroxy-5-(4-methoxy-phenylazo)-phenylazo]-naphthalene-2-ol
417-280-9 30785-74-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Main component: acetoacetic acid anilide / 3-amino-1-hydroxybenzene (ATAN-MAP): trisodium {6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}-{6''-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'''-(phenylsulfamoyl)-3''-sulfonatonaphthalene-2''-azobenzene-1'',2'''-diolato}chromate (III); by-product 1: acetoacetic acid anilide / acetoacetic acid anilide (ATAN-ATAN): trisodium bis{6-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'-(phenylsulfonyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}chromate (III); by-product 2: 3-amino-1-hydroxybenzene / 3-amino-1-hydroxybenzene (MAP-MAP): trisodium bis{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato} chromate (III)
419-230-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MAK-563.ZN
417-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MANDRESY
461-700-3 608134-67-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Manganese, [[2,2',2''-[nitrilotris[2,1-ethanediyl(nitrilo-.kappa.N)methylidyne]]tris[phenolato-.kappa.O]](3-)]-, (OC-6-22)-
479-540-8 61007-89-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MANGOSTIN
448-420-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MARINE DER 7530
417-620-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MBTT
426-660-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCF-312
435-260-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCF-700F
435-270-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 1854
433-020-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 2112
436-190-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 2114
438-300-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 818
430-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP-1596
428-060-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MDI/CHA/PTL
451-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MDI/CHA/SA
406-540-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MDT
422-020-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ME2N
417-320-5 56131-48-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ME3N
417-330-1 56131-49-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEPANIPYRIM
432-140-7 110235-47-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Meso-2,3-dibromosuccinic acid
452-290-7 608-36-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHACRYLATE FLUORIDE SALT
441-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHACRYLSÄURECHOLESTERINESTER
429-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methanaminium N,N,N-trimethyl-, salt with 2,2-dimethylpropanoic acid
478-310-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methane Disulfonic Acid disodium Salt
406-440-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHANOALDEHYDE
419-280-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methoxycarbonyloxycyclooct-4-ene
401-620-8 87731-18-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (3aR,4R,7aR)-2-methyl-4-(1S,2R,3-triacetoxypropyl)-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylate
415-670-3 78850-37-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl (9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-yl)octadecanoate
445-990-9 376588-17-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl (E)-2((3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-1-propenyl)amino)benzoate
424-430-7 125778-19-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (R)-2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
406-250-0 72619-32-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
411-950-4 96562-58-2 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (Z)-3-methylhex-2-enoate and Methyl (E)-3-methylhex-2-enoate
463-510-6 50652-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
480-470-5 4928-88-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexanecarboxylate
432-350-9 81752-87-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
400-650-9 39562-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate
405-270-7 39562-17-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2-(4-butanesulfonamidophenoxy)tetradecanoate
422-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2-(acetylamino)-3-chloropropionate
442-860-3 87333-22-0 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-[(aminosulfonyl)methyl]benzoate
419-010-5 112941-26-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2-[(ethoxycarbonothioyl)thio]propanoate
435-690-6 344562-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-[4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)-3-(1-oxopropyl)amino]phenylaminopropionate
416-240-8 155522-12-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-aminosulfonyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-c arboxylate
421-220-7 144740-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-benzoylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
417-860-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2-chlorosulfonyl-4-(methanesulfonylaminomethyl) benzoate
443-120-2 393509-79-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-hydroxy-2-(1-oxo-2-propenylamino)acetate
403-230-3 77402-05-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-methoxy-2-[1-oxo-2-(propenyl)amino]acetate
401-890-7 77402-03-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-oxobutyrate
474-670-1 3952-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2R,3S-(-)-3-(4-methoxyphenyl)oxiranecarboxylate
404-130-2 105560-93-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 3-((1Z)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (20:80); reaction mass of: methyl 3-((1E)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
435-450-0 17779-27-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-(acetylthio)-2-methylpropanoate
411-040-7 97101-46-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-[[(dibutylamino)thioxomethyl]thio]propanoate
414-400-1 32750-89-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 3-amino-2,2,3-trimethylbutyrate
431-720-7 90886-53-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methyl-benzoate
425-190-6 119916-05-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-isocyanatosulfonyl-2-thiophenecarboxylate
410-550-7 79277-18-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-sulfamoyl-2-thiophenecarboxylate
402-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-(1-((2-chloro-5-(4-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)butyramido)phenyl)carbamoyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutoxy)-3-methylsulfonamidobenzoate
401-960-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-[4-(4-methoxybenzoylamino)-3-nitrophenyl]-3-methyl-4-oxo-butyrate
426-290-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-bromomethyl-3-methoxybenzoate
410-310-1 70264-94-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
429-050-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 4-iodo-2-(3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine-2-yl)ureidosulfonyl)benzoate
429-890-2 144550-06-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
418-900-0 42558-54-3 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 5-(bis(methoxycarbonylmethylamino))-4-cyano-3-methoxycarbonylmethylthiophen-2-carboxylate
451-540-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl [S-(E)]-2-[3-[3-[2-(7-chloro-quinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoate monohydrate
431-050-5 287930-78-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-(1-oxohexadecyl)serinate; methyl N-(1-oxohexadecyl)glycinate; methyl N-(1-oxohexadecyl)alaninate
434-950-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-(phenoxycarbonyl)-L-valinate
414-500-5 153441-77-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-[3-acetylamino)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-[(1-methoxy)acetyl]glycinate
413-040-2 149850-30-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-benzyloxycarbonyl-L-tyrosinate
426-320-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl neodecanamide
414-460-9 105726-67-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl tetrahydro-2-furancarboxylate
420-670-1 37443-42-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl {[5-acetylamino-4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)phenyl]ethoxycarbonylmethylamino}acetate; reaction mass of: methyl {[5-acetylamino-4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)phenyl]methoxycarbonylmethylamino}acetate
424-290-7 188070-47-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl)-o-toluate
401-340-6 83055-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl-2,3-dibromo-2-methylpropionate
437-260-3 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl-3-methoxyacrylate
412-900-4 5788-17-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methylacetate norbornene
439-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methylpropylcarbonate
433-440-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHYLSECODION
415-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyltriphenylphosphonium chloride
418-400-2 1031-15-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOCENE CATALYST BBC 417
431-860-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOCENE CHEMICAL CO1
439-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOCENE CHEMICAL CO2
439-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOSULAM TECHNICAL
410-240-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEVALONOLACTONE
433-160-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GAA
418-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GW
414-860-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GY
407-910-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GZ
416-630-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GZ
416-630-8 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXORYL SAJ
439-720-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXORYL SAO
440-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MG1
402-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MGE 914
443-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MGE561-19A
430-240-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MI3
456-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Microjet Black CW
435-640-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MIF 800
428-610-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MIPPO-2
414-090-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed esters (mono,bis,tris,tetrakis,pentakis)of 2,6-bis(4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-2,5-dimethylbenzyl)-p-cresol and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid
466-400-6 190394-85-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed esters of 5,5'-dicyclohexyl-4,4',3", 4"-tetrahydroxy-2,2'-dimethyltriphenylmethane 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthyl sulfonicacid-p-toluenesulfonic acid in the ratio 1: 0-4: 0-2 respectively.
434-400-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed linear and branched C14-15 alcohols ethoxylated, reaction product with epichlorohydrin
420-480-9 158570-99-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
mixed lithium sodium 7-{[2-({5-cyano-4-methyl-2,6-bis[(4-sulfonatophenyl)amino]pyridin-3-yl}diazenyl)-4-(2-naphthyl)-1,3-thiazol-5-yl]diazenyl}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
471-980-9 1016986-95-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed potassium sodium 2-{3-tert-butyl-4-cyano-5-[{4-methyl-6-[(6-sulfo-1,3-benzothiazol-2-yl)(2,4,6-trimethyl-3-sulfophenyl)amino]-2-[(2,4,6-trimethyl-3-sulfophenyl)amino]pyridin-3-yl}diazenyl]-1Hpyrazol-1-yl}-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
445-480-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed triesters of 2,2-bis(hydroxymethyl)butanol with C7-alkanoic acids and 2-ethylhexanoic acid
413-710-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixture of isomers
405-820-6 30025-38-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MJM-80
430-720-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MOC-VAL-PRO 8321
428-830-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Molybdic acid, compounds with di-tridecylamine (1:1), branched
442-990-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
mono- and di-esterification products of propane-1,2,3-triol and formic acid
800-149-9 1410795-90-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mono-(tetrapropylammonium) hydrogen 2,2'-dithiobisbenzoate
411-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
mono-, di-, tri- tetra- and penta esters of (2,4-dihydroxyphenyl)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone and 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid
433-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mono[2-(dimethylamino)ethyl]monohydrogen 2-(hexadec-2-enyl)butanedioate and/or mono[2-(dimethylamino)ethyl]monohydrogen 3-(hexadec-2-enyl)butanedioate
415-880-5 779343-34-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MONOAZO RED TZ 3369
406-920-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
monosodium 3-cyano-5-fluoro-6-hydroxypyridine-2-olate
429-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Monosodium aqua-[5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalensulfonate], iron complex
400-720-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MONTANOV WO 18 P
431-650-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MORPHOLINE ADDUCT
414-560-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MOVB
435-330-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MP polymer
439-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MP-633
411-030-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPDIOL POLYESTER A
422-690-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPMD-ACRN
427-960-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPPDM
442-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPR(TRT)OSU
427-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MS
426-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N 136
418-450-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,3-dimethyl-L-valinamide
431-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N',N'',1-tetramethylsilanetriamine
459-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N',N''-tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine
435-010-8 26157-73-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N',N''-Tris(2-methylcyclohexyl)-1,2,3-Propanetricarboxamide
481-840-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-(2-chloro-1,4-phenylene)bis(3-oxobutaneamide)
443-010-4 53641-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-1,4-phenylenebis(2-((2-methoxy-4-nitrophenyl)azo)-3-oxobutyramide)
411-840-6 83372-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)isophthalamide
419-710-0 42774-15-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(2-methyl-2-nitropropyl)hexamethylenediamine
413-820-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(2-pyridyl)ethylenediamine
417-400-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(6-fluoro-4-(3-(1-ethyl-6-hydroxy-3,4-dimethyl-heteromonocyl-5-ylazo)-phenylamino)- 1,3,5-triazine-2-yl)-phenylenediamine, polysulfonate sodium salt
421-910-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(diphenylethenylidene)-1,4-benzenediamine
403-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(trifluoroacetyl)-S,S'-bis-L-homocysteine
429-670-6 105996-54-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N,N,N'-tris-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N,N-bis-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N-benzyl-N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; reaction mass of: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
414-340-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis{6-chloro-4-[6-(4-vinylsulfonylphenylazo)-2,7-disulfonicacid 5-hydroxy-napht-4-ylamino]-1,3,5-triazin-2-yl}-N-(2-hydroxyethyl)-ethane-1,2-diamine, sodium salt
419-500-9 171599-85-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide
422-560-9 149591-38-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-propylene-1,3-diylbis[N-(hydroxycarbonylmethyl)glycine]
400-400-9 1939-36-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetracyclohexyl-1,3-benzenedicarboxamide
431-040-0 104560-40-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldiphenylmethane
410-060-3 130728-76-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethyl-3,3'-(propylenebis(iminocarbonyl-4,1-phenylenazo(1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridine-3,1-diyl)))di(propylammonium) dilactate
403-340-1 164578-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl-2,3-bis(stearoyloxy)propylammonium chloride
405-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N-tripropylprop-2-en-1-aminium dicyanoazanide
692-842-6 1312296-85-7 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2