Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Please note, that publication of REACH registration data is currently suspended until the end of November 2019 because of IT development work. During this period ECHA will not publish any new data from REACH registrations. At the beginning of December 2019, ECHA will publish all non-confidential data from dossiers submitted or updated during the break, and will resume the regular daily updates of the database.

We apologise for any inconvenience caused.

Last updated 06 december 2019. Database contains 22572 unique substances and contains information from 97220 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
274-366-7 70179-77-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[[5-[(diethylamino)sulphonyl]-2-methoxyphenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
288-422-3 85721-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-[{4-[{5-cyano-2,6-bis[(3-methoxyalkyl)amino]alkylpyridin-3-yl}diazenyl]dialkylphenyl}diazenyl]benzenesulfonate
809-938-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulphonate
264-719-3 64173-96-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 3-sulphonatopropyl acrylate
239-806-4 15717-25-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate
278-169-7 75277-39-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-hydroxynaphth-1-ylazo)-3-methylbenzenesulphonate
227-458-6 5850-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(2-methylprop-2-en-1-yl)benzenesulphonate
214-901-3 1208-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(3-methyl-4-(4-methyl-3-(phenylaminosulphonyl)phenylazo)-5-hydroxypyrazol-1-yl)benzenesulphonate
228-810-1 6359-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-(4-(2-hydroxynaphthalenylazo)phenylazo)benzenesulphonate
229-029-9 6406-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-[(5-amino-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2,5-dichlorobenzenesulphonate
274-105-7 69762-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-[4-[[5-chloro-2-(2-chlorophenoxy)phenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-675-2 72479-28-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-chloro-3-nitrobenzenesulphonate
241-680-0 17691-19-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 4-ethoxycarbonylphenoxide
252-487-6 35285-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-(aminosulphonyl)-2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazolesulphonate
299-370-6 93859-32-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-[[4-acetamido-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
278-103-7 75198-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium 5-amino-8-hydroxy-9,10-dioxo-6-(4-(tert-pentyl)phenoxy)-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonate
944-856-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 5-oxo-1-palmitoyl-L-prolinate
261-406-3 58725-33-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6,14-diethyl-1,1,1,2,2,18,18,19,19,19-decafluoro-8,12-dioxo-10-({[1-(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)butan-2-yl]oxy}carbonyl)-4,7,13,16-tetraoxanonadecane-9-sulfonate
700-541-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-[(4-aminophenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
227-492-1 5858-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-4-hydroxy-5-[[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
267-090-3 67786-14-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[2-[(ethylphenylamino)sulphonyl]phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-958-5 70865-30-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium 6-amino-5-[[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
260-925-2 57741-47-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium benzenesulphinate
212-842-8 873-55-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
264-944-7 64560-69-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
266-658-8 67352-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-(methylsulphonyl)-4-nitrophenyl]azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
276-075-0 71839-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[2-chloro-4-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-5-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-)
266-577-8 67109-27-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
276-067-7 71839-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-863-1 71701-14-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxybenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
277-554-7 73612-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-N-(3-methoxypropyl)benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
275-959-3 71735-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]benzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
261-204-5 58302-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium bis[N-(2-chlorophenyl)-2-[[2-hydroxy-5-(N-methylsulphamoyl)phenyl]azo]-3-oxobutyramidato(2-)]cobaltate(1-)
274-503-0 70247-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium chromate
231-889-5 7775-11-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium cocoyl barley aminoacids
942-725-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium cumenesulphonate
248-983-7 28348-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium dicyanoamide
217-703-5 1934-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium diethyldithiocarbamate
205-710-6 148-18-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium glyoxylate
220-298-8 2706-75-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)phosphonate
700-812-1 1189052-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen 8-aminonaphthalene-1,6-disulphonate
277-918-5 74543-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium hydrogen [5-(diethylamino)-2-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]phenolato(2-)][5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-1-naphthalenesulfonato(3-)]-, chromate(2-)
947-929-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium iodate
231-672-5 7681-55-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium lauroyl oat aminoacids
686-761-5 222400-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium m-[[4-[[p-[bis(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-1-naphthyl]azo]benzenesulphonate
266-867-4 67674-28-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium methyl sulphate
208-142-7 512-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-1-sulphonate
204-976-0 130-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-sulphonate
208-523-8 532-02-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O,O-diisobutyl phosphorothioate
610-992-2 53378-52-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium Olivoyl Glutamate
944-266-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium p-chloro-m-cresolate
239-825-8 15733-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium phenylacetate
204-052-7 114-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium propionate
205-290-4 137-40-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium toluene-4-sulphinate
212-538-5 824-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium undec-10-enoate
222-264-8 3398-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium/triethanolamine- 6-(2,5-dioxo-3-C12-18-alkenyl(even and odd, branched, unsaturated)-pyrrolidin-1-yl)hexanoate
800-766-3 1424148-97-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium;2-hexadecylsulfanyl-1H-benzimidazole-5-sulfonate
616-081-6 743423-33-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Solvent naphtha (petroleum), heavy aliph.
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of crude oil or natural gasoline. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 through C16 and boiling in the range of approximately 190°C to 290°C (374°F to 554°F).
265-200-4 64742-96-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sophorolipids: fermentation products of glucose and rapeseed-oil fatty acids methyl esters with yeast Candida Bombicola
700-786-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sorbitan, tridocosanoate
301-037-8 93980-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Soybean oil, epoxidised, reaction products with methanol and water
700-080-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Soybean oil, reaction products with ethaneperoxoic acid
614-947-8 693217-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Spilanthes acmella, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Spilanthes acmella, Compositae.
290-335-0 90131-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Spinels, cobalt tin grey
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which cobalt (II) oxide and tin (III) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of spinel. Its composition may include any one or a combination of the modifiers Al2O3, Fe2O3, or NiO.
269-066-8 68187-05-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Spiro[piperidine-1,1'-pyrrolidinium] bifluoride
813-788-3 1803551-73-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sra-[(2E)-2-butenedioato(2-)hydroxy aluminium]
810-213-8 1370461-06-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid, reaction product with 2-aminoethanol, maleic anhydride and sodium sulfite
942-252-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Storax (balsam)
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Liquidambar styraciflua, Hamamelidaceae).
232-458-4 8046-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium bis[2-chloro-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]toluene-4-sulphonate]
277-335-6 73263-40-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium oxalate
212-415-6 814-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium tartrate
212-774-9 868-19-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Strontium zirconium trioxide
234-847-4 12036-39-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Suberic acid
208-010-9 505-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Succinonitrile
203-783-9 110-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sucralfate
259-018-4 54182-58-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonation products of (N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline, monohydrochloride and 4,4'-[(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene]bis[N-phenylaniline], monohydrochloride), sodium salts
944-086-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C13-17-sec-alkane, compds. with triethanolamine
288-492-5 85736-79-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, C14-18-alkane hydroxy and C12-20-alkapolyene and C14-18-alkene and C12-20-alkene hydroxy, sodium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl alkene and C14-C18 and C12-C20 unsaturated alkyl hydroxy sulfonic acid sodium salt and SDA Reporting Number: 03-059-04.
273-105-4 68937-98-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfonic acids, shale-oil, sodium salts
297-668-0 93686-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfurous acid, lead salt, dibasic
263-467-1 62229-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphoacetic acid
204-627-2 123-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphosuccinic acid
225-898-3 5138-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sunflower oil, ester with sorbitol
306-248-9 96690-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tagetes minuta, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Tagetes minuta, Compositae.
294-862-7 91770-75-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terbium
231-137-6 7440-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene Dimers
948-032-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpenes and Terpenoids, sinpine
272-842-9 68917-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazinecarboxylate
606-396-7 198904-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-[3-hydroxyadamantan-1-yl]-2-oxoethyl}carbamate
687-691-8 709031-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra potassium 5,5'-[ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-buyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalate
700-616-6 849608-59-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-C6-10-(even and linear)-alkyl benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
700-623-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dihydroxide
270-241-6 68413-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylammonium iodide
206-220-5 311-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium chloride
218-964-8 2304-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrabutylphosphonium hydrogen difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-p-benzoquinone
204-274-4 118-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrachloro-μ-hydroxy(μ-methacrylato-O:O')dichromium
239-147-2 15096-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecaaluminium tetrastrontium pentacosaoxide, dysprosium and europium doped
700-697-8 264145-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecene
248-130-9 26952-13-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyl laurate
244-966-3 22412-97-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetradecyloxirane
230-786-2 7320-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium benzoate
240-957-3 16909-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium heptadecafluorooctanesulphonate 260-375-3 56773-42-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
303-662-1 94201-73-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-(3-pentenyl)-2H-pyran-2-one
251-201-7 32764-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydro-6-propyl-2H-pyran-2-one
211-820-5 698-76-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrahydrogen [29H,31H-phthalocyanine-2,9,16,23-tetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cobaltate(4-)
238-200-7 14285-59-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylbutyl) orthosilicate
201-085-9 78-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(2-ethylhexane-1,3-diolato)titanium
226-949-2 5575-43-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
238-086-9 14221-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis[[2,2',2''-nitrilotris[ethanolato]](1-)-N,O]zirconium
309-811-7 101033-44-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrakis{9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]-3,6-bis(ethylamino)-2,7-dimethylxanthylium} C12-(branched and/or linear)-alkyl-(4-sulfonatophenoxy)benzenesulfonate and oxybis[C12-(branched and/or linear)-alkyl-benzenesulfonate]
700-761-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraoctylammonium bromide
238-936-9 14866-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2,2'-[1,4-phenylenebis[carbonylimino[2-acetamido-4,1-phenylene]azo]]bis[5-[(4-sulphonatophenyl)azo]benzenesulphonate]
274-426-2 70210-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 2-(4-fluoro-6-(methyl-(2-(sulfatoethylsulfonyl)ethyl)amino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-methyl-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-1,7-disulfonate
432-550-6 243858-01-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[4-[[4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulphonato-1-naphthyl]azo]-7-sulphonato-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonate
274-352-0 70161-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 2-[[8-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]benzoyl]amino]-1-hydroxy-3,6-disulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonate
269-412-8 68238-92-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[4-[[4,6-bis-[(3-sulfonatoprop-1-yl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-methyl-5-methoxy-phenyl]azonaphthalene-1,5-disulfonate
421-950-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-5-[(1-oxopropyl)amino]naphthalene-2,7-disulphonate
279-368-1 80019-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(m-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
240-400-4 16324-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-morpholino-6-(p-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
249-323-0 28950-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-[[6-(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
218-566-4 2184-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[(2-methoxy-5-methyl-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-8-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
610-522-6 503155-49-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-5-[[4-chloro-6-(3-sulphoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
274-977-9 70880-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1,5-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
238-739-8 14692-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
249-008-8 28407-37-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium enneatitanium icosaoxide hydrate
601-472-6 117314-20-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium {3,3',3'',3'''-[(29H,31H-phthalocyanine-1,8,15,22-tetrayl-k4N29,N30,N31,N32)tetrasulfonyl]tetrapropane-1-sulfonato(6-)}cuprate(4-)
696-145-8 944730-39-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrazinc trioxide phosphite
264-938-4 64539-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TexFRon AG
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thermomycolin
822-334-3 52233-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazolidine-2,4-dione
218-941-2 2295-31-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiocyanic acid, (1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-3,1-phenylene ester, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx))
271-559-8 68585-53-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuj-4(10)-ene
222-212-4 3387-41-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuya occidentalis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thuya occidentalis, Pinaceae.
290-370-1 90131-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuya plicata, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thuya plicata, Cupressaceae.
305-105-8 94334-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thyme, Thymus vulgaris, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thymus vulgaris, Labiatae.
284-535-7 84929-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin tetrachloride
231-588-9 7646-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tin(2+) neodecanoate
256-370-0 49556-16-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium 2,2',2''-nitrilotrisethanolate
240-015-1 15879-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium tetrapropanolate
221-411-3 3087-37-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium zirconium oxide
948-208-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Titanium(4+) 2-methylpropan-2-olate
221-412-9 3087-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TKP 50048
433-930-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TOMILAC 214
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans,trans-2,3',4',5'-Tetrafluor-4-(4'-propylbicyclohexyl-4 -yl)-biphenyl
606-136-2 188289-44-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2-[4'-[Difluor(3,4,5-trifluorphenoxy)methyl]-3',5'-difluor[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-propyl-tetrahydro-2H-pyran
615-063-5 700863-48-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2,3',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-butyl-1,3-dioxane
695-906-1 1256753-06-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trans-2-{4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3,5-difluorophenyl}-5-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,3-dioxane
700-701-8 798556-07-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-pentyl-trans-4'-vinylbicyclohexyl
429-780-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-4-tert-butylcyclohexanol
700-127-8 21862-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotetraacetic acid
236-308-9 13291-61-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
trans-N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)cyclohexane-1,4-dicarboxamide
700-597-4 1215841-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri(isopropoxy)vinylsilane
241-931-4 18023-33-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri[3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)propyl]phosphate.
413-060-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trialuminium bismuth hexaoxide
235-552-3 12284-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triammonium hexachlororhodate
239-364-2 15336-18-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triazine derivative
481-860-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
217-038-0 1726-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl borate
211-706-5 688-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl phosphate
204-800-2 126-73-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributyl-2-thiourea
219-350-2 2422-88-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tributylmethylammoniummethylsulfate
454-210-6 13106-24-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(octadecyl)silane
203-930-7 112-04-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro-12,24-dihydro-5H-naphtho[2,3-h]naphth[2'',3'':6',7']indolo[2',3':6,7]anthra[2,1,9-mna]acridine-5,10,13,18,25-pentone
309-011-8 99688-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triclosan
222-182-2 3380-34-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tricopper bis(orthophosphate)
232-254-5 7798-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tridecene
246-919-2 25377-82-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethyl borate
205-760-9 150-46-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
triethyl[[4-(triethylsilyl)-3-butyn-1-yl]oxy]silane
605-200-7 160194-28-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium bromide
211-263-8 636-70-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylammonium p-toluenesulphonate
239-421-1 15404-00-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Triethylmethylammonium Tetrafluoroborate
614-970-3 69444-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoro(pentafluoroethoxy)ethylene
234-018-7 10493-43-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic anhydride
206-982-9 407-25-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexadecyl citrate
224-931-9 4560-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexyl benzene-1,2,4-tricarboxylate
216-208-1 1528-49-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trihexylamine
203-062-9 102-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1