Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Zinc hexafluorosilicate
240-894-1 16871-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hydroxide
243-814-3 20427-58-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc hydroxystannate
404-410-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc iron chromite brown spinel
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77503.
269-050-0 68186-88-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc isodecyl phosphorodithioate
246-618-6 25103-54-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc m-toluate
268-459-1 68092-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc methacrylate
236-144-8 13189-00-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc neodecanoate
248-370-4 27253-29-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc nitrate
231-943-8 7779-88-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc O,O,O',O'-tetrabutyl bis(phosphorodithioate)
230-257-6 6990-43-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc O,O,O',O'-tetrakis(1,3-dimethylbutyl) bis(phosphorodithioate)
218-679-9 2215-35-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc oxide
215-222-5 1314-13-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
zinc phenylphosphonate
696-577-7 34335-10-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc salts, fatty acids, C16-18 and C18 unsaturated, branched and linear
446-470-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc selenite
237-048-9 13597-46-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc stannate
405-290-6 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc stannate
405-290-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), copper chloride-doped
271-904-2 68611-70-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), manganese-doped
272-554-3 68877-27-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulfide (ZnS), silver chloride-doped
271-905-8 68611-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulphate
231-793-3 7733-02-0 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc sulphate
231-793-3 7733-02-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc sulphide
215-251-3 1314-98-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc, 5,5'-azobis-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione complexes and melamine
942-925-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc, bis[O,O-bis(1-methylethyl) phosphorodithioato-.kappa.S]bis(cyclohexanamine)-, (T-4)-
809-986-4 52585-16-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc, desilverizing skims
Crusts formed on the surface of cooling molten lead during the desilverizing of lead.
273-802-3 69029-60-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc, dross
A scum formed on the surface of molten zinc and zinc alloys.
273-694-8 69011-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zinc, O,O-mixed (iso-Bu), (iso-Pr), (pentyl) phosphorodithioate
820-225-5 101747-77-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zinc-bis(4-(n-octyloxycarbonylamino)salicylate) dihydrate
417-130-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ziram
205-288-3 137-30-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zircon, cadmium yellow 277-135-9 72968-34-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium
231-176-9 7440-67-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium acetate
231-492-7 7585-20-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium bis(hydrogen phosphate)
237-401-7 13772-29-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium carbide
235-125-1 12070-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium di(acetate) oxide
225-924-3 5153-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium di(acetate) oxide
225-924-3 5153-24-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium diboride
234-963-5 12045-64-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dichloride oxide
231-717-9 7699-43-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dihydride
231-727-3 7704-99-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dinitrate oxide
237-529-3 13826-66-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium dioxide
215-227-2 1314-23-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium disilicide
234-911-1 12039-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium hydroxysulphate
950-052-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium iron pink zircon
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 77996.
270-210-7 68412-79-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide (ZrO2), erbium-doped
939-967-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide sulphate
263-372-5 62010-10-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, erbium and yttrium doped
947-747-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium oxide, hafnium and ytterbium doped
945-888-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium praseodymium yellow zircon
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which praseodymium (III) oxide, praseodymium (IV) oxide, silicon oxide, and zirconium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.
269-075-7 68187-15-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium propionate
281-897-8 84057-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium sulphate
238-694-4 14644-61-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium tetrabutanolate
213-995-3 1071-76-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium tetrachloride
233-058-2 10026-11-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium tetranitrate
237-324-9 13746-89-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zirconium tetrapropanolate
245-711-9 23519-77-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium vanadium blue zircon
An inorganic pigment that is the reaction product of high temperature calcination in which zirconium (IV) oxide, silicon oxide, and vanadium (IV) oxide in varying amounts are homogeneously and ionically interdiffused to form a crystalline matrix of zircon. Its composition may include any one or a combination of the modifiers alkali or alkaline earth halides.
269-057-9 68186-95-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
zirconium(IV) oxide, stabilised with erbium(III) oxide, gadolinium(III) oxide and yttrium(III) oxide
946-001-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zirconium, acetate lactate oxo ammonium complexes
272-702-7 68909-34-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ZK-9516
435-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Zorgol 48
920-427-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zuclopenthixol
258-758-5 53772-83-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zwischenprodukt aus INS 45.
911-541-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Zwischenprodukt TPPTS 39.
915-935-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{(2S,3S)-2-{(2R)-1-[(4-chlorophenyl)thio]-1-oxopropan-2-yl}-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-oxoazetidin-1-yl}acetic acid
600-646-9 105318-28-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{(S)-1-[2-(2,3- Dihydro-benzofuran-5-yl)-ethyl]-pyrrolidin-3-yl}-diphenyl-acetonitrile
607-657-8 252317-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[(diphenylmethyl)amino]ethyl}phosphinic acid
692-012-3 65577-30-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methyl-ammonium; chloride
919-585-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{3-[(4-benzoylpiperazin-1-yl)(oxo)acetyl]-4-methoxy-7-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-1-yl}methyl di-tert-butyl phosphate
942-736-3 864953-38-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl}(phenyl)methanone
610-729-1 51777-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{4-fluoro-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenyl}boronic acid
800-246-6 943310-74-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[(2,2-dimethylbut-3-yn-1-yl)oxy]methyl}benzene
811-585-4 1092536-54-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}{[(2,4 and 2,5 and 2,6)-dimethylphenyl and 2-ethylphenyl]amino}methaniminium 3-[(4-anilinophenyl)diazenyl]benzenesulfonate
941-492-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
{[2,2'[Ethylenebis(nitromethylidyne)]bis[phenolato]](2-)-N,N',O,O'}copper (SP-4-2)
401-910-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[2,2'[Ethylenebis(nitromethylidyne)]bis[phenolato]](2-)-N,N',O,O'}copper (SP-4-2)
401-910-4 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
{[2-(trifluoromethyl)benzoyl]amino}methyl acetate
619-484-5 895525-72-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
{[3-Acetamido-4-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)phenyl]imino}diethylene diacetate
437-970-3 371921-62-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
{[3-Acetamido-4-(2-hydroxy-4-nitrophenylazo)phenyl]imino}diethylene diacetate
437-970-3 371921-62-9 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
§N-{5-[bis(2-alkoxyalkyl)amino]-2-[(2-alkyl- heterapolycarbocyc-yl)diazenyl]phenyl}acetamide, polybromo
442-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
µ2-(2-oxido-2-acetato- κ1O-1,3-dicarboxylate- κ2O)-bis[(2-oxidopropane-2-carboxylato-1,3-dicarboxylate)(2-oxidopropane-1,2,3-tricarboxylate- κO)titanium](4+)
949-773-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ß-Alanin,N-[[2-[[[4-[[[(hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl]phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-ethylester
606-722-8 211915-06-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ß-CDX-DERIVAT
443-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ß-Cyclodextrin, acetyl
418-780-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,2,2,6-tetramethylcyclohexene-1-butyraldehyde
265-747-9 65405-84-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2,4-trichlorotoluene
202-381-0 94-99-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,2-dichlorotoluene
210-258-8 611-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dibromotoluene
209-636-5 589-15-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dichloro-α-phenyltoluene
205-158-6 134-83-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,4-dichlorotoluene
203-242-7 104-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α'-dichloro-p-xylene
210-782-7 623-25-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α'-propylenedinitrilodi-o-cresol
202-374-2 94-91-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,6,6-tetramethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-propionaldehyde
251-718-8 33885-52-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α',α'-tetramethyl-m-xylene-α,α'-diol
217-886-1 1999-85-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α',α'-tetramethylxylene-α,α-diol
248-256-4 27138-01-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α,2-tetrachlorotoluene
218-377-7 2136-89-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α,3-tetrafluorotoluene
206-933-1 401-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,4-tetrachlorotoluene
226-009-1 5216-25-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,4-tetrachlorotoluene
226-009-1 5216-25-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α,β,β,β-hexafluoro-m-xylene
206-939-4 402-31-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trichlorotoluene
202-634-5 98-07-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3,5-dinitrotoluene
206-935-2 401-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3-tolualdehyde
207-228-1 454-89-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-3-tolyl isocyanate
206-341-3 329-01-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-nitro-m-cresol
201-818-2 88-30-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-4-toluonitrile
207-239-1 455-18-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-cresol
202-645-5 98-17-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-m-toluidine
202-643-4 98-16-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluidine
201-806-7 88-17-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-o-toluoyl chloride
206-233-6 312-94-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluoro-p-toluidine
207-236-5 455-14-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,α-trifluorotoluene
202-635-0 98-08-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4-(phenylamino)naphthalene-1-methanol
with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2)
229-851-8 6786-83-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-Dimethyl-ethyl ester benzeneacetic acid
608-307-7 2901-13-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl acetate
205-781-3 151-05-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylphenethyl butyrate
233-221-8 10094-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-diphenylpiperidine-4-methanol hydrochloride
217-284-9 1798-50-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α,ω-dihydroxypoly(hex-5-en-1-ylmethylsiloxane)
408-160-7 125613-45-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-imidazole-1-ethanol
246-042-5 24155-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-(Benzoylamino)-4-hydroxy-N,N-dipropylbenzenepropanamide
611-485-9 57227-09-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(2R)-2-(dimethylamino)propyl]-α-phenyl-benzeneacetonitrile
616-258-8 7576-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[(benzyl-tert-butylamino)methyl]-m-xylene-4,α,α'-triol
246-013-7 24085-03-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl alcohol
255-679-8 42142-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[3-(1-oxoprop-2-eny)l-1-oxypropyl]dimethoxysilyloxy-ω-[3(1-oxoprop-2-enyl)-1-oxypropyl]dimethoxysilyl poly(dimethylsiloxane)
415-290-8 193159-06-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]-α-phenylphenethyl alcohol
277-461-1 73404-00-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-β-ethyl-α-phenylphenethyl alcohol
212-023-5 748-97-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-acetyl-γ-butyrolactone
208-235-2 517-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-Bitter acids, hop, hydrogenated, isomerized
295-619-8 92113-15-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromo-m-toluonitrile
248-890-1 28188-41-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-2-fluorotoluene
206-460-0 345-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-4-fluoroacetophenone
207-256-4 456-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-o-xylene
209-013-8 552-45-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chloro-p-fluorotoluene
207-264-8 456-42-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-chlorotoluene
202-853-6 100-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-cyclodextrine methyl ethers
418-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-cyclohexylmandelic acid
224-380-4 4335-77-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, benzoate
235-795-5 12738-64-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, mono, di, and tridodecanoate esters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-d-Glucopyranosiduronic acid, (3β,20β)-20-carboxy-11-oxo-30-norolean-12-en-3-yl 2-O-β-d-glucopyranuronosyl-, dipotassium salt
272-296-1 68797-35-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-D-glucose pentaacetate
210-073-2 604-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-ethyl-p-methoxybenzyl alcohol
226-315-5 5349-60-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-hydroxy-β,β-dimethyl-γ-butyrolactone
209-963-3 599-04-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-hydroxypoly(methyl-(3-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yloxy)propyl)siloxane)
404-920-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde
214-881-6 1205-17-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-1H-imidazole-1-ethanol
253-668-2 37788-55-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methyl-α-phenylpyridine-2-methanol
243-110-6 19490-92-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-methylcyclohexanepropanol
234-091-5 10528-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylcyclohexylmethyl acetate
236-798-4 13487-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-methylenebenzyl acetate
218-620-7 2206-94-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-n-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile
410-400-0 88671-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α-N-ethylanilinotoluene-3-sulphonic acid
202-916-8 101-11-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylbenzeneacetyl chloride
217-493-5 1871-76-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetamide
243-019-1 19395-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpiperidine-2-acetic acid
243-020-7 19395-41-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetamide
230-663-3 7251-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-phenylpyridine-2-acetonitrile
225-677-1 5005-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-tocopherol
200-412-2 59-02-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-tocopheryl hydrogen succinate
224-403-8 4345-03-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
406-420-4 69430-40-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
α[2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]amino]propyl]-γ-(nonylphenoxy)poly[oxo(methyl-1,2-ethanediyl)]
413-420-8 144736-29-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β,2,2,3-tetramethylcyclopent-3-ene-1-butanol
276-333-2 72089-08-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-propan-1-al
229-846-0 6784-13-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β,β-carotene
230-636-6 7235-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-(dimethylamino)-β-ethylphenethyl alcohol
254-272-2 39068-94-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-alanine
203-536-5 107-95-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-aminoethyl)-N-[2-(2-carboxyethoxy)ethyl]-, N-coco acyl derivs., disodium salts
270-131-8 68411-57-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(2-carboxyethyl)-, N-coco alkyl derivs., disodium salts
290-476-8 90170-43-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-(3-ethoxy-3-oxopropyl)-N-methyl-, ethyl ester
613-167-5 6315-60-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-Alanine, N-C8-18-alkyl derivs., monopotassium salts
290-475-2 90170-42-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
β-Alanine, N-coco alkyl derivs.
284-219-9 84812-94-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
β-bromostyrene
203-131-3 103-64-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-chlorophenetole
210-757-0 622-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-chloropropiophenone
213-317-6 936-59-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-cyclodextrine methyl ethers
411-120-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-D-glucopyranose, 1,6-anhydro-2-azido-2-deoxy-4-O-(6-methyl-2,3-bis-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranuronosyl)-3-acetate
433-070-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
β-D-Glucopyranose, 4,6-O-ethylidene-1-O-(trimethylsilyl)-, bis(dichloroacetate)
604-683-1 149312-24-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-D-glucose pentaacetate
210-074-8 604-69-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
β-methyl-3-(1-methylethyl)benzenepropanal
412-050-4 125109-85-5 Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
β-methylaziridine-1-propiononitrile
223-798-4 4078-19-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1