Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Retinyl palmitate
201-228-5 79-81-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Camphene
201-234-8 79-92-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
201-236-9 79-94-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedi-o-cresol
201-240-0 79-97-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenedicyclohexanol
201-244-2 80-04-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-isopropylidenediphenol
Bisphenol A; BPA
201-245-8 80-05-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-chlorophenyl) sulphone
201-247-9 80-07-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dapsone
201-248-4 80-08-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-sulphonyldiphenol
201-250-5 80-09-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(diphenyl)silane
201-251-0 80-10-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dimethylbenzyl hydroperoxide
201-254-7 80-15-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulphonohydrazide
201-255-2 80-17-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl benzenesulphonate
201-256-8 80-18-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulphonamide
201-258-9 80-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamide
201-262-0 80-23-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-menth-1-en-8-yl acetate
201-265-7 80-26-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
201-279-3 80-43-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-(1,1-dimethylpropyl)phenol
201-280-9 80-46-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl toluene-4-sulphonate
201-283-5 80-48-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4,4'-oxydi(benzenesulphonohydrazide)
201-286-1 80-51-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-menthane-1,8-diol
201-288-2 80-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde
201-289-8 80-54-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pin-2(3)-ene
201-291-9 80-56-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutyric acid
201-294-5 80-58-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl methacrylate
201-297-1 80-62-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,3,3-tetramethylguanidine
201-302-7 80-70-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-hydroxy-3-methylcyclopent-2-enone
201-303-2 80-71-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-disulphonic acid
201-317-9 81-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
201-321-0 81-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
201-325-2 81-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexpanthenol
201-327-3 81-13-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-tert-butyl-2',6'-dimethyl-3',5'-dinitroacetophenone
201-328-9 81-14-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α,2,6-tetrachlorotoluene
201-332-0 81-19-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dehydrocholic acid
201-335-7 81-23-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cholic acid
201-337-8 81-25-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perylene-3,4:9,10-tetracarboxydiimide
201-344-6 81-33-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-6-(p-toluidino)-3H-dibenz[f,ij]isoquinoline-2,7-dione
201-346-7 81-39-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-hydroxy-4-(p-toluidino)anthraquinone
201-353-5 81-48-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dihydroxyanthraquinone
201-368-7 81-64-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-(4-amino-9,10-dihydro-3-methoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)-4-methylbenzenesulphonamide
201-369-2 81-68-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,15-dihydroanthrazine-5,9,14,18-tetrone
201-375-5 81-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboximide
201-379-7 81-83-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
201-380-2 81-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1