Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-bromo-2-methylpropane
201-141-2 78-77-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 Full Joint 100 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Isoprene
201-143-3 78-79-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutylamine
201-145-4 78-81-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyronitrile
201-147-5 78-82-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropan-1-ol
201-148-0 78-83-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyraldehyde
201-149-6 78-84-2 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Methacrylaldehyde
201-150-1 78-85-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloropropane
201-152-2 78-87-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,3-dichloropropene
201-153-8 78-88-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propylenediamine
201-155-9 78-90-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butan-2-ol
201-158-5 78-92-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butanone
201-159-0 78-93-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Butenone
201-160-6 78-94-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetone
201-161-1 78-95-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Lactonitrile
201-163-2 78-97-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyruvaldehyde
201-164-8 78-98-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1,2-trichloroethane
201-166-9 79-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroethylene
201-167-4 79-01-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Propionyl chloride
201-170-0 79-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetyl chloride
201-171-6 79-04-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylamide
201-173-7 79-06-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoacetic acid
201-175-8 79-08-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propionic acid
201-176-3 79-09-4 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acrylic acid
201-177-9 79-10-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chloroacetic acid
201-178-4 79-11-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycollic acid
201-180-5 79-14-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methylacetamide
201-182-6 79-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiosemicarbazide
201-184-7 79-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2