Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 13 oktober 2019. Database contains 22468 unique substances and contains information from 96761 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Methylprednisolone
201-476-4 83-43-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholan-24-oic acid
201-478-5 83-44-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theobromine
201-494-2 83-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Riboflavin
201-507-1 83-88-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Orphenadrine
201-509-2 83-98-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylanthraquinone
201-539-6 84-54-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
201-542-2 84-58-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dicyclohexyl phthalate
DCHP
201-545-9 84-61-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Anthraquinone
201-549-0 84-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethoxycarbonylmethyl ethyl phthalate
201-555-3 84-72-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dibutyl phthalate 201-557-4 84-74-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-567-9 84-86-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid
201-568-4 84-87-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-aminonaphthalene-1-sulphonic acid
201-571-0 84-89-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Alimemazine
201-577-3 84-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine
201-578-9 84-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
8-chlorotheophylline
201-590-4 85-18-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-chloro-2-hydroxybenzophenone
201-592-5 85-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalimide
201-602-8 85-40-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phthalimide
201-603-3 85-41-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 201-604-9 85-42-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
201-605-4 85-43-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalic anhydride
201-607-5 85-44-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(4-chlorobenzoyl)benzoic acid
201-615-9 85-56-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-di-tert-butyl-4,4'-butylidenedi-m-cresol
201-618-5 85-60-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl butyl phthalate 201-622-7 85-68-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Phthalylsulfathiazole
201-627-4 85-73-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1