Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 18 januari 2020. Database contains 22663 unique substances and contains information from 98219 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
TERON N-718K
427-830-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Terpene and terpenoids, sunflower (Helianthus annuus) oil
457-800-1 666723-01-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERRESTRAL
429-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERT-AMYL OXALATE
437-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
407-620-4 33610-13-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxan-4-yl)acetate
432-810-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-Butylammonium-(3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1'S,2'S,8'S,8a'R) -2'-methyl-8'-[(2"S)-2"-methyl-butoxy]-1',2',3',7',8',8a'-hexahydro-napht-1-yl] heptanoate
451-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylarsine
423-320-6 4262-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylphosphine
423-330-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetra-n-butylammonium 9-(2-dodecanoyloxycarbonylphenyl)-2,4,5,7-tetrabromo-3-oxo-3H-xanthen-6-olate
422-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminopalladium sulfate
426-980-3 13601-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
418-520-5 183130-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 5-(4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)-6-sulfonato-1-naphthylazo)isophthalate
405-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate
444-440-5 220689-12-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium 2-amino-6-iodopurinate
424-710-9 156126-48-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrabutylammonium butyl tris-(4-tert-butylphenyl)borate
431-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrabutylammonium butyltriphenylborate
418-080-4 120307-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachlorobis(4-cymene)diruthenium(II)
435-530-5 52462-29-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrachlorodecaoxide
420-970-2 92047-76-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecyl 4'-(6-tert-butyl-7-chloro-3H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)succinanilate
412-600-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetradecylammonium bis(1-(5-chloro-1-oxidophenylazo)-2-naphtholato)chromate(1-)
405-110-6 88377-66-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraester of 2,2-bis(pyrogallol-4-yl)propane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonapthalene-1-sulfonic acid (1:4)
424-780-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraethylammonium hydrogen maleate anhydrous
457-950-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one
230-625-6 7226-23-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydro-3-(phenylmethyl)-2H-Pyran
458-610-1 60466-73-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrahydro-3-methyl-5-((2-phenylthio)thiazol-5-ylmethyl)-[4H]-1,3,5-oxadiazinan-4-ylidene-N-nitroamine
427-600-9 192439-46-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde
407-330-8 61571-06-0 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrakis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-1,2,3,4-butanetetracarboxylate
428-070-1 91788-83-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(bis(2-ethylhexyl)ammonium)molybdate(VI)
451-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetrakis(bis(2-hydroxyethyl)methylammonium) 3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonatonaphthalen-2-ylazo)-5-methoxy-2-sulfonatophenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonatophenylamino)-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
434-840-8 225786-91-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(diethylamino)titanium
437-500-7 4419-47-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(dimethylditetradecylammonium) hexa-μ-oxotetra-μ3-oxodi-μ5-oxotetradecaoxooctamolybdate(4-)
404-760-8 117342-25-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(phenylmethyl)thioperoxydi(carbothioamide)
404-310-0 10591-85-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(tetramethylammonium) 6-amino-4-hydroxy-3-(7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
405-170-3 116340-05-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrakis(tetramethylammonium)-3,3'-(6-(2-hydroxyethylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diylbisimino(2-methyl-4,1-phenyleneazo))bisnaphthalene-1,5-disulfonate
405-950-3 131013-83-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetralithium 2-[6-[7-[2-(carboxylato)phenylazo]-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazine-2-ylamino]benzoate
440-460-3 252579-81-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralithium 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonato-4-(5-sulfonato-2-naphthylazo)-1-naphthylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
403-660-1 107246-80-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetralithium 7-amino-1-hydroxy-2-(7-sulfonato-4-(4-sulfonatophenylazo)-1-naphthylazo)naphthalene-3,6-disulfonate
405-150-4 106028-58-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydrogen phthalate
416-900-5 79723-02-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium tetrakis(1-naphthoyloxy) borate (1-)
429-410-1 182235-77-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraphenylphosphonium trihydrogen bis(o,o'-xynaphthalenediolato)
484-430-8 502157-73-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2