Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 09 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96158 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
(1S,2R,6S,14R,16R)-16-[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-11,15-dimethoxy-13-oxa-3-azahexacyclo[13.2.2.1^{2,8}.0^{1,6}.0^{6,14}.0^{7,12}]icosa-7,9,11-triene-3-carbonitrile
921-415-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2R,6S,14R,16R)-16-[(2S)-2-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-yl]-15-methoxy-13-oxa-3-azahexacyclo[13.2.2.1^{2,8}.0^{1,6}.0^{6,14}.0^{7,12}]icosa-7(12),8,10-trien-11-ol
917-585-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S)-1-(cyclopropylcarbamoyl)-1-hydroxypentan-2-aminium chloride
478-270-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S)-1-(cyclopropylcarbamoyl)-1-hydroxypentan-2-aminium chloride
478-270-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S)-1-(cyclopropylcarbamoyl)-1-hydroxypentan-2-aminium chloride
478-270-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S,3R,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane-2,3-diol
606-096-6 18680-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S,4R,6S,8S,11R,12S,14S,15R,16S)-2,16-dimethyl-14-(pyrrolidin-1-yl)-5-oxapentacyclo[9.7.0.0^{2,8}.0^{4,6}.0^{12,16}]octadecan-15-ol
601-593-4 119302-19-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,2S,4R,6S,8S,11R,12S,14S,16S)-2,16-dimethyl-14-(pyrrolidin-1-yl)-5-oxapentacyclo[9.7.0.0^{2,8}.0^{4,6}.0^{12,16}]octadecan-15-one
810-472-7 159325-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,2S,5S)-2-(2-chloroethyl)-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptane
700-524-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,2S,6R)-3,5-dibenzyl-4-oxo-8lambda4-thia-3,5-diazatricyclo[6.3.0.0^{2,6}]undecan-8-ylium bromide
700-349-5 33719-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'R,6'R)-6-(4-ethylbenzyl)-6'-{[(methoxycarbonyl)oxy]methyl}-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triyl trimethyl triscarbonate
620-506-0 1201913-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-(4-ethylbenzyl)-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol
619-989-0 903565-83-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3'R,4'S,5'S,6'R)-6-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-6'-(hydroxymethyl)-3',4',5',6'-tetrahydro-3H-spiro[2-benzofuran-1,2'-pyran]-3',4',5'-triol
930-239-4 1201913-66-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
700-803-2 14531-84-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,3aS,3bS,11aS)-1-hydroxy-11a-methyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
600-229-1 10161-33-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carbonyl chloride
604-121-5 139237-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3R,4R,5R)-methyl 3-acetoxy-4,5-dihydroxycyclohexanecarboxylate
839-204-7 1104200-21-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl}-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl (2S)-2-methylbutanoate
616-212-7 75330-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3S)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylic acid
813-821-1 76023-99-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,3S,5R,6R)-(4-nitrophenylmethyl)-1-dioxo-6-phenylacetamido-penam-3-carboxylate
412-670-5 54275-93-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxamide
615-206-1 709031-45-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,4R,4aS,9aR)-4,4a,9,9a-tetrahydro-1H-1,4-methanofluorene
700-736-9 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,4R,6R)-1-[(3E)-5-hydroxy-3-methylpent-3-en-1-yn-1-yl]-2,2,6-trimethylcyclohexane-1,4-diol
700-054-1 70905-68-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,4R,6R,7R)-(4-nitrophenylmethyl)3-methylene-1-oxo-7-phenylacetamido-cepham-4-carboxylate
412-800-0 76109-32-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diol
807-118-9 1292836-20-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,4S)-1,4-bis(4-chloro-2-fluoro-5-nitrophenyl)butane-1,4-diyl dimethanesulfonate
813-546-7 1292836-21-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]octan-4-one
807-130-4 53716-82-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,5R,13R)-10,14-dimethoxy-4-methyl-12-oxa-4-azapentacyclo[9.6.1.0^{1,13}.0^{5,17}.0^{7,18}]octadeca-7(18),8,10,14,16-pentaene
700-959-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
232-077-3 7785-26-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
604-778-8 151213-40-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,7S,8S,8aR)-8-{2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl]ethyl}-7-methyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl(2S)-2-methylbutanoate
700-442-0 73573-88-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-Acetyl-6-chloro-1-(chloromethyl)-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl acetate
605-617-4 17183-98-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride
426-200-1 172015-79-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(1S-cis)-4-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)-2-cyclopentene-1-methanol hydrochloride
426-200-1 172015-79-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1S-cis)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine 2-hydroxy-2-phenylacetate
420-560-3 79617-97-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(1S-endo)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
207-353-1 464-45-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(1Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene
826-544-6 29118-25-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1Z)-1-chloro-2,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene
813-937-2 111512-60-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1Z)-1-Chloro-2,3,3-trifluoroprop-1-ene
824-458-3 1263679-68-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(1Z,3R,4R,5S,6R,9R,10S,11S,12R,13R,15R)-10-[(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl--L-ribo-hexopyranosyl)oxy]-6-ethyl-4,5-dihydroxy-3,5,9,11,13,15-hexamethyl-12-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)--D-xylo-hexopyranosyl]oxy]- 7,16-Dioxa-2-azabicyclo[11.2.1]hexadec-1-en-8-one
619-419-0 99290-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1α,2β,4β,6α)-2,2,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane
250-938-1 32162-27-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1α,2β,5α)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptane
229-978-9 6876-13-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1α5α6α)-6-nitro-3-benzyl-3-azabicyclo[3,1,0]hexane methanesulfonate salt
426-740-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2'R)-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine
810-481-6 863329-66-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate
407-240-9 159604-94-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
(2,2'-(3,3'-dioxidobiphenyl-4,4'-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(diethylamino)propylamino)-6-(3-(diethylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naphtholato))dicopper(II) acetate lactate
407-240-9 159604-94-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
254-004-4 38565-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2,2,8-trimethyl-4H-[1,3]dioxino[4,5-c]pyridin-5-yl)methanol hydrochloride
700-391-4 6953-28-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2,2-diethoxyethyl)dimethylamine
222-800-0 3616-56-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(2,2-dimethoxyethoxy)benzene
267-496-0 67874-68-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2