Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 09 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96158 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisopropanolammonium p-toluenesulphonate
603-351-3 129678-02-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium disodium (5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroxy-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroxy-1:2-κ-2-O3,O3'-biphenyl-4,4'-ylenebisazo-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaphthalene-2,7-disulfonato(8)))dicuprate(2-)
407-230-4 126637-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium salicylate
254-228-2 38970-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxydiphenylsilane
229-929-1 6843-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethyloctadecylsilane
274-936-5 70851-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethylvinylsilane
240-816-6 16753-62-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl (dimethoxyphosphinyl)succinate
220-518-2 2788-26-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl azelate
217-060-0 1732-10-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl heptanedioate
217-057-4 1732-08-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl octadecanedioate
604-582-2 1472-93-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phosphonate
212-783-8 868-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl(3-{[4-(methylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl]amino}propyl)propylazanium bromide
481-170-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl](3-sulphopropyl)ammonium hydroxide
222-860-8 3637-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl][2-oxo-2-(tetradecyloxy)ethyl]ammonium chloride
272-964-2 68921-83-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium 2,4-dichlorophenoxyacetate
217-915-8 2008-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium chloride
208-046-5 506-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis(octadecyloxy)silane
249-385-9 29043-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane
273-028-6 68928-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyltin dichloride
212-039-2 753-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimolybdenum trizinc nonaoxide
245-322-4 22914-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dinaphtho[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]perylene-5,10-dione, (9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino derivs.
291-174-9 90342-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dineodymium(3+) dipraseodymium(3+) hexacarbonate
937-221-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dioctadecyl N-dodecanoyl-L-glutamate
807-033-7 55258-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyl sebacate
219-411-3 2432-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyltin di(acetate)
241-555-0 17586-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioxybenzone
205-026-8 131-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipentylammonium dipentyldithiocarbamate
276-172-8 71902-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetonitrile
201-662-5 86-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylamine
204-539-4 122-39-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
diphenylmethyl (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acetamido]-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
609-461-8 376653-36-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
diphenylmethyl (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-[(triphenylmethoxy)imino]acetamido]-3-formyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
609-462-3 376653-37-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylsilanediol
213-427-4 947-42-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium 4,4'-bis[6-anilino-4-[bis(2-hydroxyethyl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
275-279-7 71230-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dihydrogen 4-[5-[3-carboxylato-5-hydroxy-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]penta-2,4-dienylidene]-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulphonatophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
257-479-6 51858-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dipotassium disodium bis(4,4'-bis[(E)-2-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazen-1-yl]-[1,1'-biphenyl]-2,2'-disulfonate)
944-161-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium dodecenylsuccinate
260-612-0 57195-28-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
603-073-2 12549-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium methanedisulphonate
228-543-0 6291-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dipotassium sodium 3-[(E)-2-{4-[(E)-2-{4-[(E)-2-(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazen-1-yl]-2-sulfophenyl}diazen-1-yl]-2,5-bis(2-hydroxyethoxy)phenyl}diazen-1-yl]-4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
458-890-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium tetraoxomolybdate
236-599-2 13446-49-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium titanate(2-)
261-919-2 59766-31-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium dizirconium heptaoxide
832-253-5 12165-18-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipraseodymium trioxide
234-845-3 12036-32-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropoxymethane
208-021-9 505-84-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropyl peroxydicarbonate
240-211-7 16066-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipropylamine
205-565-9 142-84-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Direct Yellow 169
407-250-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dirubidium oxide
241-993-2 18088-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disilver(1+) sulphate
233-653-7 10294-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium (Z)-1-(octadec-9-enyl) 2-sulphonatosuccinate
303-773-5 94213-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-4-[[3-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-2-methyl-5-sulphonatophenyl]amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonate
276-374-6 72139-17-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]anthracene-2-sulphonate
240-267-2 16102-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-(azodi-p-phenylene)bis[6-methylbenzothiazole-7-sulphonate]
233-311-7 10114-47-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[5-tert-butylbenzenesulphonate]
280-116-8 83006-67-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,2'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[3-bromo-5-butyltoluene-4-sulphonate]
277-429-7 73398-29-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,4-diamino-3-{[4-(ethenylsulfonyl)phenyl]diazenyl}-5-{[4-(ethenylsulfonyl)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}benzenesulfonate
919-701-6 503157-00-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphonato-phenyl)azo]benzoate, reaction products with chromium triacetate
946-871-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2,5-dichloro-4-[4-[[5-[[(dodecyloxy)carbonyl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonate
276-127-2 71873-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-(4-{[4-({3-[2-(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazen-1-yl]-4-sulfophenyl}amino)-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonate
400-640-4 85665-95-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-[2-(5-carbamoyl-1-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)diazen-1-yl]-4-{[4-chloro-6-({4-[2-(sulfooxy)ethanesulfonyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}benzene-1-sulfonate
412-720-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[4-[[2-cyano-3-[4-[methyl(2-sulphonatoethyl)amino]phenyl]-1-oxoallyl]amino]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
219-694-3 2498-95-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-[(2-chloro-5-sulphonatophenyl)amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
278-154-5 75268-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-[[5-carbamoyl-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzenesulphonate
281-619-5 84000-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 2-[N-hydroxy-N-(2-sulfoethyl)amino]ethane-1-sulfonate
407-370-6 133986-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 2-oxoglutarate
206-167-8 305-72-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3(or 5)-[[4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]azo]salicylate
252-305-5 34977-63-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[carbonylbis[imino(3-methoxy-4,1-phenylene)azo]]bis[benzenesulphonate]
233-316-4 10114-86-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[cyclohexylidenebis[(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(4,6-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate)
229-398-6 6507-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3,3'-[sulphonylbis[p-phenyleneazo(5-imino-3-methyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
275-148-4 71033-19-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[(2,4-dimethyl-5-sulphonatophenyl)azo]-4-hydroxynaphthalene-1-sulphonate
224-909-9 4548-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,2'-dimethyl-4'-[[4-[[(p-tolyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
228-779-4 6358-57-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[2,4-bis(2-methylphenoxy)phenyl]azo]-4-hydroxy-5-[[(p-tolyl)sulphonyl]amino]naphthalene-2,7-disulphonate
274-402-1 70210-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 3-[[4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulphonato-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]-1-anthryl]amino]-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
276-516-7 72243-90-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-[[2,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-1,3-phenylene]bis(azo)]bisnaphthalene-1-sulphonate
224-924-0 4553-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[(4,6-dianilino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbene-2,2'-disulphonate
205-117-2 133-66-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[1-[[(2,4-dimethylphenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1'-biphenyl]-2,2'-disulphonate
946-997-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,4'-bis[[4-anilino-6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
241-883-4 17958-73-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dichloro-2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphonatophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]benzenesulphonate
265-633-9 65212-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate
205-741-5 149-45-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4,8-diamino-1,5-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2,6-disulphonate
220-678-3 2861-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-[(2-amino-4-hydroxyphenyl)azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate, mono[(p-nitrophenyl)azo] mono[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo] derivative
283-039-8 84522-43-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-[2-[2-[2-(dodecyloxy)ethoxy]ethoxy]ethyl] 2-sulphonatosuccinate
255-062-3 40754-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 4-hydroxy-3-[(E)-2-[4-({4-[(E)-2-(1-hydroxy-4-sulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-3-methoxyphenyl}(phenyl)methyl)-2-methoxyphenyl]diazen-1-yl]naphthalene-1-sulfonate
700-924-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxy-3-[[2-methoxy-5-methyl-4-[(4-sulphonatophenyl)azo]phenyl]azo]-7-(phenylamino)naphthalene-2-sulphonate
228-326-0 6227-14-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
243-754-8 20349-39-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 4-nitrophenyl phosphate
224-246-5 4264-83-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-oxo-2H-indazol-2-ylidene)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one)disulphonate
212-728-8 860-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate]
257-854-4 52333-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonate
274-436-7 70210-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
222-656-9 3567-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
444-050-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-437-2 70210-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2-sulphonate]
222-838-8 3626-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 7-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate
426-840-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 7-[(E)-2-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-4-hydroxy-3-[(E)-2-phenyldiazen-1-yl]naphthalene-2-sulfonic acid 7-[(E)-2-(6-amino-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-4-hydroxy-3-[(E)-2-phenyldiazen-1-yl]naphthalene-2-sulfonate
942-517-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7-[[2-(acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3-disulphonate
268-974-1 68155-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
277-155-8 72968-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-hydroxynaphthalene-1,6-disulphonate
280-631-8 83732-80-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)bis[imino(3-methylpropane-1,3-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
274-999-9 70900-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[ethyltoluenesulphonate]
280-163-4 83027-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-[(2-hydroxybenzylidene)amino]-4-nitrophenolato(2-)-N2,O1,O2]chromate(2-)
280-676-3 83733-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
258-027-0 52587-68-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
274-492-2 70236-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1,3-disulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-541-3 72252-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzene-1-sulphonato(4-)]hydroxychromate(2-)
229-054-5 6408-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
278-189-6 75314-27-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-423-1 72152-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate
249-352-9 28983-56-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-mesylphenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(2-)
259-452-4 55039-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [μ-[[7,7'-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-sulphamoylphenyl]azo]naphthalene-2-sulphonato]](6-)]]dicuprate(2-)
229-872-2 6798-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium benzene-1,3-disulphonate
212-606-4 831-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium dioxozirconium silanedione oxidandiide
910-388-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hexatitanate
815-182-4 12058-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hydrogen citrate
205-623-3 144-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium L-cystinate
265-025-3 64704-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium L-tyrosinate
274-152-3 69847-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
216-732-0 1655-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
278-562-3 76836-02-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tartrate
212-773-3 868-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tin trioxide
235-030-5 12058-66-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium {sulfonylbis[4,1-phenylenediazene-2,1-diyl(1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-5,3-diyl)]}dimethanesulfonate
700-493-9 1228180-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillate of aerobic enzymatic oxidation products of patchouli oil alpha-guaiene rich fraction
700-880-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), catalytic reformed hydrotreated light, C8-12 arom. fraction
A complex combination of alkylbenzenes obtained by the catalytic reforming of petroleum naphtha. It consists predominantly of alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 160°C to 180°C (320°F to 356°F).
285-509-8 85116-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), heavy naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-054-1 64741-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrodesulfurized thermal cracked middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulfurized thermal cracker distillate stocks. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 to C25 and boiling in the range of approximately 205° C to 400°C (401°F to 752°F).
285-505-6 85116-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrotreated light catalytic cracked
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst.
272-930-7 68921-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from the light distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9 and boiling in the range of approximately 3°C to 194°C (37°F to 382°F).
270-093-2 68410-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-053-6 64741-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), polymd. steam-cracked petroleum distillates, C5-12 fraction
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of polymerized steam-cracked petroleum distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C5 through C12.
270-735-1 68477-50-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-098-1 64741-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), sweetened middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
265-088-7 64741-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillation residue, butyl alcohols production, rectification
931-740-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disulfo copper phthalocyanine amine salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74180.
215-523-1 1328-51-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ditin pyrophosphate
239-635-5 15578-26-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DL-alanine
206-126-4 302-72-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dl-Proline, 5-oxo-, compd. with N2-coco acyl-l-arginine Et ester
305-928-2 95370-65-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
docosyl 4-hydroxybenzoate
920-338-0 109236-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodeca (lithium, sodium)-2-({4-[4-(4-{bis[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-({-sulfonato-[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl} diazenyl)anilino]-triazin-yl}-6-[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-(sulfonato--[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl)diazenyl)anilino]piperazin-yl)-triazin-ylamino]-alkyl-5-(sulfonatoalkoxy)phenyl}diazenyl)-5-[(sulfonatophenyl)diazenyl]benzensulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecahydro-3,8,8,11a-tetramethyl-5H-3,5a-epoxynaphth[2,1-c]oxepin
260-686-4 57345-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dodecane-12-lactam, manufacturing of, by-products from, distillation residues
923-400-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanedioic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:2)
285-132-9 85030-08-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, ester with 1,2-propanediol
253-462-2 37321-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, monoester with oxybis[propanediol]
619-220-9 96499-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene
246-922-9 25378-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isotridecanal from the hydroformylation of dodecene. It consists predominantly of C13-14 primary aliphatic alcohols, C22-28 dimer alcohols, C26 acetals and esters, and C>10 acid sodium salts and boils in the range of approximately 250°C to 450°C (482°F to 842°F).
271-239-8 68526-91-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl 5-oxo-L-prolinate
245-224-1 22794-26-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl lactate
228-504-8 6283-92-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyloxirane
221-781-6 3234-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DS-2920A-E
428-880-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dysprosium trinitrate
233-410-5 10143-38-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Eldew APS-307
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Elemol-rich fraction of essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from exudate by fractional distillation
947-958-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Emblic, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Phyllanthus emblica L., Euphorbiaceae.
289-817-3 90028-28-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enbucrilate
229-552-2 6606-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1600
937-130-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1800
930-447-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Erbium tetraoxide vanadium
237-037-9 13596-17-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escherichia coli dehalogenase catalyst
947-896-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escin
229-880-6 6805-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil camphor-rich of Artemisia herba-alba (Asteraceae) obtained from herb by steam distillation
946-604-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood obtained from the wood of Cupressus funebris (Cupressaceae) by steam distillation and washing - Terpenes
947-279-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood Texas obtained from the wood of Juniperus mexicana (Cupressaceae) by distillation - Cedrol
946-636-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamomum camphora (Lauraceae) obtained from leaves by steam distillation
947-255-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamon bark obtained from the bark of Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae by distillation
943-043-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cistus ladaniferus L (Cistaceae) obtained from stems and leaves by distillation
946-570-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (Umballiferae) obtained from the gum-resin by steam distillation
945-878-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Matricaria recutita (Asteraceae) obtained from flower tops by steam distillation of European origin
947-664-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential Oil of Piper nigrum L. (Family: Piperaceae). Obtained by the steam distillation of dried unripe berries.
616-894-6 8006-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by steam distillation
946-006-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterase, aryl
232-884-0 9032-73-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
esterification product of 2-hydroxypropane-1,3-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and 3-hydroxypropane-1,2-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and diphosphorus pentoxide
700-757-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of castor oil and tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione
700-064-6 2105830-60-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of castor oil and tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione
700-064-6 2105830-60-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol with n-heptanoic acid and n-octanoic acid and n-decanoic acid
816-315-9 70024-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Grape seeds, Vitis vinifera L. (Vitaceae), extract with hexadecanoyl chloride
941-319-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification reaction of fatty acids, C16-18 and C18-unsatd.; 3,4-epoxycyclohexyl methyl-3,4-epoxycyclohexan carboxylate and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester
917-830-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estr-4-ene-3,11,17-trione 3-(ethylene dithioketal) 17-(2,2-dimethylpropane-1,3-diyl ketal)
695-716-9 1174931-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
estr-4-ene-3,11,17-trione cyclic 3-(1,2-ethanediylmercaptole)
920-684-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estr-4-ene-3,17-dione
211-995-8 734-32-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estradiol
200-023-8 50-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
619-290-0 97780-06-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethane-1,2-bis(aminium) methylphosphonate
483-300-8 99580-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2,2'-[1,2-ethanediylbis(oxy)]bis-, reaction products with 3-(triethoxysilyl)-1-propanamine
813-152-5 152261-44-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-(ethenylthio)-
608-554-0 3090-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monobutyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monobutyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C8 to C14 and boiling in the range of approximately 210°C to 310°C (410°F to 590°F).
310-287-7 161907-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-ethoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monoethyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monoethyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C6 to C12 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
310-288-2 161907-78-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-methoxy-, manufacture of, by-products from, esters with boric acid
310-290-3 161907-80-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl (1R,4R,6S,7Z,15R,17R)-17-({7-methoxy-8-methyl-2-[4-(propan-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]quinolin-4-yl}oxy)-13-methyl-2,14-dioxo-3,13-diazatricyclo[13.3.0.0^{4,6}]octadec-7-ene-4-carboxylate
618-843-3 923604-57-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate
221-178-8 3025-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1