Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 09 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96158 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-Naphthalenecarboxylic acid, 4-[2-[5-substituted-2-methoxyphenyl]diazenyl]-3-hydroxy-, calcium salt (2:1)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 5(or 8)-amino-, coupled with diazotized aniline, diazotized, coupled with diazotized 4-aminobenzenesulfonic acid and m-phenylenediamine
305-478-7 94552-32-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Naphthalenesulfonic acid, 7-amino-4-hydroxy-3,8-bis[[4-[[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl]phenyl]azo]-, trisodium salt
612-028-6 607724-47-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitro-p-phenylenediamine
226-164-5 5307-14-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-nitrophenyl acetate
210-233-1 610-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-o-tolylethanol
243-349-6 19819-98-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-octyldodecyl 5-oxo-L-prolinate
253-604-3 37673-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxo-2-[(4aS,4bS,5aS,6aS,6bS,9aR,10aS,10bS)-4a,6a,8,8-tetramethyl-2-oxo-2,5a,6,6a,9a,10,10a,10b,11,12-decahydronaphtho[2’,1’:4,5]oxireno[5,6]indeno[1,2-d][1,3]dioxol-6b(4aH)-yl]ethyl acetate
607-542-2 25092-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-oxocyclohexane-1,1,3,3-tetrapropionic acid
225-833-9 5107-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Pentanone, O,O',O''-(ethenylsilylidyne)trioxime
700-810-0 58190-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenoxyethanol; phosphoric acid
609-691-9 39464-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethanol
200-456-2 60-12-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-phenylethyl 2-cyanoprop-2-enoate
700-840-4 160583-22-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanamine, compd. with boron trifluoride, reaction products with Bu glycidyl ether
270-846-5 68478-97-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-, (2E)-
609-453-4 37630-52-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, phosphate
915-618-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, polymer with 1,6-diisocyanatohexane
677-640-8 264888-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C6-12-alkyl esters
292-081-6 90530-40-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-substitutedalkyl N-{3-acetamido-4-[(2-cyano-4,6-disubstitutedphenyl)diazenyl]phenyl}-N-benzyl-β-alaninate
809-877-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethyl prop-2-enoate
700-319-1 117646-83-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-(2-{1,3,3-trimethyl-1H,2H,3H-benzo[g]indol-2-ylidene}ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl]ethenyl}-1,1,3-trimethyl-1H-benzo[e]indol-3-ium 4-methylbenzene-1-sulfonate
420-680-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[1,1'-biphenyl]-4-carbonyl}benzoic acid
700-862-4 42797-18-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-({3,5-dimethyl-4-[(oxiran-2-yl)methoxy]phenyl}methyl)-2,6-dimethylphenoxy]methyl}oxirane
439-910-1 93705-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11ß-hydroxy-16alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
601-489-9 1176-81-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2H,3H-thieno[3,4-b][1,4]dioxine
415-450-7 126213-50-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-1-Benzopyran-2-methanol, alpha,alpha'-[[(phenylmethyl)imino]bis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, (alphaR,alpha'R,2R,2'S)-rel-
618-043-4 876666-07-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2H-Pyran, 2-[4'-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-3',5'-difluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl]-5-ethyltetrahydro-
616-651-4 787582-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5R,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-sulfooxyoxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
701-054-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3',5'-dichloro-4'-ethyl-2'-hydroxypalmitanilide
406-200-8 117827-06-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-hydroxyacetophenone
204-494-0 121-71-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-nitroacetophenone
204-504-3 121-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3(or 4)-(4-methylpenten-3-yl)cyclohex-3-ene-1-methyl acetate
276-650-6 72403-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-bis[(4-amino-2,5-disulphophenyl)amino]-6,13-dichlorotriphenodioxazine-4,11-disulphonic acid
279-008-3 78925-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,10-diamino-6,13-dichloro-2-((6-(((4-(1,1-dimethylethyl)phenyl)sulfonyl)amino)-2-naphthalenyl)sulfonyl)-4,11-triphenodioxazinedisulfonic acid, lithium potassium sodium salt
440-770-9 371921-63-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)bispropylamine
219-588-7 2469-55-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[N-cyclohexyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonamide]
245-728-1 23552-74-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-[[4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]imino]bispropiononitrile
267-758-4 67923-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-dicyclohexyl-1,1'-methylenebis(4,1-phenylene)diurea
406-370-3 58890-25-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-ethylenedioxybis(propylamine)
221-067-4 2997-01-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-thiodi(propionic acid)
203-841-3 111-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propene
206-840-6 382-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,4-pentafluorobut-1-ene
206-775-3 374-27-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctane-1-thiol
628-448-8 34451-26-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl 2-chloroacrylate
801-260-5 96383-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-dodecafluorodeca-1,9-diene
217-288-0 1800-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-Dimethoxyestr-5(10)-en-17-one
606-278-5 19257-34-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethyl-8,9-dinorbornan-2-one
214-804-6 1195-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5,6-tetrachloro-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3,6-dihydroxyxanthen-9-yl)benzoic acid, aluminium salt
282-941-9 84473-86-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trifluoro-4'-[(1s,4r)-4-propylcyclohexyl]-1,1'-biphenyl
603-547-9 132123-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4,5-trimethoxycinnamic acid
201-999-8 90-50-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichloro-N-[5-chloro-4-(2-{4-[(2-hexyldecyl)oxy]benzenesulfonyl}butanamido)-2-hydroxyphenyl]benzamide
459-290-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dichlorophenyl isocyanate
203-026-2 102-36-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dicyanoaniline
260-370-6 56765-79-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile
609-091-7 35202-54-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,4-dimethoxyphenethylamine
204-376-9 120-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl alcohol
201-815-6 88-26-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diaminobenzoic acid
208-621-0 535-87-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine
252-091-3 34562-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-diiodosalicylic acid
205-124-0 133-91-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethyl-1,2-dioxolane-3,5-diol
237-438-9 13784-51-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6,9,12-tetraoxahexadecan-1-ol
216-322-1 1559-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(4-chlorophenyl)-1H,2H,4H,5H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(4-chlorophenyl)-1H,2H,4H,5H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(4-tert-butylphenyl)-1H,2H,4H,5H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
416-250-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis(diethylamino)-9-[2-(ethoxycarbonyl)phenyl]xanthylium chloride
219-233-6 2390-63-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis({[1,1'-biphenyl]-4-yl})-1H,2H,4H,5H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
413-920-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-bis[4-(octadecylsulfanyl)phenyl]-1H,2H,4H,5H-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
433-930-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,6-dimethylheptan-2-ol
801-829-8 1247790-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,11,15-tetramethylhexadec-1-en-3-ol
208-008-8 505-32-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene
236-719-3 13466-78-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-bis(diethylamino)phenoxazin-5-ium nitrate
277-539-5 73570-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dihydropurin-6-one;sodium
816-307-5 45738-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyl-1-octyl acetate
244-034-6 20780-49-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyl-6-octenyl 2-methylcrotonate
246-426-2 24717-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-1-en-3-ol
242-358-2 18479-49-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-en-3-ol
242-359-8 18479-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enyl isobutyrate
202-616-7 97-89-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienenitrile
225-918-0 5146-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethylocta-2,6-dienyl acetate
240-458-0 16409-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloctanal
227-810-9 5988-91-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,9-bis(2,6-di-tert-butyl-4-methylphenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane
410-290-4 80693-00-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-(4-amino-3-methyl-5-sulphonatophenyl)-1-(4-amino-3-sulphonatophenyl)methylene)cyclohexa-1,4-dienesulphonic acid
221-816-5 3244-88-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1-ethoxyethoxy)-3,7-dimethylocta-1,6-diene
255-138-6 40910-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(1H-benzimidazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-benzopyrone
248-451-4 27425-55-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl chloride
257-840-8 52314-67-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-(1,3-DIOXOLAN-2-YL)ETHYL)-7,8-DIMETHOXY-1H-BENZO[d]AZEPIN-2-ONE
617-898-0 866462-52-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)propanenitrile
609-105-1 35249-62-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)(1H,3H)quinazoline-2,4-dione
225-795-3 5081-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
255-207-0 41078-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-CHLOROETHYL)-9-HYDROXY-2-METHYL-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE HYDROCHLORIDE (1:1)
617-648-0 849727-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-1H,3H-quinazoline-2,4-dione
214-897-3 1207-75-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-hydroxyethyl)-p-phenylenediammonium sulphate
298-995-1 93841-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[(1Z)-(2,4-difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl}ethyl)-2-methyl-4H,6H,7H,8H,9H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
603-689-1 132961-05-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(2-{4-[2-(4-cyanophenyl)vinyl]phenyl}vinyl)benzonitrile
419-060-8 79026-02-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4,5-trimethoxybenzylidene)pentane-2,4-dione
807-059-9 945558-97-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propanenitrile
610-465-7 49621-56-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N-octadecylpropanamide
700-596-9 14442-94-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal
811-285-3 1637294-12-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(4-isobutylcyclohexyl)propanal
940-042-5 1254940-85-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-yl)-2,2-dimethylpropanenitrile
814-345-7 2003244-43-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(allyloxy)propane-1,2-diol
204-620-4 123-34-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(amidinothio)propionic acid
226-430-0 5398-29-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(aminosulphonyl)-4-chlorobenzoyl chloride
274-288-3 70049-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(benzothiazol-2-yl)-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carbonitrile
274-668-9 70546-25-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(biphenyl-4-yl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
700-341-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(C6-16, (even numbered) and C16 unsaturated alkyl)-4-(C7-17 (odd numbered) and C17 unsaturated alkylidene)-oxetan-2-one
700-132-5 863782-35-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(chlorodimethylsilyl)propyl methacrylate
246-377-7 24636-31-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(D-gluconoylamino)propyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium chloride
257-440-3 51812-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-imino-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-885-3 52372-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(diethylamino)-7-oxo-7H-[1]benzopyrano[3',2':3,4]pyrido[1,2-a]benzimidazole-6-carbonitrile
257-884-8 52372-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(dimethoxymethylsilyl)propanethiol
250-426-8 31001-77-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(hydroxyphenylphosphinyl)propanoic acid
411-200-6 14657-64-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(isodecyloxy)propylammonium acetate
249-166-8 28701-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-(p-cumenyl)propionaldehyde
231-885-3 7775-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-({6-[(2-cyanoethyl)amino]hexyl}amino)propanenitrile
700-129-9 2004-62-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(1S)-1-(methylamino)ethyl]phenol
805-518-8 894079-42-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylbutanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylbutanoate
700-255-4 31775-89-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(3R)-3-amino-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-9-yl]propanoic acid
923-144-4 1182722-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
269-943-5 68391-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-amino-6-bromo-5,8-dihydro-1-hydroxy-8-imino-5-oxo-2-naphtyl)amino]-N,N,N-trimethylanilinium chloride
268-544-3 68123-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]pentane-2,4-dione
820-605-0 30881-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(4R)-4-(propan-2-yl)cyclohex-1-en-1-yl]propanal
700-886-5 1378867-81-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[(aminoiminomethyl)thio]propanesulphonic acid
244-520-8 21668-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-(2-cyanoethoxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
274-407-9 70210-10-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[2-(acetyloxy)ethyl][4-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]amino]propiononitrile
269-950-3 68391-42-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]propiononitrile
255-127-6 40880-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]aminopropyl]trimethylammonium methyl sulphate
276-896-4 72828-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-[tris(acetoxy)silyl]propyl methacrylate
257-407-3 51772-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-acetamido-5-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
254-879-2 40306-75-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonic acid
202-523-1 96-67-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-hydroxybenzenesulphonic acid
202-662-8 98-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-4-methoxybenzenesulphonic acid
202-667-5 98-42-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid
201-989-3 90-40-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-amino-N,N,N-trimethylanilinium trichlorozincate(1-)
812-526-5 53831-80-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzenesulphonic acid
204-473-6 121-47-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexan-1-ol
239-717-0 15647-11-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropan-1-ol
205-864-4 156-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopropylmethylamine
228-544-6 6291-84-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminopyrazine-2-carboxylic acid
226-558-7 5424-01-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromo-5-fluoro-1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
821-180-4 1417421-99-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoanisole
219-264-5 2398-37-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-bromoquinoline
226-237-1 5332-24-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11(6H)-one 5,5-dioxide
247-865-2 26638-53-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-chloroaniline
203-581-0 108-42-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Cyclohexyl-2-cyclohexylimino-5-(4-diethylamino-2-methoxyphenyl)methylenoxazolidine-4-one
457-890-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diazo-3,4-dihydro-4-oxonaphthalene-1-sulfonyl chloride
253-042-9 36451-09-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-diethylaminophenol
202-090-9 91-68-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-hexane
435-790-1 297730-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4,6-difluoro-7-(pentyloxy)dibenzo[b,d]furan
942-871-8 1799569-89-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxy-4-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}benzaldehyde
602-769-3 122397-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-ethoxyandrosta-3,5-dien-17-one
619-264-9 972-46-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Ethyl-1-methyl-1H-imidazolium 1,1,1-trifluoromethanesulfonate (1:1)
680-002-1 145022-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Fluor-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl-4-boronic acid
620-455-4 524709-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-fluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
936-120-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-2'-methoxy-2-naphthanilide
205-206-6 135-62-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4'-methoxy-2-naphthanilide
202-190-2 92-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methoxy-5-nitrophenyl)azo]-N-(3-nitrophenyl)naphthalene-2-carboxamide
229-313-2 6471-49-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-4-[(2-methyl-5-nitrophenyl)azo]-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
229-245-3 6448-95-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxy-p-anisaldehyde
210-694-9 621-59-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-hydroxypropiononitrile
203-704-8 109-78-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers reaction product with 3-(cyclohexylamino)propane-1-sulfonic acid and N,N-dimethylcyclohexanamine
926-601-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Mercaptopropyl-functionalized silica gel
945-952-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
700-408-5 103429-90-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methoxyacetophenone
209-573-3 586-37-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,1-diphenylurea
236-039-7 13114-72-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1,2-benzothiazole 1,1-dioxide
812-907-6 34989-82-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-benzofuran-5-ol
807-272-7 7182-21-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-isobutylbutyl acetate
233-588-4 10250-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
201-891-0 89-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-1-phenylpyrazol-5-ylamine
214-463-3 1131-18-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-[(1-methyl-2-phenyl-1H-indol-3-yl)azo]thiazolium chloride
255-785-4 42373-04-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenal
203-527-6 107-86-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-2-butenyl salicylate
271-434-8 68555-58-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-4-phenylbutan-2-ol
260-398-9 56836-93-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methyl-5-propylcyclohex-2-enone
223-069-0 3720-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Methyl-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
700-420-0 7605-52-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylcyclopentadecan-1-one
208-795-8 541-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-methylsulphanilic acid
202-658-6 98-33-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-oxoglutaric acid
208-797-9 542-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-Pentanone, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, reaction products with 2-propyn-1-ol
271-889-2 68611-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenoxybenzylic alcohol
237-525-1 13826-35-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenyl-2-(undec-10-enamido)propanoic acid
446-800-7 175357-18-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenyl-7-[4-(tetrahydrofurfuryloxy)phenyl]-1,5-dioxa-s-indacen-2,6-dione
413-330-9 134724-55-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionic acid
207-924-5 501-52-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropionyl chloride
211-443-6 645-45-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-phenylpropyl acetate
204-569-8 122-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-pyridylmethanol
202-864-6 100-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-tert-butyladipic acid
233-759-3 10347-88-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{2-[2-(3-azaniumylpropoxy)ethoxy]ethoxy}propan-1-aminium di[(2Z)-3-carboxyprop-2-enoate]
818-033-1 1629579-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimethylammonio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)phenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimethyl)ammonium di(acetate)
431-440-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-5-methoxy-4,7-methano-1H-indene
258-296-4 53018-24-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-5-methyl-2-phenyl-, 4-[(4-C7-17-branched alkylphenyl)azo] derivs.
307-585-4 97660-72-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-Butoxy-4-ethyl-2',2'',3''-trifluoro-[1,1':4',1'']-terphenyl
812-028-8 612543-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4''-butyl-4-[difluoro(3,4,5-trifluorophenoxy)methyl]-2',3,5-trifluoro-1,1':4',1''-terphenyl
935-976-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2