Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 20 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96164 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
ethyl (2S,3S)-3-aminobicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate monohydrochloride
812-619-0 1626394-43-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate
245-048-5 22509-74-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-1H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
700-890-7 503614-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate
228-536-2 6290-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-ene-1-carboxylate
252-335-9 35044-59-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
618-690-2 90982-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-acetyl-4-methyltridec-2-enoate (E & Z isomers)
816-455-0 960253-23-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-cyano-3-oxobutanoate
700-172-3 634-55-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-ethylhexanoate
221-043-3 2983-37-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-methyl-4-oxo-6-pentylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
261-629-6 59151-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
223-529-0 3943-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,5,5-trimethylhexanoate
266-959-4 67707-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate
404-740-9 115895-09-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate
204-467-3 121-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
236-910-1 13537-82-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
249-984-5 29976-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 5-sulphamoyl-o-anisate
251-359-7 33045-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 9-oxo-9H-thioxanthene-2-carboxylate
280-960-7 83817-60-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl diphenylcarbamate
210-047-0 603-52-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanate
208-831-2 542-85-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl methyl carbonate
433-480-9 623-53-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl methyl carbonate
433-480-9 623-53-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl methyl carbonate
433-480-9 623-53-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl N-hydroxyacetimidate
234-165-7 10576-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl pyruvate
210-511-2 617-35-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl trifluoroacetate
206-851-6 383-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl undec-10-enoate
211-734-8 692-86-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylamine--boron trifluoride
200-852-5 75-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzenesulphonic acid
260-690-6 57352-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene bis[1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofuran-5-carboxylate]
217-062-1 1732-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene diformate
211-077-7 629-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene polymerisation (triethylaluminium catalysed), distillation residue, C20-40 fraction
931-746-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyltriphenylphosphonium iodide
225-245-2 4736-60-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyltris(2-hydroxyethyl)ammonium ethyl sulphate
250-796-0 31774-90-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Evernia furfuracea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Evernia furfuracea, Usneaceae.
289-860-8 90028-67-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Boswellia serrata (Burseraceae) obtained from exudate by solvent extraction
947-377-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction of heavy paraffinic distillate.
272-342-0 68814-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fats and Glyceridic oils, shea butter, unsaponifiable fraction
607-097-4 225234-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids lanolin, di-, tri- and tetraesters with pentaerythritol and rape fatty acid
947-748-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C10-30, esters with lanolin alcs.
308-121-3 97862-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with chloroacetic acid and 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
295-171-3 91845-01-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., ammonium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid ammonium salt and SDA Reporting Number: 04-006-01.
271-685-3 68604-33-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., dodecyl esters
295-648-6 92113-43-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16 and C18-22-unsatd., C16-18 and C18-unsatd. alkyl esters
292-792-1 90990-29-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) (9Z)-octadec-9-enyl esters.
701-212-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) hexadecyl esters
701-211-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) saturated and C16-20 (even numbered) unsaturated, lithium salts
701-291-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers
947-486-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-hydroxy, oligomeric reaction products with adipic acid, decanoic acid, isooctadecanoic acid, octanoic acid, pentaerythritol and stearic acid
500-320-5 130353-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, reaction products with diethylenetriamine and tall-oil fatty acids, Me maleates
806-509-1 1393571-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Et esters
285-206-0 85049-36-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-22, lithium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C22 alkyl carboxylic acid lithium salt and SDA Reporting Number: 21-006-02.
272-194-7 68783-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with 4,5-dihydro- 2-nortall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanol and tall-oil fatty acids
948-074-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, ethoxylated
614-587-1 68551-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, diisooctadecyl esters
500-481-1 161025-24-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine
500-382-3 157707-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C5-10 (linear and branched), mixed esters with pentaerythritol
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C6-19-branched, copper(2+) salts
269-634-5 68308-19-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-16, 2-sulfopropyl esters, sodium salts
827-581-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18-branched and linear, esters with trimethylolpropane
288-726-6 85883-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C9-13-neo-, potassium salts
295-362-1 92044-83-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco, tetraesters with bis[2,2-bis(hydroxymethyl)butyl] adipate
700-772-5 1190961-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, montan-wax, lithium salts
297-076-2 93334-04-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, safflower-oil, Et esters
293-106-3 91051-53-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, soya, iso-Pr esters
305-857-7 95193-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, compds. with (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propanediamine (2:1)
295-184-4 91845-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, compds. with triethanolamine
268-638-4 68132-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, iron salts
263-009-0 61788-81-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, magnesium salts
266-942-1 67701-23-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine
272-905-0 68919-79-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, vegetable-oil, esters with sterols, mixed with vegetable-oil glycerides
273-605-2 68990-51-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, vegetable-oil, polymd., unreacted fraction
273-100-7 68937-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues.
944-188-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fenugreek, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Trigonella foenum-graecum, Leguminosae.
283-415-1 84625-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ferbam
238-484-2 14484-64-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fir, Abies alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Abies alba, Pinaceae.
289-870-2 90028-76-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fir, Abies balsamea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Abies balsamea, Pinaceae.
285-364-0 85085-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluocortolone
205-811-5 152-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluoren-9-one
207-630-7 486-25-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 4-tert-butylphenol
500-300-6 111411-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde, reaction products with N,N-dimethylbenzenamine and N-methylbenzenamine, oxidized, hydrochlorides
281-506-0 83968-28-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Frits, chemicals and bismuth oxide
947-960-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fructose-1,6-Diphosphate, raw: Glucose anaerobically fermented by Saccharomyces cerevisiae, concentrated, phosphorylated
944-754-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
FTC-ME
475-870-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fuels, diesel
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 163°C to 357°C (325°F to 675°F).
269-822-7 68334-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fuels, diesel
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 163°C to 357°C (325°F to 675°F).
269-822-7 68334-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fumes, silica
Amorphous silicon dioxide particles from the volatilization and vaporization of furnace feed materials in the manufacture of ferrosilicon and silicon.
273-761-1 69012-64-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fumes, silica
Amorphous silicon dioxide particles from the volatilization and vaporization of furnace feed materials in the manufacture of ferrosilicon and silicon.
273-761-1 69012-64-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadolinium
231-162-2 7440-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadolinium oxide sulfide (Gd2O2S), praseodymium-doped
271-826-9 68609-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadolinium oxide sulfide (Gd2O2S), ytterbium-doped
271-829-5 68609-44-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GAMMA-CYCLODEXTRINE, 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-OCTABROMO-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-OCTADEOXY-
611-044-0 53784-84-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils (petroleum), straight-run, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 282°C to 349°C (540°F to 660°F).
272-818-8 68915-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils, paraffinic
A distillate obtained from the redistillation of a complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the effluents from a severe catalytic hydrotreatment of paraffins. It boils in the range of approximately 190°C to 330°C (374°F to 594°F).
300-227-8 93924-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GASIR1
455-790-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl butyrate
203-381-3 106-29-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl formate
203-339-4 105-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl isobutyrate
219-062-7 2345-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl phenylacetate
203-014-7 102-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl propionate
203-344-1 105-90-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, amorphous silica and sodium chloride, recovery products from germanium refining
947-836-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ginger, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zingiber officinalis, Zingiberaceae.
283-634-2 84696-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glass, oxide, chemicals
This category encompasses the various chemical substances manufactured in the production of inorganic glasses. For purposes of this category, 'glass' is defined as an amorfous, inorganic, transparent, translucent or opaque material traditionally formed by fusion of sources of silica with a flux, such as an alkali-metal carbonate, boron oxide, etc. and a stabilizer, into a mass which is cooled to a rigid condition without crystallization in the case of transparent or liquid-phase separated glass or with controlled crystallization in the case of glass-ceramics. The category consists of the various chemical substances, other than by-products or impurities, which are formed during the production of various glasses and concurrently incorporated into a glass mixture. All glasses contain one or more of these substances, but few, if any, contain all of them. The elements listed below are principally present as components of oxide systems but some may also be present as halides or chalcogenides, in multiple oxidation states, or in more complex compounds. Trace amounts of other oxides or chemical compounds may be present. Oxides of the first seven elements listed* comprise more than 95 percent, by weight, of the glass produced. @Aluminium*@Lead@Boron*@Lithium@Calcium*@Manganese@Magnesium*@Molybdenum@Potassium*@Neodymium@Silicon*@Nickel@Sodium*@Niobium@Antimony@Nitrogen@Arsenic@Phosphorus@Barium@Praseodymium@Bismuth@Rubidium@Cadmium@Selenium@Carbon@Silver@Cerium@Strontium@Cesium@Sulfur@Chromium@Tellurium@Cobalt@Tin@Copper@Titanium@Germanium@Tungsten@Gold@Uranium@Holmium@Vanadium@Iron@Zinc@Lanthanum@Zirconium
266-046-0 65997-17-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
glucan 1,4-alpha-maltohydrolaseIUBMB 3.2.1.133
630-523-5 160611-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glucanase, endo-1,3(4)-β-
263-462-4 62213-14-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glucanase, β-
232-979-7 9074-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C14-18
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 trialkyl glyceride and SDA Reporting Number: 17-001-00.
266-945-8 67701-27-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C14-22 mono-
273-607-3 68990-53-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C16-18 mono-, di- and tri-, hydrogenated, citrates
947-398-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl
277-452-2 73398-61-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, tall-oil mono-
263-034-7 61789-12-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, vegetable-oil mono- and di-, hydrogenated
307-031-1 97488-92-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerol trimyristate
209-099-7 555-45-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycery 1,2-diacetate-3-(9,10-)epoxyoctadecanate
810-432-9 1487263-87-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine hydrochloride
227-841-8 6000-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine max. (L.) Merr. (Fabacee) aqueous alcoholic ext., concentrate by sequential extractions and filtration
938-980-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycine, N-acetyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]valyl-, ethyl ester
609-496-9 379685-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Golden Yellow Continuous
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Grafene
801-282-5 1034343-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gum benzoin, Siam
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. (Styrax, Styracaceae).
232-556-7 9000-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Haematoxylin
208-237-3 517-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HDI oligomers, oxadiazintrione
942-994-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptanoic anhydride
210-940-5 626-27-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptasodium bis[4-hydroxy-5-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-3-[(2-hydroxy-3-nitro-5-sulphophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cobaltate(7-)
277-761-2 74196-18-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Heptyl undec-10-enoate
268-850-7 68141-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hex-3-en-1-yl acetate
911-593-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexa-1,5-diene
209-754-7 592-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexacos-1-ene
242-615-9 18835-33-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecyl lactate
252-478-7 35274-05-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecyl(2-hydroxyethyl)dimethylammonium dihydrogen phosphate
287-619-1 85563-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexadecyltrimethylammonium toluene-p-sulphonate
205-324-8 138-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with 4-Hydroxybutyl acrylate
929-915-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexamethylene diisocyanate, oligomers, reaction products with Bis-(Trimethoxysilylpropyl)amine
918-105-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexane-1,6-diyl bis{[3-(trimethoxysilyl)propyl]carbamate}
689-267-8 501925-98-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium (R)-carboxy(phosphono)methanolate (S)-carboxy(phosphono)methanolate
616-639-9 78620-07-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 4-[3-(2-bromoprop-2-enamido)benzamido]-6-[(E)-2-[5-(2,3-dibromopropanamido)-2-sulfophenyl]diazen-1-yl]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonate 6-[(E)-2-[5-(2-bromoprop-2-enamido)-2-sulfophenyl]diazen-1-yl]-4-[3-(2-bromoprop-2-enamido)benzamido]-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulfonate
941-899-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 4-amino-3-[2-(5-{[4-chloro-6-({3-[2-(sulfooxy)ethanesulfonyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-2-sulfophenyl)diazen-1-yl]-6-[2-(1,5-disulfonaphthalen-2-yl)diazen-1-yl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
401-310-2 93912-64-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hexasodium 5-({4-chloro-6-[{2-[(4-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfonato-7-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}phenyl)sulfonyl]ethyl}(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-4-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate
943-299-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexasodium tungstate hydrate
412-770-9 12141-67-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl butyrate
220-136-6 2639-63-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl hexanoate
228-952-4 6378-65-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl methacrylate
205-521-9 142-09-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexyl propionate
219-495-1 2445-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hexylamine
203-851-8 111-26-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hibiscus abelmoschus, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Hibiscus abelmoschus, Malvaceae.
282-891-8 84455-19-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrazinecarboximidamide, 2-[(2-hydroxyphenyl)methylene]-, reaction products with 2-undecanone
270-151-7 68411-85-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbon waxes (petroleum), oxidized, Me esters
271-626-1 68602-85-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C12-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
701-198-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C16, isoalkanes, <2% aromatics
946-885-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C17, isoalkanes, cyclics,
939-601-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C20, n-alkanes,
923-583-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lights
308-132-3 97862-82-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C4 and C8, butene concentrator by-product
A complex combination of hydrocarbons produced during butylene concentrate production. It consists predominantly of C4 and C8 hydrocarbons.
271-739-6 68606-29-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5, ethylene-manuf.-by-product, hydrogenated
295-765-2 92128-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-11, hydrotreated, dearomatized
A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics to naphthenes by catalytic hydrogenation.
297-852-0 93763-33-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
928-136-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-733-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-725-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen (benzyl)[4-[[4-[benzylethylamino]phenyl](2,4-disulphonatophenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)ammonium, sodium salt
222-476-0 3486-30-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
277-091-0 72928-81-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-)
257-791-2 52256-39-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [29H,31H-phthalocyaninesulphonato(2-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(1-), compound with (Z)-octadec-9-enylamine (1:1)
288-107-0 85650-96-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-), compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
287-257-4 85443-67-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [3-[[1-[anilinocarbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
304-519-6 94276-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(diethylamino)-2',4'-disulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]diethylammonium, aluminium salt
240-006-2 15876-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(dimethylamino)-α-(2-hydroxy-3,6-disulphonato-1-naphthyl)benzylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium, monosodium salt
221-409-2 3087-16-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium, monosodium salt
228-058-4 6104-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[[4-(diethylamino)-o-tolyl][4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt
227-511-3 5863-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-[ethyl[(3-sulphonatobenzyl)amino]-o-tolyl]methylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(3-sulphonatobenzyl)ammonium, sodium salt
229-390-2 6505-30-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[2-(3-chlorophenyl)-2,4-dihydro-4-[[2-hydroxy-5-mesylphenyl]azo]-5-methyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)]chromate(1-)
275-660-8 71598-35-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[2-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]benzoato(2-)]chromate(1-), compound with 2-ethylhexylamine (1:1)
275-864-7 71701-15-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[2-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-5-sulphamoylbenzoato(2-)]chromate(1-)
264-561-5 63910-74-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1-sulphonamidato(2-)]chromate(1-)
250-054-6 30112-70-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen bis[3-[[1-(3-chlorophenyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-hydroxy-N-methylbenzenesulphonamidato(2-)]cobaltate(1-)
289-070-3 85959-75-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen hydroxy[2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3-nitrobenzylidene)amino]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(1-), compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
287-267-9 85455-32-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen peroxide--urea
204-701-4 124-43-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogen tetrabutylphosphanium difluoride
471-140-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen tetrasodium bis[2-[[6-[[4-chloro-6-[3-sulphoanilino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]benzoato(4-)]chromate(5-)
277-492-0 73507-17-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogenation products of (esterification products of 2-ethylhexan-1-ol with (Estolide formation products of oleic acid and Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd. (branched or linear)).
696-271-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrolyzed Quinoa
825-815-6 227025-12-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrotreated mixture of middle straight-run gas oil and soybean oil
479-410-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxyaluminium distearate
206-101-8 300-92-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxylamine-O-sulphonic acid
220-971-6 2950-43-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydroxylamines, di-C16-18 (even numbered) alkyl
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxyoctadecanoic acid, monoester with glycerol
215-355-9 1323-42-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ichthammol
A complex product obtained by the sulfonation and ammoniation of the distillation product from bituminous schists. It may contain saturated and unsaturated hydrocarbons, nitrogen bases and thiophene derivatives.
232-439-0 8029-68-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ichthyolic acid, sodium salt
215-671-7 1340-06-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Icosanoic acid
208-031-3 506-30-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 2-(C9-19 and C9-19-unsatd. alkyl)-1-[(C10-20 and C10-20-unsatd. amido)ethyl]-4,5-dihydro-1-Me, Me sulfates
296-019-9 92201-88-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 2-C4-8-alkyl-1-(2-carboxyethyl)-4,5-dihydro-3-(hydroxyethyl), hydroxides, sodium salts
275-085-2 70983-43-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indigofera tinctoria, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Indigofera tinctoria, Leguminosae.
283-892-6 84775-63-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1