Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 20 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96164 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,1',1'',1'''-ethylenedinitrilotetrapropan-2-ol
203-041-4 102-60-3 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1',1''-nitrilotripropan-2-ol
204-528-4 122-20-3 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,1,2,2-tetramethylethylene)dibenzene
217-568-2 1889-67-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,1,3-trimethylpropane-1,3-diyl)bis(cyclohexane)
254-227-7 38970-72-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,1-dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bisbenzene
228-846-8 6362-80-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
221-112-8 3006-93-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,3-phenylenedicarbonyl)bis[2-methylaziridine]
231-617-5 7652-64-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(1,3-Phenylenedicarbonyl)diazepan-2-one
616-020-3 7381-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(2,3-dimethylbutane-2,3-diyl)bis[4-(propan-2-yl)benzene]
449-400-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(4-chlorobutylidene)bis[4-fluorobenzene]
221-998-6 3312-04-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(4-methyl-1,3-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione
229-175-3 6422-83-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(benzene-1,3-diyldimethanediyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione)
695-930-2 13676-53-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(chlorophenylmethylene)bis[4-methoxybenzene]
255-002-6 40615-36-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene]
284-366-9 84852-53-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-methylpropoxy)benzene]
306-832-3 97416-84-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(isopropylidene)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzene]
244-617-5 21850-44-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea)
416-600-4 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-4,1-phenylene)bis(3-butylurea)
416-600-4 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(methylenedi-p-phenylene)bismaleimide
237-163-4 13676-54-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(methylimino)dipropan-2-ol
224-536-1 4402-30-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol
254-075-1 38668-48-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[(3-{bis[3-(dimethylamino)propyl]amino}propyl)imino]dipropan-2-ol
816-324-8 2044770-20-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bis[3-acetyl-4-aminoanthraquinone]
250-961-7 32220-82-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[(6-phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino]bisanthraquinone
223-912-2 4118-16-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[[3-(dimethylamino)propyl]imino]bispropan-2-ol
264-261-4 63469-23-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[ethane-1,2-diylbis(thio)]bisbenzene
210-723-5 622-20-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[iminobis(ethyleneiminoethylene)]bis[3-(octadecenyl)pyrrolidine-2,5-dione]
264-637-8 64051-50-9 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,1'-[methylenebis(oxy)]dibutane
219-909-0 2568-90-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[methylenebis(sulphonyl)]diethylene
221-909-0 3278-22-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-[oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
212-133-3 764-99-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-azobis(1-cyclohexanecarbonitrile)
218-254-8 2094-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-carbonylbis-1H-imidazole
208-488-9 530-62-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-diethyl[3,3'-bianthra[1,9-cd]pyrazole]-6,6'(1H,1'H)-dione
224-115-2 4203-77-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-dithiobis[hexahydro-2H-azepin-2-one]
245-910-0 23847-08-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-ethan-1,2-diylbisbenzene, brominated
700-158-7 1092834-40-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-iminodipropan-2-ol
203-820-9 110-97-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(ethylferrocene)
310-202-3 37206-42-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis(p-phenyleneoxy)dipropan-2-ol
204-137-9 116-37-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-isopropylidenebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzene]
246-850-8 25327-89-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)]dipropanol
701-124-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol
701-173-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol
701-040-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oligomeric reaction products of 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) and oxydipropanol and oligomerization reaction products of oxydipropanol
701-041-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-trans-cyclohexane-1,4-diyldiurea
813-604-1 68533-01-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1'-{(phenylmethanediyl)bis[(3-substituted benzene-4,1-diyl)diazene-2,1-diyl{1-[3-(dimethylamino)propyl]-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-5,3-diyl}]}dipyridinium chloride lactate salts
700-136-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane
700-684-7 80793-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorotetradecane
432-570-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-methoxybutane; 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)propane
422-270-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,5-undecafluoro-4-(trifluoromethyl)pentane
206-575-6 355-04-4 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
216-600-2 1623-05-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1