Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

Last updated 09 september 2019. Database contains 22411 unique substances and contains information from 96158 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
228-762-1 6358-09-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-methyl-4-propyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
248-383-5 27277-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminothiazol-4-acetic acid
249-769-6 29676-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylheptanol
296-229-0 92368-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl benzoate
226-685-8 5451-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
259-210-8 54546-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
245-821-7 23680-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate
228-291-1 6219-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
611-278-3 55502-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylethyl acetate
244-543-3 21722-83-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethoxymethyl-1-phenylhept-1-ene
262-413-4 60763-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2,6,6-trimethyl-9-methylenebicyclo[3.3.1]nonane
272-447-1 68845-00-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-methylbutane
618-804-0 919-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl malonate
827-072-3 100074-94-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl methylenemalonate
817-217-9 116280-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-N-hydroxybenzenecarboximidamide
618-095-8 879-57-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
606-080-9 18637-00-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl ethyl carbonic acid ester
809-934-0 627034-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl methacrylate
219-135-3 2370-63-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
259-502-5 55150-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-3-methylpyrazine
239-799-8 15707-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one
248-514-6 27538-10-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexan-1-ol, ethoxylated, esters with acrylic acid
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-156-4 62722-22-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2