Naar content
Naar content

Geregistreerde stoffen

Geregistreerde stoffen

De gegevens zijn afkomstig van bij ECHA ingediende registratiedossiers en zijn een weergave van de situatie op de datum die aangegeven is als meest recente bijwerking. De totalehoeveelheidsklasse wordt vastgesteld op basis van alle dossiers, met uitzondering van hoeveelheden waarvoor vertrouwelijkheid wordt ingeroepen en hoeveelheden die worden gebruikt als tussenproduct voor de vervaardiging van een andere chemische stof. De gepubliceerde totalehoeveelheidsklasse komt niet noodzakelijk overeen met de geregistreerde hoeveelheidsklasse(n).

Houd er rekening mee dat sommige informatie over geregistreerde stoffen eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

Informatie over de chemische eigenschappen van geregistreerde stoffen is rechtstreeks toegankelijk via eChemPortal

The REACH registered substance factsheets portal will be upgraded from the 9th November. Please be aware there may be intermittent unavailability while work in ongoing. The new and updated data elements will be calculated and inserted as soon as possible thereafter, but it may take a week or two to have everything fully in place.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
(2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
250-002-2 30018-16-7 null Intermediate Individual Intermediate Use Only 18-03-2020 View substance registered dossier
(2-ethoxy-1-methyl-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
250-002-2 30018-16-7 null Intermediate Joint Intermediate Use Only 24-05-2020 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1