Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 21 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
Lithium [2H4]tetrahydroborate(1-)
239-291-6 15246-28-3
Water-react. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2,4,5-trimethyl-3-furanilide
249-194-0 28730-17-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Chloronaphthalene
247-120-1 25586-43-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diiron phosphide
215-178-7 1310-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(cyanomethyl)urea
227-736-7 5962-07-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Potassium Trifluoromethanesulfonate
608-334-4 2926-27-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Acid Red 343
612-538-9 61847-61-8
Not Classified
Notified C&L View details
Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off
Refinery gas
[A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.]
A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.
649-157-00-2
272-873-8 68919-01-7
Press. Gas
Flam. Gas 1
Muta. 1B
Carc. 1A
GHS02 GHS04 GHS08
Harmonised C&L View details
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details
Ethynylenebis[trimethylstannane]
218-324-8 2117-50-2
Flam. Sol. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS06 GHS09
Notified C&L View details
2-[10-(acetyloxy)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
607-277-2 23825-05-0
Not Classified
REACH registration C&L View details
N-acetyl-N-methylacetamide
214-207-0 1113-68-4
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
3-(trifluoromethyl)benzoyl fluoride
206-340-8 328-99-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Tris(2,3-dichloropropyl) phosphate
201-117-1 78-43-3
Carc. 2
Aquatic Chronic 2
GHS08 GHS09
Notified C&L View details
2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-665-2 25151-96-6
Not Classified
REACH registration C&L View details
Octadecanoic acid, reaction products with acetic anhydride and diethylenetriamine
283-052-9 84539-63-9
GHS05
Notified C&L View details
6-hydroxyindole
613-218-00-1
417-020-4 2380-86-1
Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)cyclopropanecarboxylic acid
618-224-8 88950-64-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(mercaptomethyl)cyclopropylacetic acid
607-540-00-1
420-240-3 162515-68-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS07 GHS09
Harmonised C&L View details
Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate
260-754-3 57472-68-1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
Eye Dam. 1
GHS05
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl methacrylate
211-708-6 688-84-6
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
REACH registration C&L View details
1-bromotetrafluoro-2-iodoethane
207-008-5 421-70-5
GHS07
Notified C&L View details
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
609-056-6 350-29-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Isooctadecanoic acid, mono-, di- and triesters with triglycerol
291-548-1 90431-25-7
Not Classified
Notified C&L View details
4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
206-352-3 330-12-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-butoxyethyl α-phenylpiperidine-1-acetate hydrobromide
262-318-8 60595-56-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Trioctylsilane
242-559-5 18765-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Vinca minor, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vinca minor, Apocynaceae.
281-686-0 84012-41-9
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
Bis[stilbene-α,β-dithiolato(2-)]nickel
249-353-4 28984-20-5
Skin Sens. 1
Resp. Sens. 1
Carc. 1A
GHS08
Notified C&L View details
[S-(R*,S*)]-2-methyl-2-(4-methylcyclohex-3-enyl)oxirane
248-839-3 28098-67-1
Notified C&L View details
4-Fluorophenyl chloroformate
609-545-4 38377-38-7
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
Trifluoroacetic trifluoroacetohydroxamic anhydride
211-677-9 684-78-6
Skin Corr. 1B
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
4-methoxy-1-naphthonitrile
227-734-6 5961-55-7
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Flunisolide
222-193-2 3385-03-3
Acute Tox. 1
GHS06
Notified C&L View details
1-[4-[3-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]propoxy]-3-methoxyphenyl]ethanone
603-745-5 133454-47-4
Acute Tox. 2
GHS06
Notified C&L View details
Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:1), reaction products with sodium hydroxide
304-802-4 94279-56-8
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1A
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
283-585-7 84682-23-5
Repr. 2
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylphenol
201-958-4 90-00-6
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Reaction mass of bis(N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium) carbonate and N-decyl-N,N-dimethyldecan-1-aminium hydrogen carbonate
451-900-9 894406-76-9
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 2
GHS05 GHS06 GHS09
REACH registration C&L View details
Loperamide
258-416-5 53179-11-6
Acute Tox. 3
GHS06
REACH registration C&L View details
2-(2-Methyl-5-nitroanilino)-4-(3-pyridyl)pyrimidine
604-858-2 152460-09-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
[ethylenebis[nitrilobis(methylene)]]tetrakisphosphonic acid, sodium salt
244-742-5 22036-77-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Strontium silicate(1:1)
236-616-3 13451-00-8
Not Classified
Notified C&L View details
Gas oils, hydrotreated
Gasoil - unspecified
[A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330 °C to 340 °C (626 °F to 644 °F).]
A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C27 and boiling in the range of approximately 330°C to 340°C (626°F to 644°F).
649-238-00-2
308-128-1 97862-78-7
Carc. 1B
GHS08
Harmonised C&L View details
4''-Ethyl-2'-fluor-4-propyl-1,1':4',1''-terphenyl
619-171-3 95759-44-7
Not Classified
REACH registration C&L View details
Phosphoric acid, isodecyl ester, potassium salt
269-889-2 68389-40-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Cyclopentene
205-532-9 142-29-0
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
GHS02 GHS07 GHS08
REACH registration C&L View details
2-ethylhexyl hydrogen -2-ethylhexylphosphonate
238-865-3 14802-03-0
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
2-methylpyrrolidine
212-144-3 765-38-8
Flam. Liq. 2
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Soaps, stocks, peanut-oil, acidulated, hydrogenated
296-507-1 92704-71-7
Not Classified
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1