Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and while we have restored most of the data, users might still encounter some remaining issues. ECHA is working to fix those as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 12 August 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
nickel dioxide
234-823-3 12035-36-8 028-004-00-8 View details
dinickel trioxide
215-217-8 1314-06-3 028-005-00-3 View details
nickel (II) sulfide
240-841-2 16812-54-7 028-006-00-9 View details
nickel sulfide
234-349-7 11113-75-0 028-006-00-9 View details
millerite
1314-04-1 028-006-00-9 View details
trinickel disulfide
nickel subsulfide
234-829-6 12035-72-2 028-007-00-4 View details
heazlewoodite
12035-71-1 028-007-00-4 View details
nickel dihydroxide
235-008-5 12054-48-7 028-008-00-X View details
nickel hydroxide
234-348-1 11113-74-9 028-008-00-X View details
nickel sulfate
232-104-9 7786-81-4 028-009-00-5 View details
[carbonato(2-)] tetrahydroxytrinickel
235-715-9 12607-70-4 028-010-00-0 View details
[µ-[carbonato(2-)-O:O’]] dihydroxy trinickel
265-748-4 65405-96-1 028-010-00-0 View details
carbonic acid, nickel salt
240-408-8 16337-84-1 028-010-00-0 View details
nickel carbonate
basic nickel carbonate
carbonic acid, nickel (2+) salt
222-068-2 3333-67-3 028-010-00-0 View details
nickel dichloride
231-743-0 7718-54-9 028-011-00-6 View details
nitric acid, nickel salt
238-076-4 14216-75-2 028-012-00-1 View details
nickel dinitrate
236-068-5 13138-45-9 028-012-00-1 View details
nickel matte
273-749-6 69012-50-6 028-013-00-7 View details
slimes and sludges, copper electrolytic refining, decopperised, nickel sulfate
295-859-3 92129-57-2 028-014-00-2 View details
slimes and sludges, copper electrolyte refining, decopperised
305-433-1 94551-87-8 028-015-00-8 View details
nickel diperchlorate
perchloric acid, nickel(II) salt
237-124-1 13637-71-3 028-016-00-3 View details
diammonium nickel bis(sulfate)
239-793-5 15699-18-0 028-017-00-9 View details
nickel dipotassium bis(sulfate)
237-563-9 13842-46-1 028-017-00-9 View details
nickel bis(sulfamidate); nickel sulfamate
nickel bis(sulfamidate)
nickel sulfamate
237-396-1 13770-89-3 028-018-00-4 View details
nickel bis(tetrafluoroborate)
238-753-4 14708-14-6 028-019-00-X View details
formic acid, copper nickel salt
268-755-0 68134-59-8 028-021-00-0 View details
formic acid, nickel salt
239-946-6 15843-02-4 028-021-00-0 View details
nickel diformate
222-101-0 3349-06-2 028-021-00-0 View details
nickel acetate
239-086-1 14998-37-9 028-022-00-6 View details
nickel di(acetate)
206-761-7 373-02-4 028-022-00-6 View details
nickel dibenzoate
209-046-8 553-71-9 028-024-00-7 View details
nickel bis(4-cyclohexylbutyrate)
223-463-2 3906-55-6 028-025-00-2 View details
nickel(II) stearate
nickel(II) octadecanoate
218-744-1 2223-95-2 028-026-00-8 View details
nickel dilactate
16039-61-5 028-027-00-3 View details
nickel(II) octanoate
225-656-7 4995-91-9 028-028-00-9 View details
nickel dibromide
236-665-0 13462-88-9 028-029-00-4 View details
nickel diiodide
236-666-6 13462-90-3 028-029-00-4 View details
nickel difluoride
233-071-3 10028-18-9 028-029-00-4 View details
nickel potassium fluoride
11132-10-8 028-029-00-4 View details
nickel hexafluorosilicate
247-430-7 26043-11-8 028-030-00-X View details
nickel selenate 239-125-2 15060-62-5 028-031-00-5 View details
nickel phosphinate
252-840-4 36026-88-7 028-032-00-0 View details
nickel hydrogen phosphate
238-278-2 14332-34-4 028-032-00-0 View details
dinickel diphosphate
238-426-6 14448-18-1 028-032-00-0 View details
trinickel bis(orthophosphate)
233-844-5 10381-36-9 028-032-00-0 View details
nickel bis(dihydrogen phosphate)
242-522-3 18718-11-1 028-032-00-0 View details
nickel bis(phosphinate)
238-511-8 14507-36-9 028-032-00-0 View details
phosphoric acid, calcium nickel salt
17169-61-8 028-032-00-0 View details
diphosphoric acid, nickel(II) salt
19372-20-4 028-032-00-0 View details
diammonium nickel hexacyanoferrate
74195-78-1 028-033-00-6 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2