Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 26 February 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
2-bromo-4-methoxy-6-methylpyridine
865-802-2 1227574-23-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4,4,4-trifluoro-2-hydroxy-2-methylbutanoic acid
865-803-8 1824248-50-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
8-fluoro-2,4-dimethylquinolin-3-amine
953-859-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-amino-4,4-difluoro-2,5-dimethylhexan-3-ol hydrochloride
953-860-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-oxa-7-azabicyclo[4.1.0]heptane
865-804-3 333-10-8
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
STOT SE 3
GHS02 GHS05 GHS07
Notified C&L View details
chloromethanesulfonyl fluoride
865-805-9 373-93-3
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS05 GHS06 GHS07
Notified C&L View details
1,3-dichloro-2-fluoro-4-nitrobenzene
865-806-4 393-79-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
5-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
865-808-5 1505-62-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
rac-(1s,3s)-cyclobutane-1,3-dicarboxylic acid
865-809-0 2398-16-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(4-bromo-3-chlorophenyl)ethan-1-one
865-810-6 3114-31-6
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-(2-hydroxy-3,4-dimethylphenyl)ethan-1-one
865-811-1 5384-55-4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
3-oxa-6-azabicyclo[3.1.0]hexane
865-812-7 5834-36-6
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1B
GHS02 GHS05
Notified C&L View details
3-methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
865-813-2 16982-86-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
methyl 3-(4-methoxyphenoxy)propanoate
865-814-8 18333-12-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Aquatic Chronic 3
GHS07
Notified C&L View details
3-bromo-N-methylpropanamide
865-815-3 21437-87-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-ethoxy-4-methylaniline
865-816-9 23385-44-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-2-(piperidin-1-yl)propanoic acid hydrochloride
865-817-4 24007-14-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(methoxycarbonyl)pyridine-4-carboxylic acid
865-819-5 24202-79-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-methyl-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)butan-1-amine
865-820-0 31603-07-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-hydroxy-1-methylpiperidin-2-one
865-821-6 33341-99-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-methoxythiophene-2-carbaldehyde
865-822-1 35087-46-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(cyclopropylmethyl)-4-methoxyaniline
865-823-7 39959-32-5
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-4,6-difluoropyridine
865-824-2 41404-63-1
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
1-methoxynaphthalene-2-carbaldehyde
865-825-8 50493-10-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(2-bromoethoxy)methyl]cyclopropane
865-826-3 56988-04-6
Flam. Liq. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-amino-4-(benzyloxy)-5-methoxybenzamide
865-827-9 60547-98-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-methyl-3-(methylsulfanyl)aniline
865-828-4 60710-81-8
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
6-methoxy-N-methylpyridin-3-amine
865-830-5 61771-67-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
865-831-0 70170-23-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
7-oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
865-832-6 106404-52-8
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
(1S)-1-(3-fluorophenyl)ethan-1-ol
865-833-1 126534-32-5
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-methoxy-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
865-834-7 126674-95-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
cyclooctylthiourea
865-835-2 128169-48-2
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl N-[3-(benzyloxy)-2-hydroxypropyl]carbamate
865-836-8 137618-53-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(ethanesulfonyl)acetic acid
865-837-3 141811-44-1
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
tert-butyl 3-hydroxy-2H,4H,5H,6H,7H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-6-carboxylate
865-838-9 152559-31-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-(1,3-thiazol-2-yl)aniline
865-839-4 193017-26-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
4-fluoro-3-iodobenzaldehyde
865-841-5 227609-88-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1,9-dioxa-4-azaspiro[5.5]undecane
865-842-0 402938-74-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-(pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
865-843-6 716362-05-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(4-chlorophenyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
865-844-1 721920-84-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
3-methyl-3-phenylpyrrolidine hydrochloride
865-845-7 859068-07-8
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
5-bromo-2-(trifluoromethoxy)pyridine
865-846-2 886371-77-3
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-bromo-1-[4-methoxy-3-(propan-2-yloxy)phenyl]ethan-1-one
865-847-8 945612-58-8
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2-(dimethylsulfamoyl)acetic acid
865-848-3 1010816-12-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
8-bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
865-849-9 1019016-73-9
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(1-cyclopropylethyl)-4-methoxyaniline
865-850-4 1020962-38-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
[(9H-fluoren-9-yl)methyl](methyl)amine hydrochloride
865-852-5 1187930-52-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
865-853-0 1206974-69-7
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,5-dichloro-4-fluoropyridine
865-854-6 1214350-63-6
Flam. Liq. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1