Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 17 January 2020
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
2,4-dimethylhexane
209-649-6 589-43-5 601-009-00-8 View details
4-methylheptane
209-650-1 589-53-7 601-009-00-8 View details
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 601-009-00-8 View details
3-methylheptane
209-660-6 589-81-1 601-009-00-8 View details
2,3,4-trimethylpentane
209-292-6 565-75-3 601-009-00-8 View details
3,4-dimethylhexane
209-504-7 583-48-2 601-009-00-8 View details
2,3,3-trimethylpentane
209-207-2 560-21-4 601-009-00-8 View details
ethylene
200-815-3 74-85-1 601-010-00-3 View details
propene
propylene
204-062-1 115-07-1 601-011-00-9 View details
2-methylpropene
204-066-3 115-11-7 601-012-00-4 View details
(E)-but-2-ene
210-855-3 624-64-6 601-012-00-4 View details
but-1-ene
203-449-2 106-98-9 601-012-00-4 View details
butene, mixed-1-and-2-isomers
203-452-9 107-01-7 601-012-00-4 View details
(Z)-but-2-ene
209-673-7 590-18-1 601-012-00-4 View details
1,3-butadiene
buta-1,3-diene
203-450-8 106-99-0 601-013-00-X View details
isoprene (stabilised)
2-methyl-1,3-butadiene
201-143-3 78-79-5 601-014-00-5 View details
acetylene
ethyne
200-816-9 74-86-2 601-015-00-0 View details
cyclopropane
200-847-8 75-19-4 601-016-00-6 View details
cyclohexane
203-806-2 110-82-7 601-017-00-1 View details
methylcyclohexane
203-624-3 108-87-2 601-018-00-7 View details
1,4-dimethylcyclohexane
209-663-2 589-90-2 601-019-00-2 View details
benzene
200-753-7 71-43-2 601-020-00-8 View details
toluene
203-625-9 108-88-3 601-021-00-3 View details
m-xylene
203-576-3 108-38-3 601-022-00-9 View details
xylene
215-535-7 1330-20-7 601-022-00-9 View details
o-xylene
202-422-2 95-47-6 601-022-00-9 View details
p-xylene
203-396-5 106-42-3 601-022-00-9 View details
ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 601-023-00-4 View details
propylbenzene
203-132-9 103-65-1 601-024-00-X View details
cumene
202-704-5 98-82-8 601-024-00-X View details
mesitylene
1,3,5-trimethylbenzene
203-604-4 108-67-8 601-025-00-5 View details
styrene
202-851-5 100-42-5 601-026-00-0 View details
2-phenylpropene
α-methylstyrene
202-705-0 98-83-9 601-027-00-6 View details
2-methylstyrene
2-vinyltoluene
210-256-7 611-15-4 601-028-00-1 View details
trans-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
229-977-3 6876-12-6 601-029-00-7 View details
(S)-p-mentha-1,8-diene
l-limonene
227-815-6 5989-54-8 601-029-00-7 View details
(R)-p-mentha-1,8-diene
d-limonene
227-813-5 5989-27-5 601-029-00-7 View details
dipentene
limonene
205-341-0 138-86-3 601-029-00-7 View details
(±)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene
231-732-0 7705-14-8 601-029-00-7 View details
cyclopentane
206-016-6 287-92-3 601-030-00-2 View details
2,4,4-trimethylpent-1-ene
203-486-4 107-39-1 601-031-00-8 View details
benzo[a]pyrene
benzo[def]chrysene
200-028-5 50-32-8 601-032-00-3 View details
benz[a]anthracene 200-280-6 56-55-3 601-033-00-9 View details
benz[e]acephenanthrylene 205-911-9 205-99-2 601-034-00-4 View details
benzo[j]fluoranthene 205-910-3 205-82-3 601-035-00-X View details
benzo[k]fluoranthene 205-916-6 207-08-9 601-036-00-5 View details
n-hexane
203-777-6 110-54-3 601-037-00-0 View details
dibenz[a,h]anthracene 200-181-8 53-70-3 601-041-00-2 View details
biphenyl
diphenyl
202-163-5 92-52-4 601-042-00-8 View details
1,2,4-trimethylbenzene
202-436-9 95-63-6 601-043-00-3 View details
3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene
201-052-9 77-73-6 601-044-00-9 View details
1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
204-340-2 119-64-2 601-045-00-4 View details
7-methylocta-1,6-diene
404-210-7 42152-47-6 601-046-00-X View details
m-mentha-1,3(8)-diene
404-150-1 17092-80-7 601-047-00-5 View details
chrysene 205-923-4 218-01-9 601-048-00-0 View details
benzo[e]pyrene 205-892-7 192-97-2 601-049-00-6 View details
4-phenylbut-1-ene
405-980-7 768-56-9 601-051-00-7 View details
naphthalene
202-049-5 91-20-3 601-052-00-2 View details
nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 601-053-00-8 View details
4-nonylphenol, branched 284-325-5 84852-15-3 601-053-00-8 View details
reaction mass of isomers of: dibenzylbenzene
dibenzyl(methyl)benzene
dibenzyl(dimethyl)benzene
dibenzyl(trimethyl)benzene
405-570-8 601-054-00-3 View details
reaction mass of isomers of: mono-(2-tetradecyl)naphthalenes
di-(2-tetradecyl)naphthalenes
tri-(2-tetradecyl)naphthalenes
410-190-0 132983-41-6 601-055-00-9 View details
reaction mass of isomers of: methyldiphenylmethane
dimethyldiphenylmethane
405-470-4 73807-39-3 601-056-00-4 View details
N-dodecyl-[3-(4-(dimethylamino)benzamido)-propyl]dimethylammonium tosylate
421-130-8 156679-41-3 601-057-00-X View details
di-L-para-menthene
417-870-6 83648-84-4 601-058-00-5 View details
methyl 2-benzylidene-3-oxobutyrate
420-940-9 15768-07-7 601-059-00-0 View details
1,2-bis[4-fluoro-6-{}{4-sulfo-5-(2-(4-sulfonaphtalene-3-ylazo)-1-hydroxy-3,6-disulfo-8-aminonaphthalene-7-ylazo)phenylamino}}-1,3,5-triazin-2ylamino]ethane; x-sodium, y-potassium salts x = 7,755 y = 0,245
417-610-1 155522-09-1 601-060-00-6 View details
(ethyl-1,2-ethanediyl)[-2-[[[(2-hydroxyethyl)methylamino]acetyl]-propyl]ω-(nonylphenoxy)poly]oxy-(methyl-1,2-ethanediyl)
418-960-8 601-061-00-1 View details
reaction mass of: branched triacontane
branched dotriacontane
branched tetratriacontane
branched hexatriacontane
417-030-9 151006-59-6 601-062-00-7 View details
reaction mass of isomers of branched tetracosane
417-060-2 151006-61-0 601-063-00-2 View details
branched hexatriacontane
417-070-7 151006-62-1 601-064-00-8 View details
reaction mass of: (1'α,3'α,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
(1'α,3'β,6'α)-2,2,3',7',7'-pentamethylspiro(1,3-dioxane-5,2'-norcarane)
416-930-9 601-065-00-3 View details
1-(4-(trans-4-heptylcyclohexyl)phenyl)ethanone
426-820-2 78531-60-9 601-066-00-9 View details
triethyl arsenate
427-700-2 15606-95-8 601-067-00-4 View details
1,2-diacetoxybut-3-ene
421-720-5 18085-02-4 601-068-00-X View details
2-ethyl-1-(2-(1,3-dioxanyl)ethyl)-pyridinium bromide
422-680-1 287933-44-2 601-069-00-5 View details
reaction mass of: branched icosane
branched docosane
branched tetracosane
417-050-8 151006-58-5 601-070-00-0 View details
1-dimethoxymethyl-2-nitro-benzene
423-830-9 20627-73-0 601-071-00-6 View details
reaction mass of: 1-(4-isopropylphenyl)-1-phenylethane
1-(3-isopropylphenyl)-1-phenylethane
1-(2-isopropylphenyl)-1-phenylethane
430-690-2 52783-21-8 601-072-00-1 View details
1-bromo-3,5-difluorobenzene
416-710-2 461-96-1 601-073-00-7 View details
reaction mass of: 4-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-1-methyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
1-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)-5-methyl-6-oxabicyclo[3.2.1]octane
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[(4,5,6,6a-tetrahydro-3,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]furan]
spiro[cyclohex-3-en-1-yl-[4,5,6,6a-tetrahydro-4,6',6',6'a-tetramethyl)-1,3'(3'aH)-[2H]cyclopenta[b]]furan]
422-040-1 426218-78-2 601-074-00-2 View details
4,4'-bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethane
418-770-5 151882-81-4 601-075-00-8 View details
ethynyl cyclopropane
425-430-1 6746-94-7 601-076-00-3 View details
reaction mass of: 1-heptyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
1-nonyl-4-ethyl-2,6,7-trioxabicyclo[2.2.2]octane
426-510-7 196965-91-0 601-077-00-9 View details
reaction mass of: 1,7-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
2,3-dimethyl-2-[(3-methylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
427-040-5 601-078-00-4 View details
reaction mass of: trans-trans-cyclohexadeca-1,9-diene
cis-trans-cyclohexadeca-1,9-diene
429-620-3 601-079-00-X View details
reaction mass of: sec-butylphenyl(phenyl)methane, mixed isomers
1-(sec-butylphenyl(phenyl)-2-phenylethane, mixed isomers
1-(sec-butylphenyl-1-phenylethane, mixed isomers
431-100-6 601-080-00-5 View details
cyclohexadeca-1,9-diene
431-730-1 4277-06-9 601-081-00-0 View details
reaction mass of: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
434-420-4 601-082-00-6 View details
5-endo-hexyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-000-3 22094-83-3 601-083-00-1 View details
reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20)
435-180-3 601-084-00-7 View details
isopentane
2-methylbutane
201-142-8 78-78-4 601-085-00-2 View details
2,4,4-trimethylpentene
246-690-9 25167-70-8 601-087-00-3 View details
4-vinylcyclohexene
202-848-9 100-40-3 601-088-00-9 View details
muscalure
cis-tricos-9-ene
248-505-7 27519-02-4 601-089-00-4 View details
chloromethane
methyl chloride
200-817-4 74-87-3 602-001-00-7 View details
bromomethane
methylbromide
200-813-2 74-83-9 602-002-00-2 View details
dibromomethane
200-824-2 74-95-3 602-003-00-8 View details
dichloromethane
methylene chloride
200-838-9 75-09-2 602-004-00-3 View details
methyl iodide
iodomethane
200-819-5 74-88-4 602-005-00-9 View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live2