Naar content
Naar content

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Inventaris van indelingen en etiketteringen

Deze databank bevat indelings- en etiketteringsinformatie van fabrikanten en importeurs over hun aangemelde en geregistreerde stoffen. Er is ook een lijst van geharmoniseerde indelingen in opgenomen. De databank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe en bijgewerkte kennisgevingen. Bijgewerkte kennisgevingen kunnen echter niet als dusdanig worden aangegeven omdat kennisgevingen met eenzelfde indeling worden samengevoegd voor weergavedoeleinden.

Indelingen afkomstig van gezamenlijke indieningen onder het REACH-registratieproces worden wel als zodanig gemarkeerd. Ga voor meer informatie over deze stoffen naar de databank van geregistreerde stoffen.

Houd er rekening mee dat sommige indelings- en etiketteringsinformatie eigendom kan zijn van derden. In dergelijk geval kan voor het gebruik van de informatie de voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig zijn. Zie voor nadere informatie de juridische mededeling.

C&L Inventory Technical Issues

A technical issue affecting the C&L Inventory data was detected and this might affect the data displayed.

ECHA is working to fix the problem as quickly as possible.

We apologise for the inconvenience.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 18 June 2021
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
Classification Source  
[No public or meaningful name is available]
619-883-4 68131-89-5
Not Classified
Notified C&L View details
Lubricating oils (petroleum), C>25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, hydrogenated
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 32cSt to 37cSt at 100°C (212°F).
309-874-0 101316-69-2
Carc. 1B
GHS08
Notified C&L View details
N-[3-(dimethylamino)propyl]isooctadecan-1-amide
267-101-1 67799-04-6
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
2,7,11-trimethyl-13-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)tridecahexaen-2,4,6,8,10,12-al
415-770-7 1638-05-7
Skin Sens. 1
STOT RE 2
Aquatic Chronic 3
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
202-670-1 98-46-4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 2
STOT SE 3
GHS06
Notified C&L View details
C.I. Pigment Red 184
619-430-0 99402-80-9
Not Classified
Notified C&L View details
2-oxoimidazolidine-1-carbonyl chloride
236-185-1 13214-53-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
N-(2-methylsulfinyl-1,1-dimethyl-ethyl)-N'-{2-methyl-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]phenyl}phthalamide
609-338-9 371771-07-2
Acute Tox. 4
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
(2,5-dimethyl-4-oxofuran-3-yl) acetate
609-950-6 4166-20-5
Skin Sens. 1
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-phenylbut-1-ene
405-980-7 768-56-9
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
4-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride
227-804-6 5985-28-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-[[4-[(4-aminophenyl)methyl]phenyl]amino]-3-phenoxypropan-2-ol
269-936-7 68391-25-3
Not Classified
Notified C&L View details
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium dodecylsulfate
205-388-7 139-96-8
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
GHS05
Notified C&L View details
(5α)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
282-186-5 84116-46-1
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1
Acute Tox. 4
Resp. Sens. 1
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
T-159
485-120-5
Not Classified
Notified C&L View details
6-amino-5-nitrosouracil
226-633-4 5442-24-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Praseodymium nitride
247-244-6 25764-09-4
GHS07
Notified C&L View details
Sodium dimethylnaphthalenesulphonate
248-301-8 27178-87-6
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
2-bromopyridine 1-oxide hydrochloride
279-594-0 80866-91-7
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Isotridecan-1-ol
248-469-2 27458-92-0
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS09
REACH registration C&L View details
2,2,2-trichloro-1,1-dimethylethyl chloroformate
266-293-4 66270-36-8
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2-hydroxyethylammonium hydrogen sulphite
236-546-3 13427-63-9
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
GHS07
Notified C&L View details
Montan wax, ext.
297-871-4 93763-51-0
Not Classified
Notified C&L View details
5-(aminomethyl)isoxazol-3-ol hydrate
220-430-4 2763-96-4
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
Benzoic acid, 4-chloro-3-methyl-, methyl ester
618-736-1 91367-05-4
GHS06
Notified C&L View details
2,5-dimethylhexane
209-745-8 592-13-2
Flam. Liq. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS02 GHS07 GHS08
GHS09
Notified C&L View details
5-formylsalicylic acid
210-492-0 616-76-2
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
2,4-Pentanedione, peroxide
253-384-9 37187-22-7
Org. Perox. D
Skin Sens. 1
Eye Irrit. 2
GHS02 GHS07
Notified C&L View details
[No public or meaningful name is available]
803-806-8 530-40-5
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(1-cyclohexen-1-yloxy)trimethylsilane
229-675-1 6651-36-1
Flam. Liq. 3
GHS02
Notified C&L View details
2,4,6-trichloro-3,5-dimethylphenol
230-206-8 6972-47-0
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3
GHS05 GHS07
Notified C&L View details
Glipizide
249-427-6 29094-61-9
Not Classified
Notified C&L View details
1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol
403-640-2 107534-96-3
Acute Tox. 4
Repr. 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
GHS07 GHS08 GHS09
Notified C&L View details
C.I. Acid Yellow 184
612-840-0 61968-07-8
GHS07
Notified C&L View details
Protein hydrolyzates, silk, reaction products with cocoyl chloride
500-711-0 162353-73-3
Not Classified
Notified C&L View details
Phenylsulphonylacetonitrile
231-515-0 7605-28-9
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
GHS06
Notified C&L View details
L-(-)2-amino-3-ureidopropionic acid
216-046-1 1483-07-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
1-Tridecanamine, N-tridecyl-, branched, reaction products with carbon disulfide, 2-ethyl-N-(2-ethylhexyl)-1-hexanamine and molybdenum oxide (MoO3)
616-754-4 799241-27-3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 2
GHS07 GHS09
Notified C&L View details
N-(3-nitrophenyl)-3-(phosphonooxy)naphthalene-2-carboxamide
233-014-2 10019-03-1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Phenol
203-632-7 108-95-2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
Muta. 2
STOT RE 2
GHS05 GHS06 GHS08
REACH registration C&L View details
3-butene-1,2-diol
207-835-1 497-06-3
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
617-847-2 86398-94-9
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4
STOT SE 3
Carc. 2
GHS07 GHS08
Notified C&L View details
Lithium [2H4]tetrahydroborate(1-)
239-291-6 15246-28-3
Water-react. 1
Acute Tox. 3
Acute Tox. 3
Skin Corr. 1B
Acute Tox. 3
GHS02 GHS05 GHS06
Notified C&L View details
2,4,5-trimethyl-3-furanilide
249-194-0 28730-17-8
Acute Tox. 4
GHS07
Notified C&L View details
Chloronaphthalene
247-120-1 25586-43-0
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Diiron phosphide
215-178-7 1310-43-6
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
(cyanomethyl)urea
227-736-7 5962-07-2
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2A
Acute Tox. 4
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
Potassium Trifluoromethanesulfonate
608-334-4 2926-27-4
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
GHS07
Notified C&L View details
C.I. Acid Red 343
612-538-9 61847-61-8
Not Classified
Notified C&L View details
2-chlorobenzylamine
201-955-8 89-97-4
Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Corr. 1B
GHS05 GHS07
REACH registration C&L View details

Export search results to:

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1